Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Program "MEWA" - wymagane podstawowe dokumenty do rozliczenia dotacji

Katalog dokumentów niezbędnych do rozliczenia dotacji w Programie MEWA:

  1. zdjęcia instalacji wykonane przed i po modernizacji źródła(eł) ciepła (wydrukowane lub wywołane w kolorze, format minimum 10 cm x 15 cm każde zdjęcie, w jakości pozwalającej na bezspornie zidentyfikowanie prezentowanego obiektu);
  2. oryginały dokumentów finansowych potwierdzające wydatkowanie środków na przeprowadzenie modernizacji źródła ciepła w zgłaszanej do Program lokalizacji (oryginały faktur, rachunków wystawionych na osobę/podmiot posiadający tytuł prawny do lokaluoraz na adres nieruchomości zgłoszonej do Programu);
  3. potwierdzenie dokonania zapłaty za faktury, rachunki – w przypadku płatności gotówka potwierdzenie zapłaty musi być wystawione przez sprzedawcę towarów/usług, w przypadku płatności przelewem wymagane jest potwierdzenie wykonania przelewu;
  4. tytuł prawny do lokalu (kserokopia, oryginał do wglądu);
  5. umowa z wykonawcą robót  (oryginał + kserokopia);
  6. informacja o sposobie wyboru wykonawcy prac /usług /zakupów;
  7. projekt budowlany – jeżeli był wymagany w procesie modernizacji systemu ogrzewania (oryginał + kserokopia);
  8. dziennik budowy z informacją o zakończeniu prac – jeżeli był wymagany w procesie modernizacji systemu ogrzewania (oryginał + kserokopia);
  9. protokoły, opinie np. protokół szczelności (dotyczy instalacji gazowej), protokół z przekazania instalacji do eksploatacji, z pierwszego uruchomienia (oryginał + kserokopia).

Oryginały składanych dokumentów po rozliczeniu i wypłacie dotacji zostaną zwrócone.

udostępnił: WOŚr, wytworzono: 2018/05/14, odpowiedzialny/a: Dyrektor WOŚr, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2020/01/08 08:28:20
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2020/01/08 08:28:20 modyfikacja wartości
Agata Kowalczyk 2020/01/08 07:45:42 modyfikacja wartości
Agata Kowalczyk 2020/01/07 14:47:12 modyfikacja wartości
Agata Kowalczyk 2020/01/07 14:37:23 modyfikacja wartości
Agnieszka Laba 2019/10/21 11:57:17 modyfikacja wartości
Agnieszka Laba 2019/05/17 09:10:23 modyfikacja wartości
Agnieszka Laba 2018/12/13 09:47:44 modyfikacja wartości
Agnieszka Laba 2018/12/04 12:47:55 modyfikacja wartości
Agnieszka Laba 2018/07/23 09:24:04 modyfikacja wartości
Agnieszka Laba 2018/05/14 14:42:18 nowa pozycja