Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn.: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO
PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” -
EDYCJA 2022
DOFINANSOWANIE: 1 864 254,00 zł

Celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:
- osób z niepełnosprawnością posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym lub traktowane na równi do wymienionych, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 573);
- dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Usługi Asystenta będą polegać w szczególności na pomocy w:
a) wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
b) wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
c) załatwianiu spraw urzędowych;
d) korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
e) zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu z niej. (Usługa asystencji osobistej na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi).

Ogłoszenie o Otwartym Konkursie Ofert http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11257.asp?soid=C4230EF2BD4640DFA51D5B5C4FAEDB13

 

Zadanie jest realizowane przez organizacje pozarządowe wyłonione w otwartym konkursie ofert:

1) Stowarzyszenie Wspierające Rozwój i Rehabilitację Osób Niepełnosprawnych, pl. Jakuba Wujka 6, 71- 322 Szczecin, tel. 91 487 05 82, e-mail: niepelnosprawni.szczecin@wp.pl

2) Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni, ul. Ks. Kardynała Wyszyńskiego 9/U2, 70-200 Szczecin, tel. 91 489 4251, www.miesnie.szczecin.pl

3) Polski Związek Głuchych, Al. Niepodległości 22/8 (V piętro), 70-412 Szczecin, tel. 91 423 2675, e-mail: biuro@pzg.szczecin.pl

4) Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Wojewódzki w Szczecinie, ul. Wielkopolska 32/u1, 70-450 Szczecin, tel. 91 82 999 44, e-mail: biuro@twk.szczecin.pl

udostępnił: Wydział Spraw Społecznych, wytworzono: 2022/03/17, odpowiedzialny/a: Beata Bugajska, wprowadził/a: Joanna Kotkowiak, dnia: 2022/05/13 14:23:32
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Joanna Kotkowiak 2022/05/13 14:23:32 modyfikacja wartości
Joanna Kotkowiak 2022/04/07 13:15:57 modyfikacja wartości
Joanna Kotkowiak 2022/03/25 09:44:05 modyfikacja wartości
Joanna Kotkowiak 2022/03/25 09:42:53 modyfikacja wartości
Joanna Kotkowiak 2022/03/25 09:42:26 nowa pozycja