Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 77869901

Aktualna strona: 7834

Wydrukowano: 599

Nagrody i wyróżnienia za rok 2009

Nagrody i wyróżnienia Prezydenta Miasta Szczecin 2009 r.


NAGRODY I WYRÓŻNIENIA PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN ZA PRACE DYPLOMOWE WYKONANE
NA WYDZIALE BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY ORAZ
NA WYDZIALE KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE W 2009 ROKU


Spośród prac dyplomowych o tematyce dotyczącej miasta Szczecin wykonanych na Wydziale Budownictwa i Architektury ZUT w 2009 r. nagrodę otrzymała

Pani Paulina Włodarczyk za pracę pt.: „Hotel w Szczecinie” wykonaną pod kierunkiem dr inż. arch. Jerzy Byreckiego,

natomiast spośród prac wykonanych na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT nagrodę otrzymała


Pani Joanna Łukasiewicz za pracę pt.: „Koncepcja rewitalizacji Doliny Siedmiu Młynów w Szczecinie wraz ze szczegółowym opracowaniem terenu przy stawach Ustronie” wykonaną pod kierunkiem prof. dr hab. inż. arch. Adama Maria Szymskiego


Wyróżnienia przyznano:


I. Wydział Budownictwa i Architektury ZUT:
1. Pani Paulinie Przygodzkiej za pracę pt.: „Park wodny w Szczecinie” – promotor: dr inż. arch. Jan Tarczyński
2. Pani Marcie Pukszta za pracę pt.: „Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Szczecinie” – promotor: dr hab. inż. arch. Marek Czyński
3. Panu Jakubowi Gołębiewskiemu za pracę pt.: „Teatr Współczesny na Wyspie Grodzkiej w Szczecinie” – promotor: dr inż. arch. Jarosław Bodnar
4. Pani Aleksandrze Milewskiej za pracę pt.: „Miasto nad wodą – zagospodarowanie fragmentu wyspy Zielonej w Szczecinie – promotor: dr hab. inż. arch. Zbigniew Paszkowski
5. Panu Bartoszowi Dyja za pracę pt.: „Muzeum Sztuki Współczesnej” – promotor: dr inż. arch. Piotr Fiuk

II. Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT:
1. Pani Marcie Kamchen za pracę pt.: „Rewitalizacja przestrzeni wokół specjalistycznego szpitala im. Prof. A. Sokołowskiego w Szczecinie Zdunowie” – promotor: dr hab. inż. arch. Magdalena Rzeszotarska-Pałka
2. Pani Monice Rakowskiej za pracę pt.: „ Samodzielny Publiczny Szpital zespolony w Szczecinie” – promotor: prof. dr hab. inż. arch. Adam Maria Szymski
3. Pani Katarzynie Chromińskiej za pracę pt.: „Projekt rewitalizacji parku pocmentarnego przy ulicy Niemierzyńskiej w Szczecinie. Park Światła i Cienia” – promotor: dr inż. arch. Eliza Sochacka-Sutkowska
  • Aleksandra Milewska - wyróżnienie
   Aleksandra Milewska - wyróżnienie
 • Bartosz Dyja - wyróżnienie
   Bartosz Dyja - wyróżnienie
 • Jakub Gołębiewski - wyróżnienie
   Jakub Gołębiewski - wyróżnienie
 • Joanna Łukasiewicz - nagroda
   Joanna Łukasiewicz - nagroda
 • Katarzyna Chromińska - wyróżnienie
   Katarzyna Chromińska - wyróżnienie
 • Marta Kamchen - wyróżnienie
   Marta Kamchen - wyróżnienie
 • Marta Pukszta - wyróżnienie
   Marta Pukszta - wyróżnienie
 • Monika Rakowska - wyróżnienie
   Monika Rakowska - wyróżnienie
 • Paulina Przygodzka - wyróżnienie
   Paulina Przygodzka - wyróżnienie
 • Paulina Włodarczyk - nagroda
   Paulina Włodarczyk - nagroda
Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin