Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn.: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO
PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” -
EDYCJA 2021
DOFINANSOWANIE: 960 000,00 zł

Celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:
a) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
b) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Usługi Asystenta będą polegać w szczególności na pomocy w:
a. wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowane, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
b. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy realizacji;
c. załatwianiu spraw urzędowych;
d. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
e. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
f. wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej.

Zadanie jest realizowane przez organizacje pozarządowe wyłonione w otwartym konkursie ofert:

1) Stowarzyszenie Wspierające Rozwój i Rehabilitację Osób Niepełnosprawnych, pl. Jakuba Wujka 6, 71- 322 Szczecin, tel. 91 487 05 82, e-mail: niepelnosprawni.szczecin@wp.pl

2) Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni, ul. Ks. Kardynała Wyszyńskiego 9/U2, 70-200 Szczecin, tel. 91 489 4251, www.miesnie.szczecin.pl

3) Polski Związek Głuchych, Al. Niepodległości 22/8 (V piętro), 70-412 Szczecin, tel. 91 423 2675, e-mail: biuro@pzg.szczecin.pl

4) Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Wojewódzki w Szczecinie, ul. Wielkopolska 32/u1, 70-450 Szczecin, tel. 91 82 999 44, kom. 508 999 404, e-mail: biuro@twk.szczecin.pl


 

udostępnił: Wydział Spraw Społecznych, wytworzono: 2021/06/22, odpowiedzialny/a: Beata Bugajska, wprowadził/a: Marzena Kaźmierska, dnia: 2021/10/28 14:36:20
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marzena Kaźmierska 2021/10/28 14:36:20 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2021/06/22 10:59:56 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2021/06/22 10:45:09 nowa pozycja