Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 77881191

Aktualna strona: 2902

Wydrukowano: 0

Program "MEWA" - wymagane podstawowe dokumenty do rozliczenia dotacji


WYMAGANE PODSTAWOWE DOKUMENTY do rozliczenia dotacji w Programie MEWA:

Do rozliczenia dotacji należy złożyć 1 komplet niżej wymienionych dokumentów w oryginale i 1 komplet kserokopii dokumentów (oprócz zdjęć):

  1. Zdjęcia instalacji wykonane przed i po modernizacji źródła(eł) ciepła (wydrukowane lub wywołane w kolorze, format minimum 10 cm x 15 cm każde zdjęcie, w jakości pozwalającej na bezspornie zidentyfikowanie prezentowanego obiektu), wraz z opisem poszczególnych zdjęć,
  2. Dokumenty finansowe potwierdzające wydatkowanie środków na przeprowadzenie modernizacji źródła ciepła (oryginały faktur, rachunków wystawionych na osobę/podmiot posiadający tytuł prawny do lokalu oraz adres zgłoszony do Programu), 
  3. Potwierdzenia zapłaty za faktury, rachunki,
  4. Umowa z wykonawcą robót wraz z zakresem prac (oryginał),
  5. Informacja o sposobie wyboru wykonawcy prac /usług /zakupów,
  6. Projekt budowlany – jeżeli był wymagany w procesie modernizacji systemu ogrzewania (oryginał),
  7. Dziennik budowy z informacją o zakończeniu prac – jeżeli był wymagany w procesie modernizacji systemu ogrzewania (oryginał),
  8. Tytuł prawny do lokalu – kopia potwierdzona „za zgodność z oryginałem”,
  9. Protokoły, opinie – jeżeli był wymagany w procesie modernizacji systemu ogrzewania (oryginał) np. protokół szczelności, protokoł oddania  zmodernizowanej instalacji do eksploatacji.

Oryginały składanych dokumentów po rozliczeniu i wypłacie dotacji zostaną zwrócone.


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin