Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 79354329

Aktualna strona: 2660

Wydrukowano: 0

Program "MEWA" - koszty kwalifikowane


Katalog kosztów kwalifikowanych:

 1. Dotacja może być udzielona na dofinansowanie kosztów koniecznych na realizację zadania,
  w szczególności:
 2. kosztów demontażu palenisk węglowych (wywóz gruzu);
 3. kosztów uzyskania niezbędnych dokumentów (opinii i projektów);
 4. kosztów zakupu i montażu nowego systemu ogrzewania;
 5. niezbędnych kosztów poniesionych na uruchomienie nowej instalacji;
 6. kosztów podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej;
 7. Dotacja nie może być wykorzystana na zakup urządzeń grzewczych nie stanowiących trwałego wyposażenia pomieszczeń mieszkalnych.
 8. Dotacja nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na ten sam cel finansowanych
  z innych bezzwrotnych źródeł (zakaz tzw. podwójnego finansowania).
 9. Dotacją objęte są urządzenia nowe fabrycznie i zamontowane po raz pierwszy, spełniające normy i dopuszczone do użytkowania na terenie Polski.

Powinien istnieć bezpośredni związek między nabyciem nowych środków trwałych a celami przedsięwzięcia.

Pozostałe koszty uznaje się za niekwalifikowane.

W przypadku ogrzewania - kocioł na pellet, dotacja może być przyznana w Programie dla modernizacji systemu ogrzewania z kotłem na pellet spełniający przepis - rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r.w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz.U. z 2017r. poz. 1690).


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin