Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 80387222

Aktualna strona: 2766

Wydrukowano: 0

Program "MEWA" - kryteria wyboru


Informacje dotyczące przyznawania dotacji:

  1. Dotacja może być udzielona na wniosek.
  2. Wnioski rozpatrywane będą według kolejności zgłoszeń.
  3. Dotacja będzie udzielona w wysokości do 55% poniesionych kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 10 000,00 zł na pojedyncze zadanie związane z likwidacją ogrzewania opartego na paliwie węglowym na rzecz źródła ciepła proekologicznego. W przypadku zadania zrealizowanego przez Wspólnoty Mieszkaniowe w budynkach wielorodzinnych dotacja będzie udzielona w wysokości do 55% poniesionych kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 10 000,00 zł na jeden lokal mieszkalny.
  4. Okres kwalifikowalności kosztów: od 01.01.2015 r.

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin