Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Aktualności projektu pn. "Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin"

Zapytanie ofertowe na usługi szkoleniowe nr 1/Z/2021

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej w procedurze rozeznaniu rynku na usługę realizacji szkoleń dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z powodu przewlekłych chorób somatycznych z terenu Szczecina w ramach projektu „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa: RPZP.07.00.00 Włączenie społeczne, Numer i nazwa Działania: RPZP.07.06.00 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.

Ofertę należy złożyć do 23 marca 2021 r. godz. 15:00.

Do pobrania:
Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

udostępnił: WSS, wytworzono: 2021/03/09, odpowiedzialny/a: adyba, wprowadził/a: Agnieszka Dyba, dnia: 2021/03/09 14:04:42
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Agnieszka Dyba 2021/03/09 14:04:42 modyfikacja wartości
Agnieszka Dyba 2021/03/09 14:03:06 modyfikacja wartości
Agnieszka Dyba 2021/03/09 14:00:55 nowa pozycja