Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Organizacje, instytucje i podmioty działające na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami

Wykaz jednostek i innych podmiotów działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami

 1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
  ul. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin
  tel.: sekretariat 91 485 76 01, informacja 91 485 75 00
  www.mopr.szczecin.pl, e-mail: sekretariat@mopr.szczecin.pl 
  Dział Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością
  ul. Abramowskiego 19, 71-104 Szczecin
  tel.: 91 464 61 51
 2. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
  ul. Starzyńskiego 2, 70-506 Szczecin
  tel.: 91 488 53 79, e-mail: pzoon@mopr.szczecin.pl
 3. Warsztat Terapii Zajęciowej
  ul. Przyszłości 21, 70-893 Szczecin
  tel.: 91 462 20 90, www.stowarzyszenie.szczecin.pl
  e-mail: stowarz@op.pl
 4. Warsztat Terapii Zajęciowej
  ul. Wieniawskiego 25, Szczecin,
  tel.: 91 487 14 41
  www.psoniszczecin.org.pl/nasze-placowki/warsztat-terapii-zajeciowej
 5. Ośrodek Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych
  pl. Jakuba Wujka 6, 70-322 Szczecin,
  tel.: 91 487 05 82, www.osrodekwsparcia.szczecin.pl
  e-mail: biuro@osrodekwsparcia.szczecin.pl
 6. Środowiskowy Dom Samopomocy
  ul. J. U. Niemcewicza 9/U5, 71-553 Szczecin
  tel.: 91 455 43 20, www.sds.szczecin.pl
  e-mail: sekretariat@sds.szczecin.pl
  • Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1
   ul. Tartaczna 14, 70-893 Szczecin
   tel.: 91 462 22 30
  • Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2
   ul. J.U. Niemcewicza 9/U5, 71-553 Szczecin
   tel.: 91 455 43 20
  • Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3
   ul. Pocztowa 31-33, 70-360 Szczecin
   tel.: 91 829 77 60
  • Dom Klub Galeria „Pod Fontanną”
   al. Boh. Warszawy 27, 70-340 Szczecin
   tel.: 91 484 99 30

   W strukturach Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczecinie przy ul. J.U. Niemcewicza 9/U5, funkcjonują również trzy mieszkania chronione wspierane.
   Jest to forma pomocy społecznej przygotowująca pod opieką specjalistów osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu.
 7. Środowiskowy Dom Samopomocy
  ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka 7a, 70-392 Szczecin
  tel.: 91 307 06 46, 500 009 637, www.tecza.org.pl
  e-mail: tecza@tecza.org.pl

 8. Środowiskowy Dom Samopomocy
  ul. Rostocka 125, 71-771 Szczecin
  tel.: 91 426 81 97, 426 81 98, www.psoniszczecin.org.pl
  e-mail: biuro@psoniszczecin.org.pl
  Filia nr 1 ul. Orzechowa 1, Szczecin
  tel.: 91 452 61 06

 9. Mieszkanie Chronione prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie
  ul. Hoża 32, 71-712 Szczecin
  tel. 91 426 81 97, 91 426 81 98, www.psoniszczecin.org.pl
  e-mail: biuro@psoniszczecin.org.pl

 10. Dom Pomocy Społecznej
  ul. Wł. Broniewskiego 4/6, 71-460 Szczecin
  tel.: 91 454 14 81, 91 312 32 20, www.dps.szczecin.pl
  e-mail: sekretariat@dps.szczecin.pl

 11. Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej”
  ul. Eugeniusza Romera 21-29, 71-246 Szczecin
  tel.:91 432 77 12, www.dpsromera.szczecin.pl
  e-mail: sekretariat@dpsromera.szczecin.pl

 12. Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”
  ul. Krucza 17, 71-747 Szczecin,
  tel.: 91 455 72 10, 91 455 83 33, www.dpskrucza.szczecin.pl
  e-mail: sekretariat@dpskrucza.szczecin.pl

 13. Międzygminny Zakład Aktywności Zawodowej
  ul. Spełnionych Marzeń 3, 72-003 Dobra
  tel.: 721 616 124,91 387 90 30,
  https://psoniszczecin-mzaz.pl/

 14. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Zachodniopomorski
  ul. Jerzego Janosika 17, 71-424
  tel.: 91 350 97 24, 91 350 97 14,
  https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/struktura-organizacyjna/oddzialy-funduszu/oddzial-zachodniopomor/

 15. Ośrodki wsparcia dziennego:


   

 

udostępnił: Wydział Spraw Społecznych, wytworzono: 2023/01/30, odpowiedzialny/a: Anna Gajewska, wprowadził/a: Anna Gajewska, dnia: 2023/02/02 10:07:36
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Gajewska 2023/02/02 10:07:36 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2023/01/30 12:50:36 nowa pozycja