Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn.: "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023

flaga i godło Polski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO
PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” -
EDYCJA 2023
DOFINANSOWANIE: 561 326,40 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 564 326,40 zł

Celem programu jest zapewnienie wsparcia dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą z niepełnosprawnością poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
  • osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym powyżej, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.)

oraz zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością i sprawujących całodobową opiekę nad tą osobą z niepełnosprawnością.

Usługa opieki wytchnieniowej ma zapewnić członkom rodzin lub opiekunom osób z niepełnosprawnościami czasowe odciążenie od codziennych obowiązkach łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Ogłoszenie o Otwartym Konkursie Ofert: https://bip.um.szczecin.pl/chapter_11257.asp?soid=F2B605FCE50748698CA0341F0828379A

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji i realizacji Programu znajdują się na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie: http://mopr.szczecin.pl/strona_glowna/opieka_wytchnieniowa_-_edycja_2023/

udostępnił: Wydział Spraw Społecznych, wytworzono: 2023/05/19, odpowiedzialny/a: dyrektor wydziału, wprowadził/a: Anna Gajewska, dnia: 2023/05/19 10:34:31
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Gajewska 2023/05/19 10:34:31 modyfikacja wartości
Anna Gajewska 2023/04/27 08:49:10 modyfikacja wartości
Anna Gajewska 2023/04/27 08:46:19 modyfikacja wartości
Anna Gajewska 2023/03/30 15:15:24 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2023/03/30 14:50:33 nowa pozycja