Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 79381953

Aktualna strona: 3313

Wydrukowano: 0

Program "MEWA" - wymagane podstawowe dokumenty do rozliczenia dotacji


Katalog dokumentów niezbędnych do rozliczenia dotacji w Programie MEWA:

  1. zdjęcia instalacji wykonane przed i po modernizacji źródła(eł) ciepła (wydrukowane lub wywołane w kolorze, format minimum 10 cm x 15 cm każde zdjęcie, w jakości pozwalającej na bezspornie zidentyfikowanie prezentowanego obiektu);
  2. oryginały dokumentów finansowych potwierdzające wydatkowanie środków na przeprowadzenie modernizacji źródła ciepła w zgłaszanej do Program lokalizacji (oryginały faktur, rachunków wystawionych na osobę/podmiot posiadający tytuł prawny do lokaluoraz na adres nieruchomości zgłoszonej do Programu);
  3. potwierdzenie dokonania zapłaty za faktury, rachunki – w przypadku płatności gotówka potwierdzenie zapłaty musi być wystawione przez sprzedawcę towarów/usług, w przypadku płatności przelewem wymagane jest potwierdzenie wykonania przelewu;
  4. tytuł prawny do lokalu (kserokopia, oryginał do wglądu);
  5. umowa z wykonawcą robót  (oryginał + kserokopia);
  6. informacja o sposobie wyboru wykonawcy prac /usług /zakupów;
  7. projekt budowlany – jeżeli był wymagany w procesie modernizacji systemu ogrzewania (oryginał + kserokopia);
  8. dziennik budowy z informacją o zakończeniu prac – jeżeli był wymagany w procesie modernizacji systemu ogrzewania (oryginał + kserokopia);
  9. protokoły, opinie np. protokół szczelności (dotyczy instalacji gazowej), protokół z przekazania instalacji do eksploatacji, z pierwszego uruchomienia (oryginał + kserokopia).

Oryginały składanych dokumentów po rozliczeniu i wypłacie dotacji zostaną zwrócone.


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin