Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 79350890

Aktualna strona: 15789

Wydrukowano: 699

Oddziaływanie Transgraniczne

Oddziaływanie transgraniczne


Referat Ochrony Środowiska
Kierownik: Barbara Stępień, tel. 091-42-45-633, e-mail: bstepien@um.szczecin.pl

Podstawa prawna:

Ustawa z dn. 09 października 2008r. o udostępnianiu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. - Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227):

 

Art. 104. 1. W razie stwierdzenia możliwości znaczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko, pochodzącego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na skutek:
  1)   realizacji planowanych przedsięwzięć objętych:
a)  decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach,
b)  decyzjami, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 i 10, jeżeli w ramach postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie była przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
  2)   realizacji projektów polityk, strategii, planów lub programów, o których mowa w art. 46 lub 47
- przeprowadza się postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko.

2. Postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko przeprowadza się również na wniosek innego państwa, na którego terytorium może oddziaływać przedsięwzięcie albo realizacja projektu dokumentu, o którym mowa w art. 46 lub 47.

Art. 105. Postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko przeprowadza się także w przypadku, gdy możliwe oddziaływanie pochodzące spoza granic Rzeczypospolitej Polskiej mogłoby ujawnić się na jej terytorium.

 

 

 

 

 


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin