Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 78059767

Aktualna strona: 9759

Wydrukowano: 818

Nagrody i wyróżnienia za rok 2008

Nagrody i wyróżnienia Prezydenta Miasta Szczecin 2008 r.


 
NAGRODA I WYRÓŻNIENIA PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN ZA PRACE DYPLOMOWYCH WYKONANE
NA WYDZIALE BUDOWNICTA I ARCHITEKTURY POLITECHNIKI SZCZECIŃSKIEJ
ORAZ NA WYDZIALE KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA AKADEMII ROLNICZEJ W SZCZECINIE W 2008 ROKU

Spośród prac dyplomowych wybranych na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej w 2008 Nagrodę Prezydenta Miasta Szczecina otrzymała

Pani Krzysztofa Kozubek pt: „ Stadion Pogoni w Szczecinie” – promotor: dr inż. arch.Grzegorz Wojtkun

natomiast spośród prac wykonanych na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Akademii Rolniczej w Szczecinie do nagrody prezydenta Miasta Szczecin wytypowano pracę

Pani Pauliny Permus pt: „Rewaloryzacja przestrzeni przedogródków na przykładzie Alei Papieża Jana Pawła II w Szczecinie” – promotor: prof. dr hab. Inż. arch. Adam M. Szymski

Wyróżnienia przyznano:

I.  Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej:
1.      Pani Magdalenie Szerszeń za pracę pt.: „Adaptacja dawnej elektrowni przy ulicy Storrady w Szczecinie” – promotor: dr inż. arch. Krzysztof Bizo
2.      Pani Karolinie Rapkiewicz za pracę pt.: „Rozbudowa budynku Wydziału Architektury Politechniki Szczecińskiej” – promotor: dr inż. arch. Piotr Fiuk
3.      Pani Marcie Ciechanowicz za pracę pt.: „Boatel na Wyspie Jaskółczej” – promotor: dr inż. arch. Grzegorz Wojtkun
4.      Panu Tomaszowi Popielewicz za pracę pt.: „Terminal pasażerski na Łasztowni w Szczecinie” - promotor: dr inż. arch. Jerzy Byrecki
5.      Pani Katarzynie Janukowicz za pracę pt.: „Zespół wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej w Szczecinie” – promotor: dr inż. hab. Grzegorz Wojtkun

II. Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Akademii Rolniczej w Szczecinie:

1.      Pani Katarzynie Cybulskiej i Marcie Mokrzyckiej za pracę pt.: „Koncepcja zagospodarowania terenu Syrenich Stawów w Szczecinie” – promotor: prof. dr hab. Urszula Nawrocka-Grześkowiak
2.      Panu Rafałowi Góral za pracę pt.: „Projekt zagospodarowania parku Grabowskiego i Placu Matki Teresy z Kalkuty w Szczecinie” – promotor: prof. dr hab. inż. arch. Halina Petryszyn
3.      Pani Karolinie Turbaczewskiej za pracę pt.: „Koncepcja rewitalizacji podwórek XIX – wiecznej zabudowy mieszkaniowej na przykładzie wybranych kwartałów przy ulicy Jagiellońskiej w Szczecinie” – promotor: dr hab. Inż. arch. Magdalena Podolska-Czałczyńska


 • Krzysztofa Kozubek
   Krzysztofa Kozubek
 • Krzysztofa Kozubek
   Krzysztofa Kozubek
 • Krzysztofa Kozubek
   Krzysztofa Kozubek
 • Krzysztofa Kozubek
   Krzysztofa Kozubek
 • Krzysztofa Kozubek
   Krzysztofa Kozubek
 • Krzysztofa Kozubek
   Krzysztofa Kozubek
 • Paulina Permus
   Paulina Permus
 • Paulina Permus
   Paulina Permus
 • Katarzyna Cybulska i Marta Mokrzycka
   Katarzyna Cybulska i Marta Mokrzycka
 • Katarzyna Cybulska i Marta Mokrzycka
   Katarzyna Cybulska i Marta Mokrzycka
 • Katarzyna Cybulska i Marta Mokrzycka
   Katarzyna Cybulska i Marta Mokrzycka
 • Katarzyna Cybulska i Marta Mokrzycka
   Katarzyna Cybulska i Marta Mokrzycka
 • Karolina Rapkiewicz
   Karolina Rapkiewicz
 • Karolina Rapkiewicz
   Karolina Rapkiewicz
 • Karolina Rapkiewicz
   Karolina Rapkiewicz
 • Karolina Rapkiewicz
   Karolina Rapkiewicz
 • Karolina Turbaszewska
   Karolina Turbaszewska
 • Karolina Turbaszewska
   Karolina Turbaszewska
 • Karolina Turbaszewska
   Karolina Turbaszewska
 • Karolina Turbaszewska
   Karolina Turbaszewska
 • Karolina Turbaszewska
   Karolina Turbaszewska
 • Rafał Góral
   Rafał Góral
 • Rafał Góral
   Rafał Góral
 • Rafał Góral
   Rafał Góral
 • Rafał Góral
   Rafał Góral
 • Tomasz Popielewicz
   Tomasz Popielewicz
 • Tomasz Popielewicz
   Tomasz Popielewicz
 • Tomasz Popielewicz
   Tomasz Popielewicz
 • Tomasz Popielewicz
   Tomasz Popielewicz
Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin