Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn.: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO
PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” -
EDYCJA 2022
DOFINANSOWANIE: 1 864 254,00 zł

Celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:
- osób z niepełnosprawnością posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym lub traktowane na równi do wymienionych, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 573);
- dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Usługi Asystenta będą polegać w szczególności na pomocy w:
a) wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
b) wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
c) załatwianiu spraw urzędowych;
d) korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
e) zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu z niej. (Usługa asystencji osobistej na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi).

Ogłoszenie o Otwartym Konkursie Ofert http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11257.asp?soid=C4230EF2BD4640DFA51D5B5C4FAEDB13

 

Zadanie jest realizowane przez organizacje pozarządowe wyłonione w otwartym konkursie ofert:

1) Stowarzyszenie Wspierające Rozwój i Rehabilitację Osób Niepełnosprawnych, pl. Jakuba Wujka 6, 71- 322 Szczecin, tel. 91 487 05 82, e-mail: niepelnosprawni.szczecin@wp.pl

2) Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni, ul. Ks. Kardynała Wyszyńskiego 9/U2, 70-200 Szczecin, tel. 91 489 4251, www.miesnie.szczecin.pl

3) Polski Związek Głuchych, Al. Niepodległości 22/8 (V piętro), 70-412 Szczecin, tel. 91 423 2675, e-mail: biuro@pzg.szczecin.pl

4) Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Wojewódzki w Szczecinie, ul. Wielkopolska 32/u1, 70-450 Szczecin, tel. 91 82 999 44, e-mail: biuro@twk.szczecin.pl

udostępnił: Wydział Spraw Społecznych, wytworzono: 2022/03/17, odpowiedzialny/a: Beata Bugajska, wprowadził/a: Joanna Kotkowiak, dnia: 2022/05/13 14:23:32
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Joanna Kotkowiak 2022/05/13 14:23:32 modyfikacja wartości
Joanna Kotkowiak 2022/04/07 13:15:57 modyfikacja wartości
Joanna Kotkowiak 2022/03/25 09:44:05 modyfikacja wartości
Joanna Kotkowiak 2022/03/25 09:42:53 modyfikacja wartości
Joanna Kotkowiak 2022/03/25 09:42:26 nowa pozycja