Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 77341042

Aktualna strona: 14161

Wydrukowano: 0

Informacja o pozwoleniach na budowę przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
Tytuł
Dokończenie budowy ze zmianą funkcji budynku 2B przy ul. Mącznej 4 w Szczecinie  
informacja o wydaniu dec. o pozwoleniu na budowę Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nanotechnologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego na dz. nr 20/8 ob. 1042 przy Al. piastów 45-50  
Sieć cieplna od ul. Wiosennej do ul. Gierczak  
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin