Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Uchwały Rady Miasta uchwalone w 1992 r.

Uchwała Tytuł
XXXII/425/92 W sprawie stawek opłat w 1993 roku za użytkowanie terenów będących własnością komunalną Miasta Szczecina
XXIII/284/92 W sprawie: przekazania na okres 9 lat nieruchomości na cele oświatowe
XXIII/283/92 W sprawie zmiany Uchwały XVII/185/91 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 30.09.1991r. w sprawie likwidacji i prywatyzacji Komunalnego Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlanego Nr 2 w Szczecinie.
XXIII/282/92 W sprawie: zmiany Uchwały Nr XIII/116/91 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 29.04.1991r. w sprawie wyboru organizacyjno-prawnej formy prowadzenia działalności gospodarczej wykonywanej dotychczas przez Komunalne Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Nr 1 w Szczecinie
XXIII/281/92 W sprawie zmiany uchwały Nr XIII/117/91 Rady Miejskiej z dnia 29.04.1991r. w sprawie wyboru organizacyjno-prawnej formy prowadzenia działalności gospodarczej wykonywanej dotychczas przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Budownictwa Jednorodzinnego w Szczecinie.
XXIII/280/92 W sprawie: zmiany Uchwały Nr XVI/166/91 Rady Miejskiej z dnia 29.07.1991r. w sprawie wyboru organizacyjno-prawnej formy prowadzenia działalności gospodarczej wykonywanej dotychczas przez Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa Komunalnego w Szczecinie.
XXIII/279/92 W sprawie: zmiany Uchwały Nr XVI/165/91 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 29 lipca 1991r. w sprawie wyboru organizacyjno-prawnej formy prowadzenia działalności gospodarczej wykonywanej dotychczas przez Komunalne Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe ”Transkom” w Szczecinie
XXIII/278/92 W sprawie umów partycypacyjnych określających wzajemne zobowiązania i świadczenia na rzecz miasta ze strony Inwestorów budownictwa innego niż mieszkaniowe.
XXIII/277/92 W sprawie: przejęcia na własność miasta gruntów stanowiących mienie ogólnonarodowe
XXIII/276/92 W sprawie: oddania w wieczyste użytkowanie gruntów komunalnych
XXIII/275/92 W sprawie: oddania bezprzetargowo w wieczyste użytkowanie gruntu komunalnego na cele budownictwa mieszkaniowego oraz anulowanie odpowiedniej pozycji Uchwały Nr XVII/195/91 Rady Miejskiej z dnia 29 września 1991r. w sprawie oddania w wieczyste użytkowanie w drodze przetargu gruntów komunalnych
XXIII/274/92 W sprawie: zmiany uchwały Nr XVII/195/91 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 30 września 1991r. w sprawie zmiany załącznika Nr 2 do uchwały dot. działki położonej przy ul. Dziennikarskiej 18-29
XXIII/273/92 W sprawie: zmiany uchwał Nr XVIII/224/91, XIX/226/91 XX/236/91 dotyczących przejęcia na własność miasta gruntów stanowiących mienie ogólnonarodowe
XXIII/272/92 W sprawie: oddania w wieczyste użytkowanie działek Nr 1/1 i 2 położonych przy ul. Mieszka I 24a wraz ze sprzedażą zabytkowego wiatraka typu holenderskiego z końca XIX wieku
XXIII/271/92 W sprawie: zmiany Uchwały Nr XVII/203/91 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 7 października 1991r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości przy ul. Mieszka I Nr 25, 26, 26a, 27, 28, w Szczecinie
XXIII/270/92 W sprawie: wydzierżawienia terenu przy ul. Słupskiej 5 pod budowę sklepu spożywczego
XXIII/270/92 W sprawie: wydzierżawienia terenu przy ul. Słupskiej 5 pod budowę sklepu spożywczego
XXII/269/92 W sprawie budżetu miasta na 1992r.
XXII/268/92 W sprawie: zmian w składach osobowych Komisji Stałych Rady Miejskiej w Szczecinie
XXII/267/92 W sprawie: odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o pracę z radnym Rady Miejskiej p. Arturem Freyem
XXII/266/92 W sprawie: utworzenia ”Funduszu Gwarancyjnego”
XXII/265/92 W sprawie: interpretacji Uchwały Nr XXI/237/91 z dnia 30 grudnia 1991r. w sprawie ustalenia wysokości stawki podstawowej czynszu i polityki taryfowej dla komunalnych lokali użytkowych w Szczecinie
XXII/264/92 W sprawie: przygotowania projektu założeń rozwoju społeczno-gospodarczego miasta Szczecina na lata 1993-95