Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Dokumenty typu E - Raporty, Analizy, Przeglądy

Numer Zakres przedmiotowy
0001/E/2004   Zabudowa mieszkalna, wielorodzinna "B" i "A" wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu pomiędzy ulicami Kusocińskiego-Sowińskiego-Głowackiego  
0001/E/2005   Ul. Zielonogórska 31 - przebudowa stacji bazowej PTC sieci Era nr 33183 Węglobud  
0001/E/2006   Stacja Bazowa Nr BT 43154 Szczecin Małopolska Cyfrowej Telefonii Komórkowej PLUS GSM Szczecin, ul. Starzyńskiego 3-4  
0001/E/2007   Budowa serwisu i salonu samochodowego Mercedes Benz wraz z niezbędnymi mediami i zagospodarowaniem terenu i odzyskiem olejów przepracowanych  
0001/E/2008   Zbożowa , Wendy  
0001/E/2009   LĄDOWISKO PRZY SZPITALU PRZY UL. UNII LUBELSKIEJ 1  
0002/E/2005   Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej "Polkomtel" S.A. nr MW 49435 projektowanej przy ul. Boh. Getta Warszawskiego 2 na działce nr 64, obrębu 1035 (na dachu budynku mieszkalnego)  
0002/E/2006   Ul. Łukasińskiego 110 - rozbudowa stacji bazowej ltelefonii komórkowej PTC SP. z o.o. sieci ERA nr 33047 zlokalizowanej na kominie  
0002/E/2007   Rozbudowa istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci ERA nr 33189 zlokalizowanej przy ul. Wyzwolenia 50, dz. nr 22/2 obręb 1026  
0002/E/2008   Narzędziowa 37 - Utworzenie punktu zbierania i przeładunku odpadów  
0002/E/2009   STACJA BAZOWA POLKOMTEL 42832 SZCZECIN SPISKA  
0003/E/2005   Rozbudowa stacji bazowej telefonii cyfrowej nr 33048 zlokalizowanej przy ul. Droga Siedmiu Młynów , dz. nr 63 obręb 2007  
0003/E/2006   Al. Piastów 42 - rozbudowa stacji bazowej sieci telefonii komórkowej PLUS GSM nr 43602 "Szczecin Politechnika"  
0003/E/2008   Światowida 75 stacja Bazowa 1198/3796 SZCZECIN - GOCŁAW  
0003/E/2009   Budowa zespołu budynkó mieszkalno-usługowych z wbudowanymi usługami nieuciążliwymi oraz garażami podziemnymi, wraz z zagospodarow.terenu,oraz rozbiórką budynków i budowli przy ul.Powst.Wileokopolskich  
0004/E/2005   Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej Plus GSM nr BT 43101 "Szczecin Gumieńce" przy ul. Harnasiów 14  
0004/E/2006   Ul. Rybacka 1 - rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej PTC Sp. z o.o. nr BTS 33044  
0004/E/2008   rAPACKIEGO 1 STACJA BAZOWA TELEFONI KOMÓRKOWEJ UMTS SZC 1127E  
0004/E/2009   Budowa zakładowego punktu tankowania lokomotyw i sprzęt transportowego w Szczecinie ul. Nad Odrą 44/65 na dz. nr 6/1, obręb 3063 dla firmy "FOSFAN"S.A.  
0005/E/2005   Rozbudowa stacji bazowej PTK Centertel nr 1175/3769 SZCZECIN Centrum 2, zlokalizowanej przy ul. Jagiellońskiej 20 (dz. nr 16/1 z obr. 33-Ś)  
0005/E/2006   Ul. Metalowa 7 - rozbudowa stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci Era GSM nr 33029  
0005/E/2008   Głębokie dz.nr 63 stacja bazowa 33048 ERA przebudowa  
0005/E/2009   Obiekt uslugowo-biurowo-mieszkalny przy al. Wyzwolenia 50/ul. Odzieżowa 33  
0006/E/2005   ul. Spiska 24- rozbudowa stacji bazowej sieci telefonii komórkowej PTK Centertel "Gumieńce 1191/3788"  
0006/E/2006   Ul. Bielańska 9 - rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej o system UMTS nr33028  
0006/E/2008   Światowida 6 stacja bazowa telefoni komórkowej sieci P4 SZC 1089C  
0006/E/2009   Terminal przeladunkow i magazynowania substancji cieklych w BALTCHEM S.A.  
0007/E/2005   Bałtycka 25c stacja Bazowa "Wielgowo" nr 2266  
0007/E/2006   Ul. Stołczyńska 100 - rozbudowa istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej - nr 33037  
0007/E/2008   pl. Rodła- rozbudowa stacji bazowej nr 20102 na budynku Pazim  
0007/E/2009   Budowa Centrum Handlowo-Uługowo-Biurowego „GALERIA KASKADA” w Szczecinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.  
0008/E/2005   Zielonogórska 31 - przebudowa stacji bazowej PTC Sp. z o.o.  
0008/E/2006   Ul. Kaliny 2-4-6 - przebudowa stacji bazowej PTK Centertel nr 1190/3786 (4420) Osiedle Kaliny  
0008/E/2008   Jagiellońska50/57 Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej PTK CENTERTEL Sp. z o.o. nr 6468/3857 (4492) MICHAŁÓW C2  
0008/E/2009   Rozbudowa budynku ogólnego w Specjalistycznym Szpitalu im. A. Sokolowskiego w Szczecinie Zdunowie, w tym lądowiskodla helikopterow  
0009/E/2005   Jagielońska 20 Stacja Bazowa telefoni komórkowej PTK CENTERTEL "Szczecin centrum 2 1175/3769"  
0009/E/2006   Ul. Powstańców Wielkopolskich 12a - przebudowa stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel Sp. z o.o. nr 1227/3789 (4423) POMORZANY 1  
0009/E/2008   Łukasińskiego 116, bud. stacji bazowej SZC 1070E, 37/14 obr. 2054 w Szczecinie.  
0009/E/2009   Budowa sortowni odpadów z niezbędną infrastrukturą ogólnotechniczną i pomocniczą dla potrzeb jej eksploatacji przy ul. Ks. Anny 9 w Szczecinie  
0010/E/2006   Ul. Merkatora 7 - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel Sp. z o.o. nr 9135/3844 Szczecin Łęgi Wieża  
0010/E/2008   Piastów 41, bud. stacji bazowej P4 nr SZC 1031D, dz. nr 2/4 obr. 1013 w Szczecinie.  
0010/E/2009   Rozbudowa istniejącej stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Glinki oraz dobudowa nowego stanowiska autotransformatora 220/110 kV o mocy 160 MVA  
0011/E/2006   Ul. Niemierzyńska 23 - rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel Sp. z o.o. nr 3527/3846 (4480) Szczecin Lenartowicza  
0011/E/2008   Wojska Polskiego 63, bud. stacji bazowej P4 nr SZC 1007A, dz. nr 20/1 obr. 1033 w Szczecinie.  
0012/E/2006   Al. Wojska Polskiego 246 - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Plus GSM nr BT 43439 "Szczecin Arkonka"  
0012/E/2008   Chopina 61, bud. stacji bazowej P4 nr SZC 1101E, dz. nr 19 obr. 2041 w Szczecinie.  
0013/E/2006   Ul. Stołczyńska 100 - rozbudowa istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej - nr 1200/3798 (4432) Skolwin  
0013/E/2008   Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej systemu UMTS operatora P4 przy ul. Marii Dąbrowskiej 19 i 21, działka nr 64 obręb 4080 oraz dz. nr 65 obręb 4070  
0014/E/2006   Budowa terminalu przeładunkowo - składowego stałych i ciekłych produktów chemicznych oraz drobnicy na terenie Huty Szczecin S.A. przy ul. Nad Odrą 33  
0014/E/2008   Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PTC nr 33178 w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 33d  
0015/E/2006   Rozbudowa istniejącej stacji bazowej PTC Sp. z o.o. nr 33035 w Szczecinie przy ul. Tartacznej 9  
0015/E/2008   Milczańska 31F stacja bazowa telefoni komurkowej UMTS SZC 1059K  
0016/E/2006   Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PTC Sp. z o.o. nr BTS 33188 - ul. Wielkopolska 15  
0016/E/2008   00363/A/2006 - 1063/B/2007  
0017/E/2006   Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PTC Sp. z o.o. nr BTS 33265 - ul. Junacka 21  
0017/E/2008   Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PTC Sp. z o.o. nr 33310 zlokalizowanej w Szczecinie przy ul. Narzędziowej 15  
0018/E/2006   Przebudowa stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel Sp. z o.o. nr 1321/3814 (4448), przy ul. Romera 10  
0018/E/2008   Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 nr SZC 1019E zlokalizowanej przy ul. Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 nr SZC 1019E zlokalizowanej przy ul. Matejki 6aMatejki 6a  
0019/E/2006   Instalacja anteny parabolicznej linii radiowej o śr. 0,6 m na istniejącym maszcie antenowym zlokalizowanym na budynku TVP przy ul. Niedziałkowskiego 24  
0019/E/2008   Bohaterów Warszawy 42 stacjia bazowa telefoni komórkowej UMTYS SZC1005D  
0020/E/2006   Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej PTC Sp. z o.o. nr 33287 zlokalizowanej przy ul. Szczawiowej 25 i 26  
0020/E/2008   ul. Stołczyńska 100, bud. stacji bazowej P4 SZC 1115E  
0021/E/2006   Rozbudowa istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej Plus GSM nr BT 43451 "Szczecin Wielgowo 2" przy ul. Tczewskiej (działka nr 1)  
0021/E/2008   Wyzwolenia 18-20 stacja bazowa telefoni komórkowej UMTS SZC 1018J  
0022/E/2006   Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel Sp. z o.o. nr 1188/3784 (4418) POGODNO 1, położonej przy ul. Brzozowskiego 12, działka nr 89 obręb 2066  
0022/E/2008   Wyzwolenia 13/u/2 stacja bazowa nr 8956/3767  
0023/E/2006   Wykonanie płyty żelbetowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną dla umiejscowienia przenośnej instalacji do oczyszczania wód zatłuszczonych i odzysku tłuszczów  
0023/E/2008   Wyzwolenia dz. nr 12/18stacja bazowa telefoni komórkowej nr 33161  
0024/E/2006   Budowa kompostownika przy ul. Szczawiowej w Szczecinie  
0024/E/2008   ul. Golisza zespół budynków warsztatowo-biurowych z garażami, myujnią  
0025/E/2006   Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej PTK CENTERTEL Sp. z o.o. nr 1209/3810 "Osiedle Słoneczne", położonej przy ul. Struga 15  
0025/E/2008   Sąsiedzka 2. bud. stacji bazowej P4 nr SZC 1055B na dz. nr 65/6 w Szczecinie.  
0026/E/2006   Budowa stacji bazowej Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. nr 33303 przy ul. Pszennej 16, działka nr 59/3 obr. 4079  
0026/E/2008   Rozbudowa istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci GSM PLUS nr BT 44612 Warszewo w Szczecinie przy ul. Poznańskej 1, dz. nr 2/3, obr.3065  
0027/E/2006   Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Plus GSM nr BT 44605 Szczecin Gocław przy ul. Nehringa 11c  
0027/E/2008   Budowa centrum handlowo-usługowego "POGODNO przy al. Wojska Polskiego "  
0028/E/2006   Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel Sp. z o.o. nr 3530/3845 (4479) Szczecin Czarnogórska, zlokalizowanej przy ul. Goleniowskiej 25a  
0028/E/2008   budowa ul. Wkrzańskiej  
0029/E/2006   Przebudowa warsztatu samochodowego przy ul. Pomorskiej 48, 48a  
0029/E/2008   Przebudowa infrastruktury drogowej w Porcie Szczecin- rejon przeladunkow drobnicowych i rejon przeladunków masowych  
0030/E/2006   Budowa zespołu obiektów i instalacji wchodzących w skład terminalu przeładunków i magazynowania substancji ciekłych - ul. Ks. Kujota 9  
0030/E/2008   przebudowa infrastruktury kolejowej port Szczecin  
0031/E/2006   Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel Sp. z o.o. kod: 5385 Szczecin Książąt Pomorskich położonej przy ul. Przyjaciół Żołnierza 45, działka nr 2/1 obr. 3098  
0031/E/2008   Przebudowa ulic Niemierzyńska, Arkońska i Spacerowa w Szczecinie  
0032/E/2006   Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel Sp. z o.o. kod: 5357 SZCZECIN POMORSKA zlokalizowanej przy ul. Pomorskiej 58-60, działka nr 6/2 obr. 4066  
0032/E/2008   rozbudowa infrastruktury portowej w północnej części płw. EWA w porcie w Szczecinie, dz. nr 3/14  
0033/E/2006   Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej PTC Sp. z o.o. nr BTS 33003 - ul. Felczaka 18b  
0033/E/2008   Budowa ronda i łącznic drogowych na wężle Morwowa z włączeniem w uklad drogowy autostrady A-6  
0034/E/2006   Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel Sp. z o.o. nr 1180/3774 "Brama Portowa" przy al. Niepodległości 60  
0034/E/2008   przebudowa ul. Warcislawa od ul. Orzeszkowej do ul. Rostockiej  
0035/E/2006   Budowa stacji bazowej Plus GSM nr BT 43108 Szczecin Gryfińska (wraz z masztem kratowym h=11,5 m i z linią zasilającą NN)  
0035/E/2008   Ubezpieczenie brzegu na odcinku ujścia rzeki Dąbska Struga do rzeki Regalica  
0036/E/2006   Rozbudowa Zakładu Montażu Szkła Zespolonego przy ul. Kniewskiej 27-31  
0036/E/2008   Budowa baterii silosów do składowania śruty sojowej i zboża wraz z niezbędną infrastrukturą, przy nabrzeżu Słowackim w Porcie Szczecin  
0037/E/2006   Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Polkomtel S.A. nr BT 42810 Szczecin Gumieńce 2, zlokalizowanej w Szczecinie przy ul. Harnasiów 2  
0037/E/2008   Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadó dla szczecińskiego Obszaru Metropoliternego zlokalizowanego przy ul.Przejazd - Ostrów Grabowski działka nr 4/4 obręb 1084  
0038/E/2006   Budowa stacji bazowej PLUS GSM nr BT 43440 SZCZECIN ŚMIERDNICA położonej w Szczecinie przy ul. Pyrzyckiej 42, działka nr 52/4 obr. 4198  
0038/E/2008   Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego, zlokalizowanego przy ul. Gdańskiej – Elektrociepłowania Portowa (dz. 3/1 obręb 1093).  
0039/E/2006   Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel - Szczecin Aleja Piastów 2 KOD: 4892, przy ul. Sikorskiego 29, działka nr 9/2, obr. 2155  
0039/E/2008   Stanowisko rozładunku cystern kolejowych z kwasem siarkowym w FOSFAN S.A.  
0040/E/2006   Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel Sp. z o.o. nr 1177/3771 "Plac Kościuszki" przy ul. Bohaterów Warszawy 34/35  
0040/E/2008   ul.Cukrowa 67, Odzysk odpadów olejowych  
0041/E/2006   Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLUS GSM nr BT 43118 przy ul. Tama Pomorzańska 13a  
0041/E/2008   KOMPLEKS POSEJDON  
0042/E/2006   Budowla regulacyjna kształtująca południowo-wschodni brzeg wyspy Radolin z wykorzystaniem urobku zanieczyszczonego, w zakresie realizowanym na obszarze lądowym i wód śródlądowych  
0042/E/2008   Przebudowa ulicy Łukasińskiego  
0043/E/2006   Modernizacja ul. Balińskiego w Szczecinie oraz budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej - przejście przez ul. Szosa Stargardzka w Szczecinie  
0044/E/2006   Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej PTK CENTERTEL Sp. z o.o. nr 5106/5562 (6302) Szczecin Łasztownia, przy ul. Hryniewieckiego 1  
0045/E/2006   Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel Sp. z o.o. kod: 1176 PTK- CENTERTEL - PLAC ZGODY położonej przy al. Wojska Polskiego 20, działka nr 29 obr. 1035  
0046/E/2006   Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel Sp. z o.o. kod: 5542 PTK CENTERTEL - SZCZECIN WAWELSKA zlokalizowanej przy ul. Henryka Pobożnego 5, działka nr 15/4 obr. 1029  
0047/E/2006   Przebudowa stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel Sp. z o.o. nr 7254/3800 położonej przy ul. Lisiej Góry 5, działka nr 57 obręb 2012  
0048/E/2006   Budowa stacji bazowej Plus GSM nr BT 43697 SZCZECIN OSÓW 3 zlokalizowanej przy ul. Lisiej Góry 5, działka nr 57 obręb 2012  
0049/E/2006   Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLUS GSM nr BT 43162 SZCZECIN OSIEDLE SŁONECZNE zlokalizowanej na maszcie na dachu budynku o całk. wys. 29,3 m przy ul. L.Rydla 92  
0050/E/2006   Budowa tymczasowej stacji bazowej PTC sieci Era GSM nr 33191 zlok. na istniejącym kominie przy ul. Jagiellońskiej 63/64, działka nr 3/64 z obrębu 153-P  
0051/E/2006   Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej PTC nr 33041 SZCZECIN przy al. Wojska Polskiego 49, dz. nr 1 obręb 1035  
0052/E/2006   Budowa zakładu konstrukcji stalowych i okrętowych Maritim Shipyard Sp. z o.o. - część lądowa: dz. 43 obręb 3092, dz. nr 24 obręb 3025 przy ul. Światowida 9  
0053/E/2006   Rozbudowa stacji bazowej PTC Sp. z o.o. sieci Era GSM BTS 33331 zlokalizowanej na kominie Politechniki Szczecińskiej przy ul. Pułaskiego 10 , dz. nr 22 obręb 2254  
0054/E/2006   Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 nr SZC 1073E, zlokalizowanej z Szczecinie przy ul. Gorlickiej 2  
0055/E/2006   Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 nr SZC 1003C przy ul. 3 Maja 31  
0056/E/2006   Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PTC Sp. z o.o. nr 33066 projektowanej w Szczecinie przy ul. Lisiej Góry 5, na dz. nr 57 obręb 2012  
0057/E/2006   Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej PTC nr 33038 w Szczecinie przy ul. Malczewskiego 10-12, działka nr 48/10 obręb 1017  
0058/E/2006   Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej PTC Sp. z o.o. nr 33052, zlokalizowanej przy ul. 3 Maja 25/27  
0059/E/2006   Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 nr SZC 1034A, zlokalizowanej przy ul. Gdańskiej 20  
0060/E/2006   Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 nr SZC 1092 B, zlokalizowanej w Szczecinie przy ul. Kolonistów 40  
0061/E/2006   Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 nr SZC 1016E przy al. Wojska Polskiego 80-82  
0062/E/2006   Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 nr SZC 1023B przy ul. Heyki 19/22  
0063/E/2006   Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 nr SZC 1062M przy ul. Smolańskiej 4  
0064/E/2006   Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 nr SZC 1094D przy ul. Bogumińskiej  
0065/E/2006   Budowa urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne na dachu budynku przy ul. Jagiellońskiej 50-57, działka nr 2/1 obr. 2153  
0066/E/2006   Budowa urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne na dachu budynku przy ul. Tama Pomorzańska 12b, działka nr 5/7 obr. 1058  
0067/E/2006   Budowa urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne na maszcie posadowionym na dachu budynku przy ul. Czarnieckiego 6-7, działka nr 2/1 obr. 1047  
0068/E/2006   Budowa urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne na maszcie posadowionym na dachu budynku przy ul. Powstańców Wielkopolskich 12a, działka nr 5/14 obr. 1050  
0069/E/2006   Budowa urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne na maszcie posadowionym na dachu budynku przy ul. Kilińskiego 3, działka nr 10/2 obr. 1011  
0070/E/2006   Przebudowa stacji bazowej telefonii komórkowej PTK CENTERTEL Sp. z o.o. nr 4934/5549 (6289) "Szczecin Klęskowo", przy ul. Chłopskiej w Szczecinie działka nr 54/2 z obr. 4156  
0071/E/2006   Budowa urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne na maszcie posadowionym na dachu budynku przy ul. Pomorskiej 71-73, działka nr 15/5 obr. 4065  
0072/E/2006   Budowa urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne na maszcie posadowionym na dachu budynku przy ul. Niedziałkowskiego 18, działka nr 122 obr. 1020  
0073/E/2006   Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 nr 1025B, zlokalizowanej przy ul. Dąbrowskiego 60  
0074/E/2006   Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o., zlokalizowanej przy ul. Janickiego 21  
0075/E/2006   Budowa stacji emitującej pola elektromagnetyczne przy ul. Wszystkich Świętych 45-53 (budynek mieszkalny)  
0076/E/2006   Budowa pompowni ścieków przy ul. Szlamowej  
0077/E/2006   Montaż anteny parabolicznej linii radiowej przy ul. Niedziałkowskiego 24  
0078/E/2006   Przebudowa stacji bazowej telefonii komórkowej Polkomtel BT 44601 przy al. Wojska Polskiego 20, działka nr 29, obr. 1035  
0079/E/2006   Budowa urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne posadowionych na maszcie przy ul. Goleniowskiej 67, działka nr 36/11 obręb 4030  
0080/E/2006   Przebudowa istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci ERA GSM nr 33048 zlokalizowanej w Szczecinie przy ul. Droga Młynów , dz. nr 63 obręb 2007  
0081/E/2006   Budowa stacji bazowej PTC Sp. z o.o. operatora sieci ERA GSM BTS 33184 na dachu budynku przy ul. 26 Kwietnia 5-13 w Szczecinie nr dz. 10/11 obr. 2089  
0082/E/2006   Budowa stacji bazowej emitującej pola elektromagnetyczne P4 Sp. z o.o., zlokalizowanej przy ul. Ostrawickiej 2  
0083/E/2006   Budowa urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne przy ul. Szczecińskiej 14  
0084/E/2006   Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 nr SZC 1029D, zlokalizowanej przy ul. Niemierzyńskiej 29a  
0085/E/2006   Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 nr SZC 1021B, zlokalizowanej przy ul. Władysława IV 9b  
0086/E/2006   Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej PTC Sp. z o.o. nr 33299, zlokalizowanej przy ul. Ołowianej 7  
0087/E/2006   Budowa stacji bazowej Plus GSM nr BT 43454 SZCZECIN PŁONIA 2 przy ul. Tartacznej 9e, działka nr 208/65 obr. 4196  
0088/E/2006   Budowa zespołu obiektów i instalacji wchodzących w skład terminalu przeładunków i magazynowania gazu płynnego LPG  
0089/E/2006   Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P4 Sp. z o.o. nr SZC 1090A zlokalizowanej przy ul. Lipowej 17  
0090/E/2006   Budowa urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne przy ul. Mariackiej 10a  
0091/E/2006   Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P4 Sp. z o.o. nr SZC 1004 A zlokalizowanej przy ul. Księcia Bogusława X nr 22  
0092/E/2006   Utworzenie punktu zbierania i przeładunku odpadów przy ul. Narzędziowej 37  
0093/E/2006   Rozbudowa stacji bazowej PTC sieci Era nr 33034, zlokalizowanej na budynku biurowym przy ul. A. Struga 78 (działka nr 2/9 z obrębu 69-D)  
0094/E/2006   Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej PTK CENTERTEL Sp. z o.o. nr 6468/3857 (4492) MICHAŁÓW C2 przy ul. Jagiellońskiej 50/57  
0095/E/2006   Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P4 SZC 1089 C przy ul. Światowida 6 (działka nr 6/22 z obr. 3092)  
0096/E/2006   Remont i przebudowa nabrzeża Bulwar Gdyński na odcinku od Mostu Długiego do Trasy Zamkowej  
0097/E/2006   Rozbudowa stacji bazowej PLUS GSM nr BT 4 3115/BB-49701 MSC Szczecin zlokalizowanej przy ul. Bajecznej 11 (dz. nr 30/1 z obrębu 3203)  
0098/E/2006   Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P4 UMTS SZC 1032B przy ul. Parkowej 9 (działka nr 14 z obr. 3027)  
0099/E/2006   Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P4 UMTS SZC 1031 C przy ul.Wawrzyniaka 2 (1-4), działka nr 6/9 z obr. 2147  
0100/E/2006   Budowa radiofonicznego obiektu nadawczego UKF-FM Szczecin- Wiskord (dz. nr 1/12 z obr. 4193) przy ul. Transportowej 1  
0101/E/2006   Remont i przebudowa nabrzeża Bulwar Piastowski  
0102/E/2006   Rozbudowa stacji bazowej PTK Centertel nr 1198 SZCZECIN GOCŁAW, zlokalizowanej przy ul. Światowida 75 (dz. nr 1/3 z obr. 3092)  
0103/E/2006   Budowa stacji radiolinii na budynku NFZ przy ul. Arkońskiej 45 (dz. nr 53 z obr. 65 Pogodno)  
0104/E/2006   Rozbudowa stacji bazowej PTC sieci Era GSM nr BTS 33013, zlokalizowanej na budynku seminarium przy ul. Papieża Pawła VI 2 (dz. nr 19/9 z obr. 138-P)  
0105/E/2006   Budowa stacji bazowej PTC sieci Era GSM nr 33278 na wieży betonowej przy ul. Plażowej 6  
0106/E/2006   Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P4 UMTS SZC 1127E przy ul. Rapackiego 1  
0107/E/2006   Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej UMTS sieci P4 Sp. z o.o. przy ul. Srebrnej 62, na projektowanym maszcie o wys. ok. 41,7 m n.p.t.  
0108/E/2006   Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej systemu UMTS sieci P4 Sp. z o.o. nr SZC 1042 zlokalizowanej przy ul. Wiosennej 80  
0109/E/2006   Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P4 Sp. z o.o. nr SZC 1057E przy ul. Rymarskiej 121 (na projektowanej wieży)  
0110/E/2006   Rozbudowa istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci GSM PLUS nr BT 44612 Warszewo w Szczecinie przy ul. Poznańskej 1, dz. nr 2/3, obr.3065  
0111/E/2006   Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej systemu UMTS operatora P4 przy ul. E. Gierczak 24-25, działka nr 19/1 obr. 4035  
0112/E/2006   Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej systemu UMTS operatora P4 przy ul. Dąbrowskiego 38-40, działka nr 7/3 obr. 1050  
0113/E/2006   Budowa węzła dozowania biokomponentów do oleju napędowego przy ul. Górnośląskiej 12/13  
0114/E/2006   Budowa stacji bazowej radiofonicznej radiokomunikacji morskiej zlokalizowanej na budynku przy ul. Tama Pomorzańska 13a (dz. nr 18/2 z obr. 58 Śródmieście)  
0115/E/2006   Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PTC nr 33178 w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 33d  
0116/E/2006   Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PTC Sp. z o.o. nr 33298, położonej w Szczecinie przy ul. Sąsiedzkiej 16  
0117/E/2006   Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej systemu UMTS operatora P4 nr SZC 1071D przy ul. Ku Słońcu 67  
0118/E/2006   Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PTC Sp. z o.o. nr 33163 zlokalizowanej w Szczecinie przy al. Wojska Polskiego 9  
0119/E/2006   Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PTC Sp. z o.o. nr 33057 zlokalizowanej w Szczecinie przy ul.Potulickiej 2  
0120/E/2006   Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej PTC nr 33113 zlokalizowanej w Szczecinie przy ul.Południowej 8  
0121/E/2006   Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PTC Sp. z o.o. nr 33310 zlokalizowanej w Szczecinie przy ul. Narzędziowej 15  
0122/E/2006   Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 nr SZC 1019E zlokalizowanej przy ul. Matejki 6a  
0123/E/2006   Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej systemu UMTS operatora P4 nr SZC 1006E zlokalizowanej przy al. Piastów 14  
0124/E/2006   Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej systemu UMTS operatora P4 przy ul. Marii Dąbrowskiej 19 i 21, działka nr 64 obręb 4080 oraz dz. nr 65 obręb 4070  
0125/E/2006   Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej systemu UMTS operatora P4 przy ul. Eskadrowej 2a, działka nr 10/2 obr. 4404  
0126/E/2006   Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej systemu UMTS operatora P4 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 33, działka nr 1/5 obr. 1054  
0127/E/2006   Budowa stacji bazowej Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. nr 33236 w Szczecinie przy ul. Bogumińskiej, działka nr 10/1 obr. 3088  
0128/E/2006   Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej PTK-Centertel Sp. z o.o. nr 9137/5545 w Szczecinie przy ul. Południowej 29, działka nr 5/3 obr. 2151  
0129/E/2006   Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej systemu UMTS operatora P4 przy ul. Wojska Polskiego 9, działka nr 6/12 obr. 1041  
0130/E/2006   Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej systemu UMTS operatora P4 przy ul. Niepodległości 22, działka nr 29/ 3 obr. 1036  
0131/E/2006   26 Kwietnia dz. nr 10/11 - nr stacji 33184  
0132/E/2006   Bajeczna działka nr 30/1  
0133/E/2006   Parkowa 9 - Stacja Bazowa telefoni komórkowej UMTS SZC 1032B  
0134/E/2006   Wawrzyniaka 1-4 stacja bazowa telefoni komórkowej UMTS SZC 1031C  
0135/E/2006   Transportowa 1 Radiofoniczny obiekt nadawczy UKF - FM Szczecin - Wiskord  
0136/E/2006   Remont i przebudowa nabrzeża Bulwar Piastowski - na odcinku od połączenia z Bulwarem Nadodrzańskim do Trasy Zamkowej w Szczecinie  
0137/E/2006   Budowa stacji bazowej radiofonicznej radiokomunikacji morskiej zlokalizowanej na budynku przy ul. Tama Pomorzańska 13a (dz. nr 18/2 z obr. 58 Śródmieście)  
0138/E/2006   Arkońska 45 działka 53 stacja radioliniowa  
0139/E/2006   Plażowa 6 Stacja Bazowa BTS nr 33278  
0140/E/2006   Władysława IV 9b stacja bazowa sieci P4 SZC1021B  
0141/E/2006   Ołowiana dz.nr 8/1stacja telefoni cyfrowej sieci ERA nr 33299  
0142/E/2006   Płonia 2 stacja bazowa BT 43454 Cyrowa telefonia komórkowa PLUS GSM  
0143/E/2006   Wojska Polskiego 20 przebudowana stacja bazowa Polkomtel BT 44601  
0144/E/2006   gOLENIOWSKA 67 STACJA BAZOWA SIECI p4 szc 1040 A  
0145/E/2006   Ostrawicka 2 stacja bazowa sieci P4 SZC 1082A  
0146/E/2006   Derdowskiego 8 stacja bazowa sieci P4 SZC 1066G  
0147/E/2006   Budowa zespołu obiektów i instalacji wchodzących w skład terminalu przeładunków i magazynowania gazu płynnego LPG  
0148/E/2006   Wyzwolenia 50 stacja bazowa telefoni komórkowej ERA  
0149/E/2006   Lipowa 17 stacja bazowa sieci P4 SZC 1090A  
0150/E/2006   Mariacka 10a stacja bazowa sieciP4 SZC1010B  
0151/E/2006   Bogusława 22 i 22A stacja bazowa sieci P4 SZC 1004A  
0152/E/2006   Plac Rodła 8 przebudowa stacji bazowej BTS nr 33007  
0153/E/2006   Gdańska 15A odziaływanie na środowisko myjni automatycznej samochodów cieżarowych  
0154/E/2006   Podgórna 15/16, bud. stacji bazowej P4 SZC 1011F, dz. nr 22/16 obr. 1040 w Szczecinie.  
0155/E/2006   Konarskiego 10 Stacja Bazowa nr SZC1088E cyfrowej telefonii komórkowej P4  
0156/E/2006   Bałtycka 4, bud. stacji bazowej P4 SZC 1123C, dz. nr 84 w Szczecinie  
0157/E/2006   Ks Wracisława 29, bud. stacji bazowej PTC nr 33218 w Szczecinie.  
0158/E/2006   Wojska Polskiego 186, bud. stacji bazowej P4 nr SZC 1082D, dz. nr 5/19 obr. 2030 w Szczecinie.  
0159/E/2006   Karłowicza 28, bud. stacji bazowej P4 nr SZC 1076B, dz. nr 3/4 obr. 2082 w Szczecinie.  
0160/E/2006   Światowida 75/78 stacja bazowa BTS nr 33238  
0161/E/2006   Wyzwolenia 7, bud. stacji bazowej P4 nr SZC 1009S, dz. nr 60 obr. 1036 w Szczecinie.  
0162/E/2006   Walecznych 66, przeb. stacji bazowej PTK Centertel nr 4909/3855, dz. nr 30/4 obr. 4076 w Szczecinie  
0163/E/2006   Struga 6-8, przeb. stacji bazowej PTK Centertel nr 4853/5546, dz. nr 2/18 obr. 4076 w Szczecinie.  
0164/E/2006   Derdowskiego 8, bud. stacji bazowej P4 nr SZC 1066G, dz. nr 27/9 obr. 2101 w Szczecinie.  
0165/E/2006   Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PTC Sp. z o.o. nr 33298, położonej w Szczecinie przy ul. Sąsiedzkiej 16  
0166/E/2006   Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PTC Sp. z o.o. nr 33057 zlokalizowanej w Szczecinie przy ul.Potulickiej 2  
0167/E/2006   Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej PTC nr 33113 zlokalizowanej w Szczecinie przy ul.Południowej 8  
0168/E/2006   Walecznych 66 stacja bazowa telefoni komórkowej UMTS SZC 1036C  
0169/E/2006   Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej systemu UMTS operatora P4 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 33, działka nr 1/5 obr. 1054  
0170/E/2006   Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej systemu UMTS operatora P4 przy ul. Eskadrowej 2a, działka nr 10/2 obr. 4404  
0171/E/2006   Budowa stacji bazowej Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. nr 33236 w Szczecinie przy ul. Bogumińskiej, działka nr 10/1 obr. 3088  
0172/E/2006   Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej PTK-Centertel Sp. z o.o. nr 9137/5545 w Szczecinie przy ul. Południowej 29, działka nr 5/3 obr. 2151  
0173/E/2006   Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej systemu UMTS operatora P4 przy ul. Wojska Polskiego 9, działka nr 6/12 obr. 1041  
0174/E/2006   Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej systemu UMTS operatora P4 przy ul. Niepodległości 22, działka nr 29/ 3 obr. 1036  
0175/E/2006   Ul. Nad Odrą 44, bud. stacji bazowej P4 SZC 1091B na dz. nr 6/1 z obr. 3063 w Szczecinie  
0176/E/2006   Ul. Santocka 16-17, przebudowa stacji bazowej PTC nr 33192, na dz. nr 10/9 z obr. 2089 w Szczecinie.  
0177/E/2006   Ul. Druckiego – Lubeckiego 1a, bud. stacji bazowej PTK Centertel, nr 9269/7989, na dz. nr 8/4 z obr 3019 w Szczecinie.  
0178/E/2006   Ul. Tartaczna 9, bud. stacji bazowej P4 SZC 1118A na dz. nr 208/65 z obr. 4196 w Szczecinie.  
0179/E/2006   Gdańska 21, bud. stacji bazowej P4 SZC 1033B na dz. nr 50/12 z obr. 1107 w Szczecinie.  
0180/E/2006   Chopina 22, rozb. stacji bazowej PTK Centertel, nr 6476/5552 (6292) na dz. nr 40/1 z obr. 2038 w Szczecinie.  
0181/E/2006   Mickiewicza, bud. stacji bazowej PTC nr 33207 na dz. nr 8/1 z obr. 2076 w Szczecinie.  
0182/E/2006   .Ku Słońcu 67B, rozb. stacji bazowej PLUS, nr BT 44609, na dz. nr 6 z obr. 2091 w Szczecinie.  
0183/E/2006   . Batalionów Chłopskich 110a, bud. stacji bazowej PTC, nr 33294, dz. nr 4/4 obr. 4188 w Szczecinie  
0184/E/2006   Goleniowska 55B, bud. stacji bazowej P4 SZC 112F na dz. nr 24/1 z obr. 4706 w Szczecinie.  
0185/E/2006   . Stołczyńska 2, budowa stanowiska odzysku odpadów i biol. rek. gruntów wraz z infra. tech. na dz. nr 2/4 i 2/7 obr. 3058 w Szczecinie.  
0186/E/2006   Rozbudowa stacji bazowej PTC sieci Era GSM nr BTS 33013, zlokalizowanej na budynku seminarium przy ul. Papieża Pawła VI 2 (dz. nr 19/9 z obr. 138-P)  
0187/E/2006   Mieszka I 62, bud. stacji bazowej PTC nr 33174, dz. nr 7/22 w Szczecinie.  
0188/E/2006   . Pomorska 141-143. Bud. stacji bazowej P4 nr SZC 1039H, dz. nr 4/9 obr. 4062 w Szczecinie.  
0189/E/2006   Wojska Polskiego 254. Bud. stacji bazowej P4 nr SZC 112B, dz. nr 34 obr. 2001 w Szczecinie.  
0190/E/2006   Wojska Polskiego 200. Bud. stacji bazowej P4 nr SZC 1083B, dz. nr 2/1 w Szczecinie.  
0191/E/2006   Szybowcowa 28. Bud. stacji bazowej P4 nr SZC 1040F dz. nr 54/1 obr. 4027 w Szczecinie.  
0192/E/2006   Pomorska 110, bud. stacji bazowej PTC nr 33311, dz. nr 18/4 obr. 4065 w Szczecinie.  
0193/E/2006   Szczawiowa 25/26. Przeb. stacji bazowej PTK Centertel nr 6201/3859 (4494), dz. nr 13/5 obr. 1075 w Szczecinie.  
0194/E/2006   Rodła 8. Przeb. stacji bazowej PTK Centertel nr 1173/3766 (44001) w Szczecinie  
0195/E/2006   Postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko  
0196/E/2006   Bieszczadzka 13, bud. stacji bazowej PTC nr 33177 na dz. nr 157 z obr. 2096 w Szczecinie.  
0197/E/2006   Śląska 43A, bud. stacji bazowej PTC nr 33164 na dz. nr 85/1 z obr. 1035 w Szczecinie.  
0198/E/2006   . Bielańska 9. Rozb. stacji bazowej PTC nr 33028 na dz. nr 10 z obr. 4179 w Szczecinie.  
0199/E/2006   Piastów 60 stacja bazowa BTS nr 33162  
0200/E/2006   Bydgoska. Rozstawianie mobilnego węzła do produkcji mas popiołowo-cementowych na terenie składowiska odp. poprod. Elektrowni Szczecin, dz. nr 5/2 obr. 78-Ś w Szczecinie.  
0201/E/2006   . Ks. Anny. Rozstawianie mobilnego węzła do produkcji mas popiołowo-cementowych na terenie Elektrowni Szczecin, dz. nr 10/2 z obr. 118-Ś w Szczecinie  
0202/E/2006   Narzędziowa 37, odzysk odpadów innych niż niebezpieczne, dz. nr 8/4, 8/5 z obr. 4060 w Szczecinie.  
0203/E/2006   Dąbska 36, bud stacji bazowej P4 SZC 1044A ne dz. nr 6/4 z obr 4084 w Szczecinie.  
0204/E/2006   Przebudowa stacji bazowej telefonii komórkowej PTK CENTERTEL Sp. z o.o. nr 4934/5549 (6289) "Szczecin Klęskowo", przy ul. Chłopskiej w Szczecinie działka nr 54/2 z obr. 4156  
0205/E/2006   Budowa urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne na maszcie posadowionym na dachu budynku przy ul. Pomorskiej 71-73, działka nr 15/5 obr. 4065  
0206/E/2006   Budowa urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne na maszcie posadowionym na dachu budynku przy ul. Niedziałkowskiego 18, działka nr 122 obr. 1020  
0207/E/2006   Budowa urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne na dachu budynku przy ul. Jagiellońskiej 50-57, działka nr 2/1 obr. 2153  
0208/E/2006   Budowa urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne na dachu budynku przy ul. Tama Pomorzańska 12b, działka nr 5/7 obr. 1058  
0209/E/2006   Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej PTC nr 33038 w Szczecinie przy ul. Malczewskiego 10-12, działka nr 48/10 obręb 1017  
0210/E/2006   Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej PTC Sp. z o.o. nr 33052, zlokalizowanej przy ul. 3 Maja 25/27  
0211/E/2006   Budowa tymczasowej stacji bazowej PTC sieci Era GSM nr 33191 zlok. na istniejącym kominie przy ul. Jagiellońskiej 63/64, działka nr 3/64 z obrębu 153-P  
0212/E/2006   Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej PTC nr 33041 SZCZECIN przy al. Wojska Polskiego 49, dz. nr 1 obręb 1035  
0213/E/2006   Budowa zakładu konstrukcji stalowych i okrętowych Maritim Shipyard Sp. z o.o. - część lądowa: dz. 43 obręb 3092, dz. nr 24 obręb 3025 przy ul. Światowida 9  
0214/E/2006   Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej UMTS sieci P4 Sp. z o.o. przy ul. Srebrnej 62, na projektowanym maszcie o wys. ok. 41,7 m n.p.t.  
0215/E/2006   Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej systemu UMTS sieci P4 Sp. z o.o. nr SZC 1042 zlokalizowanej przy ul. Wiosennej 80  
0216/E/2006   Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P4 Sp. z o.o. nr SZC 1057E przy ul. Rymarskiej 121 (na projektowanej wieży)  
0217/E/2006   Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej systemu UMTS operatora P4 przy ul. E. Gierczak 24-25, działka nr 19/1 obr. 4035  
0218/E/2006   Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej systemu UMTS operatora P4 przy ul. Dąbrowskiego 38-40, działka nr 7/3 obr. 1050  
0219/E/2006   Budowa węzła dozowania biokomponentów do oleju napędowego przy ul. Górnośląskiej 12/13