Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Uzyskanie stopnia niepełnosprawności

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z  2018 r., poz.511 z późn. zm.) Osobą niepełnosprawną jest osoba, której sprawność fizyczna, psychiczna lub umysłowa trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza lub uniemożliwia życie codzienne, naukę, pracę oraz pełnienie ról społecznych, zgodnie z normami prawnymi i zwyczajowymi.

Obecnie obowiązują dwa rodzaje orzecznictwa, regulowane odrębnymi ustawami i prowadzone przez różne instytucje:

 1. do celów rentowych - orzecznictwo rentowe prowadzone przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) - związane ze świadczeniami rentowymi.

  Wnioski składamy i są one dostępne w: Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Szczecinie, ul Matejki 22, 70-530 Szczecin

  Należy jednak pamiętać, że orzecznictwo rentowe prowadzą także, oprócz ZUS, inne instytucje orzecznicze: komisja lekarska Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS); komisje lekarskie podległe MON lub MSWiA.
   
 2. do celów pozarentowych - orzecznictwo pozarentowe prowadzone przez Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – dotyczące uprawnień i ulg.

  Posiadanie orzeczenia z Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności pozwala korzystać z następujących form pomocy, bądź uprawnień:
 • korzystania z ulg np. podatkowych, komunikacyjnych, zwolnienia z opłat radiowo-telewizyjnych, na podstawie odrębnych przepisów,
 • w zakresie rehabilitacji społecznej, zawodowej,
 • w zakresie pomocy społecznej,
 • korzystania z usług socjalnych i opiekuńczych,
 • uprawnienia do zasiłku pielęgnacyjnego,
 • uprawnienia do niestosowania się do niektórych znaków drogowych,
 • prawa do zamieszkiwania w osobnym pokoju.

Aby uzyskać stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności dziecka do 16 roku życia należy złożyć wnioski do:

Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Starzyńskiego 2 , 70-506 Szczecin
pok. 415 (III piętro), tel. 91 48-85-379
(Wtorek- Piątek w godz. 8:00-14:30. Poniedz. 8:00-15:00 )

Przesłanie pisma do urzędu na platformie ePUAP

 


Wnioski

 1. wniosek o wydanie orzeczenia dla osoby dorosłej (.doc) oraz zaświadczenie lekarskie dla osoby dorosłej (.doc)
 2. wniosek dla osoby do 16 roku życia (.doc) oraz zaświadczenie lekarskie dla osoby do 16 roku życia (.doc)

 dostępne są również w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Do wniosku w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności należy dołączyć :

 1. Oryginał zaświadczenia o stanie zdrowia (zaświadczenie ważne jest 30 dni od daty wypełnienia przez lekarza)
 2. kopie dokumentacji medycznej dotyczącej schorzeń np. karty informacyjne leczenia szpitalnego, konsultacje specjalistyczne, opisy zdjęć RTG, EKG, EEG itd.,
 3. w przypadku gdy osoba posiada orzeczenie innego organu tzn. ZUS, KRUS, MSWiA również kopię tego orzeczenia,

ORYGINAŁY DOKUMENTÓW MEDYCZNYCH, DOWODU ORAZ ORZECZENIA (z innego organu, jeżeli osoba takie orzeczenie posiada)  NALEŻY PRZYNIEŚĆ DO WGLĄDU PRZY SKŁADANIU WNIOSKU.

 Istnieją trzy stopnie niepełnosprawności równoważne z orzeczeniami wydanymi przez inne organy rentowe:

 • znaczny
 • umiarkowany
 • lekki
udostępnił: Wydział Spraw Społecznych, wytworzono: 2016/04/14, odpowiedzialny/a: dyrektor wydziału, wprowadził/a: Anna Gajewska, dnia: 2022/05/09 13:32:36
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Gajewska 2022/05/09 13:32:36 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2021/12/09 13:26:48 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2021/12/09 13:09:43 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2021/10/04 10:34:18 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2021/06/22 14:52:49 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2021/06/22 14:50:47 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2021/06/22 14:49:05 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2021/06/22 14:40:26 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2021/06/22 14:29:05 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2021/05/24 13:19:29 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2020/04/22 12:01:39 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2020/04/22 12:00:36 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2020/03/19 13:50:01 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2020/03/19 13:47:40 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2020/03/19 13:46:31 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2020/03/18 11:10:32 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2020/03/18 11:09:23 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2020/03/18 09:55:40 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2020/03/18 09:53:40 modyfikacja wartości
Radosław Falkiewicz-Szult 2019/07/01 08:03:10 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2019/03/25 13:38:31 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2019/03/21 10:22:06 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2017/09/20 12:07:20 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2017/08/25 11:53:24 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2017/08/25 09:51:53 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2017/08/25 09:49:17 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2016/04/14 10:03:42 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2016/02/15 14:21:45 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2015/10/01 12:32:58 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2015/10/01 12:31:33 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2015/06/09 09:52:11 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2015/06/09 09:42:13 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2012/09/03 09:02:06 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2012/07/24 12:51:08 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2012/07/24 08:30:43 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2012/07/24 08:04:44 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2012/01/09 14:21:06 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2012/01/09 14:19:28 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2011/09/20 10:51:16 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2011/02/21 10:34:37 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2010/06/09 11:56:27 nowa pozycja