Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 78021485

Aktualna strona: 12365

Wydrukowano: 826

Dokumenty Referatu Ochrony Środowiska w WGKiOS

Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie


Określenie wzoru publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zawiera Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2007r. (Dz. U. z 2007r. Nr 120, poz. 827)

Formularz A - karta informacyjna dla:

 • wniosków o wydanie decyzji
 • wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych
 • wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

Formularz B - karta informacyjna dla:

 • decyzji i postanowień
 • wskazań lokalizacyjnych

Formularz C - karta informacyjna dla projektów: polityk, strategii, planów lub programów:

 • Projekty polityk
 • Projekty strategii
 • Projekty planów
 • Projekty programów

Formularz D - karta informacyjna dla polityk, strategii, planów lub programów:

 • Polityka strategii
 • Polityka planów
 • Polityka programów

Formularz E - karta informacyjna dla:

 • raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
 • analiz porealizacyjnych
 • przeglądów ekologicznych
 • raportów o bezpieczeństwie
 • dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych
 • informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
 • dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, analiza porealizacyjna, przegląd ekologiczny, raport o bezpieczeństwie, dokumentacja mierniczo-geologiczna zlikwidowanych zakładów górniczych, informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów.

Formularz F - karta informacyjna dla:

 • prognoz oddziaływania na środowisko
 • dokumentów zawierających informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium
 • opracowań ekofizjograficznych
 • rejestrów substancji niebezpiecznych
 • wyników prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska
 • rejestrów poważnych awarii

Prognoza oddziaływania na środowisko, dokumenty zawierające informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium, opracowanie ekofizjograficzne, rejestr substancji niebezpiecznych, wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska, rejestr poważnych awarii.

Formularz G - karta informacyjna dla wykazów, zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska

 • Wykaz, zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska

Formularz H - karta informacyjna dla zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia:

 • Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia

Formularz I - karta informacyjna dla innych dokumentów:

 • Inne dokumenty

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin