Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Opracowania dotyczące ochrony środowiska

Zasady wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych u drzew rosnących na terenach zieleni w Szczecinie, z wyróżnieniem drzew przyulicznych. Drzewa i krzewy polecane do nasadzeń miejskich w warunkach Szczecina

Na zlecenie UM Szczecin WGKiOŚ zostało wykonane opracowanie pt. "Zasady wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych u drzew rosnących na terenach zieleni w Szczecinie z wyróżnieniem drzew przyulicznych. Drzewa i krzewy polecane do nasadzeń miejskich w warunkach Szczecina" przez Pracownię Dendrologiczno-Projektową dr inż.Marcina Kubusa.

Celem opracowania było ustalenie zasad prawidłowego, zgodnego ze sztuką ogrodniczą wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych przy drzewach rosnących w Szczecinie oraz wskazanie drzew i krzewów polecanych do uprawy w naszym mieście, dostosowanych do warunków klimatycznych.

Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonym opracowaniem, które może służyć jako materiał informacyjny dla zakładów i firm zajmujących się pielęgnacją zieleni miejskiej oraz mieszkańców, w celu wyeliminowania nieprawidłowości w wykonywaniu zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanie.

- Okładka

- Treść opracowania

- Przykłady niewłaściwej pielęgnacji terenów zieleni

udostępnił: Wydział Gospodarki KOmunalnej i Ochrony Środowiska, wytworzono: 2007/02/15, odpowiedzialny/a: Dariusz Matejski, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2007/02/15 11:46:18
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2007/02/15 11:46:18 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2007/02/15 10:56:10 nowa pozycja