Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 78059857

Aktualna strona: 6593

Wydrukowano: 0

Nagrody i wyróżnienia za rok 2011


Prezydent Miasta Szczecin wzorem lat ubiegłych przyznał nagrody i wyróżnienia absolwentom kierunku Architektura i Urbanistyka Wydziału Budownictwa i Architektury oraz kierunku Architektura Krajobrazu WydziałuKształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, za najlepszą pracę dyplomową dotyczącą problematyki miasta Szczecin i jego rozwoju przestrzennego, wykonaną w roku akademickim 2010/2011. Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbyło się 14 lutego 2012 r.

 

I nagrodę przyznano Pani Annie Witkowskiej za pracę pt.: „Punkt promocji miasta Szczecin – Infobox przy pl. Tobruckim” wykonaną pod kierunkiem dr inż. arch. Krzysztofa Bizio na kierunku Architektura i Urbanistyka ZUT.

 I nagroda - Anna Witkowska

Wyróżnienia przyznano:

Wydział Budownictwa i Architektury ZUT:

  1. Pani Karolinie Kodrzyckiej za pracę pt.: „Inkubator  Nowych Technologii w Szczecinie” wykonaną pod kierunkiem dr inż. arch. Jerzego Byreckiego
  2. Pani Marcie Bylicy i Pani Ewie Sowińskiej za pracę pt.: „Integrator – plac Tobrucki w Szczecinie” wykonaną pod kierunkiem dr inż. arch. Karola Krzątały
  3. Pani Paulinie Olbrychowskiej za pracę pt.: „Tor kolarski w Szczecinie” wykonaną pod kierunkiem dr inż. arch. Jana Tarczyńskiego, prof. ZUT
  4. Panu Grzegorzowi Wycech za pracę pt.: „Pole golfowe z zespołem mieszkaniowym i  mariną nad Jeziorem Dąbskim w Szczecinie” wykonaną pod kierunkiem dr inż. arch. Piotra Fiuka

Wyróżnienie - Karolina Kodrzycka      Wyróżnienie - Marta Bylica i Ewa Sowińska      Wyróżnienie - Paulina Olbrychowska      Wyróżnienie - Grzegorz Wycech

 

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT:

  1. Pani Małgorzacie Hannie Zyskiej za pracę pt.: „Rewitalizacja terenów nadwodnych dzielnicy Golęcino-Gocław – koncepcja zagospodarowania terenów wzdłuż ulicy Światowida” wykonaną pod kierunkiem dr inż. arch. Magdaleny Rzeszotarskiej-Pałki
  2. Panu Grzegorzowi Buca za pracę pt.: „Projekt koncepcyjny zagospodarowania lewego bulwaru Odry na odcinku od Mostu Długiego do Trasy Zamkowej” wykonaną pod kierunkiem dr inż. arch. Elizy Sochackiej-Sutkowskiej

        Wyróżnienie - Małgorzata Hanna Zyska     Wyróżnienie - Grzegorz Buca


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin