Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Uchwały Rady Miasta uchwalone w 1997 r.

Uchwała Tytuł
XLI/527/97 w sprawie opinii na temat wniosku firmy Wielkopolska Energia S.A. o udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego.
XLI/526/97 w sprawie wydania opinii o lokalizacji salonów gier w automatach losowych w Szczecinie.
XLI/525/97 w sprawie upoważnienia dyrektora Zakładu Gospodarczego Miasta Szczecina do wydawania decyzji administracyjnych dotyczących ustalania zobowiązań z tytułu opłaty targowej.
XLI/524/97 zmieniająca Statut Zakładu Gospodarczego Miasta Szczecina.
XLI/523/97 w sprawie powołania Zakładu Budżetowego Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji.
XLI/522/97 w sprawie prywatyzacji komunalnych lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i budynków
XLI/521/97 określenia zasad prowadzenia przez Zarząd Miasta gospodarki majątkiem Gminy Szczecin w zakresie: nabywania, zbywania i obciążania zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata
XLI/520/97 uchylająca uchwałę w sprawie podejmowania zobowiązań finansowych, których skutki przechodzą na następny rok budżetowy.
XLI/519/97 w sprawie likwidacji Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych Centrum-Prawobrzeże oraz utworzenia Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i zmiany uchwały w sprawie prywatyzacji komunalnych lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i budynków.
XLI/518/97 w sprawie powołania Generalnej Dyrekcji Budowy Oczyszczalni Ścieków Komunalnych “Pomorzany” w Szczecinie.
XLI/517/97 zmieniająca uchwałę w sprawie priorytetów w dziedzinie kultury w latach 1996-1998.
XLI/516/97 w sprawie kontraktu na budowę oczyszczalni ścieków “Pomorzany”.
XLI/515/97 zmieniająca uchwałę w sprawie targowisk i opłaty targowej.
XLI/514/97 w sprawie podatku od posiadania psów.
XLI/513/97 w sprawie podatku od środków transportowych.
XLI/512/97 w sprawie podatku od nieruchomości.
XLI/511/97 w sprawie czynszu za najem komunalnych lokali użytkowych na terenie Miasta Szczecina w 1998 r.
XL/508/97 w sprawie przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną kontroli działań Zarządu Miasta w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.
XL/507/97 w sprawie przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną kontroli przeprowadzonego remontu ul. Wyszyńskiego.
XL/505/97 o Referendum w sprawie powszechnego uwłaszczenia mieszkańców Szczecina majątkiem miasta Szczecina
XL/504/97 w sprawie przejęcia od Kuratora Oświaty w Szczecinie rodzinnych domów dziecka.
XL/503/97 w sprawie podejmowania zobowiązań finansowych, których skutki przechodzą na następny rok budżetowy.
XL/502/97 w sprawie oddania w wieczyste użytkowanie na rzecz Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Jadwigi Królowej w Szczecinie gruntu stanowiącego własność komunalną, położonego przy ul. Orlej w Szczecinie.
XL/501/97 w sprawie dofinansowania z budżetu Miasta remontów części wspólnych budynków mieszkalnych stanowiących współwłasność Miasta lub jednostek organizacyjnych z udziałem Miasta oraz zmiany uchwały o społecznych inicjatywach lokalnych.
XL/500/97 w sprawie wyboru członka Zarządu Miasta.
XL/499/97 w sprawie odwołania członka Zarządu Miasta.
III/W/498/97 w sprawie programu gospodarki odpadami w mieście Szczecinie.
XXXIX/497/97 w sprawie zasad składania, przechowywania oraz udostępniania do wiadomości Rady oświadczeń o stanie majątkowym osób będących radnymi Miasta Szczecin
XXXIX/496/97 w sprawie zawiązania Spółki pn."Zarząd Morskiego Portu Szczecin-Świnoujście Spółka Akcyjna".
XXXIX/495/97 zmieniająca Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Szczecinie.
XXXIX/494/97 w sprawie udzielenia Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych
XXXIX/493/97 w sprawie udzielenia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych
XXXIX/492/97 w sprawie powołania "Środowiskowego Domu Samopomocy" i nadania statutu
XXXIX/491/97 w sprawie nadania statutu MIEJSKIEMU OŚRODKOWI POMOCY SPOŁECZNEJ
XXXIX/490/97 w sprawie zasad przyznawania pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie
XXXIX/489/97 w sprawie zgody na podwyższe kapitału zakładowego jednoosobowej spółki miasta Szczecina z ograniczoną odpowiedzialnością "Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania" w Szczecinie.
XXXIX/488/97 w sprawie zmiany uchwały o opłatach za usługi przewozowe.
XXXIX/487/97 w sprawie zbycia budynków położonych przy ul. Adama Mickiewicza 45 wraz z oddaniem w wieczyste użytkowanie gruntu niezbędnego do korzystania z budynków.
XXXIX/485/97 w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w Szczecinie.
XXXIX/484/97 w sprawie zmiany nazwy urzędowej placu w Szczecinie.
XXXIX/483/97 w sprawie zmian planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego na obszarze osiedla Płonia Śmierdnica w Szczecinie
XXXVIII/480/97 w sprawie przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną kontroli w zakresie zgodności z prawem przeprowadzonej “prywatyzacji” BOM 7 i BOM 8.
XXXVIII/479/97 w sprawie przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną kontroli w zakresie budowy, modernizacji i remontów dróg w mieście.
XXXVIII/478/97 w sprawie opracowania i wdrożenia pilotażowo kompleksowego “Programu selektywnej zbiórki i segregacji odpadów komunalnych oraz wykorzystania materiałów wtórnych.
XXXVIII/477/97 w sprawie nadania Statutu Straży Miejskiej w Szczecinie.
XXXVIII/476/97 zmieniająca uchwałę dotyczącą zmiany uchwały w sprawie targowisk i opłaty targowej.
XXXVIII/475/97 w sprawie podejmowania zobowiązań finansowych, których skutki przechodzą na następny rok budżetowy.
XXXVIII/474/97 w sprawie oddania w dzierżawę na 9 lat nieruchomości przy ul. Gdańskiej 12 b.
XXXVIII/473/97 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalania zróżnicowanych stawek czynszu regulowanego za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w Gminie Szczecina.
XXXVIII/472/97 w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w Szczecinie.
XXXVIII/471/97 w sprawie sprzedaży w drodze nieograniczonego, publicznego przetargu ustnego gruntu komunalnego położonego przy ul. Wiśniowy Sad 30 i budynków posadowionych na tym gruncie.
XXXVIII/470/97 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Z.67 Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina.
XXXVIII/469/97 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Z.66 Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina.
XXXVIII/468/97 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany S.25 Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina
XXXI/392/97 zmiany nazw urzędowych ulic