Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 69903360

Aktualna strona: 10878

Wydrukowano: 622

Zgłoszenia Instalacji

Zgłoszenia instalacji


Referat Ochrony Środowiska
Kierownik: Barbara Stępień, tel. 91-42-45-633, e-mail: bstepien@um.szczecin.pl

Zgłoszenia instalacji, dokonywane są na podstawie ustawy z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj.- Dz. U. z 2013r. poz. 1232 ze zm.) - art. 152 ust. 1.

Karty informacyjne dotycząca zgłoszeń:  

- Zgłoszenie instalacji, niewymagjących pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (WGKiOŚ-I),

- Zgłoszenie instalacji niewymagających pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi (WGKiOŚ-II),

- Zgłoszenie instalacji wytwarzajacych pola elektromagnetyczne (WGKiOS-XXXIV).

Instalacja, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowiska, podlega zgłoszeniu organowi ochrony środowiska – art. 152 ust. 1 ww. ustawy.

Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje instalacji,  z których emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia, uwzględniając ich negatywne oddziaływanie na środowiska. - art. 153 ust. 1 ww. ustawy.

Rodzaje instalacji, o których mowa w art. 153 ust. 1 ww. ustawy zostały wymienione w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dn.dnia 2 lipca 2010r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. z 2010r. Nr 130 Nr 880). Organem ochrony środowiska właściwym w sprawie przyjmowania ww. zgłoszeń jest starosta.

Opłata skarbowa za przyjęcie wymaganego przepisami o ochronie środowiska zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia - 120 zł (Część I pkt 13) załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tj. - Dz.U. z 2012r. poz. 1282).


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin