Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Mecenas osób niepełnosprawnych

ZARZĄDZENIE NR 272/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie ustanowienia honorowego tytułu „Mecenas Osób Niepełnosprawnych”.


Mecenas Osób Niepełnosprawnych 2022

Do 18 listopada br. można zgłaszać kandydatury do honorowego tytułu „Mecenas Osób Niepełnosprawnych” przyznawanego przez Prezydenta Miasta Szczecin.

Tytuł może być nadany osobom fizycznym, osobom prawnym, przedstawicielom organizacji pozarządowych oraz instytucjom nie posiadającym osobowości prawnej, które w sposób wyjątkowy przysłużyły się środowisku osób z niepełnosprawnościami. Za wyjątkowe zasługi uważa się propagowanie idei tworzenia nowego standardu zachowań wobec środowiska osób z niepełnosprawnościami, przez którą należy rozumieć szczególną wrażliwość na potrzeby osób z niepełnosprawnościami wyrażonych jakością obsługi, rzetelnością przekazywanych informacji, wprowadzaniem udogodnień i rozwiązań architektonicznych przyjaznych osobom z niepełnosprawnościami, czynne w nich uczestnictwo, a także inną działalność rozumianą jako wzorcową i innowacyjną.

Tytuł nie może być nadawany pracownikom organów administracji państwowej i samorządów terytorialnych, których osiągnięcia na rzecz Miasta Szczecin wynikają z zakresu pełnionych przez nich obowiązków służbowych oraz organizacjom, których działalnością statutową jest działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Wnioski o przyznanie honorowego tytułu „Mecenas Osób Niepełnosprawnych”można złożyć w kancelarii Urzędu Miasta Szczecin, przesłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin lub pocztą elektroniczną na adres: wss@um.szczecin.pl.

Honorowy tytuł "Mecenas Osób Niepełnosprawnych" przyznawany jest w Szczecinie od 2009 roku.
 

udostępnił: WSS, wytworzono: 2022/11/02, odpowiedzialny/a: Anna Majczyna, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2022/11/24 08:37:07
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2022/11/24 08:37:07 modyfikacja wartości
Anna Gajewska 2022/11/02 14:24:00 modyfikacja wartości
Anna Gajewska 2022/11/02 14:22:54 modyfikacja wartości
Anna Gajewska 2022/06/06 08:52:57 modyfikacja wartości
Anna Gajewska 2022/06/06 08:50:45 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2019/12/20 09:58:31 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2019/03/28 12:25:31 modyfikacja wartości
Agnieszka Zmysłowska-Czerwińska 2018/08/27 10:35:52 modyfikacja wartości
Agnieszka Zmysłowska-Czerwińska 2018/08/27 10:34:05 modyfikacja wartości
Agnieszka Zmysłowska-Czerwińska 2018/08/27 10:33:46 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2017/11/21 14:25:32 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2015/12/04 14:22:51 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2013/12/19 08:40:24 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2013/12/18 14:08:37 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2013/09/06 08:33:09 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2013/09/06 08:31:24 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2009/09/25 10:12:05 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2009/07/10 10:34:16 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2009/07/10 10:32:19 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2009/07/02 13:14:41 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2007/10/09 12:25:58 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2007/10/09 08:27:30 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2006/05/09 11:48:50 nowa pozycja