Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Program „Ciepłe Mieszkanie”

Przystąpienie do Programu

W związku z planami Gminy Miasto Szczecin dotyczącymi pozyskania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (WFOŚiGW) w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”  zwracamy się z prośbą do mieszkańców Szczecina, będących właścicielami lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, które ogrzewane są za pomocą nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe o wypełnienie ankiety. Przedmiotowa ankieta jest anonimowa i ma charakter sondażowy, ma na celu określenie skali zapotrzebowania na wymianę źródeł ciepła wśród mieszkańców Szczecina. Program realizowany będzie w momencie pozyskania środków finansowych dla Gminy Miasto Szczecin.

Cel Programu

Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawę efektywności energetycznej lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych.

Do kogo skierowany jest Program „Ciepłe Mieszkanie”?

Program „Ciepłe Mieszkanie” przeznaczony jest dla osób fizycznych posiadających tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego (np. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu), znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, które ogrzewają lokale mieszkalne za pomocą nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe.

Intensywność dofinansowania dla beneficjentów końcowych uzależniona jest od dochodów beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została na poziomie:

 • podstawowym: Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego roczne dochody nie przekraczają kwoty 120 tys. zł.

  Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku wynosi do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 tys. zł na jeden lokal mieszkalny. 
   
 • podwyższonym: Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego miesięczne dochody nie przekraczają kwoty:
  - 1673 zł w gospodarstwie wieloosobowym
  -  2342 zł w gospodarstwie jednoosobowym

  Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku wynosi do o 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 tys. zł na jeden lokal mieszkalny
   
 • najwyższym: w przypadku tego progu Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego miesięczne dochody nie przekraczają kwoty:
  - 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym
  - 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym
  - Lub jest ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego

  Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku wynosi do 90% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 37,5 tys. zł na jeden lokal mieszkalny

Dofinansowanie nie może być udzielone, gdy dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego istnieją techniczne warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej. 

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej gdzie powierzchnia całkowita przekracza 30% lokalu mieszkalnego, przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania.

Program nie dotyczy najemców lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych lub wspólnot mieszkaniowych.

Co obejmuje dofinansowanie?

Dofinansowanie obejmuje wymianęnieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe w lokalach mieszkalnych, które mają być zastąpione przez:

 • kotły gazowe kondensacyjne,
 • kotły na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,
 • ogrzewanie elektryczne,
 • pompy ciepła powietrze / woda, pompy ciepła powietrze / powietrze,
 • podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła.

Wsparcie ma również dotyczyć (wyłącznie z wymianą źródła ciepła):

 • wykonania instalacji centralnego ogrzewania (c.o.) i ciepłej wody użytkowej (c.w.u.),
 • wymiany okien i drzwi,
 • wykonania wentylacji mechaniczna,
 • sporządzenia dokumentacji projektowej.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w programie „Ciepłe mieszkanie” prosimy o wypełnienie → ankiety (.doc).

Wypełnioną ankietę należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: klimat@um.szczecin.pl lub umieścić w urnie znajdującej się w holu – przed salą Obsługi Interesantów nr 62 (skrzydło prawe) Urzędu Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1. Ankiety można również przesłać pocztą na adres: Wydział Ochrony Środowiska, Urząd Miasta Szczecin, plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin.

Termin składania ankiet upływa dnia 10.11.2022 r.

Po badaniach ankietowych poinformujemy o dalszych krokach.

UWAGA! Ankieta nie stanowi wniosku o udzielenie dotacji.

Szczegóły dotyczące zasad programu dostępne są na stronach internetowych:

Załączniki:

udostępnił: WOŚr, wytworzono: 2022/10/21, odpowiedzialny/a: Agata Kowalczyk, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2022/10/24 13:42:30
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2022/10/24 13:42:30 modyfikacja wartości
Agata Kowalczyk 2022/10/24 10:07:52 modyfikacja wartości
Agata Kowalczyk 2022/10/24 10:04:46 modyfikacja wartości
Agata Kowalczyk 2022/10/24 10:03:02 modyfikacja wartości
Agata Kowalczyk 2022/10/24 09:58:09 modyfikacja wartości
Agata Kowalczyk 2022/10/21 15:51:52 modyfikacja wartości
Agata Kowalczyk 2022/10/21 15:48:57 modyfikacja wartości
Agata Kowalczyk 2022/10/21 15:37:38 nowa pozycja