Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Uchwały Rady Miasta uchwalone w 1998 r.

Uchwała Tytuł
XLIX/648/98 sprawie wystąpienia do Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnych oraz Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
XLIX/647/98 w sprawie powołania przedstawicieli Gminy Szczecin do składu rady nadzorczej Spółki pn. " Zarząd Morskiego Portu Szczecin - Świnoujście Spółka Akcyjna"
XLIX/646/98 w sprawie zatwierdzenia projektu aktu założycielskiego Szczecińskiej Energetyki Cieplnej – Spółka z o.o.” powstałej w wyniku przekształcenia Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Szczecinie
XLIX/645/98 w sprawie określenia na rok 1998 limitu wydawanych nowych zezwoleń na zarobkowy przewóz osób taksówkami na obszarze Gminy - Miasta Szczecin
XLIX/644/98 w sprawie nadania tytułu Pioniera Miasta Szczecina
XLIX/643/98 w sprawie powołania "Społecznej Rady Programowej do spraw Zwierząt"
XLIX/642/98 w sprawie zatwierdzenia Statutu Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie
XLIX/641/98 w sprawie zatwierdzania Statutu Zakładu Opieki Stomatologicznej w Szczecinie
XLIX/640/98 w sprawie zatwierdzenia Statutu Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 4 w Szczecinie
XLIX/639/98 w sprawie zatwierdzenia Statutu Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 3 w Szczecinie
XLIX/638/98 w sprawie zatwierdzenia Statutu Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Szczecinie
XLIX/637/98 w sprawie zatwierdzenia Statutu Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Szczecinie
XLIX/636/98 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania zakładu budżetowego pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna
XLIX/635/98 w sprawie zasad przyznawania pomocy w formie zakupu posiłków dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz zwrotu wydatków na tę pomoc.
XLIX/634/98 w sprawie zmiany statutu zakładu budżetowego pod nazwą Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
XLIX/633/98 w sprawie użyczenia Ochotniczej Straży Pożarnej gruntu komunalnego niezabudowanego na cele urządzenia ośrodka rekreacyjnego
XLIX/632/98 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad wykonywania czynności wypalania słomy i pozostałości roślinnych na polach (gruntach ornych).
XLIX/631/98 w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Szczecina.
XLIX/630/98 w sprawie zatwierdzenia lokalizacji Pomnika Niepodległości.
XLIX/629/98 w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy miastem Szczecin a Stocznią Szczecińską S.A.
XLIX/628/98 w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Szczecin do stowarzyszenia pod nazwą " Forum Rewitalizacji
XLIX/627/98 w sprawie oddania gruntu w nieodpłatne użytkowanie Fundacji Wspierania Rozwoju Kultury, Oświaty i Sportu na osiedlu Bukowym na okres 15 lat.
XLIX/626/98 w sprawie przystąpienia do spółki p.n. "Port Lotniczy Szczecin - Goleniów".
XLIX/625/98 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego licytacyjnego nieograniczonego grunt komunalny położony w Szczecinie w rejonie ul. Mieszka I.
XLIX/624/98 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu gruntu komunalnego położonego w Szczecinie pomiędzy ulicami Hangarowa - Andrzeja Struga - Gryfińska.
XLIX/623/98 w sprawie II edycji zmian Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina.
XLIX/622/98 w sprawie rozstrzygnięcia protestu do projektu zmiany II edycji (I transza) Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina.
XLVIII/621/98 zmieniająca uchwałę w sprawie statutu osiedla.
XLVIII/620/98 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i ustanowienia regulaminu jej działania.
XLVIII/619/98 w sprawie zwiększenia ilości udziałów w kapitale zakładowym Spółki z o.o. - Międzynarodowe Targi Szczecińskie
XLVIII/618/98 w sprawie zmiany budżetu Miasta Szczecina na 1998 rok.
XLVIII/617/98 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 19 w Szczecinie.
XLVIII/616/98 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Nadzorczej w Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie, przy al. Wojska Polskiego 97.
XLVIII/615/98 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Nadzorczej w Zakładzie Opieki Stomatologicznej w Szczecinie, przy ul. Jedności Narodowej 12.
XLVIII/614/98 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Nadzorczej w Zakładzie Opieki Zdrowotnej Nr 4 w Szczecinie, przy ul. Batalionów Chłopskich 86.
XLVIII/613/98 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Nadzorczej w Zakładzie Opieki Zdrowotnej Nr 3 w Szczecinie, przy ul. Wncentego Pola 6.
XLVIII/612/98 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Nadzorczej w Zakładzie Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Szczecinie, przy ul. Jedności Narodowej 42.
XLVIII/611/98 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Nadzorczej w Zakładzie Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Szczecinie, przy ul. Starzyńskiego 2.
XLVIII/610/98 w sprawie załozeń polityki zdrowotnej miasta Szczecina.
XLVIII/609/98 w sprawie przekształceń miejskich zakładów opieki zdrowotnej w samodzielne, publiczne zakłady opieki zdrowotnej.
XLVIII/608/98 w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych dotyczących przyznawania i udzielania pomocy pieniężnej kombatantom oraz niektórym osobom będącym ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.
XLVIII/607/98 w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych dotyczących przyznawania i udzielania pomocy pieniężnej kombatantom oraz niektórym osobom będącym ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.
XLVIII/606/98 zmieniająca uchwałę w sprawie targowisk i opłaty targowej.
XLVIII/605/98 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie w rejonie ulic Wiewiórczej-Relaksowej.
XLVIII/604/98 w sprawie oddania w wieczyste użytkowanie w drodze przetargu nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie.
XLVIII/603/98 w sprawie oddania w nieodpłatne użytkowanie na czas nieoznaczony w drodze bezprzetargowej gruntu komunalnego zabudowanego budynkiem.
XLVIII/602/98 w sprawie nadania nazwy urzędowej placowi w Szczecinie.
XLVIII/601/98 w sprawie nadania nazw urzędowych placowi i ulicom w Szczecinie.
XLVIII/600/98 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste gruntu i sprzedaży zabudowy i urządzeń położonych przy ul. Ku Słońcu 124 w Szczecinie.
XLVIII/599/98 w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 1998 rok.
XLVIII/598/98 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
XLVIII/597/98 w sprawie zawarcia porozumienia z Wojewodą Szczecińskim dotyczącego nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Dubois 6 i podjęcia zobowiązania finansowego, którego skutki przechodzą na następny rok budżetowy.
XLVIII/596/98 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany S.26 Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina
XLVIII/595/98 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Z.71 Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina
XLVIII/594/98 w sprawie sporządzenia zmiany Z.70 Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina
XLVIII/593/98 w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina
XLVIII/592/98 w sprawie określenia daty ogłoszenia przetargu na opracowanie dokumentacji technicznej dla mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków "Pomorzany".
XLVII/591/98 w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej Miasta na 1999 rok
XLVII/590/98 w sprawie procedury nadawania i zmian nazw ulic i placów publicznych w Szczecinie
XLVII/589/98 w sprawie zmiany uchwały o utworzeniu w mieście Szczecinie dzielnic i osiedli
XLVII/588/98 w sprawie obwodów szkolnych
XLVII/587/98 w sprawie przyjęcia Statutu Szczecińskiej Agencji Artystycznej
XLVII/586/98 w sprawie: przyjęcia Statutu Teatru Współczesnego w Szczecinie
XLVII/585/98 w sprawie: przyjęcia Statutu Teatru Lalek "Pleciuga" w Szczecinie
XLVII/584/98 w sprawie przyjęcia Statutu Filharmonii Szczecińskiej im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
XLVII/583/98 w sprawie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Szczecin.
XLVII/582/98 zmieniajaca Statut Zakładu Gospodarczego Miasta Szczecina.
XLVII/581/98 w sprawie przyjęcia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło Gminy Miasto Szczecina.
XLVII/580/98 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Goleniowskiej.
XLVII/579/98 w sprawie zamiany gruntów ze Spółdzielnią Mieszkaniową "Kolejarz" oraz oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu gruntów komunalnych położonych w Szczecinie w rejonie ulic: Ruskiej-Frysztackiej-Legnickiej.
XLVII/578/98 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Z.68 Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina.
XLVII/577/98 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Z.04 Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina.
XLVII/576/98 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Z.69 Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina.
XLVII/575/98 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia II edycji zmian Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina
XLVII/574/98 w sprawie zmiany P5.15 planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego na obszarze osiedla Płonia Śmierdnica w Szczecinie
XLVII/573/98 w sprawie nadania tytułu Pioniera Miasta Szczecina.
XLVI/572/98 w sprawie ustanowienia użytkownika na nieruchomości gminy.
XLVI/571/98 w sprawie utworzenia Liceum Sportowego i połączenia w Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie.
XL,VI/570/98 w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom i placom w Szczecinie
XLVI/569/98 w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Miasta Szczecina
XLVI/568/98 w sprawie zmiany budżetu Miasta Szczecina na 1998 rok
XLVI/567/98 w sprawie nadania tytułu Pioniera Miasta Szczecina
XLVI/566/98 uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych Panu Zbigniewowi Wicikowi
XLVI/565/98 zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia dyrektorów zakładów budżetowych Gminy Szczecin pn. Zarządy Budynków i Lokali Komunalnych oraz prezesa Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. do wydawania decyzji administracyjnych w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości oraz sprawie dodatków mieszkaniowych.
XLVI/564/98 w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za okres od 01 stycznia 1997 r. do 31 grudnia 1997 r.
XLVI/563/98 w sprawie II edycji zmian Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina
XLVl/562/98 w sprawie rozstrzygnięcia zarzutów i protestów do projektów zmian 11 edycji (I transza) Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina.
XLVI/561/98 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za 1997 rok.
XLV/560/98 w sprawie bezpieczeństwa komunikacyjnego w Gminie Miasto Szczecin, w sprawie realizacji Programu "Bezpieczne Miasto Szczecin", oraz w sprawie oceny funkcjonowania Straży Miejskiej w Szczecinie.
XLIV/559/98 w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Stałych Rady Miasta
XLIV/558/98 w sprawie czteroletnich planów inwestycyjnych miasta Szczecina
XLIV/557/98 w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w żłobku
XLIV/556/98 w sprawie repatriacji z Kazachstanu rodziny narodowości polskiej
XLIV/555/98 w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi
XLIV/554/98 zmieniająca uchwałę w sprawie targowisk i opłaty targowej.
XLIV/553/98 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru koncepcji polityki gospodarczej gminy wobec targowisk.
XLIV/552/98 uchylająca uchwałę w sprawie kontraktu na budowę oczyszczalni ścieków "Pomorzany" oraz upoważniająca do ogłoszenia przetargu na dokumentację techniczną dla oczyszczalni.
XLIII/551/98 w sprawie projektu zmian w Statucie Miasta Szczecina.
XLIII/550/98 w sprawie udostępniania Komisji Rewizyjnej protokołów z kontroli przeprowadzanych przez organa zewnętrzne i Wydział Rewizji i Kontroli Urzędu Miejskiego.
XLIII/549/98 w sprawie budzetu miasta na 1998 rok.
XLIII/548/98 w sprawie wydania opinii o lokalizacji ośrodka gier – kasyna gry w Szczecinie.
XLIII/547/98 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia dla Miasta Szczecina Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 1997-1999.
XLIII/546/98 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Zakładu Budżetowego Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji.
XLIII/545/98 w sprawie podejmowania przez Zarząd Miasta zobowiązań finansowych, których skutki przechodzą na następny rok budżetowy.
XLIII/544/98 w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
XLIII/543/98 w sparwie II edycji zmian Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina na obszarze dzielnicy Prawobrzeże
XLIII/542/98 w sprawie II edycji zmian Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina na obszarze dzielnicy Zachód
XLIII/541/98 w sprawie II edycji zmian Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina na obszarze dzielnicy Północ
XLIII/540/98 w sprawie II edycji zmian Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina na obszarze dzielnicy Śródmieście
XLIII/539/98 w spraiwe II edycji zmian Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina, na obszarze dzielnicy Prawobrzeże dotyczących ochrony stanowisk archeologicznych
XLIII/538/98 w sprawie II edycji zmian Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina, na obszarze dzielnicy Zachód dotyczących ochrony stanowisk archeologicznych
XLIII/537/98 w sparwie II edycji zmian Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina, na obszarze dzielnic Śródmieście i Północ, dotyczących ochrony stanowisk archeologicznych
XLII/536/98 w sprawie zmiany nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie.
XLII/535/98 w sprawie zobowiązania Zarządu Miasta do przedłożenia projektu uchwały o utworzeniu Ośrodka Dobowego Pobytu Kobiet i Dzieci pod nazwą "Przytulisko".
XLII/534/98 w sprawie przyjęcia projektu zmian w Statucie Miasta Szczecina
XLII/533/98 w sprawie wniesienia aportów do Szczecińskiego Towarzystwa Renowacyjnego Sp. z o.o., o wyrażenie zgody na zbywanie American Retail Systems Sp. z o.o. udziałów w podwyższonym kapitale zakładowy STR oraz zmiany uchwały Rady Miejskiej o zobowiązaniach i świadczeniach na rzecz budowy parkingów.
XLII/532/98 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad prowadzenia przez Zarząd Miasta gospodarki majątkiem Gminy Szczecin w zakresie: nabywania, zbywania i obciążania zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
XLII/531/98 w sprawie oddania w wieczyste użytkowanie w drodze przetargu licytacyjnego ograniczonego gruntu komunalnego położonego w Szczecinie przy ul. Przyjaciół Żołnierza.
XLII/530/98 w sprawie zmiany uchwały o opłatach za usługi przewozowe.
XLII/529/98 w sprawie opłat za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie.
V/W/528/98 w sprawie zatwierdzenia wniosków i zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej dotyczących kontroli zaleconej Uchwałą Nr XXXVIII/480/97 z dnia 29 września 1997 r. w sprawie przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną kontroli w zakresie zgodności z prawem przeprowadzonej “prywatyzacji” BOM nr 7 i BOM nr 8.
IV/30/98 w sprawie targowisk i opłaty targowej
IV/29/98 w sprawie opłat za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie
IV/28/98 w sprawie zmian w składach osobowych Komisji Stałych Rady Miasta
IV/27/98 w sprawie nadania tytułu pioniera Miasta Szczecina
IV/26/98 w sprawie ustalenia zróżnicowanych stawek czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych obowiązujących od dnia 1 lutego 1999 r. do dnia 31 stycznia 2000 roku w Gminie Szczecin
IV/24/98 w sprawie powołania zakładu budżetowego pod nazwą Przedszkole Publiczne Nr 28
IV/23/98 w sprawie podatku od środków transportowych
IV/22/98 w sprawie podatku od posiadania psów
IV/21/98 w sprawie podatku od nieruchomości
III/19/98 w sprawie wyboru przedstawiciela Miasta Szczecina do Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia pn. Związek Miast i Gmin Morskich
III/18/98 w sprawie wyboru przedstawiciela do Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich
III/17/98 w sprawie wyboru przedstawiciela Miasta Szczecina do Związku Gmin Zachodnich
III/16/98 w sprawie reprezentacji Miasta Szczecina w Konferencjach Ogólnych Związku Miast Bałtyckich
III/15/98 w sprawie wyznaczenia osoby do Rady Nadzorczej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością “Międzynarodowe Targi Szczecińskie”.
III/14/98 w sprawie zmian w składzie Komisji Inwentaryzacyjnej do sporządzenia spisu inwentaryzacyjnego mienia komunalnego
III/13/98 w sprawie zmiany składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Szczecina
III/12/98 w sprawie przyjęcia Statutu Domu Pracownika Kultury w Szczecinie
III/11/98 zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany uchwały o powołaniu zakładu budżetowego pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna
III/10/98 w sprawie wymogu uzyskania zezwolenia na zarobkowy przewóz osób taksówkami na obszarze Gminy – Miasta Szczecina
II/7/98 w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Szczecina
I/W/6/98 w sprawie wyboru członków Zarządu Miasta Szczecina
I/W/5/98 w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecina i określenia zakresu ich działania
I/W/4/98 w sprawie wyboru członków Zarządu Miasta Szczecina
I/W/3/98 w sprawie wyboru Prezydenta Miasta Szczecina
I/W/2/98 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecina