Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 60924518

Aktualna strona: 8080

Wydrukowano: 1169

Prawo Ochrony Środowiska

Obowiązujące akty prawne


 

 Akty prawne:

1. ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska
(tj. - Dz. U. z 2013r. poz. 1232 ze zm.)

2. ustawa z dn. 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. - Dz. U. z 2013r. , poz. 1235 ze zm).

3. ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tj. - Dz. U. z 2015r., poz. 469 ze zm.)

4. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015r. , poz. 1651 ze zm.)

5. ustawa z dn. 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji  gazów cieplarnianych (Dz.U. z 2015r., poz. 1223 ze zm.)


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin