Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 76727281

Aktualna strona: 2163

Wydrukowano: 0

Program "MEWA" - koszty kwalifikowane


Koszty kwalifikowane stanowią:

  1. koszty przygotowania niezbędnych projektów i dokumentacji,
  2. koszt instalacji i uruchomienia środków trwałych,
  3. koszt nabycia materiałów lub robót budowlanych, pod warunkiem że pozostają
    w bezpośrednim związku z celami przedsięwzięcia objętego dotacją,
  4. koszt infrastruktury technicznej związanej z nową inwestycją, przy czym przez budowę urządzeń infrastruktury technicznej rozumie się instalacje wewnętrzne
    w obiektach technologicznych, przyłącza doprowadzające media do obiektów technologicznych,
  5. koszt rozbiórki i wywozu gruzu likwidowanej instalacji.

Powinien istnieć bezpośredni związek między nabyciem nowych środków trwałych a celami przedsięwzięcia.

Pozostałe koszty uznaje się za niekwalifikowane.

W przypadku ogrzewania - kocioł na pellet, dotacja może być przyznana w Programie dla modernizacji systemu ogrzewania z kotłem na pellet spełniający przepis - rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r.w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz.U. z 2017r. poz. 1690).


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin