Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021

flaga i godło Polski

Gmina Miasto Szczecin realizuje zadania w ramach programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021.

Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego oraz budżetu Gminy Miasto Szczecin.

Cel programu

Wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/ orzeczeniem równoważnym poprzez:

  • czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki,
  • udzielenie pomocy psychologicznej i terapeutycznej,
  • zapewnienie specjalistycznego poradnictwa w zakresie różnych aspektów życia osoby z niepełnosprawnością.

Formy realizacji programu

czasowy, dzienny pobyt osoby z niepełnosprawnością poza miejscem zamieszkania w jednostce realizującej zadanie,   

  • specjalistyczne poradnictwo psychologiczne lub terapeutyczne dla członków rodzin lub opiekunów,
  • specjalistyczne poradnictwo w zakresie pielęgnacji, prowadzenia rehabilitacji
    w warunkach domowych, profilaktyki zdrowotnej, psychologicznych i społecznych aspektów życia osób z niepełnosprawnością dla członków rodzin lub opiekunów.

Adresaci programu

Członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności/ orzeczenie równoważne, zamieszkali na terenie Szczecina.

Realizatorzy programu

  • Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Tartaczna 14, 70-893 Szczecin
  • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin

Finansowanie programu

Program pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego w wysokości 35 871,86 zł oraz środków Gminy Szczecin w wysokości 2 500,00 zł.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za tę usługę.

Szczegółowe informacje na temat uczestnictwa w programie można uzyskać u realizatorów programu

udostępnił: Wydział Spraw Społecznych, wytworzono: 2021/07/06, odpowiedzialny/a: dyrekto wydziału, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2021/10/06 11:03:02
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2021/10/06 11:03:02 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2021/10/06 11:02:13 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2021/07/06 08:25:16 nowa pozycja