Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 77978260

Aktualna strona: 2357

Wydrukowano: 0

Program "MEWA" - kryteria wyboru


Planowane kryteria wybory przy rozpatrywaniu spraw związanych z przyznaniem dotacji w Programie MEWA:

  1. Kolejność wpływu prawidłowo wypełnionych zgłoszeń do Urzędu Miasta Szczecin, również w Filii Urzędu Miasta Szczecin (zgłoszenie do Programu na określonym druku w formie pisemnej złożone osobiście lub przesłane listownie).
  2. Zrealizowanie modernizacji systemu ogrzewania tj. zgłoszenie zakończenia modernizacji systemu ogrzewania (w okresie kwalifikowalności kosztów tj. od 01.01.2015r. do dnia ogłoszenia naboru na dany rok kalendarzowy).
  3. Przy kryterium „kolejności wpływu” będzie miała znaczenie również data zgłoszenia do wcześniej prowadzonego Programu Kawka.
  4. Posiadanie kompletu wymaganych dokumentów.
  5. Realizacja planowanej modernizacji systemu ogrzewania (zgodnie z deklarowanym zgłoszeniem) w okresie wskazanym w ogłoszeniu o naborze na dany rok kalendarzowy.

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin