Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Działania na rzecz seniorów

REALIZACJA PROJEKTU "RAZEM DLA DPS"

"RAZEM DLA DPS" - wsparcie dla Domów Pomocy Społecznej w związku z epidemią COVID-19.

 13 sierpnia 2020 r. zawarta została umowa Nr ROPS/115/2020 pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim, a Gminą Miasto Szczecin w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 realizuje projekt pn. RAZEM dla DPS,służący ograniczeniu negatywnych skutków wystąpienia COVID-19.

 Łączna kwota grantu przyznanego Gminie Miasto Szczecin dla 3 szczecińskich Domów Pomocy Społecznej  wynosi łącznie 1 646 475,00 zł (w tym: ze środków UE: 1 387 649,13 zł oraz ze środków budżetu państwa: 258 825,87 zł), z czego:

1) Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej” przy  ul. Romera 21-29 otrzyma – 688 387,50 zł;

2) Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” przy ul. Krucza 17 otrzyma –762 337,50 zł;

3) Dom Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego 4/6 otrzyma – 195 750,00 zł.

Celem projektu jest łagodzenie skutków pandemii oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka. Wsparcie ma na celu ochronę życia pensjonariuszy DPS, poprzez ograniczenie skutków COVID-19. Środki zostaną przeznaczone jako dodatki do wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w poszczególnych placówkach.

 

 

            

udostępnił: WSS, wytworzono: 2020/09/21, odpowiedzialny/a: Dyrektor WSS, wprowadził/a: Alicja Narożna, dnia: 2020/09/21 14:01:33
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Alicja Narożna 2020/09/21 14:01:33 nowa pozycja