Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Dokumenty Referatu Ochrony Środowiska w WGKiOS

Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Określenie wzoru publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zawiera Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2007r. (Dz. U. z 2007r. Nr 120, poz. 827)

Formularz A - karta informacyjna dla:

 • wniosków o wydanie decyzji
 • wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych
 • wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

Formularz B - karta informacyjna dla:

 • decyzji i postanowień
 • wskazań lokalizacyjnych

Formularz C - karta informacyjna dla projektów: polityk, strategii, planów lub programów:

 • Projekty polityk
 • Projekty strategii
 • Projekty planów
 • Projekty programów

Formularz D - karta informacyjna dla polityk, strategii, planów lub programów:

 • Polityka strategii
 • Polityka planów
 • Polityka programów

Formularz E - karta informacyjna dla:

 • raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
 • analiz porealizacyjnych
 • przeglądów ekologicznych
 • raportów o bezpieczeństwie
 • dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych
 • informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
 • dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, analiza porealizacyjna, przegląd ekologiczny, raport o bezpieczeństwie, dokumentacja mierniczo-geologiczna zlikwidowanych zakładów górniczych, informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów.

Formularz F - karta informacyjna dla:

 • prognoz oddziaływania na środowisko
 • dokumentów zawierających informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium
 • opracowań ekofizjograficznych
 • rejestrów substancji niebezpiecznych
 • wyników prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska
 • rejestrów poważnych awarii

Prognoza oddziaływania na środowisko, dokumenty zawierające informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium, opracowanie ekofizjograficzne, rejestr substancji niebezpiecznych, wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska, rejestr poważnych awarii.

Formularz G - karta informacyjna dla wykazów, zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska

 • Wykaz, zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska

Formularz H - karta informacyjna dla zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia:

 • Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia

Formularz I - karta informacyjna dla innych dokumentów:

 • Inne dokumenty
udostępnił: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, wytworzono: 2006/12/13, odpowiedzialny/a: Dariusz Matejski, wprowadził/a: Agnieszka Laba, dnia: 2008/06/20 10:26:58
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Agnieszka Laba 2008/06/20 10:26:58 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2007/09/04 14:23:16 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2007/06/01 12:07:07 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2006/12/13 14:48:06 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2006/12/13 14:45:34 nowa pozycja