Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 76716310

Aktualna strona: 2756

Wydrukowano: 175

Ogłoszenia

Otwarty Nabór Partnera


WYNIKI  NABORU  PARTNERA

W związku z Zarządzeniem Nr 186/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17.05.2019 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. oceny ofert oraz wyłonienia partnera

w celu wspólnego przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu partnerskiego w ramach konkursu nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K47/19 dla Działania 7.6 Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020  do dnia 15.05.2019 r., po dokonaniu oceny wszystkich ofert Komisja konkursowa wyłoniła

do realizacji zadania następujących partnerów z najwyższą sumą punktów:

1) Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Koło” w Szczecinie

    71-771 Szczecin

    ul. Rostocka 125

    (NIP: 852-10-84-498; REGON: 810043063)

2) Fundacja „Pasja”

    73-150 Łobez

    Tarnowo 1

    (NIP: 253-03-38-133; REGON: 363779947)


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin