Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 79281425

Aktualna strona: 25411

Wydrukowano: 892

Decyzje administracyjne Wydziału Ochrony Środowiska


                Pozwolenia zintegrowane
                    Pozwolenia zintegrowane - obwieszczenia
                    Pozwolenia zintegrowane - wydane decyzje
                Pozwolenia wodno-prawne
                Decyzje z zakresu gospodarki odpadami
                    Decyzje z zakresu gospodarki odpadami
                    Decyzje z zakresu gospodarki odpadami
                    Decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami
                    Pozwolenie na wytwarzanie odpadów
                    Zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od włascicieli nieruchomości
                    Opróznianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
                Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
                    Obwieszczenia Prezydenta Miasta
                        Przedsięwzięcia, dla których raport może być wymagany
                        Obwieszczenia dla stron postępowania
                        Obwieszczenia dla społeczeństwa
                    Obwieszczenia innych organów
                        Obwieszczenia dla stron postępowania
                        Obwieszczenia dla społeczeństwa
                Zawiadomienia dotyczące postępowań administracyjnych
          


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin