Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 67324917

Aktualna strona: 156416

Wydrukowano: 805

Sekretariaty


Symbol Jednostki Nazwa Jednostki Adres-e-mail Pokój Telefon
BOIN Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych sekretariat-boin@um.szczecin.pl 230  91 4245696 
BOP Biuro Dialogu Obywatelskiego sekretariat-bdo@um.szczecin.pl 335Ł tel./fax 91 4245099, 91 4245105 
BZP Biuro ds. Zamówień Publicznych sekretariat-bzp@um.szczecin.pl 3001/397   91 4245102 
BGM Biuro Geodety Miasta sekretariat-bgm@um.szczecin.pl 2111/249F   91 4231292, 91 4245524, fax 91 4245552 
BIiRo Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych biiro@um.szczecin.pl 337B fax telefon: 91 4245534, telefon: 91 4351271
BMKZ Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków sekretariat-bmkz@um.szczecin.pl 0071/2   91 4351172, fax 91 4351154 
BMRK Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów sekretariat-bmrk@um.szczecin.pl 0044/16   91 4245135, 91 4245217 
BNW Biuro Nadzoru Właścicielskiego sekretariat-bnw@um.szczecin.pl 202  91 4245868
BOI Biuro Obsługi Interesantów sekretariat-boi@um.szczecin.pl 0086/57   91 4245 000, fax 91 4245 282
BOU Biuro Obsługi Urzędu sekretariat-bou@um.szczecin.pl 3159/3159   91 4231691, 91 4245312
BP Biuro Prawne sekretariat-bp@um.szczecin.pl 3014/392   91 4232680, 91 4245758, fax 91 4245760 
BPM Biuro Prezydenta Miasta sekretariat-bpm@um.szczecin.pl 1043/168C   91 4245020, fax 91 4245120 
BRM Biuro Rady Miasta sekretariat-brm@um.szczecin.pl 1242/107   91 4220089, 91 4245229, fax 91 4226949 
BIP Biuro Informacji Publicznej informacjapubliczna@um.szczecin.pl 389 91 4351270
BSiMSP Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa bsimsp@um.szczecin.pl 413 91 4245911
BS Biuro Strategii sekretariat-bs@um.szczecin.pl 4036/411b   91 4351164, fax 91 4351165 
USC Urząd Stanu Cywilnego sekretariat-usc@um.szczecin.pl 2227/218   91 4245000
WEA Wydział Egzekucji Administracyjnej sekretariat-wea@um.szczecin.pl 0155/38   91 4245799, fax 91 4233479 
WGKiOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska sekretariat-wgkios@um.szczecin.pl 1008/16   91 4223425, 91 4245630, fax 91 4245627 
WMiRSPN Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości wmir@um.szczecin.pl 2200/222   91 4232741, 91 4245528, fax 91 4245548 
WZiON Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami wzion@um.szczecin.pl 225 91 4245621
WInf Wydział Informatyki sekretariat-winf@um.szczecin.pl 2171/235 - 206   91 4245700, tel./fax 91 4224692 
WIM Wydział Inwestycji Miejskich sekretariat-wim@um.szczecin.pl 1132/149E   91 4223178, 91 4245496, fax 91 4553609 
WKiAW Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego sekretariat-wkiaw@um.szczecin.pl 3274/335F   91 4245852, tel./fax 91 4220154 
WKs Wydział Księgowości sekretariat-wks@um.szczecin.pl 1204/118   91 4233931, 91 4245395, fax 91 4245854 
WK Wydział Kultury sekretariat-wk@um.szczecin.pl 3071/346   91 4224612, 91 4245651, fax 91 4245650 
WO Wydział Organizacyjny sekretariat-wo@um.szczecin.pl 1263/140  91 4223489, 91 4245250 
WOś Wydział Oświaty sekretariat-wos@um.szczecin.pl 3058/302   91 4221159, 91 4245643, fax 91 4245637 
WPiOL Wydział Podatków i Opłat Lokalnych sekretariat-wpiol@um.szczecin.pl 0130/4   91 4223169, 91 4245363, fax 91 4245408 
WS Wydział Sportu sekretariat-ws@um.szczecin.pl 3027/385   91 4230973, 91 4245175, fax 91 4220059 
WSS Wydział Spraw Społecznych sekretariat-wss@um.szczecin.pl 3136/336E   91 4220069, 91 4245672, fax 91 4245671 
WUiAB Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej sekretariat-wuiab@um.szczecin.pl 2051/271A   91 4222750, 91 4225058, 91 4245559, fax 91 4245586 
WZFM Wydział Zarządzania Finansami Miasta sekretariat-wzfm@um.szczecin.pl 3209/319   91 4245372 
WZKiOL Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności sekretariat-wzkiol@um.szczecin.pl 3076/342   91 4225593, 91 4245110, fax 91 4245690 

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin