Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 78119123

Aktualna strona: 18795

Wydrukowano: 824

Rewitalizacja Wysp Międzyodrza

Archiwalia


 • PORT SZCZECIŃSKI z ok.1570 r.
   PORT SZCZECIŃSKI z ok.1570 r.
 • FRAGMENT SZTYCHU z 1625r. (H.Kote, P.Rollos )
   FRAGMENT SZTYCHU z 1625r. (H.Kote, P.Rollos )
 • SPICHLERZE NA ŁASZTOWNI przy ul, Zbożowej, lata 30, XX w.
   SPICHLERZE NA ŁASZTOWNI przy ul, Zbożowej, lata 30, XX w.
 • SPICHLERZE NA ŁASZTOWNI przy ul, Zbożowej, lata 30, XX w
   SPICHLERZE NA ŁASZTOWNI przy ul, Zbożowej, lata 30, XX w
 • SPICHLERZE NA ŁASZTOWNI przy ul, Zbożowej, lata 30, XX w.
   SPICHLERZE NA ŁASZTOWNI przy ul, Zbożowej, lata 30, XX w.
 • 14.	ŁASZTOWNIA – NABRZEŻE PRZY UL. ZBOŻOWEJ ZE ZWARTĄ ZABUDOWĄ ,pocz. XX w.
   14. ŁASZTOWNIA – NABRZEŻE PRZY UL. ZBOŻOWEJ ZE ZWARTĄ ZABUDOWĄ ,pocz. XX w.
 • ZACIEMNIONE PARCELE – historyczna lokalizacja spichlerzy,UL. ZBOŻOWA, 1936r.
   ZACIEMNIONE PARCELE – historyczna lokalizacja spichlerzy,UL. ZBOŻOWA, 1936r.
 • ZABUDOWA W PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI ŁASZTOWNI, 1901r.
   ZABUDOWA W PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI ŁASZTOWNI, 1901r.
 • ŁASZTOWNIA. ZABUDOWA KAMIENICZEK PRZY UL. STOCZNI, pocz. XX w.
   ŁASZTOWNIA. ZABUDOWA KAMIENICZEK PRZY UL. STOCZNI, pocz. XX w.
 • PÓŁNOCNY FRAGMENT ŁASZTOWNI ,NABRZEŻE przy ul .Zbożowej, obecnie Bulwar Gdański,1938r.
   PÓŁNOCNY FRAGMENT ŁASZTOWNI ,NABRZEŻE przy ul .Zbożowej, obecnie Bulwar Gdański,1938r.
 • FRAGMENT WYSPY GRODZKIEJ Z PRZYSTANIĄ WIOŚLARSKĄ, W GŁĘBI FRAGMENT ŁASZTOWNI Z ZABUDOWANIAMI, pocz. XX w.
   FRAGMENT WYSPY GRODZKIEJ Z PRZYSTANIĄ WIOŚLARSKĄ, W GŁĘBI FRAGMENT ŁASZTOWNI Z ZABUDOWANIAMI, pocz. XX w.
 • WIDOK OD STRONY WAŁÓW CHROBREGO, 1910r.
   WIDOK OD STRONY WAŁÓW CHROBREGO, 1910r.
 • SZKIC INŻYNIERA PORTIUSA .SZCZECIN 1630r.
   SZKIC INŻYNIERA PORTIUSA .SZCZECIN 1630r.
 • WIDOK ZABUDOWAŃ ZESPOŁU RZEŹNI MIEJSKIEJ NA ŁASZTOWNI ,1905r.
   WIDOK ZABUDOWAŃ ZESPOŁU RZEŹNI MIEJSKIEJ NA ŁASZTOWNI ,1905r.
 • PÓŁNOCNY FRAGMENT ŁASZTOWNI -zdjęcie lotnicze 1932r.
   PÓŁNOCNY FRAGMENT ŁASZTOWNI -zdjęcie lotnicze 1932r.
 • WIDOK Z WAŁÓW CHROBREGO W STRONĘ ŁASZTOWNI , 1910r.
   WIDOK Z WAŁÓW CHROBREGO W STRONĘ ŁASZTOWNI , 1910r.
 • WIDOK NA ŁASZTOWNIĘ Z WAŁÓW CHROBREGO, 1925r.
   WIDOK NA ŁASZTOWNIĘ Z WAŁÓW CHROBREGO, 1925r.
 • ŁASZTOWNIA .NABRZEŻE PORTOWE, lata 30, XXw.
   ŁASZTOWNIA .NABRZEŻE PORTOWE, lata 30, XXw.
 • ŁASZTOWNIA. WIDOK OD STRONY POŁUDNOWEJ z 1932r
   ŁASZTOWNIA. WIDOK OD STRONY POŁUDNOWEJ z 1932r
 • ŁASZTOWNIA. BUDYNEK AKCYZY KRÓLEWSKIEJ, PACKHOF z 1723r. ,pocz.XXw.
   ŁASZTOWNIA. BUDYNEK AKCYZY KRÓLEWSKIEJ, PACKHOF z 1723r. ,pocz.XXw.
 • BUDYNEK KRÓLEWSKIEGO URZĘDU CELNEGO z 1908r. (1915)
   BUDYNEK KRÓLEWSKIEGO URZĘDU CELNEGO z 1908r. (1915)
 • FRAGMENT NABRZEŻA ODRY, pocz. XX w.
   FRAGMENT NABRZEŻA ODRY, pocz. XX w.
 • ŁASZTOWNIA.BUDYNEK URZĘDU CELNEGO Z 1905-08r.
   ŁASZTOWNIA.BUDYNEK URZĘDU CELNEGO Z 1905-08r.
 • SZCZECIN 1630r.
   SZCZECIN 1630r.
 • OBRAZ OLEJNY W.KORMERA z 1938r.
   OBRAZ OLEJNY W.KORMERA z 1938r.
 • OTWARCIE MOSTU ,1903
   OTWARCIE MOSTU ,1903
 • ŁASZTOWNIA, FRAGMENT ,1907r.
   ŁASZTOWNIA, FRAGMENT ,1907r.
 • FRAGMENT NABRZEŻA Z TARGIEM, pocz. XX w.
   FRAGMENT NABRZEŻA Z TARGIEM, pocz. XX w.
 • PANORAMA STAREGO MIASTA .Foto przed 1934r.
   PANORAMA STAREGO MIASTA .Foto przed 1934r.
 • ZABUDOWA SPICHLERZY I KAMIENIC NA NABRZEŻACH ODRY, pocz. XX w.
   ZABUDOWA SPICHLERZY I KAMIENIC NA NABRZEŻACH ODRY, pocz. XX w.
 • 14.	POŁUDNIOWO-ZACHODNI FRAGMENT ŁASZTOWNI-MIĘDZY BULWAREM GDAŃSKIM,
   14. POŁUDNIOWO-ZACHODNI FRAGMENT ŁASZTOWNI-MIĘDZY BULWAREM GDAŃSKIM,
 • 14.	POŁUDNIOWO-ZACHODNI FRAGMENT ŁASZTOWNI-MIĘDZY BULWAREM GDAŃSKIM,
   14. POŁUDNIOWO-ZACHODNI FRAGMENT ŁASZTOWNI-MIĘDZY BULWAREM GDAŃSKIM,
 • ŁASZTOWNIA. ul. Energetyków ,LATA 30, XX w.
   ŁASZTOWNIA. ul. Energetyków ,LATA 30, XX w.
 • ŁASZTOWNIA, Narożnik ulic Energetyków i Celnej, przy Moście Długim, lata 30-XXw.
   ŁASZTOWNIA, Narożnik ulic Energetyków i Celnej, przy Moście Długim, lata 30-XXw.
 • PROJEKT SZWEDZKI FORTYFIKACJI ,SZCZECIN 1630r. (Frautorrens)
   PROJEKT SZWEDZKI FORTYFIKACJI ,SZCZECIN 1630r. (Frautorrens)
 • UL. ENERGETYKÓW na pocz. XX w. –1901r.
   UL. ENERGETYKÓW na pocz. XX w. –1901r.
 • UL. ENERGETYKÓW NA ŁASZTOWNI–POŁUDNIOWA STRONA, 1910r.
   UL. ENERGETYKÓW NA ŁASZTOWNI–POŁUDNIOWA STRONA, 1910r.
 • ŁASZTOWNIA .ul. Wielka Łasztownia ,k. XX w.
   ŁASZTOWNIA .ul. Wielka Łasztownia ,k. XX w.
 • ŁASZTOWNIA.UL.ENERGETYKÓW przy skrzyżowaniu z ul. Celną, LATA 30, XXw
   ŁASZTOWNIA.UL.ENERGETYKÓW przy skrzyżowaniu z ul. Celną, LATA 30, XXw
 • ŁASZTOWNIA ZACHODNI FRAGMENT ul. Energetyków ,1925r.
   ŁASZTOWNIA ZACHODNI FRAGMENT ul. Energetyków ,1925r.
 • BUDYNEK FIRMY SPEDYCYJNEJ L. EWALDA - ZAŁOŻONA W 1854r.,ul. Energetyków ,(1920r.)
   BUDYNEK FIRMY SPEDYCYJNEJ L. EWALDA - ZAŁOŻONA W 1854r.,ul. Energetyków ,(1920r.)
 • ŁASZTOWNIA .WIDOK z ul. Energetyków ,po 1905-08
   ŁASZTOWNIA .WIDOK z ul. Energetyków ,po 1905-08
 • ŁASZTOWNIA – zaułek Zachariasza ,LATA 30, XX w.
   ŁASZTOWNIA – zaułek Zachariasza ,LATA 30, XX w.
 • ŁASZTOWNIA 24/28, Wytwórnia i Handel alkoholem, 1920r.
   ŁASZTOWNIA 24/28, Wytwórnia i Handel alkoholem, 1920r.
 • BULWAR ELBLĄSKI 3/4. BUDOWLE HANDLOWE, 1920r.
   BULWAR ELBLĄSKI 3/4. BUDOWLE HANDLOWE, 1920r.
 • PROJEKT FORTYFIKACJI W CZASACH SZWEDZKICH wg. Daniela Portiusa ,SZCZECIN 1630r.
   PROJEKT FORTYFIKACJI W CZASACH SZWEDZKICH wg. Daniela Portiusa ,SZCZECIN 1630r.
 • ŁASZTOWNIA .kościół św. Gertrudy, lata 30, XX w.
   ŁASZTOWNIA .kościół św. Gertrudy, lata 30, XX w.
 • ŁASZTOWNIA .kościół św. Gertrudy - rzut
   ŁASZTOWNIA .kościół św. Gertrudy - rzut
 • ŁASZTOWNIA .kościół „Marynarzy” ,1931r.
   ŁASZTOWNIA .kościół „Marynarzy” ,1931r.
 • ŁASZTOWNIA .kościół „Marynarzy” ,1931r.
   ŁASZTOWNIA .kościół „Marynarzy” ,1931r.
 • ŁASZTOWNIA .kościół P.W. CHRYSTUSA KRÓLA,1935r
   ŁASZTOWNIA .kościół P.W. CHRYSTUSA KRÓLA,1935r
 • NABRZEŻE OB. BULWARU GDAŃSKIEGO NAD PARNICĄ ,1905r.
   NABRZEŻE OB. BULWARU GDAŃSKIEGO NAD PARNICĄ ,1905r.
 • KAMIENICZKI z XIX/XXw., 1905r.
   KAMIENICZKI z XIX/XXw., 1905r.
 • ZABUDOWA NABRZEŻY, 1904r
   ZABUDOWA NABRZEŻY, 1904r
 • MOST ZIELONY NAD KANAŁEM ZIELONYM,1930r.
   MOST ZIELONY NAD KANAŁEM ZIELONYM,1930r.
 • POŁUDNIOWY FRAGMENT ŁASZTOWNI – ZABUDOWANIA NAD KANAŁEM ZIELONYM, 1924
   POŁUDNIOWY FRAGMENT ŁASZTOWNI – ZABUDOWANIA NAD KANAŁEM ZIELONYM, 1924
 • NABRZEŻE ODRY- fragment z Łasztownią 1652r.
   NABRZEŻE ODRY- fragment z Łasztownią 1652r.
 • KĘPA PARNICKA, FRAGMNET WYSPY Z WIDOKIEM TUNELU NAD TORAMI KOLEJOWYMI,k.XIXw.
   KĘPA PARNICKA, FRAGMNET WYSPY Z WIDOKIEM TUNELU NAD TORAMI KOLEJOWYMI,k.XIXw.
 • KĘPA PARNICKA, MOST KOLEJOWY, pocz. XXw.
   KĘPA PARNICKA, MOST KOLEJOWY, pocz. XXw.
 • MOST DWORCOWY ŁĄCZĄCY NABRZEŻE PRZY DWORCU z KĘPĄ PARNICKĄ, 1902r.
   MOST DWORCOWY ŁĄCZĄCY NABRZEŻE PRZY DWORCU z KĘPĄ PARNICKĄ, 1902r.
 • NABRZEŻE OD STRONY PL.TOBRUCKIEGO, 1907
   NABRZEŻE OD STRONY PL.TOBRUCKIEGO, 1907
 • KĘPA PARNICKA, 1932r.
   KĘPA PARNICKA, 1932r.
 • DAWNY MOST KOLEJOWY,1939
   DAWNY MOST KOLEJOWY,1939
 • 14.	DAWNY MOST DWORCOWY ŁĄCZĄCY NABRZEŻE W REJONIE DWORCA KOLEJOWEGO ,
   14. DAWNY MOST DWORCOWY ŁĄCZĄCY NABRZEŻE W REJONIE DWORCA KOLEJOWEGO ,
 • WIDOK KĘPY PARNICKIEJ NA ZABUDOWANIA WYSPY PRZY MIEŚCIE-PO LEWEJ STR. 1906
   WIDOK KĘPY PARNICKIEJ NA ZABUDOWANIA WYSPY PRZY MIEŚCIE-PO LEWEJ STR. 1906
 • MOST NAD PARNICĄ ,1929
   MOST NAD PARNICĄ ,1929
 • ZABUDOWANIA ZESPOŁU PORTU WOLNOCŁOWEGO, ok.1905
   ZABUDOWANIA ZESPOŁU PORTU WOLNOCŁOWEGO, ok.1905
 • NABRZEŻE ODRY- fragment z Kępą Parnicką 1652r.
   NABRZEŻE ODRY- fragment z Kępą Parnicką 1652r.
 • ZABUDOWANIA PORTU ,1918
   ZABUDOWANIA PORTU ,1918
 • NAJSTARSZE BUDYNKI MAGAZYNOWE PORTU WOLNOCŁOWEGO, z pocz.XXw.,ok.1905
   NAJSTARSZE BUDYNKI MAGAZYNOWE PORTU WOLNOCŁOWEGO, z pocz.XXw.,ok.1905
 • BUDYNEK STRAŻY POŻARNEJ W WIELOFUNKCYJMYM KOMPLEKSIE, pocz. XXw.
   BUDYNEK STRAŻY POŻARNEJ W WIELOFUNKCYJMYM KOMPLEKSIE, pocz. XXw.
 • PORT SZCZECIŃSKI w 1937r
   PORT SZCZECIŃSKI w 1937r
 • MAGAZYNY PORTOWE z lat 1927-1929
   MAGAZYNY PORTOWE z lat 1927-1929
 • FRAGMENT PLANU SZCZECINA z 1935r.
   FRAGMENT PLANU SZCZECINA z 1935r.
 • PLAN SZCZECINA Z 1936r. /1
   PLAN SZCZECINA Z 1936r. /1
 • PLAN SZCZECINA Z 1936r. /2
   PLAN SZCZECINA Z 1936r. /2
 • ŁASZTOWNIA - PLAN SZCZECINA Z 1936r. /1
   ŁASZTOWNIA - PLAN SZCZECINA Z 1936r. /1
 • ŁASZTOWNIA - PLAN SZCZECINA Z 1936r /2
   ŁASZTOWNIA - PLAN SZCZECINA Z 1936r /2
 • STETTINUM ,1652r.
   STETTINUM ,1652r.
 • SZCZECIN ,PLAN Z 1936-1945
   SZCZECIN ,PLAN Z 1936-1945
 • PLAN SZCZECINA Z 1936r
   PLAN SZCZECINA Z 1936r
 • ŁASZTOWNIA - PLAN SZCZECINA Z 1936/45
   ŁASZTOWNIA - PLAN SZCZECINA Z 1936/45
 • ŁASZTOWNIA - PLAN SZCZECINA Z 1936/45
   ŁASZTOWNIA - PLAN SZCZECINA Z 1936/45
 • ŁASZTOWNIA - PLAN SZCZECINA Z 1936r/45
   ŁASZTOWNIA - PLAN SZCZECINA Z 1936r/45
 • ŁASZTOWNIA - PLAN SZCZECINA Z 1936r/45
   ŁASZTOWNIA - PLAN SZCZECINA Z 1936r/45
 • PROJEKT ODBUDOWY STAREGO MIASTA W SZCZECINIE Z 1954r.
   PROJEKT ODBUDOWY STAREGO MIASTA W SZCZECINIE Z 1954r.
 • PLAN Z 1989r
   PLAN Z 1989r
 • STETTINUM – widok z lotu ptaka,1652r.
   STETTINUM – widok z lotu ptaka,1652r.
 • WIDOK SZCZECINA OD STRONY ŁASZTOWNI (spichlerze, kamienice przy nabrzeżu) ,1 poł.XVIIw.
   WIDOK SZCZECINA OD STRONY ŁASZTOWNI (spichlerze, kamienice przy nabrzeżu) ,1 poł.XVIIw.
 • PORT SZCZECIŃSKI z ok. XVIw.
   PORT SZCZECIŃSKI z ok. XVIw.
 • ŁASZTOWNIA, KOŚCIÓŁ ŚW. GERTRUDY po przebudowie z 1657r.
   ŁASZTOWNIA, KOŚCIÓŁ ŚW. GERTRUDY po przebudowie z 1657r.
 • WIDOK SZCZECINA OD STRONY ŁASZTOWNI z 1677r.
   WIDOK SZCZECINA OD STRONY ŁASZTOWNI z 1677r.
 • OBLĘŻENIE SZCZECINA PRZEZ BRANDENBURCZYKÓW W 1677r.
   OBLĘŻENIE SZCZECINA PRZEZ BRANDENBURCZYKÓW W 1677r.
 • OBLĘŻENIE SZCZECINA w 1677r.
   OBLĘŻENIE SZCZECINA w 1677r.
 • STETTIN 1969r. – PLAN SZCZECINA
   STETTIN 1969r. – PLAN SZCZECINA
 • PROJEKT ERIKA JONSSONA DAHLBERGA Z 1683r. –rozbudowa fortyfikacji miasta
   PROJEKT ERIKA JONSSONA DAHLBERGA Z 1683r. –rozbudowa fortyfikacji miasta
 • SZCZECIN ,1693r.
   SZCZECIN ,1693r.
 • SZCZECIN, UKŁAD SZWEDZKICH FORTYFIKACJI,PLAN z 1693r.
   SZCZECIN, UKŁAD SZWEDZKICH FORTYFIKACJI,PLAN z 1693r.
 • SZCZECIN Z NAJBLIŻĄ OKOLICĄ – fragment z 1693r.
   SZCZECIN Z NAJBLIŻĄ OKOLICĄ – fragment z 1693r.
 • SZCZECIN, WIDOK OD STR. WSCHODNIEJ, PARNICA,UMOCNIENIA ŁASZTOWNI,pocz. XVIIIw.
   SZCZECIN, WIDOK OD STR. WSCHODNIEJ, PARNICA,UMOCNIENIA ŁASZTOWNI,pocz. XVIIIw.
 • WIDOK SZCZECINA z 1590r. (F.Hogenberg, G.Braun)
   WIDOK SZCZECINA z 1590r. (F.Hogenberg, G.Braun)
 • PLAN DE LA VILLE DE STETTIN ,1700r.
   PLAN DE LA VILLE DE STETTIN ,1700r.
 • PLAN SZCZECINA w XVIII w. Wg. J. Wiśniewskiego
   PLAN SZCZECINA w XVIII w. Wg. J. Wiśniewskiego
 • PROJEKT UMOCNIEŃ FORTECZNYCH SZCZECINA – 1717r.
   PROJEKT UMOCNIEŃ FORTECZNYCH SZCZECINA – 1717r.
 • PLAN MIASTA SZCZECINA -1721r.
   PLAN MIASTA SZCZECINA -1721r.
 • PLAN SZCZECINA -1721r.
   PLAN SZCZECINA -1721r.
 • PLAN SZCZECINA -1721r.
   PLAN SZCZECINA -1721r.
 • SZCZECIN W OKRESIE SZWEDZKIM –wg.planu z 1721r.
   SZCZECIN W OKRESIE SZWEDZKIM –wg.planu z 1721r.
 • PLAN SZCZECINA WRAZ Z UMOCNIENIAMI BASTIONOWYMI z 1728r.
   PLAN SZCZECINA WRAZ Z UMOCNIENIAMI BASTIONOWYMI z 1728r.
 • BUDYNEK DOMU SIEROT NA ŁASZTOWNI w XVIIIw.
   BUDYNEK DOMU SIEROT NA ŁASZTOWNI w XVIIIw.
 • SZCZECIN, WIDOK MIASTA –1732r.
   SZCZECIN, WIDOK MIASTA –1732r.
 • WIDOK SZCZECINA OD ZACHODU Z LOTU PTAKA z 1590r. (F.Hogenberg, G.Braun)
   WIDOK SZCZECINA OD ZACHODU Z LOTU PTAKA z 1590r. (F.Hogenberg, G.Braun)
 • ŁASZTOWNIA, ELEWACJA SZCZYTOWEJ KAMIENICZKI z poł.XVIIIw.
   ŁASZTOWNIA, ELEWACJA SZCZYTOWEJ KAMIENICZKI z poł.XVIIIw.
 • BUDYNEK WAGI MIEJSKIEJ NA ŁASZTOWNI w poł.XVIII w.
   BUDYNEK WAGI MIEJSKIEJ NA ŁASZTOWNI w poł.XVIII w.
 • SZCZECIN, 1757r.
   SZCZECIN, 1757r.
 • PLAN I WIDOKI SZCZECINA na przestrzeni wieków, 1769r.
   PLAN I WIDOKI SZCZECINA na przestrzeni wieków, 1769r.
 • UPROSZCZONY WIDOK SZCZECINA OD STRONY WSCH.- 1790r.
   UPROSZCZONY WIDOK SZCZECINA OD STRONY WSCH.- 1790r.
 • WIDOK ZABUDOWAŃ ŁASZTOWNI W KOŃCU XVIIIw. (1790)
   WIDOK ZABUDOWAŃ ŁASZTOWNI W KOŃCU XVIIIw. (1790)
 • KOPIA MALOWIDŁA Z DOMU ŻEGLARZA ok.1600r. (1799)
   KOPIA MALOWIDŁA Z DOMU ŻEGLARZA ok.1600r. (1799)
 • WIDOK NABRZEŻA PORTOWEGO NA ŁASZTOWNI w pocz. XIXw.
   WIDOK NABRZEŻA PORTOWEGO NA ŁASZTOWNI w pocz. XIXw.
 • PLAN SZCZECINA z pocz. XIXw.
   PLAN SZCZECINA z pocz. XIXw.
 • PLAN SZCZECINA Z DZIELNICAMI, PARCELAMI I RODZAJEM ZAGOSPODAROWANIA,1828r.
   PLAN SZCZECINA Z DZIELNICAMI, PARCELAMI I RODZAJEM ZAGOSPODAROWANIA,1828r.
 • SCHEMAT PLANU SZCZECINA z XVIw.
   SCHEMAT PLANU SZCZECINA z XVIw.
 • PLAN FRAGMENTU SZCZECINA,USYTUOWANIE TRASY I DWORCA KOLEJOWEGO, 1841r.
   PLAN FRAGMENTU SZCZECINA,USYTUOWANIE TRASY I DWORCA KOLEJOWEGO, 1841r.
 • WIDOK NABRZEŻA ODRY W CENTRUM pocz.1842r. (archiwalny obraz olejny)
   WIDOK NABRZEŻA ODRY W CENTRUM pocz.1842r. (archiwalny obraz olejny)
 • FRAGMENT PLANU SZCZECINA z 1843r.
   FRAGMENT PLANU SZCZECINA z 1843r.
 • PLAN SZCZECINA ,1842r.
   PLAN SZCZECINA ,1842r.
 • PLAN SZCZECINA ,1850r.
   PLAN SZCZECINA ,1850r.
 • WIDOK ŁASZTOWNI I KĘPY PARNICKIEJ z 1851r.
   WIDOK ŁASZTOWNI I KĘPY PARNICKIEJ z 1851r.
 • SZCZECIN,NABRZEŻE ŁASZTOWNI, WIDOK PORTU w XIX w.
   SZCZECIN,NABRZEŻE ŁASZTOWNI, WIDOK PORTU w XIX w.
 • PROJEKT ROZPLANOWANIA KĘPY PARNICKIEJ, 1852r.
   PROJEKT ROZPLANOWANIA KĘPY PARNICKIEJ, 1852r.
 • SZCZECIN, poł.XIXw.
   SZCZECIN, poł.XIXw.
 • SZCZECIN I OKOLICE, 1853r.
   SZCZECIN I OKOLICE, 1853r.
 • STARY SZCZECIN z 1625r.
   STARY SZCZECIN z 1625r.
 • WIDOK PORTU w poł.XIXw. (G.Frank, fragment litografii z 1856r.)
   WIDOK PORTU w poł.XIXw. (G.Frank, fragment litografii z 1856r.)
 • PLAN DER STADT STETTIN, 1861r.
   PLAN DER STADT STETTIN, 1861r.
 • PROJEKT PRZESUNIĘCIA STREF FORTYFIKACYJNYCH SZCZECINA –lata 60, XIXw.
   PROJEKT PRZESUNIĘCIA STREF FORTYFIKACYJNYCH SZCZECINA –lata 60, XIXw.
 • ZAGOSPODAROWANIE KĘPY PARNICKIEJ, 1866r.
   ZAGOSPODAROWANIE KĘPY PARNICKIEJ, 1866r.
 • PLAN SZCZECINA z 1870r.
   PLAN SZCZECINA z 1870r.
 • SZCZECIN, PLAN MIASTA sporządzony w 1942r. w oparciu o plany z XVIIW.
   SZCZECIN, PLAN MIASTA sporządzony w 1942r. w oparciu o plany z XVIIW.
 • SZCZECIN, PLAN MIASTA sporządzony w 1942r. w oparciu o plany z XVIIW
   SZCZECIN, PLAN MIASTA sporządzony w 1942r. w oparciu o plany z XVIIW
 • PLAN SZCZECINA I OKOLIC, 1874-75
   PLAN SZCZECINA I OKOLIC, 1874-75
 • Stettin, 1879r.
   Stettin, 1879r.
 • PLAN von STETTIN, 1880r.
   PLAN von STETTIN, 1880r.
 • ŁASZTOWNIA. FRAGMENT Z WIDOKIEM STOCZNI (H.Kote, P.Rollos ) z 1625r.
   ŁASZTOWNIA. FRAGMENT Z WIDOKIEM STOCZNI (H.Kote, P.Rollos ) z 1625r.
 • ŁASZTOWNIA, BRAMA PARNICKA, RYSUNEK - INWENTARYZACJA z 1873r.
   ŁASZTOWNIA, BRAMA PARNICKA, RYSUNEK - INWENTARYZACJA z 1873r.
 • BRAMA PARNICKA WSCHODNIA CZĘŚCI ŁASZTOWNI z 1876r.
   BRAMA PARNICKA WSCHODNIA CZĘŚCI ŁASZTOWNI z 1876r.
 • BRAMA KOZIA NA ŁASZTOWNI- PÓŁNOC, 1876r.
   BRAMA KOZIA NA ŁASZTOWNI- PÓŁNOC, 1876r.
 • PLAN VON STETTIN, 1903r.
   PLAN VON STETTIN, 1903r.
 • PLAN SZCZECINA z 1910/11
   PLAN SZCZECINA z 1910/11
 • PLAN SZCZECINA, 1912r.
   PLAN SZCZECINA, 1912r.
 • WIDOK STAREGO MIASTA, 1880r.
   WIDOK STAREGO MIASTA, 1880r.
 • OBRAZ OLEJNY z 1889r., E.Schlend
   OBRAZ OLEJNY z 1889r., E.Schlend
 • ŁASZTOWNIA, szczyty tylne, przed 1870r.
   ŁASZTOWNIA, szczyty tylne, przed 1870r.
 • ŁASZTOWNIA, tylne elewacje, k. XIXw.
   ŁASZTOWNIA, tylne elewacje, k. XIXw.
 • SZCZECIN, ŁASZTOWNIA z 1625r. (H.Kote, P.Rollos )
   SZCZECIN, ŁASZTOWNIA z 1625r. (H.Kote, P.Rollos )
 • SPICHLERZE PRZY NABRZEŻU STAREGO MIASTA, kon. XIXw.
   SPICHLERZE PRZY NABRZEŻU STAREGO MIASTA, kon. XIXw.
 • WIDOK PORTU SZCZECIŃSKIEGO przed 1917r.,grafika
   WIDOK PORTU SZCZECIŃSKIEGO przed 1917r.,grafika
 • NABRZEŻE NA ŁASZTWONI, BULWAR NA SPICHRZOWEJ, ZBOŻOWA, 1869/70r.
   NABRZEŻE NA ŁASZTWONI, BULWAR NA SPICHRZOWEJ, ZBOŻOWA, 1869/70r.
 • PANORAMA SZCZECINA OD STRONY ODRY –fragment, pocz.XXw.
   PANORAMA SZCZECINA OD STRONY ODRY –fragment, pocz.XXw.
 • PANORAMA SZCZECINA OD STRONY ODRY –fragment Kępy Parnickiej, pocz.XXw.
   PANORAMA SZCZECINA OD STRONY ODRY –fragment Kępy Parnickiej, pocz.XXw.
 • ZABUDOWA ŁASZTOWNI, pocz. XXw.
   ZABUDOWA ŁASZTOWNI, pocz. XXw.
 • ŁASZTOWNIA – ZWARTA ZABUDOWA NABRZEŻA PORTOWEGO, XXw.
   ŁASZTOWNIA – ZWARTA ZABUDOWA NABRZEŻA PORTOWEGO, XXw.
 • ŁASZTOWNIA – ZWARTA ZABUDOWA NABRZEŻA SPICHLERZOWEGO, pocz.XXw.
   ŁASZTOWNIA – ZWARTA ZABUDOWA NABRZEŻA SPICHLERZOWEGO, pocz.XXw.
 • ŁASZTOWNIA – WIDOK ZABUDOWY PRZY NABRZEŻU ,pocz. XXw.
   ŁASZTOWNIA – WIDOK ZABUDOWY PRZY NABRZEŻU ,pocz. XXw.
 • ŁASZTOWNIA – NABRZEŻE PRZY UL. ZBOŻOWEJ, pocz. XX w.
   ŁASZTOWNIA – NABRZEŻE PRZY UL. ZBOŻOWEJ, pocz. XX w.
 • FRAGMENT SZTYCHU Z WIDOKIEM ŁASZTOWNI z 1625r.(H.Kote, P.Rollos )
   FRAGMENT SZTYCHU Z WIDOKIEM ŁASZTOWNI z 1625r.(H.Kote, P.Rollos )
 • NABRZEŻE ŁASZTOWNI – pocz. XX w.
   NABRZEŻE ŁASZTOWNI – pocz. XX w.
 • CHARAKTERYSTYCZNA PANORAMA HISTORYCZNEGO PORTU NA ŁASZTOWNI, XX w
   CHARAKTERYSTYCZNA PANORAMA HISTORYCZNEGO PORTU NA ŁASZTOWNI, XX w
 • ŁASZTOWNIA ZABUDOWA PRZY NABRZEŻU UL. ZBOŻOWA ,ok.1920r.
   ŁASZTOWNIA ZABUDOWA PRZY NABRZEŻU UL. ZBOŻOWA ,ok.1920r.
 • ŁASZTOWNIA. SPICHLERZ przy ul. Zbożowej, lata 30, XX w.
   ŁASZTOWNIA. SPICHLERZ przy ul. Zbożowej, lata 30, XX w.
 • SPICHLERZE NA ŁASZTOWNI przy ul Zbożowej, XX w. Lata 30
   SPICHLERZE NA ŁASZTOWNI przy ul Zbożowej, XX w. Lata 30
 • SPICHLERZE NA ŁASZTOWNI przy ul. Zbożowej XX w. Lata 30
   SPICHLERZE NA ŁASZTOWNI przy ul. Zbożowej XX w. Lata 30
 • CHARAKTERYSTYCZNE FORMY SZCZYTOWYCH SPICHLERZY, lata 30, XX w.
   CHARAKTERYSTYCZNE FORMY SZCZYTOWYCH SPICHLERZY, lata 30, XX w.
 • ŁASZTOWNIA – NABRZEŻE PRZY UL. ZBOŻOWEJ ,SPICHLERZ. lata 30, XX w.
   ŁASZTOWNIA – NABRZEŻE PRZY UL. ZBOŻOWEJ ,SPICHLERZ. lata 30, XX w.
 • WIDOK ŁASZTOWNI – NABRZEŻE PRZY UL.SPICHRZOWEJ 1918r.
   WIDOK ŁASZTOWNI – NABRZEŻE PRZY UL.SPICHRZOWEJ 1918r.
 • ŁASZTOWNIA –SPICHLERZE PRZY NABRZEŻU UL. Zbożowa, lata 30,XXw.
   ŁASZTOWNIA –SPICHLERZE PRZY NABRZEŻU UL. Zbożowa, lata 30,XXw.
Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin