Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Postępowania Urzędu Miasta SzczecinTytuł Data publikacji
Dostawa i montaż 5 sztuk automatów zwrotnych do przyjmowania butelek z tworzyw sztucznych, wraz z systemem zdalnego zarządzania urządzeniami oraz programem lojalnościowym 2023/05/19
Dostawa sprzętu medycznego i wyposażenia Przychodni Towarzystwa Opieki nad zwierzętami w Polsce Oddział w Szczecinie 2023/05/15
Wykonanie prac geodezyjnychi kartograficznych dotyczących podziałów nieruchomości Gminy Miasto Szczecin lub Skarbu Państwa na terenie miasta Szczecin 2023/05/12
Remont dachu i tarasu środkowego skrzydła budynku Urzędu Miasta w Szczecinie 2023/04/14
Wdrożenie, udzielenie gwarancji i rozwój Systemu Kadrowo-Płacowego dla Gminy Miasto Szczecin 2023/04/12
Dostawa samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem 2023/03/23
Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Szczecin na lata 2024 – 2034 2023/03/20
Obsługa sanitarna imprez organizowanych w Szczecinie w 2023 roku 2023/03/15
Wykonanie robót budowlanych pn. ,,Wykonanie bieżni okólnej w ramach inwestycji pn. ,,Budowa Osiedlowego Centrum Sportu i Rekreacji Prawobrzeże, Szczecin, ul. Rydla 6. Etap IIa 2023/03/06
Świadczenie usług prawniczych dla Gminy Miasto Szczecin poprzez wykonywanie przez Wykonawcę bieżącej obsługi prawnej 2023/02/28
Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych dotyczących podziałów nieruchomości Gminy Miasto Szczecin lub Skarbu Państwa na terenie miasta Szczecin 2023/02/27
Modernizacja elewacji frontowej budynku Przedszkola Publicznego nr 3, ul. Potulicka 62 w Szczecinie 2023/02/10
Świadczenie usług rozwoju Zintegrowanego Systemu Informatycznego wspomagającego zarządzanie finansami miasta (ZSI-FK) dla Gminy Miasto Szczecin 2023/02/03
Likwidacja dzikich wysypisk wraz z oczyszczaniem terenów Gminy Miasto Szczecin 2023/01/27
Świadczenie usług w zakresie wystawiania kart zgonu oraz ustalaniu przyczyny zgonu osobom zmarłym w miejscach publicznych i niepublicznych na terenie Gminy Miasto Szczecin 2023/01/24
Wykonanie w 2023 roku usług dotyczących szacowania wartości nieruchomości, w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2023/01/18
Przebudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 25 w Szczecinie w celu dostosowania całego obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Letniskowej 1, dz. nr 52/1, obręb 4168 w Szczecinie 2023/01/17
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin na okres od 01.07.2023 r. do 30.06.2026 r. 2023/01/13
Stworzenie i wdrożenie systemu zgłaszania nieprawidłowości w funkcjonowaniu Miasta Szczecin „Alert Szczecin 3.0” wraz z abonamentem na obsługę techniczną, kreatywną i administracyjną Systemu 2023/01/10
Remont i przebudowa dachu i poddasza budynku internatu i budynku terapeutycznego w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 2 przy ul. Jagiellońskiej 58 71-899 Szczecin 2022/12/28
Dostawa sprzętu komputerowego do Specjalnego Ośrodka dla Dzieci Słabosłyszących przy ul. Grzymińskiej 6 w Szczecinie 2022/12/12
Modernizacja pomieszczeń sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Komuny Paryskiej 20 w Szczecinie 2022/12/02
Dostawa sprzętu medycznego i wyposażenia Przychodni Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Szczecinie 2022/11/14
Dostawa i montaż podziemnych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Miasto Szczecin 2022/11/02