Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Mecenas osób niepełnosprawnych

ZARZĄDZENIE NR 272/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie ustanowienia honorowego tytułu „Mecenas Osób Niepełnosprawnych”.


Honorowy tytuł "Mecenas Osób Niepełnosprawnych" przyznawany jest w Szczecinie od 2009 roku.

Tytuł może być nadany osobom fizycznym, osobom prawnym, przedstawicielom organizacji pozarządowych oraz instytucjom nie posiadającym osobowości prawnej, które w sposób wyjątkowy przysłużyły się środowisku osób z niepełnosprawnościami. Za wyjątkowe zasługi uważa się propagowanie idei tworzenia nowego standardu zachowań wobec środowiska osób z niepełnosprawnościami, przez którą należy rozumieć szczególną wrażliwość na potrzeby osób z niepełnosprawnościami wyrażonych jakością obsługi, rzetelnością przekazywanych informacji, wprowadzaniem udogodnień i rozwiązań architektonicznych przyjaznych osobom z niepełnosprawnościami, czynne w nich uczestnictwo, a także inną działalność rozumianą jako wzorcową i innowacyjną.
Tytuł nie może być nadawany pracownikom organów administracji państwowej i samorządów terytorialnych, których osiągnięcia na rzecz Miasta Szczecin wynikają z zakresu pełnionych przez nich obowiązków służbowych oraz organizacjom, których działalnością statutową jest działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Wśród dotychczasowych laureatów znaleźli się:

 • 2009 r.: Joanna Kałużna-Reimer – dziennikarka szczecińskiego oddziału TVP, realizująca programy związane z problematyką osób z niepełnosprawnością;
 • 2010 r.: Elżbieta Linartowicz – pedagog, doradca zawodowy, działacz społeczny;
 • 2011 r.: Joanna Hryniuk – surdopedagog, edukator języka migowego
  i systemu komunikacji z osobami głuchoniewidomymi, założycielka Zachodniopomorskiej Jednostki Wojewódzkiej Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym;
 • 2012 r.: Jerzy Kałużny – tłumacz i wykładowca języka migowego, wieloletni działacz Polskiego Związku Głuchych;
 • 2013 r.: Andrzej Stecewicz – inicjator i realizator nowatorskich metod rehabilitacji dzieci z wadą słuchu, dyrektor Centrum Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci, Młodzieży i Osób Dorosłych z Uszkodzonym Słuchem, prezes zarządu Oddziału Wojewódzkiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Szczecinie;
 • 2014 r.: Barbara Jaskierska – autorka kompleksowego systemu wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną;
 • 2015 r.: Alicja Zołotucho - prezes Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo "Tęcza";
 • 2016 r.: Beata Andruszkiewicz – autorytet i osoba aktywnie działająca
  w dziedzinie wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością we wszystkich obszarach życia społecznego i zawodowego; inicjatorka takich m.in. przedsięwzięć jak: „Miejski Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2002 – 2015”, „Informator dla niepełnosprawnych mieszkańców Szczecina” oraz „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”;
 • 2017 r.: Beata Karlińska – prezes Fundacji Pomocy Chorym na Zanik Mięśni.
 • 2018 r.:Justyna Markitoń – za działalność na rzecz poprawy jakości życia studentów  z różnymi rodzajami niepełnosprawności;
 • 2019 r.:Krzysztof Lechniak –instruktor Fundacji Aktywnej Rehabilitacji, za działalność na rzecz zapewnienia osobom z niepełnosprawnością ruchową możliwie samodzielnego i niezależnego życia;
 • 2020 r.:Maja Kamińska-Kołota – prezes Polskiego Zarządu Oddziału Zachodniopomorskiego Związku Głuchych, która pracuje także jako tłumacz i wykładowca języka migowego. Od wielu lat aktywnie działa na rzecz środowiska osób z wadami słuchu zarówno w Szczecinie jak i w terenie.
  Od 2007 r. jest biegłym sądowym tłumaczem języka migowego.
 • 2022 r.: Maria Kurek – dyrektor Międzygminnego Zakładzu Aktywności Zawodowej, której cała aktywność społeczna związana jest ze wsparciem osób z niepełnosprawnością intelektualną od urodzenia przez edukację do dorosłości. Współpracuje z Zarządem Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Szczecinie., podwyższając standard prowadzonego przez Stowarzyszenie systemu wsparcia „od maluszka do seniora”. Od wielu lat podejmuje inicjatywy wpływające na jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualną, niosą pomoc i wsparcie.
udostępnił: WSS, wytworzono: 2022/03/28, odpowiedzialny/a: Anna Gajewska, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2023/03/31 09:18:19
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2023/03/31 09:18:19 modyfikacja wartości
Anna Gajewska 2023/03/29 11:38:19 modyfikacja wartości
Anna Gajewska 2023/03/28 12:39:53 modyfikacja wartości
Anna Gajewska 2023/03/28 10:52:19 modyfikacja wartości
Anna Gajewska 2023/03/28 10:46:09 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2022/11/24 08:37:07 modyfikacja wartości
Anna Gajewska 2022/11/02 14:24:00 modyfikacja wartości
Anna Gajewska 2022/11/02 14:22:54 modyfikacja wartości
Anna Gajewska 2022/06/06 08:52:57 modyfikacja wartości
Anna Gajewska 2022/06/06 08:50:45 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2019/12/20 09:58:31 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2019/03/28 12:25:31 modyfikacja wartości
Agnieszka Zmysłowska-Czerwińska 2018/08/27 10:35:52 modyfikacja wartości
Agnieszka Zmysłowska-Czerwińska 2018/08/27 10:34:05 modyfikacja wartości
Agnieszka Zmysłowska-Czerwińska 2018/08/27 10:33:46 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2017/11/21 14:25:32 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2015/12/04 14:22:51 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2013/12/19 08:40:24 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2013/12/18 14:08:37 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2013/09/06 08:33:09 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2013/09/06 08:31:24 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2009/09/25 10:12:05 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2009/07/10 10:34:16 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2009/07/10 10:32:19 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2009/07/02 13:14:41 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2007/10/09 12:25:58 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2007/10/09 08:27:30 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2006/05/09 11:48:50 nowa pozycja