Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Uchwały Rady Miasta uchwalone w 1991 r.

Uchwała Tytuł
XIX/234/91 W sprawie przystąpienia Szczecina do stowarzyszenia o nazwie Związek Miast i gmin Morskich.
XIX/233/91 W sprawie stanu majątkowego i źródeł dochodów radnych Rady Miejskiej, członków Zarządu Miasta oraz kierowników /dyrektorów/ podległych miejskich jednostek organizacyjnych
XIX/232/91 W sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
XIX/230/91 W sprawie zmiany załączników nr 1, 2, 3, do Uchwały Nr XV/141/91 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 24.06.1991r. w sprawie targowisk i opłaty targowej
XIX/229/91 W sprawie oddania w użytkowanie wieczyste działki zamiennej przy ulicy M. Falskiego o nr ewidencyjnym 7/24
XIX/228/91 W sprawie oddania gruntu w wieczyste użytkowanie, położony w narożniku ulic Krucza - Obotrycka.
XVIII/225/91 W sprawie: wydzierżawienia terenu przy ul. Dębogórskiej 8-11.
XVIII/224/91 W sprawie: przejęcia na własność miasta gruntów stanowiących mienie ogólnonarodowe.
XVIII/223/91 W sprawie: komunalizacji mienia (nieruchomości) Skarbu Państwa na wniosek i obciążenia go zobowiązaniami z tytułu poręczenia kredytowego.
XVIII/222/91 W sprawie: oddania gruntu w użytkowanie wieczyste i budynków na własność.
XVIII/221/91 W sprawie: oddania w użytkowanie nieruchomości przy ul. Przygodnej 2.
XVIII/220/91 W sprawie: najmu budynku położonego przy ul. Drzymały nr 5 w Szczecinie.
XVIII/219/91 W sprawie: wydzierżawienia terenu przy ul. Twardowskiego 18 w Szczecinie.
XVIII/218/91 W sprawie: oddania w wieczyste użytkowanie gruntu zlokalizowanego przy ul. Dąbrowszczaków pow. 356 m2 nr ewiden. 147/16.
XVIII/217/91 W sprawie: powołania zastępców Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
XVIII/216/91 W sprawie: zmian w składach osobowych Komisji Stałych Rady Miejskiej
XVIII/215/91 W sprawie: przystąpienia Szczecina do Związku Miast i Gmin Morskich
XVIII/214/91 W sprawie: przystąpienia Szczecina do Związku Miast Bałtyckich
XVIII/212/91 W sprawie: zmiany załącznika Nr 1 i Załącznika Nr 3 do Uchwały Nr XV/141/91 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 24 czerwca 1991r. w sprawie: targowisk i opłaty targowej
XVIII/211/91 W sprawie: uchylenia Uchwały Nr XVI/168/91 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 29 lipca 1991r. w sprawie utworzenia spółki z o.o. pn. ”Gospodarczy Szczecin”.
XVIII/210/91 W sprawie: przystąpienia miasta Szczecina do spółki Bank Budownictwa S.A. w Szczecinie.
XVIII/209/91 W sprawie: zasad przyznawania dotacji dla zakładów budżetowych oraz środków specjalnych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych.
XVIII/208/91 W sprawie zmian w budżecie miasta na rok 1991r.
XVII/207/91 W sprawie zmiany Uchwały nr XVI/170/91 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 29.07.1991r. o budowie pomnika upamiętniającego historyczne wydarzenia z lat 1970, 1980, 1988.
XVII/206/91 W sprawie uzupełnienia składów osobowych Komisji Stałych Rady Miejskiej w Szczecinie
XVII/205/91 W sprawie prywatyzacji Wydziału Wodomierzy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie.
XVII/204/91 W sprawie oddania w użytkowanie wieczyste gruntów budowlanych i sprzedaż rozpoczętych na tych działkach budów budynków wielo-mieszkaniowych z częścią usługową.
XVII/203/91 W sprawie wydzierżawienia nieruchomości przy ul. Mieszka I nr 25, 26 26a, 27, 28 w Szczecinie.
XVII/202/91 W sprawie oddania gruntów w dzierżawę
XVII/201/91 W sprawie działki zamiennej położonej przy ul. Stalowej 3
XVII/200/91 W sprawie działki zamiennej, położonej przy ul. Stalowej 5
XVII/195/91 W sprawie oddania w wieczyste użytkowanie gruntów komunalnych
XVII/194/91 W sprawie oddania terenu w dzierżawę na 50 lat
XVII/193/91 W sprawie oddania gruntu w wieczyste użytkowanie i budynku na własność położonego przy ul. Duńskiej 25
XVII/191/91 W sprawie wniosku o przejęcie mienia Skarbu Państwa - nieruchomość położona przy ul. Niedziałkowskiego 20
XVII/190/91 W sprawie wniosku o przejęcie mienia Skarbu Państwa - nieruchomość położoną przy ul. Przestrzennej
XVII/189/91 W sprawie przyznania nieruchomości zamiennej położonej przy ul. Gorlickiej.
XVII/188/91 W sprawie poszerzenia działki położonej przy al. Woj. Polskiego 62z dnia 30 września 1991r.
XVII/187/91 W sprawie kupna działki położonej przy ul. Gryfińskiej 39
XVII/186/91 W sprawie zmiany uchwały nr XI/93/91 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 28.02.1991r. w sprawie dokonanych nakładów przez inwestorów.
XVII/185/91 W sprawie LIKWIDACJI I PRYWATYZACJI KOMUNALNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA REMONTOWO-BUDOWLANEGO NR 2 W SZCZECINIE
XVII/184/91 W sprawie uporządkowania zagospodarowania przestrzennego miasta na miejskich terenach użyteczności publicznej i w pasie drogowym.
XVII/183/91 W sprawie GOSPODAROWANIA KOMUNALNYMI LOKALAMI UŻYTKOWYMI NA WNIOSEK ICH DOTYCHCZASOWYCH DZIERŻAWCÓW.
XVII/182/91 W sprawie UTWORZENIA WSPÓLNIE Z KIEROWNIKIEM URZĘDU REJONOWEGO
XVII/181/91 W sprawie umów partycypacyjnych określających wzajemne zobowiązania i świadczenia na rzecz miasta ze strony inwestorów budownictwa innego aniżeli mieszkaniowe.
XVII/180/91 W sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
XVI/179/91 W sprawie: utworzenia obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
XVI/178/91 W sprawie: regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Szczecinie.
XVI/177/91 W sprawie: wykonania pierwokupu przez miasto.
XVI/176/91 W sprawie: zawarcia porozumienia komunalnego z Gminą i Miastem Police w zakresie realizacji zadań dotyczących lokalnego transportu zbiorowego.
XVI/175/91 W sprawie: przekształcenia Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Szczecinie.
XVI/174/91 W sprawie: zmiany Uchwały Nr II/10/90 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 18 czerwca 1990 r. o powołaniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Szczecinie.
XVI/173/91 W sprawie: odwołania Komisji ds. Ochrony Zdrowia i Opieki, Komisji ds. Edukacji oraz Komisji ds. Samorządności, Przestrzegania Prawa i Administracji - członków Komisji.
XVI/171/91 W sprawie: procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych.
XVI/170/91 W sprawie: o budowie pomnika upamiętniającego historyczne wydarzenia z lat 1970, 1980, 1988.
XVI/168/91 W sprawie: utworzenia spółki z o.o. pn. ”GOSPODARCZY SZCZECIN”.
XVI/167/91 W sprawie: utworzenia spółki zo.o. pn. ”PETRO-CITY”.
XVI/166/91 W sprawie: organizacyjno - prawnej formy prowadzenia działalności gospodarczej wykonywanej dotychczas przez Przedsiębiorstwo Transportowo - Sprzętowe Budownictwa Komunalnego w Szczecinie.
XVI/165/91 W sprawie: likwidacji Komunalnego Przedsiębiorstwa Transportowo Sprzętowego ”Transkom” w Szczecinie.
XVI/164/91 W sprawie: zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego m. Szczecina i Polic - na obszarze przy ul. Ku Słońcu 124.
XVI/164/91 W sprawie: zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego m. Szczecina i Polic - na obszarze przy ul. Ku Słońcu 124.
XVI/163/91 W sprawie: wykupu na rzecz miasta Szczecina nieruchomości pod kolektor ściekowy do osiedla Bezrzecze.
XVI/162/91 W sprawie: przyznania nieruchomości zamiennej.
XVI/161/91 W sprawie: oddania gruntu w wieczyste użytkowanie i budynku na własność.
XVI/160/91 W sprawie: oddania w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Piotra Skargi 15.
XVI/159/91 W sprawie: zawarcia porozumienia komunalnego.
XVI/158/91 W sprawie: ustalenia Statutu Zakładu Zieleni Miejskiej w Szczecinie.
XVI/157/91 W sprawie: ustalenia Statutu Miejskiego Zakładu Usług Sanitarnych w Szczecinie.
XVI/156/91 W sprawie: wyboru organizacyjno - prawnej formy prowadzenia działalności gospodarczej wykonywanej dotychczas przez Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Eksploatacji Urządzeń Komunalnych w Szczecinie.
XVI/155/91 W sprawie: zawarcia Porozumienia Komunalnego.
XVI/154/91 W sprawie: upoważnienia kierowników zakładów budżetowych Administracji Budynków Komunalnych Nr 1-15 do załatwiania spraw dotyczących kaucji zabezpieczających pokrycie należności miasta z tytułu najmu lokali mieszkalnych.
XVI/153/91 W sprawie: utworzenia Zakładu Budżetowego Gminy pod nazwą ”Zakład Gospodarczy Miasta Szczecina”.
XVI/152/91 W sprawie: zmiany uchwały nr X/83/91 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 25 stycznia 1991r. w sprawie wyboru organizacyjno - prawnej formy prowadzenia działalności gospodarczej wykonywanej dotychczas przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w Szczecinie.
XVI/151/91 W sprawie: wyboru organizacyjno - prawnej formy działalności prowadzonej dotychczas przez Przedsiębiorstwo Eksploatacji Dróg i Mostów ”PEDiM” w Szczecinie.
XV/150/91 W sprawie ustalenia wysokości stawki podstawowej czynszu za komunalne lokale użytkowe w Szczecinie w 1991r.
XV/149/91 W sprawie zasad przekazywania terenów pod niekomunalne budownictwo mieszkaniowe na terenie Miasta Szczecina
XV/148/91 W sprawie działki zamiennej
XV/147/91 W sprawie poszerzenia działki
XV/144/91 W sprawie wykonania pierwokupu przez miasto
XV/142/91 W sprawie zmian w budżecie miasta na 1991r.
XV/141/91 W sprawie targowisk i opłaty targowej
XV/140/91 W sprawie nowych stawek opłat za użytkowanie wieczyste terenów będących własnością komunalną Miasta Szczecina
XV/139/91 W sprawie wyboru organizacyjno - prawnej formy prowadzenia działalności gospodarczej wykonywanej dotychczas przez Komunalne Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Budowlanych w Szczecinie
XV/138/91 W sprawie wyboru organizacyjno - prawnej formy prowadzenia działalności gospodarczej wykonywanej dotychczas przez Przedsiębiorstwo Zieleni Miejskiej w Szczecinie.
XV/134/91 W sprawie uchwalenia Statutu Miasta Szczecina
XIV/130/91 W sprawie : wstąpienia do Rady Miejskiej p. Sabiny Wardzińskiej.
XIV/129/91 W sprawie : wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej p. Ernesta Wierzbickiego.
XIV/128/91 W sprawie : ustalenia list dla radnych i członków Komisji spoza Rady
XIV/127/91 W sprawie : rozwiązania Komisji Niestałych powołanych Uchwałami Rady Miejskiej Nr IV/15/90 z dn. 20.07.1990r., Nr IV/21/90 z dnia 20.07.1990r., Nr VI/40/90 z dnia 28.09.1990r. oraz Nr VI/41/90 z dnia 28.09.1990r.
XIV/126/91 W sprawie : zmiany uchwały Nr II/10/90 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 18 czerwca 1990r. o powołaniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Szczecinie.
XIV/125/91 W sprawie : podania nazw urzędowych ulicom i placom w mieście Szczecinie
XIV/124/91 W sprawie : poboru podatku od nieruchomości
XIV/123/91 W sprawie : oddania w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości położonej przy ul. Duńskiej 25 w Szczecinie
XIV/122/91 W sprawie : wyboru organizacyjno-prawnej formy prowadzenia działalności gospodarczej wykonywanej dotychczas przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie
XIV/121/91 W sprawie : podziału Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie
XIII/120/91 W sprawie : wyboru Zarządu Miasta w Szczecinie
XIII/119/91 W sprawie : odwołania Zarządu Miasta w Szczecinie
XIII/117/91 W sprawie : wyboru organizacyjno-prawnej formy prowadzenia działalności gospodarczej wykonywanej dotychczas przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Budownictwa Jednorodzinnego w Szczecinie
XIII/116/91 W sprawie : wyboru organizacyjno-prawnej formy prowadzenia działalności gospodarczej wykonywanej dotychczas przez Komunalne Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane Nr 1 w Szczecinie
XIII/115/91 W sprawie : utworzenia Spółki ”Zachodniopomorskie Towarzystwo Telekomunikacyjne” Spółka Akcyjna
XIII/114/91 W sprawie zmiany uchwały Nr XI/95/91 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 28 lutego 1991r. w sprawie opłaty targowej /zmiana: uchwała Nr XII/100/91 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 25 marca 1991r./
XIII/113/91 W sprawie wniosku o przejęcie Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Usług Mieszkaniowych i Bytowych.
XIII/112/91 W sprawie : wniosku o przekazanie gruntów Państwowego Funduszu Ziemi na własność miasta
XIII/111/91 W sprawie : podziału Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie
XIII/110/91 W sprawie : oddania w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości położonej przy ul. Bulwar Gdański 31 w Szczecinie
XIII/109/91 W sprawie : opłat za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie.
XIII/106/91 W sprawie : pełnienia obowiązków Prezydenta Miasta Szczecina
XIII/105/91 W sprawie : zarządzenia wyborów do Rad Osiedlowych; Żelechowo, Śródmieście Zachód.
XIII/105/91 W sprawie : zarządzenia wyborów do Rad Osiedlowych; Żelechowo, Śródmieście Zachód.
XIII/104/91 W sprawie : ustalenia zasad wyboru Prezydenta Miasta Szczecina
XIII/103/91 W sprawie : głosowania nad odwołaniem Zarządu Miasta
XIII/102/91 W sprawie : odwołania Prezydenta Miasta Szczecina
XII/101/91 W sprawie odpłatności w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień
XII/100/91 W sprawie zmiany Uchwały Nr XI/98/91 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 28.02.1991r. dot. opłaty targowej
XII/99/91 W sprawie budżetu miasta na 1991r.
XI/98/91 W sprawie: opłaty targowej
XI/97/91 W sprawie: udzielenia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinie upoważnienia do wydania decyzji administracyjnych.
XI/96/91 W sprawie: wysokości miesięcznych opłat za najem, dzierżawę i korzystanie bezumowne z garaży znajdujących się na terenach komunalnych
XI/94/91 W sprawie podatku od posiadania psów.
XI/92/91 W sprawie: nadania nazw urzędowych ulicom i placom miasta Szczecina
XI/91/91 W sprawie: zarządzenia wyborów uzupełniających do Rad Osiedli
XI/90/91 W sprawie: uwzględnienia protestu wyborczego wniesionego przez p. Eugeniusza Czerniaka.
XI/89/91 W sprawie: oddalenia protestu wyborczego złożonego przez mieszkańców osiedla Bukowe - Klęskowo dot. wyborów do rady osiedla.
XI/88/91 W sprawie: ustalenia opłat za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia miasta w wodę i za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych miasta eksploatowanych przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie
XI/87/91 W sprawie: wykonania pierwokupu przez Miasto.
X/86/91 W sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Nr 1 Zarządu Miasta Szczecina z dnia 15.01.1991r. dot. podwyższenia odpłatności za pobyt w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień
X/85/91 W sprawie wyboru organizacyjno-prawnej formy prowadzenia działalności gospodarczej wykonywanej dotychczas przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie
X/84/91 W sprawie wyboru organizacyjno-prawnej formy prowadzenia działalności gospodarczej wykonywanej dotychczas przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Szczecinie
X/83/91 W sprawie wyboru organizacyjno-prawnej formy prowadzenia działalności gospodarczej wykonywanej dotychczas przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w Szczecinie
X/81/91 W sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Miejska Pracownia Urbanistyczna
X/80/91 W sprawie likwidacji Zespołu Usług Projektowych
X/79/91 W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
X/78/91 W sprawie przyjęcia projektu statutu miasta Szczecina
X/77/91 W sprawie: powołania Komisji Niestałej ds. zbadania samowoli budowlanej na terenie miasta Szczecina
X/76/91 W sprawie: dokooptowania radnych Rady Miejskiej do składu Komisji Inwentaryzacyjnej.
X/75/91 W sprawie: obsługi bankowej budżetu miasta.
X/74/91 W sprawie: powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Szczecinie.
X/73/91 W sprawie: przedłużenia ważności obowiązywania Uchwały nr V/30/90 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 24 sierpnia 1990 r.
X/71/91 W sprawie: powołania Niestałej Komisji ds. oceny projektów telewizji kablowej.
III/13/91 W sprawie: wyboru członków Zarządu Miejskiego w Szczecinie.