Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Archiwum postępowań Urzędu Miasta SzczecinTytuł Data publikacji
Świadczenie usług asysty technicznej Zintegrowanego Systemu Informatycznego wspomagającego zarządzanie finansami Miasta (ZSI-FK) dla Gminy Miasta Szczecin 2022/12/14
Wykonanie w 2023 roku operatów szacunkowych określających wartości nieruchomości oraz opracowanie map dla potrzeb ustanowienia służebnosci - zgodnie ze specyfikacją zadań Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2022/12/01
Nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej na terenie schroniska dla zwierząt przy ul. Południowej w Szczecinie 2022/11/04
Wykonanie ogrodzenia na murze oporowym M4 obiektu WD-5 przy ul. Jasienicy 2022/10/14
Dostawa wyposażenia do Specjalnego Ośrodka dla Dzieci Słabosłyszących przy ul. Grzymińskiej 6 w Szczecinie 2022/10/13
Zakup w ramach umowy kompleksowej paliwa gazowego i jego dystrybucja na potrzeby wybranych obiektów Gminy Szczecin w 2023 roku 2022/10/11
Dostawa i odbiór energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii dla jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin, posiadających zainstalowane panele fotowoltaiczne 2022/10/07
Wykonanie podstawowej inwentaryzacji drzew rosnących na wybranych terenach Miasta Szczecin – Rejon I 2022/10/03
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miasta Szczecin 2022/10/03
Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Portowej 21 w Szczecinie – etap I: Przebudowa głównego boiska piłkarskiego 2022/09/23
Wykonanie robót budowlanych pn. dokończenie prac budowlanych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 54 przy ul. Gen. L. Rayskiego 9 w Szczecinie 2022/09/21
Wykonanie, dostawa i złomowanie tablic rejestracyjnych 2022/09/09
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego dla zadania Budowa ul. Rafy Koralowej i Białej Mewy w ramach zadania Budowa ul. Kredowej, Urlopowej, Ostoi Zagórskiego 2022/09/06
Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz ze wskazanych nieruchomości niezamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin 2022/09/05
Zakup 2 autobusów zeroemisyjnych – elektrycznych, przegubowych 2022/09/02
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych – EKOPORTACH na terenie Gminy Miasto Szczecin 2022/08/30
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego dla zadania Budowa ul. Rafy Koralowej i Białej Mewy w ramach zadania Budowa ul. Kredowej, Urlopowej, Ostoi Zagórskiego 2022/08/17
Świadczenie usług Hotelarskich 2022/08/09
Modernizacja dachu budynku Przedszkola Publicznego Nr 53 przy ul. X. Dunikowskiego 44 w Szczecinie 2022/08/03
Modernizacja pomieszczeń sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Komuny Paryskiej 20 w Szczecinie 2022/08/02
Wykonanie robót budowlanych pn. dokończenie prac budowlanych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 54 przy ul. Gen. L. Rayskiego 9 w Szczecinie 2022/07/28
Dostawa sprzętu komputerowego zakupionego w ramach programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” 2022/06/20
Dokończenie budowy Szkoły Podstawowej w rejonie ulic Podbórzańskiej i Kredowej w Szczecinie 2022/06/15
Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Szczecin na lata 2024 – 2034 2022/06/14
Usługa doradztwa w zakresie pozyskania sponsora tytularnego dla stadionu miejskiego w Szczecinie 2022/06/09
Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Portowej 21 – etap I: Przebudowa głównego boiska piłkarskiego z bieżnią 2022/06/07
Wykonanie podstawowej inwentaryzacji i wstępnej inspekcji drzew rosnących na wybranych terenach Miasta Szczecin – Rejon I 2022/05/10
Usługa doradztwa w zakresie pozyskania sponsora tytularnego dla stadionu miejskiego w Szczecinie 2022/05/06
Modernizacja obiektów sportowych przy Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie 2022/04/13
Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych dotyczących podziałów nieruchomości Gminy Miasto Szczecin lub Skarbu Państwa na terenie miasta Szczecin 2022/04/11
Dostawa sprzętu medycznego i wyposażenia Przychodni Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Szczecinie 2022/04/01
„Świadczenie usług prawniczych dla Gminy Miasto Szczecin poprzez wykonywanie przez Wykonawcę bieżącej obsługi prawnej” 2022/02/17
Obsługa sanitarna imprez organizowanych w Szczecinie w 2022 roku 2022/02/15
Wykonanie robót budowlanych pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu przy Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie 2022/01/27
Wykonanie w 2022 roku usług dotyczacych szacowania wartości nieruchomości, w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomości 2022/01/19
Likwidacja dzikich wysypisk wraz z oczyszczaniem terenów na obszarze Gminy Miasto Szczecin i odbiór i zagospodarowanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych z terenu Gminy Miasto Szczecin, na zgłoszenia jej mieszkańców 2022/01/05
Przeprowadzenie badań archeologiczno – architektonicznych oraz opracowanie koncepcji architektonicznej zagospodarowania placu Rynek Nowy w Szczecinie 2021/12/13
Wykonywanie w roku 2022 operatów szacunkowych określających wartości nieruchomości oraz opracowanie map dla potrzeb ustanawiania służebności – zgodnie ze specyfikacją zadań Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2021/12/10
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego dla zadania: Osiedle Dąbie - przebudowa ulic. ETAP: III 2021/12/06
Odbiór i zagospodarowanie odpadów w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych - Ekoportach na terenie Gminy Miasto Szczecin 2021/11/15
Dostawa i odbiór energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii dla jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin, posiadających zainstalowane panele fotowoltaiczne 2021/10/22
Dostawa sprzętu medycznego i wyposażenia Przychodni Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Szczecinie 2021/10/20
Wykonanie robót budowlanych pn. Termomodernizacja budynku Przedszkola publicznego Nr 14, ul. Ks. Bpa W. Bandurskiego 56, 71-685 Szczecin, dz. 80/12 obr. 3096 2021/10/05
Zagospodarowanie terenu, izolacja ścian fundamentowych budynku szkoły, remont boiska przy VI LO w Szczecinie 2021/10/01
Przebudowa i remont pomieszczeń, wykonanie wewnętrznej wentylacji mechanicznej i gazowej w hali sportowej przy Zespole Szkół nr 2 przy ul. Portowej 21 w Szczecinie 2021/09/30
Wykonanie, dostawa i złomowanie tablic rejestracyjnych. 2021/09/28
Przebudowa budynku Technikum Technologii Cyfrowych przy ul. Niemierzyńskiej 17 w Szczecinie 2021/09/13
Dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa pożarowego budynku Internatu Zespołu Szkół Rzemieślniczych przy ul. Chmielewskiego 19 w Szczecinie 2021/09/03
Budowa placu zabaw przy PP nr 32 ul. Farna 2a w Szczecinie 2021/08/30
Budowa budynku toalet oraz wykonanie zagospodarowania terenu w ramach inwestycji pn. Przebudowa i rozbudowa Teatru Letniego im. H. Majdaniec w Szczecinie. 2021/08/20
Budowa sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi i pracami towarzyszącymi przy budynku Specjalnego Ośrodka dla Dzieci Słabosłyszących przy ul. Grzymińskiej 6 w Szczecinie 2021/08/19
Zabezpieczenie sprzętu do centrów wsparcia mieszkańców na wypadek ich ewakuacji w wyniku powstania sytuacji kryzysowych na terenie miasta Szczecin 2021/08/09
Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz ze wskazanych nieruchomości niezamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin 2021/08/04
Dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa pożarowego budynku Internatu Zespołu Szkół Rzemieślniczych przy ul. Chmielewskiego 19 w Szczecinie 2021/07/29
Ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów Gminy Miasto Szczecin na okres 3 lat 2021/07/28
Remont pomieszczeń w Przedszkolu Publicznym nr 79 przy ul. Krzemiennej 42A w Szczecinie 2021/07/27
Przebudowa budynku Technikum Technologii Cyfrowych polegająca na przebudowie poddasza na cele edukacyjne, wymianie stolarki okiennej, przebudowie instalacji sanitarnych i teletechnicznych oraz wymiana instalacji sanitarnych w budynku sali gimnastycznej przy ul. Niemierzyńskiej 17 w Szczecinie 2021/07/13
Remont dachu budynku Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej nr 3 przy ul. Emilii Plater 86 w Szczecinie 2021/06/23
Przebudowa i remont pomieszczeń, wykonanie wewnętrznej wentylacji mechanicznej i gazowej w hali sportowej przy Zespole Szkół nr 2 przy ul. Portowej 21 w Szczecinie 2021/06/09
Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad pracami związanymi z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowego przedszkola publicznego przy ul. Przygodnej w Szczecinie w procedurze „zaprojektuj i wybuduj” 2021/05/25
Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych dotyczących podziałów nieruchomości Gminy Miasto Szczecil lub Skarbu Państwa na terenie miasta Szczecin 2021/05/19
Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. ,,Trasa Północna –etap III – budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska w Szczecinie 2021/05/19
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miasta Szczecin 2021/05/18
Remont pomieszczeń kuchennych i zaplecza socjalnego w Szkole Podstawowej nr 3 w Szczecinie 2021/05/07
Budowa boiska o nawierzchni typu sztuczna trawa przy Szkole Podstawowej nr 68 w Szczecinie w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2021/04/14
Rozbudowa infrastruktury informatycznej serwerowo - macierzowej w głównej serwerowni Urzędu Miasta Szczecin 2021/03/30
Opracowanie wariantowej koncepcji usytuowania: centrum przesiadkowego, parkingu wielokondygnacyjnego, śródmiejskiej zabudowy wielofunkcyjnej wraz z wariantową koncepcją przebudowy układu komunikacyjnego 2021/03/29
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rewaloryzacja placu Orła Białego i fragmentu ulicy Koński Kierat pomiędzy ulicami Staromłyńską i Mariacką w Szczecinie” 2021/03/23
Pumptrack - uniwersalny tor rowerowy w Wielgowie 2021/03/12
Świadczenie usług prawniczych dla Gminy Miasto Szczecin poprzez wykonywanie bieżącej obsługi prawnej. 2021/03/02
Wykonywanie w 2021 roku usług dotyczących szacowania wartości nieruchomości, w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2021/02/03
Zakup 6 zeroemisyjnych autobusów elektrycznych jednoczłonowych 2020/12/28
Wykonywanie w roku 2021 operatów szacunkowych określających wartości nieruchomości – zgodnie ze specyfiką zadań Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2020/12/28
„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na dokończenie zadania pn. Budowa szkoły podstawowej w rejonie ulic Podbórzańskiej i Kredowej w Szczecinie” 2020/12/24
Obsługa sanitarna imprez organizowanych w Szczecinie w 2021 r. 2020/12/23
Opracowanie wariantowej koncepcji usytuowania: centrum przesiadkowego, parkingu wielokondygnacyjnego, śródmiejskiej zabudowy wielofunkcyjnej na terenie Placu Zawiszy Czarnego i alternatywnie Placu Zawiszy Czarnego oraz przy ulicy Owocowej w Szczecinie wraz z wariantową koncepcją przebudowy układu komunikacyjnego obsługującego ww. funkcje 2020/12/22
Poprawę stanu technicznego obiektu Szkoły Podstawowej nr 47 przy ul. Jagiellońskiej 59 w Szczecinie 2020/12/18
Pumptrack – uniwersalny tor rowerowy w Wielgowie 2020/12/16
„Budowa nowego przedszkola publicznego przy ul. Przygodnej w Szczecinie w procedurze „zaprojektuj i wybuduj”” 2020/12/08
Likwidacja dzikich wysypisk wraz z oczyszczaniem terenów na obszarze Gminy Miasto Szczecin oraz odbiór i zagospodarowanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych z terenu Gminy Miasta Szczecin, na zgłoszenia jej mieszkańców 2020/11/27
Wykonywanie w roku 2021 operatów szacunkowych określających wartości nieruchomości oraz opracowanie map dla potrzeb ustanowienia służebności – zgodnie ze specyfiką zadań Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2020/11/05
Dostawa licencji oprogramowania serwerowego i biurowego dla Gminy Miasto Szczecin 2020/10/27
Budowa alternatywnego wyjazdu z osiedla przy ul. Maciejkowej, działki 1/11 i 50/17 obręb 3065 na Warszewie w Szczecinie 2020/10/26
Zaprojektowanie i wybudowanie niezbędnej infrastruktury technicznej i elementów zagospodarowania terenu dla inwestycji pn. Społeczna Łąka 2.0, przy ul. Zygmunta Duczyńskiego w Szczecinie (dz. 11/1 Obręb 1029) 2020/10/19
Odbiór i zagospodarowanie odpadów zebranych w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych – EKOPORTACH na terenie Gminy Miasto Szczecin 2020/10/16
Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz ze wskazanych nieruchomości niezamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin 2020/10/12
Wykonanie, dostawa i złomowanie tablic rejestracyjnych 2020/10/09
Zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 02 03 inne odpady nieulegające biodegradacji – pochodzące z terenu pasa drogowego obszaru Gminy Miasta Szczecin 2020/10/06
Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. Budowa schroniska dla zwierząt bezdomnych w Szczecinie, przy ul. Południowej 2020/09/10
"Dostawa i montaż infrastruktury serwerowej wraz z macierzami" 2020/09/08
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z pracami towarzyszącymi w placówkach oświatowych Gminy Miasto Szczecin 2020/08/27
Przebudowa ul. Łomżyńskiej w Szczecinie na odcinku od ul. Inwalidzkiej do ul. Nowy Świat wraz z przebudową oświetlenia 2020/08/26
Modernizacja boiska o nawierzchni gruntowej na terenie OSM I stopnia w Szczecinie wraz z niezbędnymi przyłączami i infrastrukturą. 2020/08/14
Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego 2020/08/14
Nasadzenia drzew i krzewów wraz z pielęgnacją na terenie Gminy Miasto Szczecin 2020/07/27
Nadbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Publicznego Nr 29 przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 6 w Szczecinie (działka nr 22/44, obręb 1040) 2020/07/24
Poprawa stanu technicznego obiektu Szkoły Podstawowej nr 47 przy ul. Jagiellońskiej 59 w Szczecinie 2020/07/17
Wykonanie prac budowlanych związanych z remontem części budynku, części ogrodzenia i schodów zewnętrznych wraz z remontem i wymianą elementów małej architektury na terenie Przedszkola Publicznego nr 72 przy ul. Felczaka 14 w Szczecinie – wykonanie etapu I i III 2020/07/15
Modernizacja i przebudowa budynku po dawnym Gimnazjum nr 21 w Szczecinie na potrzeby utworzenia w części budynku siedziby Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 52 – etap II, wraz z prawem opcji. 2020/07/10
Budowa oświetlenia parkowego oraz instalacji monitoringu wizyjnego na terenie Syrenich Stawów w Szczecinie 2020/07/03
Budowa schroniska dla zwierząt bezdomnych w Szczecinie przy ul. Południowej 2020/06/30
Nadbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Publicznego Nr 29 przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 6 w Szczecinie (działka nr 22/44, obręb 1040) 2020/06/26
Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Szczecin 2020/06/24
Modernizacja boiska o nawierzchni gruntowej na terenie OSM I stopnia w Szczecinie wraz z niezbędnymi przyłączami i infrastrukturą 2020/06/05
Budowa przyłączy energetycznych w celu uzyskania samodzielności energetycznej przez kluczowe jednostki organizacyjne Gminy Miasta Szczecin w 14 placówkach oświatowych 2020/06/04
„Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI w Szczecinie” 2020/05/28
Remont wewnetrznych instalacji wody zimnej, ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania i węzła cieplnego na potrzeby grzewcze oraz budowa instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej dla sali gimnastycznej i zaplecza szatniowo - sanitarnego w VII Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie przy ul. Jana Styki 13 2020/05/27
Budowa kanalizacji teletechnicznej oraz kabli światłowodowych dla Gminy Miasto Szczecin 2020/05/26
Budowa ul. „Nowoszkolnej” zapewniającej obsługę szkoły podstawowej na odcinku od ul. Podbórzańskiej do ul. Kredowej oraz ul. Kredowej (cz. dolna) na odcinku od ul. „Nowoszkolnej” do ul. Podbórzańskiej 2020/05/26
Wykonanie robót budowlanych pn. Budowa boiska w IX Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi (dawniej Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6), Plac Mariacki 1 w Szczecinie 2020/05/15
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych – EKOPORTACH na terenie Gminy Miasto Szczecin 2020/05/14
Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz ze wskazanych nieruchomości niezamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin 2020/05/11
Organizacja techniczna Finału Regat The Tall Ships Races 2021 2020/05/08
Zakup usług polegających na oczyszczeniu środkiem do czyszczenia drewna i olejowaniu elementów drewnianych, znajdujących się na nabrzeżach Gminy Miasto Szczecin 2020/05/06
„Zakup 8 autobusów zeroemisyjnych – elektrycznych, przegubowych” 2020/05/05
Budowa przyłączy energetycznych w celu uzyskania samodzielności energetycznej przez kluczowe jednostki organizacyjne Gminy Miasta Szczecin w 14 placówkach oświatowych. 2020/05/04
Przebudowa budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących 4 przy ul. Romera 2 w Szczecinie na potrzeby Szkoły Podstawowej oraz nowej kuchni i stołówki 2020/04/24
Zaprojektowanie i budowa kanalizacji teletechnicznej oraz kabli światłowodowych dla Gminy Miasto Szczecin 2020/04/16
„Zagospodarowanie placu zabaw przy Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie, ul. Rydla 49 (działki nr 75 i 79/11 obręb 4072 oraz 21 obręb 4073)” 2020/04/10
Ubezpieczenie mienia Gminy Miasto Szczecin – placówek oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych w okresie od 01.07.2020 r. do 30.06.2023 r. 2020/04/07
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej – etap I 2020/03/09
Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych dotyczących podziałów nieruchomości na terenie miasta Szczecin 2020/02/26
„Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 69 przy ul. Zamoyskiego 2, 71-444 Szczecin” 2020/02/21
Wyłonienie zarządcy samorządowej instytucji kultury pod nazwą: Dom Kultury „Krzemień” w Szczecinie 2020/02/17
„Likwidacja dzikich wysypisk wraz z oczyszczaniem terenów na obszarze Gminy Miasto Szczecin oraz odbiór i zagospodarowanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych z terenu Gminy Miasta Szczecin, na zgłoszenia jej mieszkańców” 2020/02/14
Wykonanie robót projektowo-budowlanych pn. Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych w Szczecinie – etap III w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 2020/02/07
„Dostawa wyposażenia pomieszczeń cateringu w budynku Willa Lentza, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i remont Willi Lentza przy al. Wojska Polskiego 84 w Szczecinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu” 2020/02/07
Budowa i przebudowa chodników wraz z realizacją infrastruktury rowerowej w ciągu ulicy Łubinowej w Szczecinie 2020/01/24
Obsługa sanitarna imprez organizowanych w Szczecinie w 2020 r. 2020/01/24
Wykonywanie w 2020 roku usług dotyczących szacowania wartości nieruchomości, w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2020/01/23
Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. ,,Budowa trasy rowerowej na odcinku od ul. Dąbskiej do ul. Gościnnej w Szczecinie 2020/01/17
Dostawę mebli i elementów wystroju wnętrz budynku w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i remont Willi Lentza przy ul. Wojska Polskiego 84 w Szczecinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu 2020/01/07
Przebudowa i rozbudowa Teatru Letniego im. H. Majdaniec w Szczecinie 2019/12/23
„Remont pokrycia dachu A i B budynku Szkoły Podstawowej nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Szczecinie” 2019/12/17
Przebudowa chodnika na terenie dojścia do Szkoły Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej 21 w Szczecinie 2019/12/13
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin z tytułu wykonywania władzy publicznej oraz prowadzenia innej działalności i posiadania majątku znajdującego się w bezpośrednim jej zarządzie oraz majątku administrowanego przez jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin na okres od 01.07.2020 r. do 30.06.2023 r. 2019/12/11
Rozbudowa systemu monitoringu miasta Szczecin z dostawą systemu analizy obrazu 2019/11/29
Dostawa Mobilnego Centrum Zarządzania Kryzysowego na pojeździe 2019/11/28
Wykonywanie w roku 2020 wycen nieruchomości oraz opracowanie map dla potrzeb ustanowienia służebności – zgodnie ze specyfiką zadań Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2019/11/28
Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej nr 51 przy ulicy Jodłowej 21 w Szczecinie 2019/11/07
Przebudowa budynku internatu i kuchni - stołówki należącego do zespołu szkół samochodowych Szczecin ul. Klonowica 14 2019/10/29
Budowa trasy rowerowej na odcinku od ul. Dąbskiej do ul. Gościnnej w Szczecinie 2019/10/25
„Ciąg pieszo – rolkowo – rowerowy wokół Goplany – przedłużenie istniejącej trasy” 2019/10/17
Zagospodarowanie terenu Parku Warszewo – Podbórz wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w zakresie budowy II etapu. 2019/10/07
Pełnienie funkcji zastępstwa inwestorskiego oraz funkcji Inżyniera kontraktu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Szafera (od al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego), Etap realizacyjny I – Przebudowa ul. Szafera od skrzyżowania z al. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Romera i z ul. Modrą 2019/09/18
Dostawa i montaż infrastruktury sprzętowo – programowej do wykonywania kopii bezpieczeństwa systemów informatycznych 2019/09/09
Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 9, ul. Kostki Napierskiego 13, 70-783 Szczecin 2019/09/05
Remont sali gimnastycznej z przebudową zaplecza w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I. st. przy ul. Bolesława Śmiałego 42 - 43 w Szczecinie 2019/08/20
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej nr 51 przy ul. Jodłowej 21 w Szczecinie 2019/08/16
Remont mostu nad Jeziorem Rusałka w parku im. Jana Kasprowicza w Szczecinie 2019/08/14
Wymiana opraw oświetleniowych na typu LED w Placówkach Oświatowych w Szczecinie 2019/08/07
Wykonanie, dostawa i złomowanie tablic rejestracyjnych 2019/08/07
„Modernizacja układu zasilania sieci trakcyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną dla zadania „Przebudowa ulic Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do al. Wojska Polskiego etap III” 2019/08/01
Remont i przebudowa łazienek w bloku A1 i A2 oraz wymiana posadzek w łączniku i salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 37, ul. Rydla 6, 70-783 Szczecin 2019/07/24
Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej oraz ze wskazanych nieruchomości niezamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin 2019/07/09
„Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Unisławy 26 w Szczecinie na pomieszczenia dydaktyczne Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 – Część 2” 2019/07/04
Wykonanie konserwacji urządzeń melioracyjnych na terenie przepompowni wód deszczeowych przy ul. Przestrzennej (dz. nr 7/2 obręb 4004) oraz w granicach działek w rejonie Lotniska Szczecin Dąbie (dz. nr 13, 6/16, 6/27, 6/28 obręb 4004) 2019/07/02
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 37, ul. Rydla 6, 70-783 Szczecin 2019/07/01
Remont i przebudowa łazienek w bloku A1 i A2 oraz wymiana posadzek w łączniku i salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 37, ul. Rydla 6, 70-783 Szczecin 2019/06/28
Przebudowa klatki schodowej z budową dźwigu dla osób niepełnosprawnych w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 25 w Szczecinie 2019/06/27
„Przebudowa i adaptacja na potrzeby internatu pomieszczeń na poddaszu oraz III piętrze po wygaszanym gimnazjum w budynku „B” w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Portowej 21 w Szczecinie” w procedurze „zaprojektuj i wybuduj” 2019/06/27
Termomodernizacja budynku SP 35 przy ul. Świętoborzyców 40 w Szczecinie dz. 44/4 obr. 3098, 120/1, obr. 3099 w ramach programu Termomodrenizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin 2019/06/27
Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Szczecin 2019/06/13
Docieplenie stropodachu wentylowanego wraz z remontem dachu w budynku Przedszkola Publicznego nr 14, ul. Bandurskiego 56, 71-685 Szczecin 2019/06/04
Wykonanie robót projektowo-budowlanych pn. Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych w Szczecinie – etap III w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 2019/05/30
Przebudowa ulic Zbyszka z Bogdańca i Axentowicza na osiedlu Żelechowa 2019/05/17
Pełnienie nadzoru inwestorskiego, przy realizacji zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno – Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61 w Szczecinie” 2019/04/26
"Wykonanie robót projektowo- budowlanych dla zadania pn. "Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych w Szczecinie- etap II w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020” 2019/04/26
Przebudowa budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie, od ul. Jarowita 2 na cele dydaktyczne 2019/04/25
Dostawa sprzętu komputerowego i elektryczno-elektronicznego do pracowni matematyczno-przyrodniczych w ramach projektu „Akademia Kompetencji – doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół" 2019/04/24
Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej oraz ze wskazanych nieruchomości niezamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin 2019/04/24
„Odbiór i zagospodarowanie zebranych w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych – EKOPORTACH na terenie Gminy Miasto Szczecin” 2019/04/17
Modernizacja układu zasilania sieci trakcyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną dla zadania „Przebudowa ulic Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do al. Wojska Polskiego etap III 2019/04/15
„Przebudowa i adaptacja na potrzeby internatu pomieszczeń na poddaszu oraz III piętrze po wygaszanym gimnazjum w budynku „B” w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Portowej 21 w Szczecinie” w procedurze „zaprojektuj i wybuduj” 2019/04/11
Budowa kanału deszczowego wraz z przepompownią wód deszczowych w rejonie ul. Spiskiej w Szczecinie 2019/04/01
Budowę przyłącza i instalacji kanalizacji deszczowej, wraz z przepompownią wód deszczowych zasilaną z wewnętrznej instalacji elektrycznej, oraz wymianę instalacji drenażowej na części działki nr 127/2 obr 2141 w Szczecinie 2019/03/27
Projekt znakowania oraz dostawa materiałów promocyjnych do celów promowania Miasta Szczecin i projektów współfinansowanych z funduszy UE, w tym „Centrum Usługowo – Doradcze w Euroregionie Pomerania” Programu Współpracy Interreg VA Niemcy/ Meklemburgia – Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska oraz „Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania” Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia – Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” (EFRR) 2019/03/27
Wykonanie robót budowlanych pn: „Budowa boiska szkolnego i urządzeń sportowych wraz z niezbędną infrastrukturą przy Szkole Podstawowej nr 63 w Szczecinie 2019/03/26
Wykonanie nasadzeń wraz z pielęgnacją drzew i krzewów na terenie Gminy Miasto Szczecin 2019/03/20
Budowa kanalizacji teletechnicznej oraz kabli światłowodowych dla Gminy Miasto Szczecin 2019/03/14
Dostawa wyposażenia do pracowni matematyczno-przyrodniczych w ramach projektu „Akademia Kompetencji – doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów 2019/03/13
„Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz ze wskazanych nieruchomości niezamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin” 2019/03/11
Dokończenie robót budowlanych pn. "Przebudowa i remont budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 - Bursy Szkolnej nr 2, zlokalizowanego przy ul. Pokoju 48 w Szczecinie" 2019/03/08
Opracowanie analiz dotyczących lokali użytkowych położonych na obszarze rewitalizacji Gminy Miasto Szczecin wraz z rekomendacjami w zakresie gospodarowania lokalami – w ramach projektu pilotażowego pn. ,,Wstąp do Śródmieścia 2019/03/04
"Wykonanie robót projektowo- budowlanych dla zadania pn. "Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych w Szczecinie- etap II w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020” 2019/02/28
Modernizacja Akustycznego Systemu Alarmowego Miasta Szczecin 2019/02/28
Budowa schroniska dla zwierząt bezdomnych w Szczecinie przy ul. Południowej 2019/02/28
Docieplenie stropodachu wentylowanego wraz z remontem dachu w budynku Przedszkola Publicznego nr 14, ul. Bandurskiego 56, 71-685 Szczecin 2019/02/25
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego PRZYGODNA II - etap I 2019/02/21
„Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61 w Szczecinie” 2019/02/21
Remont alejek w parku im. Stefana Żeromskiego w Szczecinie 2019/02/21
Utrzymanie czystości na wybranych terenach Gminy Miasto Szczecin 2019/02/19
Przebudowa ulicy Szafera (od al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego), Etap realizacyjny 1 – Przebudowa ul. Szafera od skrzyżowania z al. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Romera i ul. Modrą 2019/02/19
„Przebudowa i adaptacja na potrzeby internatu pomieszczeń na poddaszu oraz III piętrze po wygaszanym gimnazjum w budynku ,,B” w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Portowej 21 w Szczecinie” w procedurze ,,zaprojektuj i wybuduj” 2019/02/19
Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych dotyczących podziałów nieruchomości na terenie miasta Szczecin. 2019/02/08
Docieplenie stropodachu wentylowanego wraz z remontem dachu w budynku Przedszkola Publicznego nr 9, ul. Kostki Napierskiego 13, 70-783 Szczecin 2019/01/25
Docieplenie stropodachu wentylowanego wraz z remontem dachu w łączniku i salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 37, ul. Rydla 6, 70-783 Szczecin 2019/01/21
Opracowanie modelu współpracy z właścicielami lokali użytkowych położonych na obszarze rewitalizacji Gminy Miasto Szczecin na odcinku Alei Wojska Polskiego między Placem Szarych Szeregów a Placem Zwycięstwa – w ramach projektu pilotażowego pn. „Wstąp do Śródmieścia”. 2019/01/17
Opracowanie analiz dotyczących lokali użytkowych położonych na obszarze rewitalizacji Gminy Miasto Szczecin wraz z rekomendacjami w zakresie gospodarowania lokalami – w ramach projektu pilotażowego pn. ,,Wstąp do Śródmieścia" 2019/01/17
Obsługa sanitarna imprez organizowanych w Szczecinie w 2019 roku. 2019/01/16
Wykonywanie w 2019 roku usług dotyczących szacowania wartości nieruchomości 2019/01/15
"Remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy ulicy Ofiar Oświęcimia nr 14 w Szczecinie 2019/01/07
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 56 przy ul. Malczewskiego 22 w Szczecinie, w ramach programu: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin" 2018/12/27
Remont pomieszczeń dydaktycznych i korytarzy w budynku warsztatowym w Zespole Szkół nr 4 przy ulicy Kusocińskiego nr 3 w Szczecinie 2018/12/17
Likwidacja dzikich wysypisk wraz z oczyszczaniem terenów na obszarze Gminy Misto Szczecin 2018/12/12
„Wykonanie robót budowlanych pn. „Termorenowacja Szkoły Podstawowej Nr 63 oraz przebudowa instalacji sanitarnej (c.o.,wod-kan.) i elektrycznej (odgromowej, oświetlenia elewacji); Szczecin ul. Grodzka 23, dz. nr 39/1 obręb 1037" w ramach programu: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin” 2018/11/28
Przebudowa drogi wewnętrznej oraz sieci i zewnętrznych instalacji kanalizacji sanitarnej, deszczowej, drenażu oraz instalacji elektroenergetycznej na potrzeby oświetlenia zewnętrznego, na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 - Bursa Szkolna nr 2 ul. Pokoju 48 w Szczecinie, dz. nr 4/3 obręb 3038 2018/11/19
Wykonywanie w roku 2019 wycen nieruchomości oraz opracowanie map dla potrzeb ustanowienia służebności – zgodnie ze specyfiką zadań Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2018/11/15
Remont alejek w parku im. Stefana Żeromskiego w Szczecinie 2018/11/15
Utworzenie Otwartych Stref Aktywności w Szczecinie wraz z aplikacją treningową dostępną na wszystkie smartfony wyposażone w systemy Android i OS 2018/10/30
Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II – pomiędzy pl. Lotników i pl. Żołnierza Polskiego w Szczecinie, z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom 2018/10/18
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH Ster) w Szczecinie 2018/10/16
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, dotyczącego realizacji zadania pn. „Budowa zaplecza boiska na Kijewie” 2018/10/16
Budowa zaplecza boiska na Kijewie 2018/10/15
Modernizacja ulicy Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej w Szczecinie 2018/10/11
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, dotyczącego realizacji zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno – Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61 w Szczecinie” 2018/10/05
Ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów Gminy Miasto Szczecin na okres 3 lat 2018/10/05
Projekt znakowania oraz dostawa materiałów promocyjnych do celów promowania projektu pn. Centrum Usługowo – Doradcze w Euroregionie Pomerania dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Programu Współpracy Interreg VA Niemcy/Maklenburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). 2018/10/05
Budowa boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół nr 5 przy ul. Hożej 3 w Szczecinie 2018/10/02
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61 w Szczecinie 2018/09/28
Budowa szkolnego placu zabaw z nawierzchnią bezpieczną na terenie Szkoły Podstawowej nr 63 z oddziałami integracyjnymi przy ul. Grodzkiej 23 w Szczecinie 2018/09/25
"Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ulicy Polskich Marynarzy" 2018/09/24
„Osiedle Dąbie - Przebudowa ulic, Etap I” 2018/09/21
„Zakup 11 autobusów zeroemisyjnych – elektrycznych, jednoczłonowych” 2018/09/12
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH Ster)” w Szczecinie 2018/09/11
Remont sali gimnastycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 przy ulicy Polickiej nr 3 w Szczecinie 2018/09/11
Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Szczecin 2018/09/07
Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych- Ekoportu, przy ul. Taczaka/ ul. Witkiewicza w Szczecinie 2018/09/07
„Wykonanie, dostawa i złomowanie tablic rejestracyjnych” 2018/09/05
Budowa kompleksu sportowego wg programu GRYFUŚ oraz nowego placu zabaw wraz z pracami towarzyszącymi w Przedszkolu Publicznym Nr 5 w Szczecinie, ul. Tomaszowska 6, 71-671 Szczecin 2018/08/30
Remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy ul. Ofiar Oświęcimia nr 14 w Szczecinie 2018/08/28
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Okulickiego w Szczecinie na odcinku od skrzyżowania z działką drogową nr 20 do skrzyżowania z ul. Mierzyńską (działka nr 88 obr. 2108) 2018/08/22
Zakup 25 miejsc całodobowej opieki w Domu Pomocy Społecznej przeznaczonym dla osób w podeszłym wieku, osób przewlekle somatycznie chorych 2018/08/20
Dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa pożarowego budynku internatu Zespołu Szkół Rzemieślniczych przy ul. Chmielewskiego 19 w Szczecinie. 2018/08/16
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 53 przy ul. Siemiradzkiego 2 w Szczecinie (dawnego budynku Gimnazjum nr 10) w ramach programu: ,,Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin 2018/08/16
Remont sali gimnastycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego nr 1 przy ulicy Polickiej nr 3 w Szczecinie 2018/08/13
„Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego PRZYGODNA II - etap I” 2018/08/13
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 44 w Szczecinie o klatkę schodową wraz z przebudową kuchni i stołówki oraz wymianą stolarki drzwiowej zewnętrznej 2018/08/07
Wykonanie robót budowlanych - Przebudowa ulicy Huculskiej" 2018/08/01
Remont boisk sportowych przy Centrum Mistrzostwa Sportowego ul. Mazurska 40 w Szczecinie 2018/08/01
Opracowanie koncepcji urbanistycznej zagospodarowania wnętrz 5 kwartałów śródmiejskiej zabudowy Szczecina 2018/07/31
Budowa trasy rowerowej na odcinku od ul. Dąbskiej do ul. Gościnnej w Szczecinie 2018/07/31
Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Szczecin 2018/07/27
Budowa kompleksu sportowego wg programu GRYFUŚ oraz nowego placu zabaw wraz z pracami towarzyszącymi w Przedszkolu Publicznym Nr 5 w Szczecinie. 2018/07/24
„Budowa kompleksu sportowego wg programu GRYFUŚ oraz nowego placu zabaw wraz z pracami towarzyszącymi w Przedszkolu Publicznym Nr 14 w Szczecinie, 2018/07/20
Remont i przebudowa łazienek w bloku A1 i A2 oraz wymiana posadzek w łączniku i salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 37, ul. Rydla 6, 70-783 Szczecin” 2018/07/20
Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych- Ekoportu, przy ul. Taczaka/ ul. Witkiewicza w Szczecinie 2018/07/18
„Przebudowę fragmentu Przedszkola Publicznego nr 48 w Szczecinie w celu utworzenia dodatkowego oddziału przedszkolnego” 2018/07/13
„Termomodernizacja budynku Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. im. prof. Marka Jasińskiego, ul. Bolesława Śmiałego, 42-43 70-351 Szczecin” 2018/07/09
Budowa oświetlenia ciągów pieszych przylegających do trasy Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju na odcinku od przystanku Jaśminowa do pętli Turkusowa w Szczecinie 2018/07/09
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania inwestycyjnego pn: "Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie. 2018/07/09
„Remont mostu nad Jeziorem Rusałka w parku im. Jana Kasprowicza w Szczecinie” 2018/07/06
Wykonanie dokumentacji projektowej: Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie – Etap II, Rozbudowa i przebudowa układu drogowego ul. Wiszesława dla zadania pn. Przebudowa zajezdni tramwajowej Golęcin 2018/07/06
Przebudowa budynku internatu i kuchni - stołówki należącego do Zespołu Szkół Samochodowych w Szczecinie ul. Klonowica 14 2018/07/04
Remont muru oporowego fosy ze schodami i ogrodzeniem wraz z robotami towarzyszącymi przy budynku I Liceum Ogólnokształcącego im Marii Skłodowskiej - Curie na działce numer 8/4 obręb 2157 przy al. Piastów 12 w Szczecinie 2018/07/04
„Remont tarasu i wykonanie instalacji elektrycznej zasilania bramy wjazdowej oraz budowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 27 przy ul. Henryka Pobożnego 6 w Szczecinie” 2018/06/29
Budowa systemu oświetlenia iluminacyjnego dźwigów portowych na Nabrzeżu Starówka w Szczecinie 2018/06/29
Budowa kanalizacji teletechnicznej oraz kabli światłowodowych dla Gminy Miasto Szczecin do wag preselekcyjnych ZDiTM 2018/06/27
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 44 w Szczecinie o klatkę schodową wraz z przebudową kuchni i stołówki oraz wymianą stolarki drzwiowej zewnętrznej 2018/06/25
Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku SP 35 im. Jana Pawła II przy ul. Świętoborzyców 40 w Szczecinie 2018/06/19
Remont boisk sportowych Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 przy ul. Orawskiej 1 w Szczecinie 2018/06/14
„Przebudowa – dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa pożarowego budynku I Liceum Ogólnokształcącego – wydzielenie i oddymianie klatek schodowych oraz montaż hydrantów, al. Piastów 12 w Szczecinie- ETAP II” 2018/06/13
Remont boisk sportowych Szkoły Podstawowej nr 45 przy ul. Benesza 75 w Szczecinie 2018/06/13
Wykonanie robót projektowo- budowlanych dla zadania pn. "Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych w Szczecinie- etap II w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020” w procedurze zaprojektuj i wybuduj 2018/06/11
"Remont i przebudowa budynku przedszkola przy ul. Monte Cassino 31, 70-466 Szczecin” 2018/06/08
Syrenie Stawy – centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński 2018/06/05
Remont boisk sportowych Szkoły Podstawowej nr 44 przy ul. Karpackiej w Szczecinie 2018/05/25
Budowa Parku Brodowskiego – Żelechowa – sensoryczny ogród zabaw, strefa sportu i rekreacji w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2017 2018/05/24
Wykonanie robót budowlanych pn: „Remont pomieszczeń mieszkalnych na poddaszu internatu szkolnego przy Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie 2018/05/15
Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Szczecin 2018/05/15
Dostosowanie budynku Przedszkola Publicznego Nr 41 w Szczecinie do zgodności z wymogami warunków technicznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej 2018/05/14
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 53 przy ul. Siemiradzkiego 2 w Szczecinie (dawnego budynku Gimnazjum nr 10) w ramach programu: ,,Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin 2018/05/10
"Termorenowacja Szkoły Podstawowej Nr 63 oraz przebudowa instalacji sanitarnej (c.o., wod-kan.) i elektrycznej (odgromowej, oświetlenia elewacji); Szczecin ul. Grodzka 23, dz. nr 39/1 obręb 1037" w ramach programu: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin” 2018/05/10
Remont, przebudowa i rozbudowa bursy szkolnej przy Zespole Szkół nr 6, ul. Sowińskiego 3 w Szczecinie 2018/05/10
Zakup 25 miejsc całodobowej opieki w Domu Pomocy Społecznej przeznaczonym dla osób w podeszłym wieku, osób przewlekle somatycznie chorych 2018/05/09
Budowa toru rowerowego Pumptrack w Szczecinie w procedurze zaprojektuj i wybuduj 2018/04/27
„Dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa pożarowego budynku internatu Zespołu Szkół Rzemieślniczych przy ul. Chmielewskiego 19 w Szczecinie" w procedurze zaprojektuj i wybuduj. 2018/04/26
Remont sali gimnastycznej wraz z pracami towarzyszącymi w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym położonym przy ul. Kamiennej 22 w Szczecinie 2018/04/25
Budowa nowego Przedszkola Publicznego Nr 18 przy ul. Unisławy 15a na działce nr 11/3, obręb 1020 w Szczecinie w procedurze „zaprojektuj i wybuduj” w ramach przedsięwzięcia „Rozbudowa bazy przedszkolnej przedszkoli publicznych w Szczecinie 2018/04/25
Wykonanie robót projektowo- budowlanych dla zadania pn. "Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych w Szczecinie- etap II w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w procedurze zaprojektuj i wybuduj 2018/04/24
„Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego” 2018/04/23
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 56 przy ul. Malczewskiego 22 w Szczecinie, w ramach programu: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin 2018/04/20
Wykonanie dokumentacji projektowej Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie–Etap II Rozbudowa i przebudowa układu drogowego ul. Wiszesława dla zadania pn Przebudowa zajezdni tramwajowej Golęcin 2018/04/16
„Utrzymanie czystości na wybranych terenach Gminy Miasto Szczecin w podziale na części” 2018/04/13
Budowę sali gimnastycznej oraz przebudowę i remont istniejącej sali gimnastycznej wraz z niezbędną infrastrukturą w Szkole Podstawowej nr 48 2018/04/11
Przebudowa i modernizacja kuchni i stołówki w budynku Szkoły Podstawowej nr 56 przy ul. Malczewskiego w Szczecinie 2018/04/11
Wykonanie koncepcji programowo - przestrzennej dla zadania inwestycyjnego: Przebudowa ul. Szczawiowej i Tamy Pomorzańskiej 2018/04/10
„Remont i przebudowa części budynku Szkoły Podstawowej nr 23 w Szczecinie na potrzeby oddziału przedszkolnego” 2018/04/04
Remont, przebudowa i rozbudowa bursy szkolnej przy Zespole Szkół nr 6, ul. Sowińskiego 3 w Szczecinie 2018/03/30
Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie instalacji sanitarnych w Placówkach Oświatowych na terenie miasta Szczecina 2018/03/29
Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych dotyczących podziałów nieruchomości na terenie miasta Szczecina o wartości nie przekraczającej 221 000 EURO 2018/03/27
Zaprojektowanie i budowa kanalizacji teletechnicznej oraz kabli światłowodowych dla Gminy Miasto Szczecin 2018/03/26
Budowę Parku Brodowskiego – Żelechowa – sensoryczny ogród zabaw, strefa sportu i rekreacji w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2017 2018/03/22
Przebudowa fragmentu Przedszkola Publicznego nr 48 w Szczecinie w celu utworzenia dodatkowego oddziału przedszkolnego 2018/03/20
„Zespół przyrodniczo-rekreacyjny »Przylądek Czterech Szkieletów«” 2018/03/16
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 56 przy ul. Malczewskiego 22 w Szczecinie, w ramach programu: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin 2018/03/15
Projekt znakowania oraz dostawa materiałów promocyjnych do celów promowania Miasta Szczecin i projektu pn. „Punkt Kontaktowo – Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Programu Współpracy Interreg VA Niemcy / Maklenburgia – Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) 2018/03/07
Ogrodzenie boiska do piłki nożnej oraz remont nawierzchni boiska przy Zespole Szkół Elektryczno- Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61 w Szczecinie 2018/03/02
Wykonanie nasadzeń wraz z pielęgnacją drzew i krzewów na terenie Gminy Miasto Szczecin. 2018/02/20
„Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania pn. Budowa szkoły podstawowej w rejonie ulic Podbórzańskiej i Kredowej w Szczecinie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w procedurze zaprojektuj i wybuduj” 2018/02/20
"Wykonanie robót budowlanych pn. "Przebudowa i remont kuchni oraz segmentu "C" budynku szkolnego w Centrum Kształcenia Sportowego przy ul. Rydla 49 w Szczecinie" 2018/02/20
Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa i remont Willi Lentza przy Al. Wojska Polskiego 84 w Szczecinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu 2018/02/15
Remont tarasów wraz z wykonaniem nowej izolacji pionowej ścian piwnic oraz ociepleniem ścian zewnętrznych w części budynku Przedszkola Publicznego Nr 72 przy ul. Felczaka 14 w Szczecinie 2018/02/14
Remont pomieszczeń sanitarnych w Zespole Szkół Samochodowych w Szczecinie. 2018/02/14
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji zadania pn. Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą 2018/02/13
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu al Piastów wraz z niezbędnym połączeniem z infrastrukturą rowerową w ciągu ul Ku Słońcu, Boh. Warszawy oraz Mieszka I 2018/02/12
Zastępstwo inwestorskie w zakresie realizacji projektu Nr POIiŚ 6.1-39 pn. „Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie - ETAP II 2018/02/09
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie. 2018/02/06
Wykonywanie w 2018 roku usług dotyczących szacowania nieruchomości, w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2018/02/05
Wykonanie dokumentacji projektowej: Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie – Etap II, Rozbudowa i przebudowa układu drogowego ul. Wiszesława dla zadania pn. Przebudowa zajezdni tramwajowej Golęcin 2018/02/05
„Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 – rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku A6” 2018/01/31
Dostawa wyposażenia pracowni zawodowych w ramach projektu "Czas na zawodowców – wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół 2018/01/26
Budowa przedszkola przy ul. Hożej 8, 10 na dz. 12/12 obr 3030 w Szczecinie przy Przedszkolu Publicznym nr 77 w procedurze zaprojektuj i wybuduj w ramach przedsięwziecia Rozbudowa bazy przedszkolnej przedszkoli publicznych w Szczecinie. 2018/01/26
Termomodernizacja budynku Pałacu Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji Al. Piastów 7,71-270 Szczecin. 2018/01/25
Budowe przedszkola przy ul. F. Gila 13,15 na dz. 18/12 obr 2014 w Szczecinie przy Przedszkolu Publicznym nr 50 w procedurze zaprojektuj i wybuduj w ramach przedsięwziecia Rozbudowa bazy przedszkolnej przedszkoli publicznych w Szczecinie. 2018/01/24
Budowa przedszkola przy ul. Unisławy 15 na dz. 11/3 obr 1020 w Szczecinie przy Przedszkolu Publicznym nr 18 w procedurze zaprojektuj i wybuduj w ramach przedsięwziecia Rozbudowa bazy przedszkolnej przedszkoli publicznych w Szczecinie. 2018/01/24
Budowa przedszkola przy ul. Wołogowska 5 na dz. 178, 179 obr 2080 w Szczecinie przy Przedszkolu Publicznym nr 10 w procedurze zaprojektuj i wybuduj w ramach przedsięwziecia Rozbudowa bazy przedszkolnej przedszkoli publicznych w Szczecinie. 2018/01/23
Świadczenie usług w zakresie zastępstwa inwestorskiego i nadzoru nad realizacją inwestycji polegającej na budowie Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, rozbudowie i przebudowie Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie oraz budowie i przebudowie wjazdów wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2018/01/23
Remont pomieszczeń w budynku internatu Zespołu Szkół Elektryczno- Elektronicznych przy ul. Racibora 60 w Szczecinie 2018/01/17
Obsługa sanitarna imprez organizowanych w Szczecinie w 2018 roku 2018/01/16
Wykonywanie w roku 2018 wycen nieruchomości oraz opracowywanie map dla potrzeb ustanowienia służebności – zgodnie ze specyfiką zadań Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2018/01/15
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji zadania pn. Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu al. Piastów wraz z niezbędnym połączeniem z infrastrukturą rowerową w ciągu ul. Ku Słońcu, Boh. Warszawy oraz Mieszka I 2018/01/12
Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno – budowlanej i konserwatorsko – restauratorskiej przy realizacji zadania pn.„Remont elewacji zabytkowego budynku Urzędu Miasta przy Pl. Armii Krajowej 1 w Szczecinie elewacje od strony ogrodu – skrzydło zachodnie w zakresie etapu F9-F13 oraz budynek PINB w zakresie etapu K 2018/01/12
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą 2018/01/12
Likwidacja dzikich wysypisk wraz z oczyszczaniem terenów na obszarze Gminy Miasto Szczecin 2017/12/19
Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego, urządzeń wielofunkcyjnych, specjalistycznych urządzeń drukujących, tnących oraz sprzętu elektronicznego, peryferyjnego i wyposażenia w ramach projektu „Czas na zawodowców – wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół"" 2017/12/19
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie 2017/12/13
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu al. Piastów wraz z niezbędnym połączeniem z infrastrukturą rowerową w ciągu ul. Ku Słońcu, Boh. Warszawy oraz Mieszka I 2017/12/08
"Zespół przyrodniczo-rekreacyjny »Przylądek Czterech Szkieletów«" 2017/11/29
„Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 59 przy ul. Dąbskiej 105 w Szczecinie” 2017/11/29
Wdrożenie Systemu Informatycznego do Kontaktu z Mieszkańcami poprzez zarządzanie i obsługę ruchu telefonicznego typu Call Center oraz realizacja Usługi Asysty Technicznej 2017/11/23
Dostawa wyposażenia pracowni zawodowych w ramach projektu "Czas na zawodowców – wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół w podziale na części 2017/11/21
Remont pomieszczeń w budynku internatu Zespołu Szkół Elektryczno- Elektronicznych przy ul. Racibora 60 w Szczecinie 2017/11/16
Dostawa licencji oprogramowania serwerowego i biurowego dla Gminy Miasto Szczecin 2017/11/14
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej podstacji trakcyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną dla zadania „Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Miedzyodrza” oraz sprawowanie nadzoru autorskiego 2017/11/14
„Remont i przebudowę części budynku Szkoły Podstawowej nr 23 w Szczecinie na potrzeby oddziału przedszkolnego” 2017/11/10
Remont i przebudowa nawierzchni w placówkach oświatowych w Szczecinie 2017/11/08
„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Budowa ul. Kredowej (cz. środkowa i cz. górna) na odcinku od ul. „Nowoszkolnej” do ul. Śródleśnej oraz ul. Urlopowej i ul. Ostoi-Zagórskiego” będącego II etapem zadania budżetowego pn. ,, Budowa ul. Kredowej, Urlopowej, Ostoi-Zagórskiego” w Szczecinie. 2017/11/08
Przebudowa dawnego zajazdu Szmaragd na cele Centrum Edukacji Ekologicznej - Szkolne Schronisko Młodzieżowe SZMARAGD - ZDROJE 2017/11/02
Budowa instalacji wentylacji mechanicznej w sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Szczecinie ul. Orawska 1 2017/11/02
Przebudowa i remont Willi Lentza przy Al. Wojska Polskiego 84 w Szczecinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu 2017/10/30
Remont tarasów wraz z wykonaniem nowej izolacji pionowej ścian piwnic oraz ociepleniem ścian zewnętrznych w części budynku Przedszkola Publicznego Nr 72 przy ul. Felczaka 14 w Szczecinie 2017/10/27
Opracowanie dokumentacji w zakresie ekspertyzy technicznej, inwentaryzacji budowlanej oraz audytu energetycznego dla budynków mieszkalnych na obszarze rewitalizacji 2017/10/25
Dostawa wyposażenia pracowni zawodowych w ramach projektu "Czas na zawodowców – wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół w podziale na 2 części 2017/10/24
Wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa bieżni prostej i urządzeń do skoku w dal przy kompleksie sportowym na terenie Szkoły Podstawowej nr 35 przy ul. Świętoborzyców 40 w Szczecinie” 2017/10/24
Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin w podziale na części 2017/10/19
Remont elewacji zabytkowego budynku Urzędu Miasta przy Pl. Armii Krajowej 1 w Szczecinie elewacje od strony ogrodu – skrzydło zachodnie w zakresie etapu F9-F13 oraz budynek PINB w zakresie etapu K 2017/10/19
Budowa kompleksu sportowego wg programu GRYFUŚ w Przedszkolu Publicznym Nr 9 w Szczecinie, ul. Kostki Napierskiego 13, 70-783 Szczecin 2017/10/19
"Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 -rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6." 2017/10/17
Wykonanie, dostawa i złomowanie tablic rejestracyjnych 2017/10/16
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Budowa ul. Kredowej (cz. środkowa i cz. górna) na odcinku od „Nowoszkolnej” do ul. Śródleśnej oraz ul. Urlopowej i ul. Ostoi – Zagórskiego” będącego II etapem zadania budżetowego pn. „ Budowa ul. Kredowej, Urlopowej, Ostoi- Zagórskiego” w Szczecinie 2017/10/12
Wymiana stolarki okiennej na nową z profili drewnianych wraz z pracami towarzyszącymi w placówkach oświatowych. 2017/10/11
Wykonanie robót budowlanych pn: Budowa boiska przy sp 46 w Szczecinie 2017/10/05
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej modernizacji układu zasilania sieci trakcyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną dla zadania „Przebudowa ulic Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do al. Wojska Polskiego, etap III” oraz sprawowanie nadzoru autorskiego 2017/09/25
Dostawa wyposażenia pracowni zawodowych w ramach projektu Czas na zawodowców – wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół w podziale na 3 części 2017/09/15
Osiedle Osów- Budowa ulicy Miodowej (kierunek Gubałówka) 2017/09/14
Wykonanie, dostawa i złomowanie tablic rejestracyjnych 2017/09/13
Wykonanie uzupełnienia szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej, polegającej na przeglądzie punktów, odtworzeniu lub założeniu nowych punktów osnowy geodezyjnej na wybranych terenach miasta Szczecina 2017/09/12
Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania pn. Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61 w Szczecinie 2017/09/05
Korekta układu torowiska pod wiaduktem w ciągu ul. Hangarowej w Szczecinie w ramach budowy Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju 2017/09/04
„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. Modernizacja ul. Świerczewskiej i Karola Miarki w Szczecinie” 2017/08/25
Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 1, Aleja Piastów 6, 70-327 Szczecin wraz z dostosowaniem do warunków ochrony przeciwpożarowej 2017/08/21
Wykonanie robót budowlanych pn. "Wymiana instalacji: wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji oraz kanalizacji sanitarnej w budynku głównym Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61 w Szczecinie 2017/08/16
„Dostawa wyposażenia pracowni zawodowych w ramach projektu "Czas na zawodowców – wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół" 2017/08/09
Remont tarasów wraz z wykonaniem nowej izolacji pionowej ścian piwnic oraz ociepleniem ścian zewnętrznych w części budynku Przedszkola Publicznego Nr 72 przy ul. Felczaka 14 w Szczecinie 2017/08/08
Wykonanie robót budowlanych pn. ”Modernizacja i przebudowa Gimnazjum Nr 21 w Szczecinie na potrzeby utworzenia w części budynku siedziby Centrum Psychologiczno Pedagogicznego 2017/08/08
Zaprojektowanie i budowa kanalizacji teletechnicznej oraz kabli światłowodowych dla Gminy Miasto Szczecin 2017/08/08
„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej modernizacji układu zasilania sieci trakcyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną dla zadania „Przebudowa ulic Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do al. Wojska Polskiego, etap III” oraz sprawowanie nadzoru autorskiego” 2017/07/27
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej podstacji trakcyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną dla zadania „Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Miedzyodrza” oraz sprawowanie nadzoru autorskiego 2017/07/26
„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Budowa ul. Kredowej (cz. środkowa i cz. górna) na odcinku od ul. „Nowoszkolnej” do ul. Śródleśnej oraz ul. Urlopowej i ul. Ostoi-Zagórskiego” będącego II etapem zadania budżetowego pn. ,, Budowa ul. Kredowej, Urlopowej, Ostoi-Zagórskiego” w Szczecinie. 2017/07/25
Roboty budowlane dla zadania pn.: „Przebudowa dróg na osiedlu Kijewo w Szczecinie – ulica Orla, Pawia, pieszojezdnia ul. Skowronka oraz pieszojezdnia przy ul. Puszczykowej” 2017/07/25
Wykonanie, dostawa i złomowanie tablic rejestracyjnych 2017/07/21
Utrzymanie czystości na wybranych terenach Gminy Miasto Szczecin. 2017/07/21
Remont i przebudowa dachów płaskich w placówkach oświatowych w Szczecinie 2017/07/20
Przebudowa ulicy Zegadłowicza na odcinku od ul. Kąpieliskowej do posesji nr 36a (działka nr 121/1 obręb 2006) w trybie zaprojektuj i wybuduj 2017/07/17
Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej na nową z profili PCV wraz z pracami towarzyszącymi w placówkach oświatowych w Szczecinie 2017/07/10
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ulic Podbórzańskiej i Kredowej w Szczecinie” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w procedurze zaprojektuj i wybuduj 2017/06/30
Remont i wykonanie toalet w pomieszczeniach poddasza i I piętra wraz z pracami towarzyszącymi w budynku zlokalizowanym przy ul. Monte Cassino 31 – „Calineczka” w Szczecinie 2017/06/27
Dostosowanie budynku Przedszkola Publicznego Nr 41 w Szczecinie do zgodności z wymogami warunków technicznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej 2017/06/23
Przebudowa sanitariatów w Bursie Szkolnej Integracyjnej ul. Zygmunta Starego 1; 70-504 Szczecin 2017/06/22
Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego CCTV Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju. Etap II- przystanek Hangarowa nż i Jaśminowa ZUS 2017/06/22
Dostosowanie budynku Przedszkola Publicznego Nr 64 przy ul. Ks. Barnima III Wielkiego 26 w Szczecinie do wymogów bezpieczeństwa pożarowego 2017/06/22
Wykonanie modelu ruchu, analizy parkowania, koncepcji uspokojenia ruchu samochodowego oraz zwiększenia dostępności obszaru komunikacją publiczną dla Śródmieścia Szczecina na potrzeby realizacji projektu pn. Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie 2017/06/21
Remont i przebudowa budynku Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I Stopnia przy ul. Bolesława Śmiałego 42-43 w Szczecinie – Etap II, część II 2017/06/21
Dostosowanie budynku Przedszkola Publicznego nr 14 przy ul. Księdza Biskupa Bandurskiego 56 w Szczecinie do wymogów bezpieczeństwa pożarowego oraz remont pomieszczeń sanitarnych - etap II 2017/06/20
Przebudowa i remont budynku Bursy Szkolnej nr 2 zlokalizowanego przy ul. Pokoju 48 w Szczecinie 2017/06/20
„Dostawa wyposażenia pracowni zawodowych w ramach projektu "Czas na zawodowców – wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół"” 2017/06/14
DIALOG TECHNICZNY NA: „Zaprojektowanie, dostawę z montażem i serwisowaniem nowoczesnej wystawy w części edukacyjnej projektowanej Fabryki Wody - Nowa Gontynka w Szczecinie” 2017/06/14
Likwidacja kotłowni z kotłami stałopalnymi, budowa kotłowni gazowej wraz z nową instalacją centralnego ogrzewania, modernizacja instalacji c. w. u. oraz termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 20 przy ul. Wieniawskiego 17, 70-130 Szczecin w ramach programu Poprawa jakości powietrza Część 2) KAWKA- Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł 2017/06/14
Przebudowa zespołów sanitarnych w budynku szkoły SOSW dla dzieci słabosłyszących w budynku zlokalizowanym przy ul. Grzymińskiej nr 6 w Szczecinie 2017/06/14
Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Szczecin 2017/06/12
Wymiana istniejących posadzek na wykładziny PCV wraz z pracami towarzyszącymi w placówkach oświatowych w Szczecinie 2017/06/08
Przebudowa fragmentu parteru z przeznaczeniem na zespół przedszkolny z zapleczem sanitarnym i szatniowym w Szkole Podstawowej Nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie 2017/06/02
Ogrodzenie boiska do piłki nożnej oraz remont nawierzchni boiska przy Zespole Szkół Elektryczno – Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61 w Szczecinie 2017/05/31
Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Remont pomieszczeń sanitariatów w budynku szkoły oraz przy sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 10 w Szczecinie przy ul. Karpackiej 29 2017/05/30
Wykonanie robót budowlanych pn: „Remont pomieszczeń mieszkalnych na poddaszu internatu szkolnego przy Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie 2017/05/29
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Lubczyńskiej na odcinku od wybudowanego ronda na ul. Goleniowskiej do ul. Kniewskiej oraz ul. Goleniowskiej od wybudowanego ronda na ul. Goleniowskiej do ul. Kniewskiej 2017/05/24
Utrzymanie czystości na wybranych terenach Gminy Miasto Szczecin w podziale na 2017/05/19
„Wykonanie robót budowlanych pn. "Wymiana instalacji: wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji oraz kanalizacji sanitarnej w budynku głównym Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61 w Szczecinie” 2017/05/19
Przebudowa ul. Złotowskiej od ul. Dzierżonia do ul. Perlistej w Szczecinie 2017/05/15
Budowa, przebudowa i uzbrojenie ulic i sięgaczy na oiedlu Warszewo w Szczecinie. Etap III d - Przebudowa i uzbrojenie ulicy Czeskiej 2017/05/15
Likwidacja kotłowni koksowej, budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją centralnego ogrzewania oraz termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 35 przy ul. Jaracza 5A, 70-775 Szczecin w ramach projektu „Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie – Etap II – Program KAWKA” 2017/05/12
Zakup 25 miejsc całodobowej opieki w Domu Pomocy Społecznej przeznaczonym dla osób w podeszłym wieku, osób przewlekle somatycznie chorych 2017/05/11
Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie dachów spadzistych w placówkach oświatowych w Szczecinie 2017/05/11
Przebudowa ulic Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do al. Wojska Polskiego, etap III – Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej „Las Arkoński” do al. Wojska Polskiego) 2017/05/11
Rewitalizacja Placu Batorego 2017/05/10
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej i infrastruktury technicznej Stołczyn” 2017/05/09
Przebudowa dróg na osiedlu Kijewo w Szczecinie - ulica Kozia 2017/05/05
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej w Szczecinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2017/04/28
Wykonywanie czynności inwestora zastępczego przy realizacji inwestycji polegającej na budowie dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na osiedlu GLINKI przy ul. Szosa Polska w Szczecinie- etap 1 2017/04/26
Zagospodarowanie terenu Parku Warszewo – Podbórz wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w zakresie budowy I etapu 2017/04/13
Świadczenie usług doradczych w zakresie realizacji projektu pn. Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie 2017/04/10
Waloryzacja przyrodnicza miasta Szczecina 2017/04/10
Wdrożenie Systemu Informatycznego do Kontaktu z Mieszkańcami poprzez zarządzanie i obsługę ruchu telefonicznego typu Call Center oraz realizacja Usługi Asysty Technicznej 2017/03/28
Wykonanie robót budowlanych pn. Modernizacja i przebudowa Gimnazjum Nr 21 w Szczecinie na potrzeby utworzenia w części budynku siedziby Centrum Psychologiczno Pedagogicznego 2017/03/24
Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych dotyczących podziałów nieruchomości na terenie Miasta Szczecina 2017/03/15
Dostawa materiałów promocyjnych z odpowiednim znakowaniem przeznaczonych do celów promowania Miasta Szczecin i projektu Kawka – Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie – Etap II – Program Kawka 2017/03/10
Budowa infrastruktury telekomunikacyjnej na szczecińskich bulwarach na potrzeby monitoringu miejskiego 2017/03/06
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin z tytułu wykonywania władzy publicznej oraz prowadzenia innej działalności i posiadania majątku znajdującego się w bezpośrednim jej zarządzie oraz majątku administrowanego przez jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin na okres od 01.07.2017 r. do 30.06.2020 r 2017/02/16
Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego w ilości sztuk 20 w podziale na części 2017/02/16
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania Park Dąbie – strefa przedsiębiorczości dla małych i średnich firm oraz sprawowanie nadzoru autorskiego 2017/02/15
Wykonanie koncepcji programowo – przestrzennej dla zadania inwestycyjnego: ,,Przebudowa ul. Szczawiowej i Tamy Pomorzańskiej 2017/02/15
Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej 21 w Szczecinie” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego 2017/02/15
Budowa kanalizacji teletechnicznej oraz kabli światłowodowych dla Gminy Miasto Szczecin 2017/02/08
Dokończenie zadania pn.: Budowa budynku basenu wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej Nr 10 przy ul. Kazimierza Królewicza 63 w Szczecinie 2017/02/01
Wykonywanie w roku 2017 wycen nieruchomości oraz opracowanie map dla potrzeb ustanowienia służebności- zgodnie ze specyfiką zadań Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2017/01/31
Wykonywanie w 2017 roku usług dotyczących szacowania nieruchomości, w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2017/01/26
„Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” 2017/01/23
Likwidacja dzikich wysypisk wraz z oczyszczaniem terenów na obszarze Gminy Miasto Szczecin 2017/01/23
Obsługa sanitarna imprez organizowanych w Szczecinie w 2017 roku 2017/01/09
Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego w ilości sztuk 20 2017/01/02
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej i infrastruktury technicznej Stołczyn 2016/12/23
Ograniczanie problemów związanych z dzikimi zwierzętami z terenu miasta Szczecina 2016/12/22
Wykonanie izolacji ścian fundamentowych, piwnicznych i przyziemia wraz z pracami towarzyszącymi w placówkach oświatowych w Szczecinie 2016/12/21
Świadczenie usług doradczych w zakresie realizacji projektu pn. Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie 2016/12/21
Dokończenie zadania pn.: Budowa budynku basenu wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej Nr 10 przy ul. Kazimierza Królewicza 63 w Szczecinie 2016/12/16
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa trasy rowerowej na odcinku od ul. Dąbskiej do ul. Gościnnej w Szczecinie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego 2016/12/05
„Wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej z uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę i budowę oraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Człowiek i mobilność – budowa Centrum Kultury Technicznej w Szczecinie” 2016/11/25
Dostawa upominków i materiałów reklamowych z odpowiednim znakowaniem przeznaczonych do celów promowania Miasta Szczecin 2016/11/16
Budowę łącznika ulic: Królewskiego i Kruczej w Szczecinie 2016/11/08
Odbiór i zagospodarowanie odpadów zebranych w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych- EKOPORTACH zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin 2016/10/12
Renowacja trzech żurawi portowych usytuowanych przy Nabrzeżu Starówka 2016/10/10
Dostawa komputerów, laptopów, urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb zadania inwestycyjnego pn. „Dokończenie rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 59 przy ul. Dąbskiej 105 w Szczecinie wraz z elementami zagospodarowania terenu" 2016/09/30
Wykonanie dokumentacji projektowej: Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie – Etap II, Rozbudowa i przebudowa układu drogowego ul. Wiszesława dla zadania pn. Przebudowa zajezdni tramwajowej Golęcin 2016/09/30
Dostawa urn wyborczych dla Gminy Miasto Szczecin 2016/09/21
Wykonywanie w roku 2016 wycen nieruchomości zgodnie ze specyfiką zadań Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2016/09/12
Dostawa i montaż pieców konwekcyjno – parowych w placówkach oświatowych Gminy Miasto Szczecin 2016/07/27
Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów Gminy Miasto Szczecin na okres 2 lat 2016/07/26
Budowa układu dróg publicznych stanowiący dojazd do pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej 2016/07/25
Wymiana ogrodzenia wokół Osiedlowego Centrum Sportu przy ul. Jaworowej 41 2016/07/22
Budowa kanalizacji teletechnicznej oraz kabli światłowodowych dla Gminy Miasto Szczecin - jako przyłączy teletechnicznych relacji ZBiLK ul. Żubrów 1-MOPR ul. Jana Kazimierza 20 - Gimnazjum nr 8 ul. Dubois 38- KW PSP ul. Firlika 9/14 2016/07/21
Budowa ul. Pozdawilskiej na osiedlu Warszewo w Szczecinie 2016/07/07
Usługi drukowania na potrzeby Biura Strategii Urzędu Miasta Szczecin i Biura Rady Miasta Urzędu Miasta Szczecin 2016/07/05
Dostawa i montaż dodatkowych projektorów oświetlenia estrady w budynku Filharmonii 2016/06/29
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do al. Wojska Polskiego – etap III – Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej „Las Arkoński” do al. Wojska Polskiego) 2016/06/29
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania: Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina 2016/06/29
Dostawa wyposażenia do nowobudowanej części obiektu w ramach zadania inwestycyjnego pn. Dokończenie rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 59 przy ul. Dąbskiej 105 w Szczecinie wraz z elementami zagospodarowania terenu 2016/06/29
Dostawa komputerów, laptopów, urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb zadania inwestycyjnego pn. „Dokończenie rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 59 przy ul. Dąbskiej 105 w Szczecinie wraz z elementami zagospodarowania terenu 2016/06/29
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Lubczyńskiej na odcinku od wybudowanego ronda na ul. Goleniowskiej do ul. Kniewskiej oraz ul. Goleniowskiej od wybudowanego ronda na ul. Goleniowskiej do ul. Kniewskiej 2016/06/27
Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 47 przy ul. Jagiellońskiej 59 w Szczecinie 2016/06/21
Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Szczecin 2016/06/17
Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miasta Szczecin 2016/06/17
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania Przebudowa nabrzeża Starówka w formule zaprojektuj i wybuduj 2016/06/15
Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych w celu ustalenia zakresu władania nieruchomościami Gminy Miasto Szczecin oraz Skarbu Państwa przez Polski Związek Działkowców 2016/06/15
Remont i konserwacja elewacji obiektu Bramy Portowej w Szczecinie 2016/06/09
Budowa hali sportowej w Zespole Szkół Nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9 w Szczecinie 2016/06/08
Przebudowa budynku sali gimnastycznej z zapleczem i łącznikiem na terenie Zespołu Szkół nr 11 przy ul. Piasecznej 40 w Szczecinie 2016/06/07
Budowa boisk wielofunkcyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Ofiar Oświęcimia 14 w Szczecinie 2016/06/07
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa i przebudowa dróg dla rowerów w ciągu al. Wojska Polskiego od pl. Szarych Szeregów do ul. Kupczyka w Szczecinie” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego 2016/06/06
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Krakowskiej, Zbójnickiej i Lwowskiej w Szczecinie wraz z budową zjazdu z ul. Zbójnickiej, chodników oraz budowa niezbędnej infrastruktury technicznej 2016/06/02
Budowę boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą przy ul. Orlej w Szczecinie – Etap I 2016/05/30
Pełnienie funkcji Operatora infrastruktury, które obejmuje swym zakresem Port Jachtowy w Szczecinie 2016/04/22
Świadczenie usług hotelowych na potrzeby Urzędu Miasta Szczecin w latach 2016-2017 2016/04/20
Wykonanie kompleksowych badań ruchu, aktualizacji modelu ruchu oraz prognoz ruchu dla miasta Szczecin (moduł I) wraz z wykonaniem studium wykonalności dla projektu Budowa nowych tras tramwajowych w Szczecinie oraz wykonaniem studium wykonalności dla projektu Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie – etap II (moduł II) 2016/04/15
Prowadzenie postępowania w zakresie regulacji stanów prawnych urządzeń przesyłowych posadowionych na gruntach stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, celem regulacji tytułów prawnych do zajmowanych nieruchomości 2016/04/14
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulicy Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej w Szczecinie oraz sprawowanie nadzoru autorskiego 2016/04/14
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: ,,Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie - ETAP II" 2016/04/13
Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miasta Szczecin 2016/04/12
Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Romera i Benesza. Etap III, odcinek D18 do D 27 2016/04/12
Przebudowa nabrzeża Starówka w formule zaprojektuj i wybuduj 2016/04/08
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa i przebudowa dróg dla rowerów w ciągu al. Wojska Polskiego od pl. Szarych Szeregów do ul. Kupczyka w Szczecinie” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. 2016/04/07
Przebudowa zespołu boisk sportowych w ramach inwestycji pn. Osiedlowe Centrum Sportu i Rekreacji Prawobrzeże (Bukowe - Klęskowo) przy ul. Rydla 6 w Szczecinie (dz. nr 24 obr. 4073, dz. nr 78 obr. 4079) - etap I 2016/04/01
Budowa boiska wielofunkcyjnego, urządzeń sportowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Szkole Podstawowej nr 56 ul. J. Malczewskiego 22a w Szczecinie 2016/03/23
Budowa kanalizacji teletechnicznej oraz kabli światłowodowych dla Gminy Miasto Szczecin 2016/03/11
Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych- Ekoportu, przy ul. Arkońskiej (róg ul. Harcerzy) w Szczecinie 2016/03/03
Dostawa materiałów promocyjnych z odpowiednim znakowaniem przeznaczonych do celów promowania Miasta Szczecin i projektu Kawka I Poprawa jakości powietrza - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii 2016/02/24
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa i przebudowa dróg dla rowerów w ciągu al. Wojska Polskiego od pl. Szarych Szeregów do ul. Kupczyka w Szczecinie” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego 2016/02/23
Wykonywanie w roku 2016 wycen nieruchomości zgodnie ze specyfikacją zadań Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2016/02/22
Bieżąca obsługa prawna Gminy Miasto Szczecin, część III 2016/02/19
Wykonywanie w roku 2016 wycen nieruchomości oraz opracowanie map dla potrzeb ustanowienia służebności - zgodnie ze specyfiką zadań Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawych Nieruchomości 2016/02/12
Obsługę sanitarną imprez organizowanych w Szczecinie w 2016 r. 2016/02/12
Założenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i bazy danych obiektów topograficznych (BDOT 500) na terenie miasta Szczecina w systemie SIP GEO-INFO 7 2016/02/11
Ograniczenie problemów związanych z dzikimi zwierzętami z terenu miasta Szczecina. Zadanie I, Zadanie II, Zadanie III, Zadanie IV w roku 2016 2016/02/09
Zakup 25 miejsc całodobowej opieki w Domu Pomocy Społecznej przeznaczonym dla osób w podeszłym wieku, osób przewlekle somatycznie chorych 2016/01/29
Bieżąca obsługa prawna Gminy Miasto Szczecin 2016/01/21
Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych dotyczących podziałów nieruchomości na terenie miasta Szczecina 2016/01/05
Rozbudowa kompleksowego systemu wypożyczania rowerów - Szczeciński Rower Miejski - Bike_S – II etap (dalej zwanego Bike_S – II etap), kompatybilnego z obecnie funkcjonującym systemem Bike_S 2015/12/21
Przywrócenie funkcji retencyjnej zbiornika Rubinowy Staw na terenie osiedla Słoneczne w Szczecinie 2015/12/21
Arkonka i Goplana – oświetlenie i oznaczenie ścieżki turystyczno-rekreacyjnej wraz z ustawieniem ławek” w trybie zaprojektuj i zbuduj 2015/12/18
Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów zielonych z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej oraz ze wskazanych nieruchomości niezamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin 2015/12/18
Likwidacja dzikich wysypisk wraz z oczyszczaniem terenów na obszarze Gminy Miasto Szczecin 2015/12/17
Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów zielonych z nieruchomości zamieszkałych, w zabudowie jednorodzinnej oraz ze wskazanych nieruchomości niezamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin w sektorze nr II 2015/12/16
Przygotowanie, poprzez obróbkę cieplną produktów żywnościowych oraz wydawanie gorących posiłków dla osób uprawnionych skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2015/12/03
Dokończenie rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 59 przy ul. Dąbskiej 105 w Szczecinie wraz z elementami zagospodarowania terenu 2015/11/30
Dostawę sprzętu komputerowego do budynków B1, B2 i B3, zlokalizowanych przy ul. Przestrzennej 19 w Szczecinie w ramach zadania pn.: "Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej” 2015/11/18
Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej na nową z profili PCV wraz z pracami towarzyszącymi w placówkach oświatowych w Szczecinie 2015/11/12
Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie dachów płaskich w placówkach oświatowych w Szczecinie 2015/11/06
Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów zielonych z nieruchomości zamieszkałych, w zabudowie jednorodzinnej oraz ze wskazanych nieruchomości niezamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin w sektorze II 2015/11/06
Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów zielonych z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej oraz ze wskazanych nieruchomości niezamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin 2015/10/30
Arkonka i Goplana - oświetlenie i oznaczenie ścieżki turystyczno-rekreacyjnej wraz z ustawieniem ławek w trybie zaprojektuj i wybuduj 2015/10/27
Wymiana istniejących posadzek na wykładziny PCV wraz z pracami towarzyszącymi w placówkach oświatowych 2015/10/01
Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie dachów spadzistych w placówkach oświatowych w Szczecinie 2015/09/29
Wykonanie nasadzeń zastępczych na terenie Gminy Miasto Szczecin w ramach realizacji zadania p.n.: „Budowa Portu Jachtowego w Szczecinie” wraz z pielęgnacją nasadzeń 2015/09/24
Oświetlenie boiska osiedlowego centrum sportu przy ul. Jaworowej 41 w Szczecinie 2015/09/21
Przebudowa dróg na osiedlu Kijewo w Szczecinie – ul. Jelenia 2015/09/15
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na rzecz Urzędu Miasta Szczecin w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych w trybie ustawy Ordynacja podatkowa oraz ich ewentualnych zwrotów do Zamawiającego po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania adresatowi 2015/09/11
Wykonywanie w roku 2015 wycen nieruchomości zgodnie ze specyfiką zadań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 2015/09/08
Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów zielonych z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej oraz ze wskazanych nieruchomości niezamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin 2015/09/04
Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz ze wskazanych nieruchomości niezamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin 2015/09/04
Świadczenie usług odbioru i zagospodarowanie odpadów zielonych z nieruchomości zamieszkałych, w zabudowie jednorodzinnej oraz ze wskazanych nieruchomości niezamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin 2015/09/04
Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie dachów płaskich w placówkach oświatowych w Szczecinie 2015/08/19
Dostawa sprzętu komputerowego oraz sprzętu AGD i drobnego wyposażenia kuchni budynków B1, B2 i B3, zlokalizowanych przy ul. Przestrzennej 19 w Szczecinie w ramach zadania pn.: "Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej 2015/08/17
Opracowanie składu, druku i dostawa miejskich kalendarzy promocyjnych dla Gminy Miasta Szczecin 2015/08/14
Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Szczecin 2015/08/14
Budowa boisk wielofunkcyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną dla II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. H. Pobożnego 2 oraz przebudowa sieci wodociągowej i przyłączy wody w ul. Jarowita w Szczecinie 2015/08/12
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą Węzeł przesiadkowy Głębokie – Modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina 2015/07/30
Wykonanie nasadzeń zastępczych na terenie inwestycji i na terenie wskazanym przez Biuro Planowania Przestrzennego Miasta dla zadania „Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo-składowe 2015/07/29
Wykonywanie w roku 2015 wycen nieruchomości zgodnie ze specyfiką zadań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 2015/07/20
Wykonanie badań morfologicznych odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Gminy Miasto Szczecin 2015/07/09
Przebudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 przy ul. Królowej Jadwigi w Szczecinie 2015/06/25
Świadczenie usług hotelowych na potrzeby Urzędu Miasta Szczecin w latach 2015-2016 2015/06/23
Budowę boiska wielofunkcyjnego w Szkole Podstawowej nr 41 ul. Cyryla i Metodego 44 w Szczecinie 2015/06/19
Budowa, przebudowa i uzbrojenie ulic i sięgaczy na osiedlu Warszewo w Szczecinie. Etap III c - przebudowa i uzbrojenie ulicy Cieszyńskiej 2015/06/18
Budowa kompleksu sportowego wg programu GRYFUŚ w Przedszkolu Publicznym nr 59 w Szczecinie 2015/06/17
Dostawa wyposażenia budynków B1, B2 i B3, zlokalizowanych przy ul. Przestrzennej 19 w Szczecinie w ramach zadania pn.: Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej 2015/06/16
Świadczenie usług hotelowych na potrzeby Urzędu Miasta Szczecin w latach 2015-2016 2015/06/11
Studium Techniczno-Ekonomiczne wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla budowy Obwodnicy Śródmieścia Szczecina (Trasa Średnicowa) – etap VII od węzła ,,Łękno” (ul. Wojska Polskiego) do ul. 26 Kwietnia z podziałem na etapy realizacyjne 2015/05/28
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań: „Osiedle Osów – Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)”oraz „Przebudowa ulic Andersena, Północna i Wapienna” 2015/05/27
Budowa boiska wielofunkcyjnego, urządzeń sportowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Gimnazjum nr 1 i Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Wł. Reymonta 23 w Szczecinie 2015/05/18
Przebudowa kotłowni olejowej na kotłownię gazową na terenie Zespołu Szkół nr 11 w Szczecinie przy ul. Piasecznej 40 2015/05/15
Budowa infrastruktury światłowodowej od obiektu Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego ul. 26-go Kwietnia 10 do: 1. Szkoły Podstawowej nr 51 ul. Jodłowa 21, 71-114 Szczecin, 2. Gimnazjum nr 18 ul. Witkiewicza 40, 71-122 Szczecin, 3. Obiektu Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie ul. Santocka 35, 71-083 Szczecin. : 2015/05/08
Świadczenie usług hotelowych na potrzeby Urzędu Miasta Szczecin w latach 2015-2016 2015/05/08
Wykonanie badań morfologicznych odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Gminy Miasto Szczecin 2015/05/06
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa torowiska do pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego 2015/04/27
Świadczenie usług hotelowych na potrzeby Urzędu Miasta Szczecin w latach 2015-2016 2015/04/24
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Modernizacja ulicy Modrej i Koralowej” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego 2015/04/22
Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w IV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Św. Kingi 2 w Szczecinie 2015/04/17
Założenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i bazy danych obiektów topograficznych (BDOT 500) na terenie miasta Szczecina w systemie SIP GEO-INFO 7 2015/04/16
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego 2015/04/03
Likwidacja dzikich wysypisk wraz z oczyszczaniem terenów na obszarze Gminy Miasto Szczecin 2015/04/02
Przebudowę kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Romera i Benesza. Etap II, odcinek D5 do D18 2015/03/27
Wsparcie organizacyjne przy realizacji projektów promujących Miasto Szczecin 2015/03/25
Dostawa upominków z odpowiednim znakowaniem przeznaczonych do celów promowania Miasta Szczecin 2015/03/18
Dostawa dwóch pojazdów specjalistycznych do zapobiegania zagrożeniom naturalnym i technologicznym w ramach projektu pn. Bezpieczeństwo, monitoring i ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina - etap II 2015/03/12
Wykonanie, dostawa i montaż materiałów reklamowych Miasta Szczecin, przeznaczonych do celów promowania Miasta Szczecin 2015/03/11
Utrzymanie zieleni oraz sprzątanie na terenie miasta Szczecin w 2015 roku w podziale na części 2015/03/06
Wykonanie i dostawa druków reklamowych Miasta Szczecin, przeznaczonych do celów promowania Miasta Szczecin 2015/03/06
Obsługa sanitarna imprez organizowanych w Szczecinie w 2015 r.- część I 2015/03/05
Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych dotyczących podziałów nieruchomości na terenie miasta Szczecina 2015/02/18
Dostawa dwóch pojazdów specjalistycznych do zapobiegania zagrożeniom naturalnym i technologicznym w ramach projektu pn. „Bezpieczeństwo, monitoring i ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina – etap II" 2015/02/18
Przeprowadzenie ogólnopolskich, regionalnych oraz lokalnych kampanii outdoorowych w roku 2015 dla Urzędu Miasta Szczecin 2015/02/18
Dostawa licencji oprogramowania serwerowego dla Gminy Miasta Szczecin 2015/02/16
Wsparcie organizacyjne przy realizacji projektów promujących Miasto Szczecin 2015/02/10
Odbiór i zagospodarowanie odpadów zielonych z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej oraz z EKOPORTÓW na terenie Gminy Miasto Szczecin 2015/02/09
Odbiór i zagospodarowanie odpadów zielonych z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej na terenie Gminy Miasto Szczecin 2015/02/09
Dokończenie rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 59 przy ul. Dąbskiej 105 w Szczecinie wraz z elementami zagospodarowania terenu 2015/02/04
Bieżąca obsługa prawna Gminy Miasto Szczecin 2015/01/26
Budowa parkingu Park & Ride przy przystanku tramwajowym SST Lotnisko realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj 2015/01/26
Wykonywanie w roku 2015 wycen nieruchomości zgodnie ze specyfiką zadań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 2015/01/22
Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa ul. Autostrada Poznańska Etap V Węzeł Batalionów Chłopskich” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego 2015/01/19
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Kazimierza Królewicza 63 w Szczecinie o budynek basenu wraz z zapleczem oraz rozbiórka istniejącego basenu 2015/01/19
Aktualizacja dokumentacji inwestycyjnej na: Przebudowę ulicy Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do al. Wojska Polskiego, etap III – wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego 2015/01/14
Obsługę sanitarną imprez organizowanych w Szczecinie w 2015 r. 2015/01/13
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu: Trasa Północna w Szczecinie – etap Ib Przebudowa ulicy Warcisława do ul. E. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza 2014/12/12
Wykonanie stropodachu żelbetowego nowobudowanego budynku dydaktycznego w ramach zadania p.n: „Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 59 przy ul. Dąbskiej 105 w Szczecinie 2014/12/11
Przygotowanie, poprzez obróbkę cieplną produktów żywnościowych oraz wydawanie gorących posiłków dla osób uprawnionych skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2014/11/27
Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Szczecin 2014/11/24
Usługi medyczne w zakresie przeprowadzania badań profilaktycznych oraz usług pielęgniarskich dla pracowników Urzędu Miasta Szczecin 2014/11/21
Dostawę mebli, dywanów i wyposażenia dla remontowanego budynku Żłobka nr 8 przy ul. Niedziałkowskiego 49 w Szczecinie 2014/11/04
Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej w Szczecinie 2014/10/16
Remont i przebudowa istniejącego ogrodzenia posesji II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie 2014/10/15
Przeprowadzenie szkolenia z zakresu: Jak się przygotować do skutecznego pozyskiwania środków na projekty w nowej perspektywie budżetowej funduszy unijnych w latach 2014-2020 dla Jednostek Samorządu Terytorialnego? 2014/10/13
Trasa Północna w Szczecinie – etap I b. Przebudowa ulicy Warcisława od ul. E. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza” 2014/10/03
Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych gromadzonych w ogólnodostępnych punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych położonych na terenie Gminy Miasto Szczecin oraz ich wyposażenie w pojemniki na odpady gromadzone w sposób selektywny. 2014/10/01
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego 2014/09/29
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin z tytułu posiadania majątku znajdującego się w bezpośrednim jej zarządzie oraz majątku administrowanego przez jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin na okres od 01.01.2015 r. do 30.06.2017 r. 2014/09/17
Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkół Nr 7 przy ul. Rymarskiej 22A w Szczecinie 2014/09/17
Dostawa upominków w ramach projektu Budowa spójnego systemu ścieżek rowerowych w Szczecinie (brakujące odcinki w Al. Wyzwolenia, ul. Ku Słońcu, pl. Żołnierza Polskiego i ul. Matejki) 2014/09/15
Budowa obiektu socjalno – kasowego na pętli ”Turkusowa” w ramach budowy Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju 2014/09/11
Wykonanie modernizacji szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej polegającej na przeglądzie punktów, odtworzeniu lub założeniu nowych punktów osnowy geodezyjnej na terenie miasta Szczecina 2014/09/02
System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin 2014/08/28
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej „Trasa Północna – etap III – budowa ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska” i sprawowanie nadzoru autorskiego 2014/08/28
Budowa infrastruktury światłowodowej do: 1. Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia ul. Bolesława Śmiałego 42-43, 70-351 Szczecin, 2. Szkoły Podstawowej nr 1 al. Piastów 6, 70-327 Szczecin, 3. Pałacu Młodzieży - Pomorskie Centrum Edukacji, al. Piastów 7, 70-327 Szczecin, 4. I Liceum Ogólnokształcącego al. Piastów 12,70-331 Szczecin, 5. Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 9 w Szczecinie (Gimnazjum nr 26 i LO VIII) ul. Małkowskiego 12,70-306 Szczecin, 6. Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie ul. Sikorskiego 3, 70- 323 Szczecin 2014/08/22
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miasta Szczecin 2014/08/22
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania pn.: „Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej" 2014/08/19
Zagospodarowanie terenu przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki na cele rekreacji 2014/08/06
Budowa układu dróg publicznych stanowiących dojazd do pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej w Szczecinie” - realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj 2014/07/30
Przebudowa ulicy Szybowcowej w Szczecinie w trybie zaprojektuj i wybuduj 2014/07/24
Budowa parkingu osiedlowego przy ulicy Rubinowej w Szczecinie, realizowanego w ramach budowy Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju 2014/07/15
Wykonanie dokumentacji projektowej dla ,,Obwodnica Śródmieścia Szczecina – etap VI – budowa ulicy od ul. Niemierzyńskiej do ul. Wojska Polskiego z budową węzła ,,Łękno” wraz z niezbędnym odcinkiem do ul. Mickiewicza w Szczecinie” i pełnienie nadzoru autorskiego 2014/07/14
Budowa przystanku tramwajowego na Placu Zwycięstwa w Szczecinie – inwestycja w trybie zaprojektuj i wybuduj 2014/07/11
Zakup usług hotelowych 2014/07/09
Budowa kompleksu sportowego w Przedszkolu Publicznym Nr 61, ul. Maciejowicka 26 w Szczecinie 2014/07/04
Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Szczecin w ramach projektu: „System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin” 2014/07/02
Dostawa i ustawienie wyposażenia scenicznego w budynku Filharmonii Szczecińskiej przy ul. Małopolskiej w Szczecinie 2014/06/27
Dostawa i ustawienie wyposażenia sal wystawienniczych (tj. mobilne ścianki przestawne, ekspozytory, systemy odgrodzeniowe) w budynku Filharmonii Szczecińskiej przy ul. Małopolskiej w Szczecinie 2014/06/27
Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Szczecin 2014/06/27
Budowa budynku socjalno-kasowego wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej na pętli tramwajowej przy ul. Potulickiej, w Szczecinie 2014/06/25
Wykonywanie w roku 2014 wycen nieruchomości zgodnie ze specyfiką zadań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 2014/06/20
„Dostawa i montaż zabudów meblowych, wieszaków szatniowych oraz akcesoriów do wyposażenia pomieszczeń socjalnych i magazynowych w budynku Filharmonii Szczecińskiej przy ul. Małopolskiej w Szczecinie” 2014/06/18
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. ,,Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” 2014/06/11
Wykonanie pali pod fundamentami budynków B2 i B3 w Porcie Jachtowym w Szczecinie – etap Ia – część lądowa 2014/06/10
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej przy ul. Przestrzennej w Szczecinie 2014/06/04
Roboty naprawcze konstrukcji budynku dydaktycznego w ramach zadania p.n.: Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 59 przy ul. Dąbskiej 105 w Szczecinie. 2014/06/02
Budowa przystanku tramwajowego na Placu Zwycięstwa w Szczecinie – inwestycja w trybie zaprojektuj i wybuduj 2014/05/29
Korekta redakcyjna, językowa, opracowanie graficzne, ujednolicenie materiału, druk i oprawa introligatorska w formacie A4 oraz wykonanie wersji elektronicznej "Raportu o stanie miasta 2014" 2014/05/26
Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I-ego stopnia w Szczecinie przy al. Wojska Polskiego 115 2014/05/22
Zagospodarowanie skweru na terenie Parku im. Gałczyńskiego u zbiegu ulic Gorkiego, Wojska Polskiego i Wawrzyniaka w Szczecinie wraz z budową fontanny w obrębie istniejącego basenu ppoż. wraz z niezbędną infrastrukturą 2014/05/22
Druk i dostawę druków reklamowych oraz dostawę materiałów promocyjnych 2014/05/19
Budowa boisk wielofunkcyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 ul. Ofiar Oświęcimia 14, Szczecin – Etap I 2014/05/16
Budowa Osiedlowego Centrum Sportu i Rekreacji przy ZS nr 9 w Szczecinie wraz z zapleczem socjalnym, ul. Ks. Dąbrówki 10 -etap II 2014/05/14
Wykonanie pali pod fundamentami budynków B2 i B3 w Porcie Jachtowym w Szczecinie – etap Ia – część lądowa 2014/05/08
Rewitalizacja Stawu Brodowskiego i okolicznych terenów 2014/05/06
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Budowa hali basenowej z zapleczem w miejscu istniejącej obecnie przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej 21 w Szczecinie wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę 2014/05/05
Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9 w Szczecinie” wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę 2014/04/23
Świadczenie usługi doradztwa prawnego i ekonomicznego w zakresie wyłonienia Banku lub Funduszu Inwestycyjnego - Inwestora Finansowego zainteresowanego sfinansowaniem budowy Parku Wodnego w Szczecinie w ramach spółki kapitałowej z udziałem: Miasta i Inwestora Finansowego lub innej formy prawnej 2014/04/18
Zakup usług hotelowych 2014/04/16
Dostawa i montaż wyposażenia scenicznego, akcesoriów do pomieszczeń magazynowych i socjalnych oraz przesuwnych ścian wystawienniczych w budynku Filharmonii Szczecińskiej przy ul. Małopolskiej w Szczecinie 2014/04/14
Budowę, przebudowę i uzbrojenie ulic i sięgaczy na osiedlu Warszewo w Szczecinie wraz z przebudową cieku Bystry Rów. Etap IIIb - Przebudowa i uzbrojenie ulicy Sarniej, Pilskiej, Domowej i Podmokłej (na odcinku od wysokości granicy pomiędzy działkami nr 98 26/1 do ul. Sarniej) oraz regulacja cieku Bystry Rów (na odcinku, od ulicy Rodzinnej do ul. Sarniej). 2014/04/10
Odbiór i zagospodarowanie odpadów zielonych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin 2014/04/09
Usunięcie kolizji z liniami energetycznymi w ul. Łącznej na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa Trasy Północnej w Szczecinie- etap II wraz z dojazdem przez ul. Łączną 2014/04/01
Odbiór i zagospodarowanie odpadów zielonych z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej na terenie Gminy Miasto Szczecin 2014/03/31
Budowa spójnego systemu ścieżek rowerowych w Szczecinie (brakujące odcinki w al. Wyzwolenia, ul. Ku Słońcu, pl. Żołnierza Polskiego i ul. Matejki) 2014/03/27
Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenie miasta Szczecin 2014/03/27
Remont sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 3 przy ul. Malczewskiego 22 a w Szczecinie 2014/03/26
Remont wraz z przebudową zaplecza szatniowo-sanitarnego oraz pomieszczenia z niecką basenową w budynku Gimnazjum nr 3 położonym przy ul. Malczewskiego 22a w Szczecinie 2014/03/26
Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych dotyczących podziałów nieruchomości na terenie miasta Szczecin o wartości zamówienia nie przekraczającej 207 000 Euro 2014/03/25
Zakup usług hotelowych 2014/03/21
Odbiór i zagospodarowanie odpadów zielonych z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej na terenie Gminy Miasto Szczecin 2014/03/20
Budowa szkolnego boiska sportowego wraz z placem zabaw i zagospodarowaniem na terenie Szkoły Podstawowej Nr 23 przy ul. Mierniczej 10 w Szczecinie 2014/03/19
Dostawa mebli, dywanów i wyposażenia dla budynku Żłobka nr 8 przy ul. Niedziałkowskiego 49 w Szczecinie 2014/03/18
Założenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i bazy danych obiektów topograficznych (BDOT 500) na terenie miasta Szczecina w systemie SIP GEO-INFO 6 2014/03/17
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 2014/03/17
Budowa boisk wielofunkcyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie Szkoły Podstawowej nr 54 przy ul. Rayskiego 9 dz. Nr 57/1, obręb 1025 Szczecin 2014/03/11
Przebudowa bloku sportowego budynku Szkoły Podstawowej Nr 11 przy ul. Emilii Plater 20 w Szczecinie – etap II 2014/03/05
Przeprowadzenie ogólnopolskich, regionalnych oraz lokalnych kampanii outdoorowych w roku 2014 dla Urzędu Miasta Szczecin 2014/03/04
Odbiór i zagospodarowanie odpadów zielonych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin 2014/02/28
Dostawę zestawów meblowych dla budynku Żłobka nr 8 przy ul. Niedziałkowskiego 49 w Szczecinie 2014/02/27
Roboty budowlane w sięgaczu ul. Nad Odrą realizowanego w ramach inwestycji pn.: „Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ul. Stołczyńskiej w Szczecinie” 2014/02/20
Dostawa upominków z odpowiednim znakowaniem przeznaczonych do celów promowania Miasta Szczecin 2014/02/20
Ubezpieczenie mienia Gminy Miasto Szczecin – placówek oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych w okresie od 1.7.2014 r. do 30.6.2017 r. 2014/02/20
Wykonanie drenażu w ul. Wkrzańskiej na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa Trasy Północnej w Szczecinie – etap II wraz z dojazdem przez ul. Łączną 2014/02/20
Obsługa sanitarna imprez organizowanych w Szczecinie w 2014 r. 2014/02/19
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ,,Przebudowy dróg ul. Twardowskiego i Witkiewicza wraz z uregulowaniem gospodarki odprowadzenia wód opadowych - etap I, budowa kanalizacji deszczowej" 2014/02/18
Druk i dostawa druków reklamowych 2014/02/14
Wsparcie organizacyjne przy realizacji projektów promujących Miasto Szczecin 2014/02/05
Przeprowadzenie ogólnopolskich, regionalnych oraz lokalnych kampanii outdoorowych w roku 2014 dla Urzędu Miasta Szczecin 2014/02/04
Wykonanie i dostawa wydruków wielkoformatowych przeznaczonych do celów promowania Miasta Szczecin 2014/02/03
Dostawa mebli, dywanów i wyposażenia dla budynku Żłobka nr 8 przy ul. Niedziałkowskiego 49 w Szczecinie 2014/01/31
Dostawa i montaż mebli modułowych i zabudów do wyposażenia pomieszczeń budynku Filharmonii Szczecińskiej przy ul. Małopolskiej w Szczecinie 2014/01/21
Wykonanie w roku 2014 wycen nieruchomości zgodnie ze specyfikacją zadań Wydziału Gospodarki Nieruchomosciami 2014/01/17
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Złotowskiej 86 w Szczecinie w systemie modułowym - w procedurze zaprojektuj i wybuduj 2014/01/16
Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. "Budowa, przebudowa i uzbrojenie ulic i sięgaczy na osiedlu Warszewo w Szczecinie - etap II - rejon ulic: Sarnia, Podmokła, Czeska, Jemiołowa oraz Regulacja cieku Bystry Rów (na odcinku od zbiornika retencyjnego do ul. Sarniej) 2014/01/15
Dostawa mebli tapicerowanych, krzeseł i stolików do wyposażenia pomieszczeń budynku Filharmonii Szczecińskiej przy ul. Małopolskiej 2014/01/10
Dostawa urządzeń i rozbudowa systemu na potrzeby realizacji zadania Szczecin. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. Etap II –Infrastruktura 2013/12/30
Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. ,,Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ulicy Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza 2013/12/27
Świadczenie usług zdrowotno-diagnostycznych z zakresu uzależnienia od alkoholu, polegających na przeprowadzeniu badania i sporządzeniu wspólnej opinii przez biegłych sądowych (lekarz psychiatra i psycholog lub lekarz psychiatra i specjalista psychoterapii uzależnień) na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinie 2013/12/23
Opracowanie koncepcji systemu głównych i lokalnych tras rowerowych dla miasta Szczecin 2013/12/13
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Złotowskiej 86 w Szczecinie w systemie modułowym - w procedurze zaprojektuj i wybuduj 2013/12/12
Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej przepompowni przy ulicy Przestrzennej, Gdańskiej i Spiskiej na terenie Gminy Miasto Szczecin 2013/12/11
Aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej i wykonanie projektu wykonawczego wielobranżowego dla zadania: „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy Al. Wojska Polskiego 84 w Szczecinie tj. dawnej willi Lentza” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego 2013/12/10
Przygotowanie poprzez obróbkę cieplną produktów żywnościowych oraz wydawanie gorących posiłków dla osób uprawnionych skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2013/12/04
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Jednostek Organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin” 2013/12/03
Wystawianie kart zgonu osobom zmarłym oraz ustalenie przyczyn zgonu 2013/12/03
Sporządzenie wykonawczej dokumentacji projektowo-kosztorysowej do projektu budowlanego pn.- Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 115- wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. 2013/11/29
Świadczenie usług tłumaczeń pisemnych i ustnych z zakresu języka angielskiego i niemieckiego na polski i odwrotnie dla Urzędu Miasta Szczecin 2013/11/28
Usługa dostępu do Internetu i łącze cyfrowe dla Urzędu Miasta Szczecin 2013/11/27
Wystawianie kart zgonu osobom zmarłym oraz ustalenie przyczyn zgonu 2013/11/13
Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń 2013/11/07
Dostawa upominków z odpowiednim znakowaniem przeznaczonych do celów promowania Miasta Szczecin 2013/11/06
Wykonanie, dostawa i złomowanie tablic rejestracyjnych 2013/10/30
Druk dwóch polsko-niemieckich publikacji pokonferencyjnych podsumowujących IV i V Konferencję Transgraniczną - Nasze pogranicze. Między wizją a praktyką – zbiór rekomendacji 2013/10/25
Budowa EKOPORTU przy ul. Leszczynowej w Szczecinie 2013/10/24
Opracowanie składu, druku i dostawę miejskich kalendarzy promocyjnych dla Gminy Miasto Szczecin 2013/10/23
Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń 2013/10/22
Wystawianie kart zgonu osobom zmarłym oraz ustalenie przyczyn zgonu 2013/10/14
Budowę sieci zakątków wodnych w rejonie jeziora Dąbie w Szczecinie – inwestycja typu zaprojektuj i wybuduj. 2013/10/11
Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Rozbudowa Ośrodka Sportowego- Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej przy ul. Przestrzennej nr 19 i nr 21 w Szczecinie – Etap I i II, opracowanej przez BIMAT Sp. z o.o. w czerwcu 2009 r., wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego 2013/10/10
Dostawa druków reklamowych przeznaczonych do celów promowania Miasta Szczecin 2013/10/04
Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń 2013/09/27
Budowa układu drogowego ul. E. Plater i Księżnej Salomei w Szczecinie – Etap I 2013/09/27
Remont dachu Centrum Psychologiczno- Pedagogicznego przy ul. Łaziebnej 6-7, 70-557 Szczecin 2013/09/24
Zaprojektowanie i wykonanie przedsięwzięcia pn: Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje w Szczecinie - inwestycja typu: zaprojektuj i wybuduj 2013/09/24
Remont sali gimnastycznej wraz z naprawą dachu w Szkole Podstawowej Nr 74 przy ul. Seledynowej 50 w Szczecinie 2013/09/20
Remont dachu w budynku Szkoły Podstawowej Nr 56 przy ul. Malczewskiego 22 w Szczecinie 2013/09/19
Remont dachu budynku Przedszkola Publicznego Nr 8 przy ul. Różowej 24 w Szczecinie 2013/09/19
Obsługa kotłowni opalanych brykietem drzewnym w jednostkach oświatowych wraz z zakupem i dostawą opału w sezonie grzewczym 2013/2014 2013/09/18
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: optymalizacja funkcjonowania infrastruktury drogowej w rejonie ul. A. Struga i ul. Pomorskiej 2013/09/16
Zagospodarowanie terenu elementami sportowymi przy Szkole Podstawowej Nr 1, al. Piastów 6 w Szczecinie – etap I 2013/09/16
Budowa systemu monitoringu wizyjnego telewizji dozorowej TVD, systemu sygnalizacji włamania i napadu SWiN oraz systemu kontroli dostępu SKD wraz z budową instalacji elektrycznych zasilających w budynku Filharmonii Szczecińskiej im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie przy ul. Małopolskiej – dokończenie robót 2013/09/11
Wykonanie obudowy i oddymiania klatek schodowych wraz z przebudową instalacji hydrantów wewnętrznych oraz zewnętrzna izolacja ścian piwnic, wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 54 w Szczecinie, przy ul. Rayskiego 9 2013/08/28
Remont dachu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 1 przy ul. Przylesie 17, 70-872 Szczecin 2013/08/27
Przebudowa części poddasza nieużytkowego na pomieszczenia biurowe i pokoje hotelowe w budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego CUMA z siedzibą przy ul. Monte Cassino 19 w Szczecinie – Etap II. 2013/08/26
Wykonanie instalacji hydrantów wewnętrznych dla budynku Zespołu Szkół Nr 10 przy ul. Karpackiej 29 w Szczecinie 2013/08/23
Budowa kompleksu sportowego w ramach programu pn. "Gryfuś" przy Przedszkolu Publicznym Nr 46 przy ul. Zawadzkiego 128, 71-246 Szczecin 2013/08/20
Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła” na terenie Zespołu Szkół Nr 7 przy ulicy Rymarskiej 22a w Szczecinie 2013/08/19
Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna Szkoła” na terenie Szkoły Podstawowej Nr 54 przy ul. Rayskiego 9 w Szczecinie 2013/08/19
Przebudowa wentylacji mechanicznej zespołów sanitarnych, docieplenie budynku i przebudowa kanalizacji deszczowej dla Internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym dla Dzieci Słabo Słyszących - dz. bud. 46, 40/4 dr - Etap I 2013/08/09
Remont sali gimnastycznej w budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie, ul Henryka Pobożnego 2, 70 – 507 Szczecin 2013/08/01
Osuszenie i izolacja ścian piwnicznych i fundamentowych wraz z pracami towarzyszącymi w Przedszkolu Publicznym Nr 48 przy ul. 9-go Maja 13 w Szczecinie – ETAP IV 2013/07/29
Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Urzędu Miasta Szczecin 2013/07/26
Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Szczecin 2013/07/26
Pełnienie nadzoru autorskiego na zadaniu pn.: Budowa Portu Jachtowego w Szczecinie w zakresie etapu I a - część lądowa i etapu I b - część wodna 2013/07/25
Przebudowa fragmentu budynku Przedszkola Publicznego Nr 30 w Szczecinie ul. Piotra Skargi 18. Przystosowanie obiektu do obecnych wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej 2013/07/24
Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła” na terenie Zespołu Szkół Specjalnych nr 9 przy ulicy Letniskowej 1 w Szczecinie 2013/07/23
Remont dachu w budynku Przedszkola Publicznego Nr 74 przy ul. 26-go Kwietnia 3 w Szczecinie – II etap 2013/07/19
Wykonywanie w roku 2013 wycen nieruchomości zgodnie ze specyfiką zadań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 2013/07/15
Zagospodarowanie terenu boiskami sportowymi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i małą architekturą przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 9 ulica Małkowskiego 12 w Szczecinie 2013/07/12
Budowa kompleksu sportowego w ramach programu „Gryfuś” na terenie Przedszkola Publicznego Nr 31 przy ulicy Monte Cassino 17 w Szczecinie 2013/07/10
Prowadzenie kontrolnych badań laboratoryjnych dla zadań: „Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo- składowe”, Budowa „Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju”, „Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza w Szczecinie” 2013/07/08
Wykonanie prac geodezyjnych dotyczących podziału nieruchomości na terenie miasta Szczecina 2013/07/04
Dostawa upominków z odpowiednim znakowaniem przeznaczonych do celów promowania Miasta Szczecin 2013/06/25
Zagospodarowanie terenu boiskami sportowymi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i małą architekturą przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 9 ulica Małkowskiego 12 w Szczecinie 2013/06/07
Budowa sieci kanalizacji deszczowej z przyłączami w ul. Smoczej, na odcinku od ul. Falskiego do granicy istniejącej zabudowy mieszkaniowej przy ul. Smoczej 29 2013/06/06
Przeprowadzenie ogólnopolskiej oraz lokalnej kampanii outdoorowej dla Urzędu Miasta Szczecin 2013/06/05
Wykonanie instalacji teletechnicznych i instalacji nagłośnienia sal sportowych w Szkole Podstawowej nr 59 przy ul. Dąbskiej 105 w Szczecinie 2013/06/05
Przebudowa fragmentu budynku Przedszkola Publicznego Nr 30 w Szczecinie ul. Piotra Skargi 18. Przystosowanie obiektu do obecnych wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej 2013/06/05
Wykonanie wraz z dostawą i rozmieszczeniem abstrakcyjnej kompozycji rzeźbiarskiej Łodzi Wyszaka w ramach zadania polegającego na utworzeniu "Alei Żeglarzy" w Szczecinie 2013/06/03
Dostosowanie budynku przedszkola do wymogów bezpieczeństwa pożarowego. Przedszkole Publiczne Nr 23, ulica Ofiar Oświęcimia 12 w Szczecinie 2013/05/29
Przebudowa fragmentu budynku Przedszkola Publicznego Nr 30 w Szczecinie ul. Piotra Skargi 18. Przystosowanie obiektu do obecnych wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej 2013/05/29
Przebudowa fragmentu budynku Przedszkola Publicznego Nr 38 przy ul. Włościańskiej 5 w Szczecinie 2013/05/29
Przebudowa i remont instalacji centralnego ogrzewania oraz przyłącza cieplnego w Zespole Szkół Rzemieślniczych przy ul. Chmielewskiego 19 w Szczecinie – ETAP 1 2013/05/29
Rozbudowa i przebudowa budynku Żłobka Miejskiego nr 8 przy ul. Niedziałkowskiego 49 w Szczecinie - kontynuacja 2013/05/17
Założenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) łącznie z założeniem numerycznej mapy zasadniczej (NMZ) na terenie miasta Szczecina w systemie GEO-INFO 2013/05/16
Dostawa materiałów informacyjno promocyjnych w związku z realizacją projektu: Transgraniczna sieć Centrów Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania, współfinansowanego z programu unijnego INTERREG IV A oraz na druk i dostawa druków reklamowych 2013/05/16
Przebudowa pomieszczeń sanitariatów przy sali gimnastycznej w budynku Gimnazjum Nr 34 przy ul. Wojciechowskiego 50 w Szczecinie 2013/05/14
Przebudowa pomieszczeń sanitariatów – etap I w budynku Szkoły Podstawowej nr 41 przy ul. Cyryla i Metodego 44 w Szczecinie 2013/05/14
Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych dotyczących podziałów nieruchomości na terenie miasta Szczecin 2013/05/14
Przebudowa pomieszczeń usytuowanych w przyziemiu budynku Szkoły Podstawowej nr 11 na punkt przedszkolny, ul. Emilii Plater 20, 71-632 Szczecin 2013/05/14
Nadzór autorski na zadaniu pn.: „Budowa Portu Jachtowego w Szczecinie w zakresie etapu Ia – część lądowa i etapu Ib – część wodna 2013/05/07
Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych dotyczących podziałów nieruchomosci na terenie miasta Szczecin 2013/05/07
Kompensacja mocy biernej w 36 jednostkach oświatowych oraz wymiana rozdzielni głównej w ZSO Nr 3 wraz z przystosowaniem układów pomiarowych 15 kV do warunków TPA w 2 jednostkach oświatowych 2013/04/30
Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń na poddaszu na sale zajęć przedszkolnych w budynku Przedszkola Publicznego Nr 72 w Szczecinie 2013/04/18
Wsparcie organizacyjne przy realizacji projektów promujących Miasto Szczecin 2013/04/16
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu p.n.: „Budowa Portu Jachtowego w Szczecinie w zakresie etapu I a – część lądowa i etapu I b – część wodna" 2013/04/12
Dostawa i wdrożenie dla Gminy Miasto Szczecin modułu obsługi gospodarki odpadami z integracją z użytkowanym przez Zamawiającego systemem MS Dynamics AX 2009 i jego środowiskiem 2013/04/05
Organizacja VI Międzynarodowego Festiwalu Sztucznych Ogni PYROMAGIC - Szczecin 2013 oraz wykonanie pokazu sztucznych ogni podczas finału regat The Tall Ships Races 2013 w Szczecinie 2013/04/05
Obsługa sanitarna imprez organizowanych w Szczecinie w 2013 r. 2013/03/29
Wykonywanie w roku 2013 wycen nieruchomości zgodnie ze specyfiką zadań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 2013/03/27
Obsługa agencyjna floty biorącej w finale The Tall Ships Races 2013 r. oraz jednostek korzystających z projektu Przyjazny Port 2013/03/15
Dostawa i wdrożenie dla Gminy Miasto Szczecin modułu obsługi gospodarki odpadami z integracją z użytkowanym przez Zamawiającego systemem MS Dynamics AX 2009 i jego środowiskiem 2013/03/15
Budowa kanalizacji teletechnicznej oraz kabli światłowodowych jako przyłączy telekomunikacyjnych do miejskiej szkieletowej sieci transmisji danych dla jednostek instytucji gminnych w podziale na zadania 2013/03/14
Wykonanie, dostawa i montaż materiałów reklamowych Miasta Szczecin, przeznaczonych do celów promowania Miasta Szczecin 2013/03/12
Zakup usług hotelowych 2013/03/11
Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń w poniższych częściach: część I – szkolenie z obsługi trudnego klienta wewnętrznego i zewnętrznego, część II - szkolenie z Systemu Zarządzania Jakością ISO 0991; 2008 2013/03/11
Nadzór autorski na zadaniu pn.: „Budowa Portu Jachtowego w Szczecinie w zakresie etapu Ia – część lądowa i etapu Ib – część wodna” 2013/03/06
Dostawę i podłączenie sprzętu i urządzeń AGD w budynku Trafostacji Sztuki Szczecin, ul. Św. Ducha 4 w Szczecinie 2013/03/06
Wykonanie oraz montaż: tabliczek z nazwami ulic i słupków Systemu Informacji Miejskiej oraz tablic oznakowania miejsc wyjątkowych w wyznaczonym obszarze Miasta Szczecin 2013/03/05
Wybór oferty najkorzystniejszej na Druk i dostawę druków reklamowych Miasta Szczecin 2013/03/01
Budowa, przebudowa i uzbrojenie ulic i sięgaczy na osiedlu Warszewo w Szczecinie wraz z przebudową cieku „Bystry Rów” Etap IIIa – Przebudowa i uzbrojenie ul. Podmokłej, na odcinku od ul. Jemiołowej do granicy działek nr 98 i 26/ oraz cieku „Bystry Rów” na odcinku od ul. Nowokresowej 2013/02/19
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin 2013/02/19
Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych z odpowiednim znakowaniem, przeznaczonych do celów promowania Miasta Szczecin 2013/02/18
Budowa Portu Jachtowego w Szczecinie w zakresie etapu Ia – część lądowa i etapu Ib – część wodna 2013/02/15
Przebudowa ulicy Spiskiej na os. Gumieńce w Szczecinie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Okulickiego i Wrocławską do wysokości GPZ 2013/02/15
Wsparcie organizacyjne przy realizacji projektów promujących Miasto Szczecin 2013/02/15
Wykonanie wdrożenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu nr 2132 (Pogodno 132) miasta Szczecin 2013/02/15
Wykonanie wdrożenia modernizacji ewidencji gruntów 2013/02/07
Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń w poniższych częściach: część I – szkolenie z obsługi trudnego klienta wewnętrznego i zewnętrznego, część II - szkolenie z Systemu Zarządzania Jakością ISO 0991; 2008 2013/02/07
Przeprowadzenie ogólnopolskich, regionalnych oraz lokalnych kampanii outdoorowych w roku 2013 oraz usługi reklamowe dla Urzędu Miasta Szczecin 2013/02/05
Przeprowadzenie ogólnopolskich, regionalnych oraz lokalnych kampanii outdoorowych w roku 2013 oraz usługi reklamowe dla Urzędu Miasta Szczecin 2013/02/05
Usługa reklamowa polegająca na druku i ekspozycji reklamy wielkoformatowej w miastach: Warszawa, Katowice, Wrocław, Kraków, Poznań. 2013/02/05
Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko – ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej nr 14, ul. Strzałowska 27a, 71-730 Szczecin – dokończenie zadania inwestycyjnego 2013/01/31
DOKOŃCZENIE ZADANIA - „Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z budynkiem zaplecza szatniowo – sanitarnego oraz zagospodarowaniem terenu, Moje Boisko -ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej nr 71, ul. Bośniacka 7, 70-842 Szczecin” 2013/01/31
Dostawa zestawów prezentacyjno - szkoleniowych dla projektu Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin 2013/01/18
Dostawa licencji oprogramowania systemowego dla projektów Portal BEZPIECZNI RAZEM i Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin 2013/01/17
Wykonanie prac rozbiórkowych na działce nr 10 obr. 4047 przy ul. Batalionów Chłopskich 61 w Szczecinie w ramach zadania „Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju 2013/01/11
Sprawowanie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Budowa „Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju” 2013/01/07
Świadczenie usług tłumaczeń pisemnych i ustnych z zakresu języka angielskiego i niemieckiego na polski i odwrotnie dla Urzędu Miasta Szczecin 2012/12/31
BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU GMINY MIASTO SZCZECIN ORAZ JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 2012/12/21
Dostawa i montaż systemu kurtyn akustycznych w budynku Filharmonii Szczecińskiej im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie przy ul. Małopolskiej 2012/12/19
Świadczenie usług zdrowotno-diagnostycznych z zakresu uzależnienia od alkoholu, polegających na przeprowadzeniu badania i sporządzeniu wspólnej opinii przez biegłych sądowych (lekarz psychiatra i psycholog lub lekarz psychiatra i specjalista psychoterapii uzależnień) na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinie 2012/12/17
Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej przepompowni przy ulicy Przestrzennej, Gdańskiej i Spiskiej na terenie Gminy Miasta Szczecin 2012/12/07
Przygotowanie poprzez obróbkę cieplną produktów żywnościowych oraz wydawanie gorących posiłków dla osób uprawnionych skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2012/12/03
Wykonanie prac geodezyjnych dotyczących nieruchomości na terenie Miasta Szczecin 2012/11/30
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych oraz zwrot do zamawiającego przesyłek po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy na rzecz Urzędu Miasta Szczecin 2012/11/27
Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin 2012/11/23
Wystawianie kart zgonu osobom zmarłym oraz ustalenie przyczyny zgonu 2012/11/22
Korekta redakcyjna, językowa, opracowanie graficzne, ujednolicenie materiału, druk i oprawa introligatorska w formacie A4 oraz wykonanie wersji elektronicznej „Raportu o stanie miasta 2012” 2012/11/22
Usługi medyczne w zakresie przeprowadzania badań profilaktycznych oraz usług pielęgniarskich dla pracowników Urzędu Miasta Szczecin 2012/11/19
Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych z odpowiednim oznakowaniem przeznaczonych do celów promowania Miasta Szczecin (w tm promocji projektów unijnych) 2012/11/06
Wystawianie kart zgonu osobom zmarłym oraz ustalenie przyczyny zgonu 2012/11/06
Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin 2012/10/29
Wykonywanie w roku 2012 wycen nieruchomości zgodnie ze specyfiką zadań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 2012/10/23
Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Urzędu Miasta Szczecin 2012/10/19
Dostawa sprzętu komputerowego 2012/10/17
Przebudowa pomieszczeń w budynku głównym i pracowni zawodowych w budynku Ośrodka Kształcenia Praktycznego Zachodniopomorskiego Centrum Edukacyjnego 2012/10/16
Zaprojektowanie i wykonanie przedsięwzięcia pn. Budowa EKOPORTU przy ul. Górnej 3b w Szczecinie, w ramach systemu punktów zbiórki odpadów Gminy Miasta Szczecin- inwestycja typu zaprojektuj i wybuduj 2012/10/11
Budowa zbiornika retencyjnego wód deszczowych Warszewo etap II - regulacja cieku Bystry rów i budowa drogi dojazdowej część II przy ul. Duńskiej w Szczecinie 2012/10/10
Dostawa elektronicznych treści edukacyjnych dla realizacji projektu „Portal EDUKACYJNY województwa zachodniopomorskiego - Szczecin 2012/10/09
Osuszenie i izolacje ścian piwnicznych i fundamentowych wraz z pracami towarzyszącymi w Przedszkolu Publicznym Nr 48 przy ul. 9-go Maja 13 w Szczecinie – ETAP I 2012/09/27
Budowa systemu monitoringu wizyjnego telewizji dozorowej TVD, systemu sygnalizacji włamania i napadu SWiN oraz systemu kontroli dostępu SKD wraz z budową instalacji elektrycznych zasilających w budynku Filharmonii Szczecińskiej im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie przy ul. Małopolskiej 2012/09/26
Zakup energii elektrycznej dla 498 punktów poboru Gminy Miasto Szczecin i jej jednostek organizacyjnych oraz innych instytucji 2012/09/17
Opracowanie, skład, druk i dostawa miejskich kalendarzy promocyjnych dla Gminy Miasto Szczecin - wybór oferty 2012/09/17
Dostawa upominków z odpowiednim znakowaniem przeznaczonych do celów promowania projektów pn.: ”Mobilne stoisko EGOS” oraz „Organizacja XVI Konferencji Szkoleniowej pn. Kompleksowa gospodarka odpadami” realizowanych przez Gminę Miasto Szczecin w ramach dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2012/09/12
Dostawa elektronicznych treści edukacyjnych dla realizacji projektu „Portal EDUKACYJNY województwa zachodniopomorskiego - Szczecin 2012/09/07
Dostawa, instalacja i serwisowanie 20 sztuk lamp solarnych hybrydowych na terenie Gminy Miasto Szczecin 2012/09/03
Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Urzędu Miasta Szczecin 2012/08/31
Wykonanie oraz montaż: tabliczek z nazwami ulic i słupków Systemu Informacji Miejskiej, tablic z numeracją budynków oraz tablic oznakowania miejsc wyjątkowych, w wyznaczonym obszarze Miasta Szczecin 2012/08/30
Przebudowa stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 1551, Szczecin ul. Sowia/Kozia 2012/08/30
Wykonanie prac geodezyjnych dotyczących nieruchomości na terenie Miasta Szczecin 2012/08/29
Wyłonienie zarządcy samorządowej instytucji kultury pod nazwą Trafostacja Sztuki w Szczecinie 2012/08/29
Remont pokrycia dachowego budynku Pracowni Zajęć Praktycznych w Zespole Szkół Elektryczno – Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61 w Szczecinie 2012/08/24
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania inwestycyjnego pn."Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej 2012/08/23
Wymiana pokrycia dachowego nad budynkiem internatu w Zespole Szkół Budowlanych przy ul. Unisławy 32/33 w Szczecinie 2012/08/20
Budowa boisk sportowych wraz z przebudową kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Zespole Szkół Nr 9 przy ul. Ks. Dąbrówki 10 w Szczecinie 2012/08/16
Przebudowa bloku sportowego budynku Szkoły Podstawowej Nr 11 przy ul. Emilii Plater 20 w Szczecinie – etap I 2012/08/03
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej 2012/07/30
Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Urzędu Miasta Szczecin 2012/07/30
Budowa „Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju" 2012/07/30
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin z tytułu posiadania majątku znajdującego się w bezpośrednim jej zarządzie oraz majątku administrowanego przez pozostałe jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin na okres od 01.01.2013r. do 31.12.2014r. 2012/07/26
Obsługa kotłowni opalanych brykietem drzewnym w jednostkach oświatowych wraz z zakupem i dostawą opału w sezonie grzewczym 2012/2013 2012/07/24
Wykonywanie w roku 2012 wycen nieruchomości zgodnie ze specyfiką zadań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 2012/07/20
Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Romera i Benesza w Szczecinie”- etap I odcinek D1- D5 w ul. Szafera 2012/07/19
Ustawienie i opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych na terenie Szczecina 2012/07/19
Usługa ochrony imprez: V Międzynarodowy Festiwal Sztucznych Ogni PYROMAGIC 2012 2012/07/12
Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą w ramach programu osiedlowe i dzielnicowe centra sportu i rekreacji przy Gimnazjum nr 10 ul. Siemiradzkiego 2 w Szczecinie działka nr 152 2012/07/10
Budowa dróg publicznych na osiedlu domów mieszkalnych wielorodzinnych i jednorodzinnych „MAŁE BŁONIA” przy ul. Łącznej w Szczecinie – Etap II (odcinek A1-E1,C-D,O-P) 2012/07/06
Wykonanie prac geodezyjnych dotyczących nieruchomości na terenie Miasta Szczecin 2012/07/04
Świadczenie usług tłumaczeń pisemnych i ustnych za zakresu niemieckiego na polski i odwrotnie dla projektu unijnego pn. Transgraniczna Sieć Centrów Usług i Doradztwa (SBC) Euroregionu Pomerania realiz 2012/07/03
Przebudowę pomieszczeń toalet w budynku Szkoły Podstawowej nr 41 przy ulicy Cyryla i Metodego 44 w Szczecinie – etap II 2012/07/02
Remont dachu budynku Pracowni Języków Obcych Zespołu Szkół Budowlanych przy ul. Unisławy 32/33 w Szczecinie 2012/06/28
Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin 2012/06/21
Przebudowa pomieszczeń mieszkalnych na sale lekcyjne w Szkole Podstawowej nr 48 przy ul. Czorsztyńskiej 35 w Szczecinie 2012/06/20
Sprawowanie nadzoru autorskiego na zadaniu: Budowa Trasy Północnej w Szczecinie – etap II wraz z dojazdem przez ul. Łączną 2012/06/14
Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 59 przy ul. Dąbskiej 105 w Szczecinie, o salę gimnastyczną z zapleczem socjalnym i częścią dydaktyczną wraz z zagospodarowaniem terenu i zewnętrzny 2012/06/13
Modernizację punktów zbiórki odpadów problemowych Ekoportów w ramach projektu Household Participation in Waste Management. 2012/06/13
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Budowa „Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju” – Etap I 2012/06/12
Wykonanie elektronicznej wersji publikacji „Strategia Rozwoju Szczecina 2025” w postaci prezentacji multimedialnej oraz powielenie na 500 nośnikach USB o pojemności 4GB 2012/06/08
Przeprowadzenie i realizacja szkoleń dla pracowników Urzędu Miasta Szczecin 2012/06/01
Dostawę upominków z odpowiednim znakowaniem przeznaczonych do celów promowania projektu pn. „Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie” realizowanego przez Gminę Miasto Szczecin 2012/05/29
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odprowadzenia wód deszczowych z Obwodnicy Śródmieścia Szczecina etap V z rejonu skrzyżowania z ulicami Arkońską i Niemierzyńską 2012/05/28
Produkcja banerów, płyt PCV, taśm grodzeniowych i samoprzylepnych 2012/05/23
Zakup i dostawa komputerów stacjonarnych i przenośnych, urządzeń wielofunkcyjnych, projektorów oraz ekranów projekcyjnych 2012/05/21
Dostawa materiałów promocyjnych z odpowiednim znakowaniem przeznaczonych do celów promowania Miasta Szczecin 2012/05/16
Remont dachu w budynku Przedszkola Publicznego Nr 74 przy ul. 26-go Kwietnia 3 2012/05/14
Zakup usług hotelowych 2012/05/11
Przebudowa sanitariatów w budynku Gimnazjum Nr 8 przy ulicy Dubois 38/41 w Szczecinie 2012/05/11
Remont dachu budynku przy ul. Kolumba 86-87 w Szczecinie 2012/05/08
Port Jachtowy Szczecin – etap 0 – podniesienie poziomu terenu Wyspy Grodzkiej wraz z umocnieniem linii brzegowej od strony kanału Duńczyca 2012/05/02
Wykonanie prac geodezyjnych dotyczących nieruchomości na terenie Miasta Szczecin 2012/04/25
Wymiana okien w budynkach przy ul. Krasińskiego Nr: 1, 2, 99, 101, 102, 103 i 104 w ramach zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie Etap I i II 2012/04/24
Studium Techniczno - Ekonomiczne wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa Trasy Północnej, etap III 2012/04/20
Zakup usług hotelowych 2012/04/20
Budowa ulicy Jemiołowej z infrastrukturą techniczną na osiedlu Warszewo w Szczecinie 2012/04/13
Ubezpieczenie mienia Gminy Miasto Szczecin- placówek oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych w okresie od 01.07.2012 do 30.06.2014 2012/04/12
Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Szczecin w ramach projektów: Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego – etap 1 Infrastruktura i Portal edukacyjny województwa zachodniop. 2012/04/06
Założenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) łącznie z założeniem numerycznej mapy zasadniczej (NMZ) na terenie miasta Szczecina w systemie GEO - INFO 2012/04/05
Projekt wykonawczy Systemu Informacji Miejskiej w Szczecinie, w zakresie: 2012/04/03
Remont układu odwadniającego wraz z rowem odprowadzającym i instalacją wód deszczowych w rejonie wiaduktu kolejowego nad ul. Nad Odrą w Szczecinie 2012/03/30
Remont elewacji zabytkowego budynku Urzędu Miasta przy Placu Armii Krajowej 1 w Szczecinie wraz z wykonaniem hydroizolacji ścian piwnicznych i fundamentowych 2012/03/29
Przebudowa ul. Rysiej i Kaczej na os. Kijewo w Szczecinie 2012/03/28
Zakup i dostawa akcesoriów i drobnego sprzętu komputerowego w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin 2012/03/27
Modernizację punktów zbiórki odpadów problemowych Ekoportów w ramach projektu Household Participation in Waste Management 2012/03/27
Dostawa materiałów promocyjnych z odpowiednim znakowaniem do celów promowania Miasta Szczecin 2012/03/27
Opracowanie spójnej koncepcji graficznej i przygotowanie projektów materiałów promocyjnych finału regat TTSR 2013 oraz wydarzeń towarzyszących realizowanych w latach 2012-2013 2012/03/26
Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Szczecin wraz z usługą dostępu do Internetu 2012/03/22
Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy miasto Szczecin 2012/03/21
Dostawa nośników informacyjnych i gadżetów przeznaczonych dla uczestników konferencji pn. VIII Forum Samorządowe 2012/03/20
Budowę trzech kładek dla pieszych (mostków parkowych) o numerach 2, 3 i 6 nad rzeką Bukowa 2012/03/20
Wsparcie organizacyjne przy realizacji projektów promujących Miasto Szczecin 2012/03/19
Trasy widokowe i szlaki konne. Inwestycja typu: zaprojektuj i wybuduj 2012/03/16
Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni szkolnych szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych 2012/03/16
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu ustawy Kodeks postępowania administracyjnego 2012/03/16
Polepszenie dostępności turystycznej obiektów rekreacyjnych w Lasku Arkońskim. Inwestycja typu Zaprojektuj i wybuduj 2012/03/16
Druk materiałów poligraficznych i promocyjnych przeznaczonych do promowania konferencji pn. VIII Forum Samorządowe 2012/03/15
Produkcja i kolportaż druków promocyjnych Miasta Szczecin 2012/03/14
Remont elewacji zabytkowego budynku Urzędu Miasta przy Placu Armii Krajowej 1 w Szczecinie wraz z wykonaniem iluminacji oraz hydroizolacji ścian piwnicznych i fundamentowych 2012/03/12
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu: „Budowa Trasy Północnej w Szczecinie – etap II wraz z dojazdem przez ulicę Łączną” 2012/03/01
Modernizację punktów zbiórki odpadów problemowych Ekoportów w ramach projektu Household Participation in Waste Management 2012/02/29
Wykonanie prac geodezyjnych dotyczących nieruchomości na terenie Miasta Szczecin 2012/02/28
Organizacja V Międzynarodowego Festiwalu Sztucznych Ogni PYROMAGIC - Szczecin 2012 - Pokazy Mistrzów oraz organizacja pokazów sztucznych ogni podczas Dni Morza - Sail Szczecin 2012 2012/02/20
Produkcja wydarzeń artystycznych towarzyszących TTSR 2013 2012/02/17
Założenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) łącznie z założeniem numerycznej mapy zasadniczej (NMZ) na terenie miasta Szczecina w systemie GEO - INFO 2012/02/17
Usługi Public Relations w zakresie kreowania pozytywnego wizerunku miasta w mediach ogólnopolskich i on-line 2012/02/16
Opracowanie wielobranżowej koncepcji programowo-przestrzennej dla przebudowy ulicy Kolumba w Szczecinie 2012/02/14
Obsługa sanitarna imprez organizowanych w Szczecinie w 2012 r. 2012/02/10
Studium Techniczno – Ekonomiczne wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla przebudowy ul. Szafera 2012/02/06
Korekta językowa dokumentu Strategia Rozwoju Szczecina 2025 w polskiej wersji językowej, korekta redakcyjna opracowanie graficzne, ujednolicenie materiału oraz druku i oprawa introligatorska Strategii 2012/02/03
Wykonywanie w roku 2012 wycen nieruchomości zgodnie ze specyfika zadań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 2012/02/01
Budowa miedzyosiedlowego parku rekreacyjnego przy ul. Kutrzeby wSzczecinie w ramach projektu " Miedzyosiedlowy park rekreacyjnyprzy ul. Kutrzeby w Szczecinie". 2012/01/27
Przeprowadzenie ogólmopolskich. regionalnych oraz lokalnych kampanii outdoorowych ora usługi reklamowe dla UM 2012/01/26
Wykonanie prac geodezyjnych dotyczących nieruchomości na terenie Miasta Szczecin 2012/01/25
Świadczenie usług zdrowotno- diagnostycznych z zakresu uzależnienia od alkoholu polegających na przeprowadzeniu badania i sporzadzeniu wspólnej opinii przez biegłych sadowych ( psycholog, psychiatra) 2012/01/12
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego oraz akcesoriów w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin 2012/01/05
Organizacja i przeprowadzenie rekrutacji do żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego 2012/01/05
Usługa dostępu do Internetu dla Urzędu Miasta i Rad Osiedli 2012/01/04
Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej przepompowni przy ul. Przestrzennej, Gdańskiej i Spiskiej na terenie Gminy Miasto Szczecin 2012/01/04
Przeprowadzenie ogólmopolskich. regionalnych oraz lokalnych kampanii outdoorowych ora usługi reklamowe dla UM 2012/01/03
Wykonanie oraz montaż tabliczek z nazwami ulic i słupków Systemu Informacji Miejskiej, w wyznaczonym obszarze Miasta Szczecin 2011/12/30
Świadczenie usług zdrowotno- diagnostycznych z zakresu uzależnienia od alkoholu, polegających na przeprowadzeniu badania i sporzadzeniu wspólnej opinii przez biegłych sądowych ( psycholog, psychiatra) 2011/12/22
Dostawa oprogramowania portalu i elektronicznych treści edukacyjnych dla projektów „Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego – Szczecin” i „Portal BEZPIECZNI RAZEM 2011/12/21
Rozbiórka budynków mieszkalnych: wielorodzinnego przy ul. Dąbskiej 90 w Szczecinie i jednorodzinnego przy ul. Zoologicznej 15 A w Szczecinie. 2011/12/20
Wycinkę drzew i krzewów rosnących na terenie Wyspy Grodzkiej w celu przygotowania Wyspy pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej; Wyspa Grodzka, dz. Nr 11 obręb 84 Szczecin - Śródmieście 2011/12/19
Prowadzenie badań laboratoryjnych dla zadania Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie 2011/12/15
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod fu 2011/12/14
Publikacja ogłoszeń prasowych oraz przekazów reklamowych Gminy Miasto Szczecin w prasie codziennej o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym na 2012r. 2011/12/12
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i frankownicy na potrzeby Urzędu Miasta Szczecin 2011/12/12
Świadczenie usług zdrowotno- diagnostycznych z zakresu uzależnienia od alkoholu, polegających na przeprowadzeniu badania i sporzadzeniu wspólnej opinii przez biegłych sądowych ( psycholog, psychiatra) 2011/12/09
Bieżąca obsługa prawna Gminy Miasto Szczecin 2011/12/06
Usługi medyczne w zakresie przeprowadzenia badań profilaktycznych i usług pielęgniarskich dla pracowników Urzędu Miasta Szczecin 2011/12/05
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu rozwoju umiejętności i kompetencji wystąpień publicznych oraz z rozwoju umiejętności komunikacyjnych dla pracowników Urzędu Miasta Szczecin 2011/12/01
Cz I. Świadczenie usług telekomunikacyjnych w Gmachu Urzędu Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1 oraz Filii Urzędu przy ul. Rydla 39/40 w zakresie obsługi połączeń:lokalnych,międzystrefowych(...) 2011/12/01
Roczna prenumerata prasy krajowej i zagranicznej oraz czasopism i ich dostawa do Urzędu Miasta Szczecin w roku 2012 2011/11/30
Usługa dostępu do internetu i łacze cyfrowe dla Urzędu Miasta Szczecin 2011/11/29
Roboty remontowe w gmachu Urzędu Miasta Szczecin i jego agendach w roku 2012 2011/11/29
Usługa edukacyjna w ramach projektu - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin. 2011/11/29
Dostawa papieru, kartonu, wyrobów z papieru i tektury oraz innych materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Miasta Szczecin 2011/11/28
Budowa systemu szerokopasmowego bezprzewodowego dostępu do interentu. Inwestycja typu: "Zaprojektuj i wybuduj" w ramach projektu "Aktywnie i inetraktywnie w Lasach Miejskich Szczecina 2011/11/28
Dostawa komputerów przenośnych, ploterów, proofera cyfrowego, risografu oraz serwerów z monitorami i oprogramowaniem do szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych 2011/11/25
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Urzędu Miasta Szczecin 2011/11/23
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu prawa budowlanego w ramach realizacji projektu pn. „Sprawny Urząd Miasta Szczecin szansą na lepszą administrację 2011/11/18
Świadczenie usług tłumaczeń pisemnych i ustnych z zakresu języka angielskiego i niemieckiego na polski i odwrotnie dla Urzędu Miasta Szczecin 2011/11/16
Budowa Trasy Północnej w Szczecinie – ETAP II wraz z dojazdem przez ul. Łączną 2011/11/14
Wykonanie prac geodezyjnych dotyczących podziałów nieruchomości na terenie miasta Szczecin 2011/11/09
Wykonanie, dostawa i złomowanie tablic rejestracyjnych 2011/11/09
Przygotowanie poprzez obróbkę cieplną produktów żywnościowych oraz wydawanie gorących posiłków dla osób uprawnionych skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2011/11/08
Przebudowa basenu przeciwpożarowego zlokalizowanego na Placu Zwycięstwa w Szczecinie 2011/11/07
Wystawianie kart zgonu osobom zmarłym oraz ustalenie przyczyny zgonu 2011/11/02
Dokończenie zadania pn.: „Przebudowa zespołu boisk Szkolnych wraz z istniejącą infrastrukturą techniczną... 2011/10/25
Wykonywanie w roku 2011 wycen nieruchomości zgodnie ze specyfiką zadań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 2011/10/20
Zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Pokładowej 19, 20 – jednym z budynków Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej im. Konstantego Maciejewicza 2011/10/20
Przebudowa pomieszczeń sanitarno – socjalnych przy hali sportowej w części C budynku Gimnazjum Nr 7 przy ul. Z. Nałkowskiej 33 w Szczecinie” ( ETAP I ) 2011/10/17
Obudowa klatki schodowej na poziomie parteru i piętra w budynku Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej im. Konstantego Maciejewicza przy 2011/10/11
Dostawa druków na potrzeby Urzędu Miasta Szczecin 2011/10/11
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej” [etap II, część I] 2011/10/10
Druk materiałów promocyjnych dla Biura ds. Morskich Urzędu Miasta Szczecin 2011/10/04
Opracowanie składu, druku i dostawy miejskich kalendarzy promocyjnych dla Gminy Miasto Szczecin 2011/09/30
Budowa drogi dojazdowej do nieruchomości w rejonie ulic Duńskiej - Krasińskiego w Szczecinie 2011/09/27
Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej dystrybucyjnej dla obiektu: Port Jachtowy - Szczecin; Wyspa Grodzka, dz. nr 11 obręb 84 Szczecin - Śródmieście 2011/09/27
Zabezpieczenie skarpy drogi dojazdowej do ZWiK w ul. ks. Warcisława I w Szczecinie 2011/09/26
Wykonywanie w roku 2011 wycen nieruchomości zgodnie ze specyfiką zadań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 2011/09/22
Budowa dwufunkcyjnego węzła cieplnego c.o. dla pomieszczeń Filharmonii i wentylacji mechanicznej Sali Sesyjnej oraz modernizacja wewnętrznej instalacji c.o. Filharmonii i lewego skrzydła gmachu UM 2011/09/20
Projekt budowlany remontu i przebudowy węzłów sanitarnych (pom. Nr P166, P213, 1271, 2265, 3033,0014,1010,2013,3011,0062) w gmachu Urzędu Miasta Szczecin 2011/09/14
Rozbudowę i przebudowę budynku Żłobka Miejskiego nr 8 przy ul. Niedziałkowskiego 49 2011/09/14
Modernizacja Ośrodka Sportów Wodnych AZS – Wyspa Wenecja ul. Heyki 4 w Szczecinie 2011/09/14
Remont dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 63 przy ul. Grodzkiej 23 w Szczecinie – I etap 2011/09/14
Produkcja druków reklamowych 2011/09/12
Dokończenie zadania pn.: Przebudowa zespołu boisk Szkolnych wraz z istniejącą infrastrukturą techniczną, budowa murowanego budynku szatniowo-sanitarnego, budowa oświetlenia terenu, a także likwidacja 2011/09/09
Dostawa upominków z odpowiednim znakowaniem 2011/09/09
Opracowanie wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego zagospodarowania Placu Orła Białego w Szczecinie wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę 2011/09/08
Przebudowa pomieszczenia kancelarii tajnej w gmachu Urzędu Miasta Szczecin 2011/09/06
Wymiana okien drewnianych na okna PCV w budynku Gimnazjum nr 26 w Szczecinie 2011/09/06
Dostawa piór i długopisów z odpowiednim znakowaniem, przeznaczonych do celów reprezentacyjnych miasta, w okresie od dnia podpisania umowy do 31.03.2012 r. 2011/09/05
Skład, druk oraz dostarczenie dwóch publikacji podsumowujących projekty realizowane przez Gminę Miasto Szczecin – Debaty Transgraniczne oraz III Edycja Konferencji Transgranicznej 2011/09/01
Dokończenie zadania po nazwą „Budowa boisk sportowych – program MOJE BOISKO-ORLIK 2012 wraz z niezbędną infrastrukturą i budynkiem zaplecza socjalnego przy Szkole Podstawowej Nr 48 2011/08/31
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w formie e-learningu, z zakresu kodeksu etyki urzędnika, w ramach realizacji projektu pn. „Sprawny Urząd Miasta Szczecin szansą na lepszą administrację 2011/08/26
Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Łosiowej 5 w Szczecinie 2011/08/18
Kompleksowy remont toalet uczniowskich w budynku Gimnazjum nr 9 przy ul. Dunikowskiego 1 w Szczecinie- I etap 2011/08/17
Obudowa klatki schodowej na poziomie parteru i piętra w budynku Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej im. Konstantego Maciejewicza przy ul. Łabędziej 4 w Szczecinie 2011/08/17
Dostawa sprzętu komputerowego, elektronicznego i prezentacyjnego oraz oprogramowań do szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych 2011/08/16
Wykonanie audytu efektywności wykorzystania energii elektrycznej w jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin 2011/08/16
Projekt budowlany remontu i przebudowy węzłów sanitarnych (pom. Nr P166, P213, 1271, 2265, 3033,0014,1010,2013,3011,0062) w gmachu Urzędu Miasta Szczecin 2011/08/12
Sporządzenie dokumentacji projektowej iluminacji gmachu Urzędu Miasta Szczecin 2011/08/12
Druk i dostawa materiałów informacyjno promocyjnych w związku z realizacją projektu pn: Transgraniczna sieć Centrów Usługowo Doradczych Euroregionu Pomerania finansowanego z programu unijnego INTERREG 2011/08/12
Przebudowa pomieszczenia kancelarii tajnej w gmachu Urzędu Miasta Szczecin 2011/08/11
Dostawa samochodu specjalistycznego do zadań przeciwpożarowych w ramach projektu 2011/08/09
Dokumentacja techniczna przebudowy kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Romera i Benesza w Szczecinie 2011/08/04
Obsługa kotłowni opalanych brykietem drzewnym w jednostkach oświatowych wraz z zakupem i dostawą opału w sezonie grzewczym 2011/2012 2011/08/01
Remont i przebudowa pomieszczeń węzłów sanitarnych o nr 2062, 3055, P091, 1251, 2251, 1237, 1239, 2234, 2236, 3237, 3239 w gmachu Urzędu Miasta Szczecin 2011/08/01
Remont klatki schodowej od ul. Odrowąża w gmachu Urzędu Miasta Szczecin 2011/07/28
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz realizacja zadania pn. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 61, ul. 3 Maja 4/7, 70-214 Szczecin 2011/07/27
Zaprojektowanie i wykonanie robót objętych zadaniem inwestycyjnym: Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego – etap I Infrastruktura 2011/07/27
Budowa kompleksowego systemu bezpieczeństwa, monitoringu i ochrony przeciwpożarowej lasów miejskich Szczecina. Inwestycja typu „Zaprojektuj i wybuduj” 2011/07/22
: Projekt budowlany remontu i przebudowy węzłów sanitarnych (pom. P166, P213, 1271, 2265, 3033, 0014, 1010, 2013, 3011,0062) w gmachu Urzędu Miasta Szczecin 2011/07/22
Sporządzenie dokumentacji projektowej iluminacji gmachu Urzędu Miasta Szczecin 2011/07/21
Dostawa upominków z odpowiednim znakowaniem przeznaczonych do celów promowania projektów realizowanych przez Gminę Miasto Szczecin 2011/07/20
Remont dachu budynku przy ul. Kolumba 86-87 w Szczecinie 2011/07/18
Remont toalet w budynku Gimnazjum Nr 2 przy ul. Cyryla i Metodego 43 w Szczecinie 2011/07/12
Wykonanie hydroizolacji ścian piwnicznych i fundamentowych wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Urzędu Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej 1 – Etap II skrzydło zachodnie wraz z budynkiem PINB 2011/07/11
Wykonywanie w roku 2011 wycen nieruchomości zgodnie ze specyfiką zadań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 2011/07/08
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz realizacja zadania pn. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 61, ul. 3 Maja 4/7, 70-214 Szczecin 2011/07/08
Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Łosiowej 5 w Szczecini 2011/07/07
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz realizacja zadania pn. Zaprojektowanie i wykonanie MAŁEGO BOISKA SPORTOWEGO, BIEŻNI I ŚCIEŻKI ZDROWIA wg programu „GRYFUŚ” 2011/07/07
Dostawa sprzętu i wyposażenia do pracowni zawodowych szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych 2011/07/06
Ochrona wyspy Bielawa wraz z całą infrastrukturą i obiektami znajdującymi się na wyspie 2011/07/06
Założenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) łącznie z założeniem numerycznej mapy zasadniczej (NMZ) na terenie miasta Szczecina w systemie GEO- INFO 2011/07/06
Obudowa klatki schodowej na poziomie parteru i piętra w budynku Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej im. Konstantego Maciejewicza przy ul. Łabędziej 4 w Szczecinie 2011/07/05
Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni szkolnych szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych 2011/07/04
Usługa w zakresie badań diagnostycznych dotyczących problemu uzależnień od substancji psychoaktywnych na terenie Gminy Miasto Szczecin oraz w zakresie oceny stanu zdrowia i potrzeb zdrowotnych 2011/07/04
Przebudowa pomieszczeń sanitarno - socjalnych przy hali sportowej w części C budynku Gimnazjum Nr 7 przy ul. Z. Nałkowskiej 33 w Szczecinie ( ETAP I ) 2011/07/04
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz realizacja zadania pn: Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko - ORLIK 2012 przy SP 71 ul. Bośniacka 7, 70-842 Szczecin 2011/07/01
Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz realizacja zadania pn.Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko ORLIK 2012 przy SP nr 14 ul. Strzałowska 27 w Szcze 2011/07/01
Wykonanie hydroizolacji ścian piwnicznych i fundamentowych wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Urzędu Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej 1 – Etap I skrzydło zachodnie 2011/06/30
Projekt wykonawczy Systemu Informacji Miejskiej w Szczecinie w zakresie oznakowania ulic oraz przygotowanie bazy danych elementów SIM 2011/06/29
Ustawienie i opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych na terenie Szczecina 2011/06/29
Dostawa i montaż 200 sztuk stojaków rowerowych na terenie Gminy Miasto Szczecin 2011/06/27
Wykonywanie w roku 2011 wycen nieruchomości zgodnie ze specyfiką zadań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 2011/06/24
Wykonanie nawierzchni syntetycznej na istniejącym placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Złotowskiej 86 w Szczecinie 2011/06/24
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz realizacja zadania pn.: Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z pomieszczeniami (w budynku szkoły) zaplecza szatniowo - sanitarnego oraz zagospo 2011/06/22
Przebudowa toalet w budynku Gimnazjum nr 12 przy ul. Świętoborzyców 40 w Szczecinie - etapy I, II oraz IIIa 2011/06/21
Budowa Systemu Centrów Informacji Turystycznej w Szczecinie 2011/06/16
Druk i dostawa materiałów promocyjnych dla Urzędu Miasta Szczecin 2011/06/15
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach realizacji projektu pn. „Sprawny Urząd Miasta Szczecin szansą na lepszą administrację 2011/06/15
Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Szczecin 2011/06/14
Dostawa upominków z odpowiednim znakowaniem, przeznaczonych do celów reprezentacyjnych miasta, w okresie od dnia podpisania umowy do 31.03.2012r. 2011/06/10
Dostawa mebli oraz akcesoriów meblowych i wyposażenia do pracowni szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych 2011/06/10
Sporządzenie dokumentacji projektowej iluminacji gmachu Urzędu Miasta Szczecin 2011/06/09
Modernizację pomieszczeń szkolnych i balkonu nad wejściem głównym oraz wymiana okien w budynku Gimnazjum nr 26 przy ul. Małkowskiego 12 w Szczecinie 2011/06/08
Projekt budowlano – wykonawczy remontu instalacji zimnej i cieplnej wody w gmachu Urzędu Miasta Szczecin 2011/06/06
Wzmocnienie osuniętej skarpy przy boisku „ORLIK” przy ul. Paproci w Szczecinie 2011/06/01
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz realizacja zadania pn. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 61, ul. 3 Maja 4/7, 70-214 Szczecin 2011/06/01
Remont i przebudowa pomieszczeń węzłów sanitarnych (pomieszczenia nr 0118, 0119, 1118, 1119, 3119, 3121, 2176, 2177) w gmachu Urzędu Miasta Szczecin 2011/06/01
Wydzielenie niezbędnych pomieszczeń dla punktu przedszkolnego na parterze w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Królowej Jadwigi 29 w Szczecinie 2011/05/30
Dostawa i montaż 200 sztuk stojaków rowerowych na terenie Gminy Miasto Szczecin 2011/05/26
Przeprowadzenie szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy i ewakuacji pracowników w wyniku zagrożenia pożarowego oraz z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej 2011/05/24
Przebudowa ul. Sowiej i Puszczykowej na os. Kijewo w Szczecinie 2011/05/23
Dostawa licencji oprogramowania systemowego dla projektów: „Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego – Szczecin”, „Portal Bezpieczni Razem” i „Szczecin Infrastruktura ... 2011/05/20
Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Lucjana Rydla 6 w Szczecinie w celu wydzielenia przeciwpożarowej strefy ZL II z pomieszczeniami punktu przedszkolnego ze strefy ZL III budynku szk 2011/05/19
Dostawa druków reklamowych, przeznaczonych do celów promowania Miasta Szczecin 2011/05/17
Dostawa licencji oprogramowania dla Urzędu Miasta Szczecin 2011/05/17
Zabezpieczenie techniczne programu artystycznego Dni Morza - Sail Szczecin 2011 oraz Dni Rzeki Odry 2011 2011/05/12
Założenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) łącznie z założeniem numerycznej mapy zasadniczej (NMZ) na terenie miasta Szczecina w systemie GEO-INFO 2011/05/11
Budowa Systemu Zarządzania Ruchem (SZR) w Szczecinie 2011/05/06
Dostawa upominków do Urzędu Miasta Szczecin, z odpowiednim znakowaniem, przeznaczonych do celów reprezentacyjnych miasta 2011/05/06
Dostawa nośników informacyjnych i gadżetów przeznaczonych dla uczestników konferencji pn. „VII Forum Samorządowe 2011/04/22
Wykonywanie w roku 2011 wycen nieruchomości zgodnie ze specyfiką zadań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 2011/04/22
Druk materiałów poligraficznych i promocyjnych przeznaczonych do promowania konferencji pn. VII Forum Samorządowe 2011/04/21
Budowa drogi dojazdowej do nieruchomości położonej w rejonie ulic Duńskiej-Krasińskiego w Szczecinie 2011/04/21
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu p.n.: „Trafostacja Sztuki Szczecin – przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej transformatorowni na Centrum Sztuki Współczesnej ... 2011/04/21
Projekt, dostawa i montaż instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniach gmachu Urzędu Miasta Szczecin 2011/04/20
Dostawa dwóch samochodów specjalistycznych w ramach projektu Bezpieczeństwo, monitoring i ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina 2011/04/19
Dostawa upominków z odpowiednim znakowaniem przeznaczonych do celów promowania Miasta Szczecin 2011/04/19
PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA NA ZADANIU: SZCZECIN INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO – ETAP 1 INFRASTRUKTURA 2011/04/15
Budowa ulicy Nowokresowej na odcinku od wjazdu na dz. Nr 7/6 do ulicy ks. Warcisława I wraz z infrastrukturą techniczną na os. „Warszewo” w Szczecinie 2011/04/15
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach realizacji projektu pn. „Sprawny Urząd Miasta Szczecin szansą na lepszą administrację 2011/04/11
Opracowanie spójnej koncepcji graficznej i przygotowanie projektów materiałów promocyjnych finału regat TTSR 2013 oraz wydarzeń towarzyszących realizowanych w latach 2011-2013 2011/04/08
Opracowanie konceptu kreatywnego dla trzech wybranych wydarzeń (eventów) organizowanych przez Miasto Szczecin 2011/04/07
Dostosowanie krat okiennych w gmachu Urzędu Miasta Szczecin dla potrzeb ewakuacji 2011/04/06
Pełnienie Funkcji Inżyniera oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zaprojektowania i wybudowania systemu zarządzania ruchem drogowym w Szczecinie 2011/04/06
Wykonanie niezbędnych robót hydrotechnicznych w ramach inwestycji pn. „Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalnego Centrum Edukacji wodnej i Żeglarskiej przy ul. Przestrzennej 2011/04/01
Dostawa mebli i wyposażenia biurowego na potrzeby Urzędu Miasta Szczecin 2011/03/31
Dostawa krzeseł i ław do budynku krytego basenu pływackiego 50-metrowego przy ul. Niedziałkowskiego w Szczecinie - wykonanych z materiałów trudno zapalnych oraz nie wydzielających toksycznych produktó 2011/03/31
Wsparcie organizacyjne i kompleksową obsługę imprezy pn. X Szczecińskie Spotkanie Organizacji Pozarządowych POD PLATANAMI 2011/03/29
Wsparcie organizacyjne przy realizacji projektów promujących Miasto Szczecin 2011/03/28
Dokonanie międzynarodowych ocen ratingowych Miasta Szczecin przez okres czterech lat: długoterminowej oraz krótkoterminowej 2011/03/28
Dostawa druków na potrzeby Urzędu Miasta Szczecin 2011/03/28
Przeprowadzenie ogólnopolskich, regionalnych oraz lokalnych kampanii outdoorowych oraz usługi reklamowe dla Urzędu Miasta Szczecin 2011/03/22
Budowa kompleksowego systemu bezpieczeństwa, monitoringu i ochrony przeciwpożarowej lasów miejskich Szczecina. Inwestycja typu Zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu Bezpieczeństwo, monitoring i ochr 2011/03/21
Dostawę pomocy dydaktycznych do pracowni szkolnych szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych 2011/03/11
Obsługa sanitarna imprez organizowanych w Szczecinie w 2011 r. 2011/03/09
Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 8 przy ul. Dubois 38/41 w Szczecinie 2011/03/09
Termomodernizacja budynku wraz z nową kolorystyką elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Emilii Plater 20 w Szczecinie, na działce o numerze geodezyjnym 4 w obrębie 3013 Nad Odrą 2011/03/08
Docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania i budową kotłowni gazowej w budynku Zespołu Szkół Nr 10 przy ul. Karpackiej 29 w Szczecinie 2011/02/28
Trafostacja Sztuki Szczecin – przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej transformatorni na Centrum Sztuki Współczesnej przy ul. Św. Ducha 4 w Szczecinie 2011/02/28
Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do skutecznego pozyskania dofinansowania środków pomocowych z Unii Europejskiej (UE) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2011/02/28
Organizacja IV Międzynarodowego Festiwalu Sztucznych Ogni PYROMAGIC–Sz-n 2011 oraz organizacja pokazów sztucznych ogni podczas Dni Morza–Sail Sz-n 2011 i przejęcia przez Polskę prezydencji 2011/02/28
Docieplenie ścian i stropodachu oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 74 i Gimnazjum nr 29 przy ul. Seledynowej 50 w Szczecinie w ramach programu 2011/02/25
Budowa stacji transformatorowej przy Szczecińskim Domu Sportu, przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie 2011/02/23
Wykonywanie w roku 2011 wycen nieruchomości zgodnie ze specyfika zadań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 2011/02/15
Budowa basenu treningowego z przeciwprądem 2011/02/15
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu kontroli i audytu w ramach realizacji projektu pn. „Sprawny Urząd Miasta Szczecin szansą na lepszą administrację 2011/02/15
Dostawa sprzętu i wyposażenia do pracowni zawodowych szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych 2011/02/11
Dostawa druków na potrzeby Urzędu Miasta Szczecin 2011/02/09
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe 2011/02/05
Wykonanie dokumentacji na przebudowę torowisk tramwajowych i sieci trakcyjnej w Szczecinie obejmującej opracowanie:1) programu funkcjonalno-użytkowego,2) dokumentacji projektowej,3) aktualizacji dokum 2011/02/02
Dostawa i instalacja 2 szt. saun w pomieszczeniach krytego basenu 50-metrowego przy ul. Niedziałkowskiego w Szczecinie 2011/02/02
Dostawa artykułów higienicznych na potrzeby Urzędu Miasta Szczecin 2011/02/01
Świadczenie usług zdrowotno-diagnostycznych z zakresu uzależnienia od alkoholu, polegających na przeprowadzeniu badania i sporządzeniu wspólnej opinii przez biegłych sądowych (psycholog, psychiatra) n 2011/01/27
Dostawa papieru, kartonu, wyrobów z papieru i tektury oraz innych materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Miasta Szczecin 2011/01/20
„Świadczenie usług tłumaczeń pisemnych i ustnych z zakresu języka angielskiego i niemieckiego na polski i odwrotnie” 2011/01/10
ROBOTY REMONTOWE W GMACHU URZĘDU MIASTA SZCZECIN I JEGO AGENDACH W ROKU 2011 2011/01/04
Inżynier Kontraktu dla Zadania Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 2010/12/28
Pomoc Techniczna dla Projektu Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. 2010/12/28
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek na potrzeby Urzędu Miasta Szczecin 2010/12/22
Wdrożenie systemu rozwoju kompetencji kadr w ramach realizacji projektu pn. „Sprawny Urząd Miasta Szczecin szansą na lepszą administrację 2010/12/15
Dostawa, montaż, uruchomienie oraz serwisowanie sezonowego, przenośnego lodowiska o wymiarach 15m x 28m, chłodzonego przy zastosowaniu agregatu chłodniczego zasilanego elektrycznie wraz z ręczną 2010/12/15
Remont dachu budynku Szkolnego Schroniska Młodziezowego przy ul. Monte Cassino 19a w Szczecinie 2010/12/14
„Remont dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy al. Piastów 6 w Szczecinie” 2010/12/13
Przygotowanie poprzez obróbkę cieplną produktów żywnościowych oraz wydawanie gorących posiłków dla osób uprawnionych skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2010/12/13
Dzierżawa cyfrowych urządzeń wielofunkcyjnych z opcjami kopiowania, drukowania, skanowania oraz opcją faksu wraz z ich serwisem na rzecz Urzędu Miasta Szczecin w okresie od podpisania umowy do 30.04. 2010/12/13
Budowa tymczasowych chodników, parkingu oraz oświetlenia dla tymczasowego boiska do gry w piłkę nożną przy ul. Pomarańczowej w Szczecinie 2010/12/06
Dostawa notesów, długopisów, plakatów oraz kubków promocyjnych w związku z realizacją projektu pn. „Sprawny Urząd Miasta Szczecin szansą na lepszą administrację 2010/12/01
Budowa basenu treningowego z przeciwprądem w budynku krytego basenu 50-metrowego 2010/11/26
Dostawa sprzętu i wyposażenia kuchennego do pracowni nauki zawodu w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 2, Zespole Szkół Nr 8 i Zespole Szkół Nr 6 w Szczecinie 2010/11/23
Opracowanie dokumentacji technicznej pn. „Budowa węzła „Tczewska” na przecięciu autostrady A6 z istniejącą ul. Tczewską oraz projektowaną ul. Nowoprzestrzenną, stanowiących ciąg drogi..... 2010/11/22
Budowa Ogrodu Botanicznego – Arboretum Syrenie Stawy na Terenie Parku Kasprowicza w Szczecinie. Przebudowa i budowa stosunków wodnych oraz odmulenie Stawów Syrenich na terenie projektowanego... 2010/11/19
Roczna prenumerata prasy krajowej i zagranicznej, czasopism oraz wydawnictw promulgacyjnych i ich dostawę do Urzędu Miasta Szczecin w roku 2011 2010/11/19
Utrzymanie czystości w budynku Urzędu Miasta Szczecin, jego agendach oraz terenach posesji w okresie od podpisania umowy do 31.12.2012r. 2010/11/19
„Zakup materiałów promocyjnych – tablice i tabliczki informacyjno – pamiątkowe oraz naklejki informacyjne przeznaczone do realizacji projektu „Poprawa jakości kształcenia szczecińskich... 2010/11/19
Ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów Gminy Miasto Szczecin oraz jej jednostek organizacyjnych na okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2012 r. 2010/11/18
Dostawa urządzeń – wyposażenia siłowni - dla obiektu krytego basenu 50-metrowego 2010/11/18
Dostawę sprzętu i wyposażenia oraz specjalistycznego oprogramowania dla pracowni nawigacji i pracowni symulacji silników okrętowych w Zespole Szkół Technicznych i Morskich przy.... 2010/11/16
Remont dachu budynku internatu w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Szczecinie, przy ul. Romera 2. 2010/11/15
Przeprowadzenie działań promujących projekt pod nazwą "Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie" 2010/11/10
Świadczenie usług telefonii komórkowej dla Gminy Miasto Szczecin 2010/11/09
Druk i dostawa kalendarza ściennego na 2011 rok 2010/11/09
Remont dachu budynku głównego VII Liceum Ogólnokształcącego 2010/11/04
Dostawa 8 sztuk trenażerów pływackich dla obiektu krytego basenu 50-metrowego przy ul. Niedziałkowskiego w Szczecinie 2010/10/26
Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Szczecin 2010/10/25
Budowa sięgacza ul. Nowokresowej oraz przebudowa części ul. Kresowej i Jemiołowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na osiedlu „Warszewo” w Szczecinie. 2010/10/18
Dobudowa dźwigu osobowego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych do budynku Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi przy Al. Wojska Polskiego 119 w Szczecinie 2010/10/12
Wykonywanie w roku 2010 wycen nieruchomości zgodnie ze specyfiką zadań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 2010/10/11
Remont sali gimnastycznej w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 4 ul. Pokoju 48 w Szczecinie 2010/10/11
Zagospodarowanie parku przy ul. Przygodnej w Szczecinie 2010/10/05
BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ WZDŁUŻ RZEKI PŁONI 2010/10/04
Dostawa i montaż mebli ruchomych – dla obiektu krytego basenu 50-metrowego przy ul. Niedziałkowskiego w Szczecinie 2010/09/30
Remont dachu budynku [obiekt wpisany do rejestru zabytków] Przedszkola Publicznego 2010/09/29
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach realizacji projektu pn. „Po pierwsze kompetencje – szkolenia i kursy dla pracowników Urzędu Miasta Szczecin 2010/09/29
Budowa ścieżki rowerowej z lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad jez. Szmaragdowe w Szczecinie (odcinek od ul. Panieńskiej poprzez Trasę Zamkową do mostu Cłowego). 2010/09/28
Opracowanie oraz wdrożenie procedury konsultacji społecznych spraw ważnych dla Gminy Miasto Szczecin – usługa związana z realizacją projektu pn. „Sprawny Urząd Miasta Szczecin szansą na lepszą ... 2010/09/24
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowania prowadzonym w trybie zapytania o cenę na: „Produkcję kalendarzy ściennych i książkowych oraz kartek świątecznych” 2010/09/20
Budowa wiatrołapu przy budynku Małej Wielkiej Szkoły przy ul. Jaworowej 41 w Szczecinie 2010/09/17
Korekta redakcyjna, językowa, opracowanie graficzne, ujednolicenie materiału oraz druk i oprawa introligatorska "Raportu o stanie miasta Szczecin 2010" w formacie A4 2010/09/16
Przeprowadzenie działań promujacych projekt pod nazwą "Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie" 2010/09/13
Budowa boisk sportowych wraz z niezbędną infrastrukturą oraz uzupełniającymi urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi przy Centrum Kształcenia Sportowego ul. Mazurska 40 w Szczecinie – etap I 2010/09/09
Modernizacja publicznej infrastruktury turystycznej – przebudowa Teatru Letniego w Szczecinie – oświetlenie i sieci elektryczne w Parku Kasprowicza w Szczecinie – etap II 2010/09/09
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach realizacji projektu pn. „Sprawny Urząd Miasta Szczecin szansą na lepszą administrację” 2010/09/08
Rozbiórka obiektów kubaturowych zlokalizowanych na posesji przy ul. Batalionów Chłopskich nr 62 w ramach zadania „Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju" 2010/09/07
Obsługa kotłowni opalanych brykietem drzewnym w jednostkach oświatowych wraz z zakupem i dostawą opału 2010/09/06
Dostawa mebli i sprzętu fryzjerskiego oraz wyposażenia do pracowni nauki zawodu fryzjer w Zespole Szkół Rzemieśliniczych przy ul. Chmielewskiego 19 w Szczecinie 2010/09/06
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w sali gimnastycznej Gimnazjum nr 3 przy ul. Malczewskiego 22a w Szczecinie 2010/09/03
Budowa boisk sportowych wraz z niezbędną infrastrukturą oraz uzupełniającymi urządzeniami sportowymi przy Zespole Szkół Nr 10, ul. Karpacka 29 w Szczecinie 2010/09/01
Przebudowa z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych Szkoły Podstawowej nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Benesza 75 w Szczecinie - etap 2 2010/09/01
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin z tytułu posiadania majątku znajdującego się w bezpośrednim jej zarządzie oraz majątku administrowanego przez pozostałe jednostk 2010/08/31
Dostawę i montaż mebli i zabudów, elementów wyposażenia pomieszczeń socjalnych oraz dostawę maszyn i narzędzi do utrzymania czystości – dla obiektu krytego basenu 50-metrowego przy... 2010/08/30
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz realizacja zadania pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych – Moje Boisko – ORLIK 2012 przy SP nr 20 przy ul. Dobrzyńskiej 2 w Szczecinie 2010/08/25
Naprawa uszkodzeń obiektów przepompowni melioracyjnej przy ul. Marynarskiej 2 w Szczecinie 2010/08/25
Budowa boisk sportowych z zagospodarowaniem terenu – program Orlik 2012 oraz budowa kanalizacji deszczowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią dla potrzeb.. 2010/08/24
PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY UL. jAROWITA 3 W SZCZECINIE NA POTRZEBY PROGRAMU MATURY MIĘDZYNARODOWEJ 2010/08/24
Docieplenie stropów nad ostatnią kondygnacją gmachu Urzędu Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej 1 2010/08/24
Pełnienie funkcji Inzyniera Kontraktu na zadaniu Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej do al. Wojska Polskiego - Etap I i II 2010/08/16
Dostawa wraz z instalacją konstrukcji systemu podestów, stopni balustrad i tablic informacyjnych oraz dostawa wraz z instalacją konstrukcji do transportu i ekspozycji pojazdów dla potrzeb Muzeum Techn 2010/08/12
Dostawa instrumentarium w grupach instrumentów klawiszowych oraz w grupach instrumentów dętych na potrzeby Akademii Sztuki w Szczecinie 2010/08/09
Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów - Bulwar Gdyński 2010/08/09
Dostawa druków na potrzeby Urzędu Miasta Szczecin 2010/08/03
Promenada z widokiem na Odrę-przebudowa szczecińskich bulwarów-Bulwar Piastowski 2010/08/03
BUDOWA BOISK SPORTOWYCH – PROGRAM MOJE BOISKO ORLIK 2012 WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ I BUDYNKIEM ZAPLECZA SOCJALNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 42, UL. HOŻA 25 W SZCZECINIE – ETAP 1 2010/07/30
Budowa boisk sportowych – Program MOJE BOISKO ORLIK 2012 wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu przy Gimnazjum nr 7 im. Sybiraków, ul. Zofii Nałkowskiej 33 w .... 2010/07/30
Dostawa plakatów, tablic informacyjnych oraz stojaków reklamowych w związku z realizacją projektu pn. „Sprawny Urząd Miasta Szczecin szansą na lepszą administrację”. 2010/07/30
Dostawę i montaż lin torowych i ograniczających boisko do piłki wodnej oraz bębnów do magazynowania lin – dla krytego basenu 50-metrowego przy ul. Niedziałkowskiego w Szczecinie 2010/07/23
Dostawa galanterii skórzanej z odpowiednim znakowaniem, przeznaczonych do celów reprezentacyjnych Miasta, w okresie od dnia podpisania umowy do 31.04.2011 r. 2010/07/22
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej do al. Wojska Polskiego - Etap I i II 2010/07/21
Dostawę i sprzedaż ciepła do budynku Przedszkola Publicznego Nr 33 przy ul. Ściegiennego 62-65 w Szczecinie 2010/07/16
Budowa kotłowni gazowej i wewnętrznej instalacji gazowej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym przy ul. Kamiennej 22 w Szczecinie” 2010/07/16
Dostawa fabrycznie nowego analizatora biochemicznego, holtera RR, autorefraktometru z keratometrem, tonometru, stolika okulistycznego wraz z montażem, instalacją, uruchomieniem (rozruchem) oraz przesz 2010/07/16
Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Przedszkola Publicznego Nr 33 przy ul. Ściegiennego 62-65 w Szczecinie 2010/07/16
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie 2010/07/15
Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz sprzętu audiowizualnego dla potrzeb Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie 2010/07/14
Przygotowanie i wydawanie posiłków dla osób uprawnionych - skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2010/07/14
Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Pokładowej 20 w Szczecinie, 2010/07/14
Dostawa, montaż i serwisowanie urządzeń do prowadzenia rehabilitacji, ćwiczeń siłowych oraz dostawę wyposażenia gabinetu lekarskiego - dla obiektu krytego basenu 50-metrowego przy ul. Niedziałkowskieg 2010/07/13
Dostawa i montaż elektroniczneg systemu pomiaru czasu do obsługi zawodów w pływaniu i piłce wodnej z tablicą wyników i słupkami startowymi – dla budynku krytego basenu 50-metrowego przy ul.Niedziałk 2010/07/13
Budowa wiatrołapu przy budynku Małej Wielkiej Szkoły przy ul. Jaworowej 41 w Szczecinie 2010/07/12
Przebudowa i remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym w Szkole Podstawowej nr10 przy ul. Królewicza Kazimierza 63 w Szczecinie 2010/07/09
Budowa Żłobka Miejskiego przy ul. Duńskiej w Szczecinie 2010/07/08
Budowa kotłowni gazowej i wewnętrznej instalacji gazowej w Przedszkolu Publicznym nr 11, Osiedle Kasztanowe 54 w Szczecinie 2010/07/07
Remont wewnętrznej instalacji p.poż. hydrantowej wraz z przebudową i adaptacją pomieszczeń technicznych na hydrofornię dla celów p.poż. z wewnętrzną instalacją elektryczną w budynku Urzędu Miasta Szcz 2010/07/06
Naprawa uszkodzeń obiektów przepompowni melioracyjnej przy ul. Marynarskiej 2 w Szczecinie 2010/07/01
Remont oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej nr 13 i Gimnazjum nr 31 przy ulicy Bałtyckiej 1a w Szczecinie 2010/07/01
Przebudowa boisk sportowych i budowa budynku zaplecza wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną „Moje boisko ORLIK 2012” na terenie Gimnazjum Nr 27 przy ul. Mikołajczyka 20 w Szczecinie 2010/06/30
Boiska sportowe z zapleczem – ORLIK 2012 - etap I. Przebudowa zespołu boisk szkolnych wraz z istniejącą infrastrukturą techniczną, budową murowanego budynku szatniowo - sanitarnego, budową 2010/06/30
Budowa boisk sportowych - program MOJE BOISKO-ORLIK 2012 wraz z niezbędną infrastrukturą i budynkiem zaplecza socjalnego w SP 48 ul. Czorsztyńska 35 w Szczecinie 2010/06/30
BUDOWA BOISK SPORTOWYCH Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU – PROGRAM ORLIK 2012 - PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 69, UL. ZAMOYSKIEGO 2, SZCZECIN 2010/06/30
Budowa boisk sportowych z zagospodarowaniem terenu - program ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej Nr 12 ul. Floriana Szarego 12, 71-743 Szczecin 2010/06/30
Budowa boisk sportowych – program MOJE BOISKO ORLIK 2012 –wraz z niezbędną infrastrukturą i budynkiem zaplecza socjalnego przy Szkole Podstawowej Nr 35 2010/06/30
Remont węzła cieplnego i instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 przy ul. Kopernika 16a w Szczecinie 2010/06/29
BUDOWA BOISK SPORTOWYCH Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU – PROGRAM ORLIK 2012 - PRZY ZSO NR 2, UL. KOPERNIKA 16a W SZCZECINIE 2010/06/29
Budowę boisk sportowych Program ORLIK 2012 wraz z niezbędną infrastrukturą oraz uzupełniającymi urządzeniami sportowymi i budynkiem zaplecza socjalnego przy Zespole Nr 12 ul. Kablowa 14 w Szczecinie 2010/06/28
Ustawienie i opróznianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych na terenie Szczecina. 2010/06/25
Wykonywanie w roku 2010 wycen nieruchomości zgodnie ze specyfika zadań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 2010/06/25
Dostawę upominków z odpowiednim oznakowaniem przeznaczonych do celów promowania Miasta 2010/06/23
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w realizacji Projektu "Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie 2010/06/21
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy lotniska Szczecin Dąbie w ramach zadania „Zagospodarowanie Lotniska Szczecin – Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie”- etap I” 2010/06/21
Organizacja III Międzynarodowego Festiwalu Sztucznych Ogni PYROMAGIC - Szczecin 2010 r. 2010/06/16
Wykonanie zagospodarowania polan leśnych w ramach projektu Rekreacja, sport i wypoczynek w Puszczy Wkrzańskiej i Goleniowskiej 2010/06/15
Oznakowanie i zagospodarowanie ścieżek zdrowia w Puszczy Wkrzańskiej i Bukowej 2010/06/15
Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów - Bulwar Elbląski 2010/06/15
Modernizacja skrzyżowania ulic: Niepodległości, Obrońców Stalingradu łącznie z przebudową al. Niepodległości i pl. Żołnierza 2010/06/15
Założenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) łącznie z założeniem numerycznej mapy zasadniczej (NMZ) na terenie miasta Szczecina w systemie GEO-INFO 2010/06/10
Modernizacja węzła cieplnego sali gimnastycznej w ZS nr 3 przy ul.Sowińskiego 70 w Szczecinie 2010/06/09
Remont dachu Przedszkola Publicznego Nr 72 przy ul. Felczaka 14 w Szczecinie 2010/06/08
Remont wewnętrznej instalacji p.poż. hydrantowej wraz z przebudową i adaptacją pomieszczeń technicznych na hydrofornię dla celów p.poż. z wewnętrzną instalacją elektryczną w budynku UM Szczecin 2010/06/08
Remont i przebudowa zaplecza socjalnego przy sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 1 w Szczecinie, ul. Młodzieży Polskiej 9 2010/06/08
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pnRozbudowa wraz z przebudową oraz zagospodarowaniem terenu Szkoły Podstawowej nr 59 przy ul. Dąbskiej 105 w Szczecinie 2010/05/28
Remont dachu z wymianą instalacji odgromowej budynku Przedszkola Publicznego nr 5 przy ul. Tomaszowskiej w Szczecinie 2010/05/27
Dostawę fabrycznie nowego: analizatora biochemicznego, holtera RR, autorefraktometru z keratometrem, perymetru komputerowego, tonometru, stolika okulistycznego wraz z montażem, instalacją, uruchomieni 2010/05/25
Wymiana okien w budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 51 przy ul. Jodłowej 21 w Szczecinie 2010/05/25
Remont dachu budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 przy ul. Unisławy 26 w Szczecinie 2010/05/24
Montaż basenu treningowego z przeciwprądem w budynku krytego basenu pływackiego 50-metrowego przy ul. Niedziałkowskiego w Szczecinie 2010/05/20
Remont dachu w Gimnazjum nr 27 przy ul. Mikołajczyka 20 w Szczecinie - etap I 2010/05/19
Naprawa uszkodzeń obiektów przepomopowni melioracyjnej przy ul. Marynarskiej 2 w Szczecinie 2010/05/19
Wykonywanie usług introligatorskich dla potrzeb jednostek organizacyjnych urzędu w okresie od dnia podpisania umowy do 31.03.2011 r. oraz dostawa wykonanych prac do Urzędu Miasta Szczecin 2010/05/19
Modernizacja publicznej infrastruktury tyrustycznej - przebudowa Teatru Letniego w Szczecinie - budowa toalety 2010/05/14
Dostawa sprzętu komuterowego, oprogramowania oraz sprzętu audiowizualnego dla potrzeb Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie 2010/05/12
Wykonanie usługi podczas Międzynarodowego Turnieju Kobiecego Tenisa Ziemnego -Szczecin Open 2010- w terminie 07-13.06.2010 r. w zakresie działań reklamowo-promocyjnych Miasta Szczecin 2010/05/11
Remont dachu w Gimnazjum nr 5 i Szkole Podstawowej nr 18 przy ul. Komuny Paryskiej 20 w Szczecinie - II etap 2010/05/07
Dostawa wyposażenia do warsztatu, magazynów i innych pomieszczeń dla potrzeb Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie 2010/05/06
Remont okładzin ściennych i podłogowych w kuchni i na podeście wejściowym w Szkole Podstawowej nr 71 przy ulicy Bośniackiej 7 w Szczecinie 2010/04/30
Przeprowadzenie ogólnopolskich, regionalnych oraz lokalnych kampanii outdoorowych oraz usługi reklamowe dla Urzędu Miasta Szczecin 2010/04/28
Zabezpieczenie techniczne programu artystycznego Dni Morza - Sail Szczecin 2010 2010/04/28
Remont dachu w Szkole Podstawowej nr 69 przy ul. Zamoyskiego 2 w Szczecine 2010/04/23
Dostawa druków na potrzeby Urzędu Miasta Szczecin 2010/04/23
Koncepcja i dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu - ARBORETUM SYRENIE STAWY, na terenie Parku Kasprowicza w Szczecinie. 2010/04/23
produkcja druków reklamowych, systemów wystawienniczych, flag i balonów reklamowych 2010/04/22
Opracowanie Konceptu kreatywnego dla Miasta Szczecin 2010/04/22
Dostawa upominków z odpowiednim oznakowaniem, przeznaczonych do celów reprezentacyjnych Miasta, w okresie od dnia podpisania umowy do 31.03.2011r. 2010/04/20
Budowa szklarni - trzysegmentowy blok szklarniowy składający się z trzech szklarni F, G, H, typ 3 na terenie Zespołu Szkół Ogrodniczych przy ul. Batalionów Chłopskich 115 w Szczecinie 2010/04/19
Wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian piwnic budynku Przedszkola Publicznego nr 27 przy ul. Henryka Pobożnego nr 6/8 w Szczecinie 2010/04/16
Modernizacja publicznej infrastruktury turystycznej - przebudowa Teatru Letniego w Szczecinie - modernizacja podscenia. 2010/04/16
Przebudowa ulic Darniowej i Krzewinkowej w zakresie robót drogowych, budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacji deszczowej, oświetlenia oraz usunięcia kolizji z napowietrzną linią teletechni 2010/04/13
Wsparcie organizacyjne i kompleksowa obsługa imprezy pn. IX Szczecińskie Spotkanie Organizacji Pozarządowych -POD PLATANAMI 2010/04/13
Opracowanie programu funkcjonalno-użykowego dla przedsięwzięcia pn. Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 2010/04/09
Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania fragmentu I i II pietra [internat], na cele dydaktyczne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz wykonanie schodów zewnętrznych w budynku internatu Spec 2010/04/09
Dostawa i wdrożenie dla Gminy Miasto Szczecin modułu obsługi egzekucji z integracją z użytkowanym przez Zamawiającego systemu MS Dynamics AX 2009 i jego środowiskiem". 2010/04/06
Montaż basenu treningowego z przeciwprądem w budynku krytego basenu pływackiego 50-metrowego przy ul. Niedziałkowskiego w Szczecinie. 2010/04/01
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin z tytułu posiadania majątku znajdującego się w bezpośrednim jej zarządzie oraz majątku administrowanego przez pozostałe jednostk 2010/03/31
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn: Budowa kompleksu basenowego w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Królewicza Kazimierza 63 w Szczecinie wraz z uzyskaniem pozwolenia na 2010/03/30
Przebudowa ulicy ks. Warcisława I w Szczecinie, na odcinku od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianiej. 2010/03/24
Opracowanie koncepcji szaty graficznej i przygotowanie projektów materiałów promujących wydarzenia realizowane w latach 2010 - 2013 2010/03/22
Remont balkonów w gmachu Urzędu Miasta Szczecin 2010/03/11
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - Etap V - Budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Akońskiej. 2010/03/10
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, etap IV - budowa ronda w ciągu ul. Morwowej 2010/03/05
Budowa Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie przy ul. Małopolskiej 2010/03/02
Budowa ul. Nowokresowej na odcinku od ul. Duńskiej do wysokości wjazdu na dz. Nr 7/6 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz regulacja cieku Bystry Rów na odcinku od zbiornika retencyjnego do 2010/03/01
Kompleksowy remont Sali gimnastycznej i pomieszczeń przyległych wraz przebudową instalacji w ZSEE przy ul. Racibora 60/61 w Szczecinie 2010/02/24
Dostawa artykułów higienicznych na potrzeby Urzędu Miasta Szczecin 2010/02/22
Kompleksowe Badania Ruchu w Szczecinie. 2010/02/17
„Roboty remontowe w gmachu Urzędu Miasta Szczecin i jego agendach w roku 2010” 2010/02/16
Wykonywanie w roku 2010 wycen nieruchomości zgodnie ze specyfika zadań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 2010/02/15
Budowę Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalnego Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej przy ul. Przestrzennej 19 i 21 w Szczecinie – etap I 2010/02/15
Remont dachu w Zespole Szkół nr 3 przy ul. Sowińskiego 1 w Szczecinie - II etap 2010/02/12
Obsługa sanitarna imprez w 2010 roku 2010/02/12
Przebudowa dróg na osiedlu Kijwo - park Leśny Dąbie w Szczecinie ul. Sowia, Owcza, Paśnikowa, Kurza - boczna 2010/02/11
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania: „Trafostacja Sztuki Szczecin – przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej transformatorowi na centrum... 2010/02/11
Budowa tymczasowego boiska do gry w piłkę nożną wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Pomarańczowej w Szczecinie 2010/02/09
Świadczenie usług telekomunikacyjnych w gmachu Urzędu Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1 oraz Filii Urzędu przy ul. Rydla 39/40 w zakresie obsługi połączeń: lokalnych, międzystrefowych, międzyn 2010/02/08
Druk materiałów poligraficznych i promocyjnych przeznaczonych do promowania VI Forum Samorządowego pn. Międzynarodowe Forum Samorządowe 2010 2010/02/03
Świadczenie usług zdrowotno – diagnostycznych z zakresu uzależnienia od alkoholu, polegających na przeprowadzeniu badania i sporządzeniu wspólnej opinii przez biegłych sądowych (psycholog, psychiatra) 2010/01/28
Świadczenie usług tłumaczeń pisemnych i ustnych z zakresu języka angielskiego i niemieckiego na polski i odwrotnie 2010/01/27
Świadczenie usług telekomunikacyjnych w gmachu Urzędu Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1 oraz Filii Urzędu przy ul. Rydla 39/40 w zakresie obsługi połączeń: lokalnych, międzystrefowych, międzyn 2010/01/26
Wsparcie organizacyjne przy realizacji projektów promujacych Miasto Szczecin 2010/01/20
Budowa ulicy Jantarowej na osiedlu Warszewo w Szczecinie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Złotowską do ulic Szwedzkiej – Duńskiej 2010/01/18
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu Budowa Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie 2009/12/17
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy Zagórskiego w Szczecinie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Kredową do posesji nr 157 wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych. 2009/12/16
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek na potrzeby Urzędu Miasta Szczecin 2009/12/16
Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę budynku dydaktyczno- administracyjnego przy ul. Portowej 21 w Szczecinie na działce nr 4 w obrębie 4025 Dąbie, dla potrzeb PP oraz sprawowanie nadzor 2009/12/14
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu Obwodnica Śródmieścia Szczecina - Etap V - Budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej 2009/12/11
Produkcja kalendarzy ściennych 2009/12/09
Dostawę papieru, kartonu, wyrobów z papieru i tektury oraz innych materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Miasta Szczecin 2009/12/09
Rozbudowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalnego Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej przy ul. Przestrzennej 19 i 21 w Szczecinie- wycinka i przesadzanie drzew i krzewów. 2009/12/07
Ustawienie i serwisowanie kabin WC na terenie Szczecina. 2009/12/04
Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę budynku D i budynku C dla potrzeb internatu Centrum Kształcenia Sportowego przy ul. Rydla 49 w Szczecin oraz sprawowanie nadzoru autorskiego 2009/11/27
"Dostawa lamp świetlówkowych dla Urzędu Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej 1". 2009/11/26
Usługa dostepu do internetu i łącze cyfrowe dla Urzędu Miasta Szczecin 2009/11/25
Wymiana okien w auli w budynku Pomorskiego Centrum Edukacji - Pałacu Młodzieży przy al. Piastów 7 w Szczecinie 2009/11/24
Opracowanie koncepcji przebudowy - rozbudowy zajezdni tramwajowej Pogodno zlokalizowanej przy ul. Wojska Polskiego 200 w Szczecinie 2009/11/23
roczna prenumerata prasy krajowej i zagranicznej, czasopism oraz wydawnictw promulgacyjnych i ich dostawa do Urzędu Miasta Szczecin w roku 2010 2009/11/23
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miasta Szczecin 2009/11/20
Dostawa i instalacja agregatu prądotwórczego na terenie Urzędu Miasta Szczecin wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 2009/11/20
OPRACOWANIE PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO NA ZADANIE DOTYCZĄCE PRZEBUDOWY TOROWISK TRAMWAJOWYCH I SIECI TRAKCYJNEJ W WĘŹLE KOMUNIKACYJNYM - BRAMA PORTOWA W SZCZECINIE 2009/11/17
Produkcja kalendarzy ściennych i książkowych oraz kartek świątecznych 2009/11/16
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na Wykonywanie w roku 2009 wycen nieruchomości zgodnie ze specyfiką zadań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 2009/11/13
Opracowanie projektu Systemu Informacji Miejskiej 2009/11/13
Przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Powstańców Wielkopolskich 34 w Szczecinie na potrzeby Domu Samotnej Matki. 2009/11/09
Remont i przebudowa pomieszczeń węzłów sanitarnych w gmachu Urzędu Miasta Szczecin 2009/11/05
Rozbiórka toalety publicznej przy Teatrze Letnim w Szcz 2009/11/05
Świadczenie usług telekomunikacyjnych w gmachu Urzędu Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1 oraz Filii Urzędu przy ul. Rydla 39/40 w zakresie obsługi połączeń: lokalnych, międzystrefowych, międzyn 2009/10/29
Wykonanie, dostawę i złomowanie tablic rejestracyjnych 2009/10/26
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy Zagórskiego w Szczecinie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Kredową do posesji Zagórskiego Nr 157 wraz z uzyskaniem decyzji adm. 2009/10/26
Budowa ogólnomiejskiej hali widowiskowo-sportowej przy ul. Szafera w Szczecinie 2009/10/26
Sporządzenie dokumentacji projektowych, dotyczących robót budowlanych w gmachu Urzędu Miasta Szczecin. 2009/10/23
Wybór operatora oraz zaprojektowanie i uzyskanie pozowlenia na budowę obiektu sportowo rekreacyjnego Parku Wodnego i obiektów towarzyszących 2009/10/19
Wymiana dźwigu osobowego w istniejącym szybie w gmachu Urzędu Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1 w Szczecinie. 2009/10/12
Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic: Pokładowa, Żaglowa, Portowa, Szybowcowa. 2009/10/09
Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania fragmentu I i II pietra (internat) na cele dydaktyczne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna oraz wykonanie schodów zewnętrznych w budynku internatu Spec 2009/10/09
"Remont budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Narożnej 50 w Szczecinie". 2009/10/08
Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedźwiedzia, etap II - przebudowa ul. Dąbskiej, Zoologicznej. Zad.2 Budowa Ronda Dąbska, Chłopska, Handlowa 2009/09/30
Przygotowanie budynku Gimnazjum nr 18 przy ul. Witkiewicza 40 w Szczecinie dla potrzeb osób niepełnosprawnych – etap II 2009/09/21
Dostawę i montaż magazynowych regałów jezdnych do archiwów Urzędu Miasta Szczecin 2009/09/15
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dojazdowej do nieruchomości położonej w rejonie ul. Duńskiej-Krasińskiego dz.geod.35/6,35/9 obr3082 i dz. geod.18/6,18/9,18/10 obr3029 w Szczecinie 2009/09/10
dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Szczecin 2009/09/01
Wykonywanie w roku 2009 wycen nieruchomości zgodnie ze specyfiką zadań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 2009/09/01
Budowa tymczasowego boiska do gry w piłkę nożną wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Pomarańczowej w Szczecinie 2009/08/31
Druk informatora o organizacjach prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie miasta Szczecin 2009/08/24
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę zamiennych ogródków działkowych na Wyspie Puckiej 2009/08/21
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Kredowej w Szczecinie 2009/08/20
Przebudowa zespołu boisk sportowych przy Zespole Szkół nr 2 przy ul. Portowej 21 w Szczecinie – etap I 2009/08/14
Remont dachu budynku Przedszkola Publicznego nr 27 przy ul. Henryka Pobożnego Nr 6/8 w Szczecinie. 2009/08/13
Budowa zespołu boisk sportowych Orlik 2012 z budynkiem zaplecza dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 przy ul. Unisławy 26 w Szczecinie 2009/08/12
Wykonanie pieszo - rowerowego szlaku turystycznego Głębokie - Osów 2009/08/10
Dostawa druków na potrzeby Urzędu Miasta Szczecin 2009/08/06
Remont toalet w budynku Gimnazjum nr 34 przy ul. Wojciechowskiego 50 w Szczecinie - etap 1 obejmujący toalety na parterze i toalety na 1 piętrze 2009/08/05
Wymiana stolarki okiennej w budynku Urzędu Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1 w Szczecinie - etap C, etap D i etap E 2009/07/31
Remont toalet w budynku Gimnazjum nr 26 przy ul. Małkowskiego 12 w Szczecinie – etap I 2009/07/31
Remont toalet na II i III piętrze w budynku Gimnazjum Nr 2 przy ul. Cyryla i Metodego w Szczecinie. 2009/07/28
Budowa kanalizacji teletechnicznej i linii światłowodowej w relacji: studnia SK5 (rurociąg ZWiK) przy Trasie Zamkowej – studnia T15 (rurociąg Gminy Miasto Szczecin) przy Moście Długim w Szczecinie. 2009/07/23
Obsługa kotłowni opalanych brykietem drzewnym w jednostkach oświatowych wraz z zakupem i dostawą opału 2009/07/22
Budowa zespołu boisk sportowych w ramach Programu Moje Boisko - ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Emilii Plater 20 w Szczecinie 2009/07/22
Remont toalet w budynku Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Królewicza Kazimierza 63 w Szczecinie - etap I 2009/07/22
Wzmocnienie stropu sali gimnastycznej w budynku II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Henryka Pobożnego 2 w Szczecinie 2009/07/20
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na wykonywanie w roku 2009 wycen nieruchomości zgodnie ze specyfiką zadań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 2009/07/16
Remont dachu w Szkole Podstawowej nr 18 przy ul. Komuny Paryskiej 20 w Szczecinie - I etap. 2009/07/15
Przebudowa zespołu boisk sportowych przy Zespole Szkół Nr 2 przy ul. Portowej 21 w Szczecinie - etap I 2009/07/15
Przebudowa poddasza na potrzeby Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Łabędziej 4 w Szczecinie 2009/07/15
Zagospodarowanie terenu zieleńca wokół Jeziorka Słonecznego 2009/07/09
Zagospodarowanie terenu zieleńca im. Janiny Szczerskiej w Szczecinie 2009/07/08
Budowa zespołu ogólnodostępnych boisk sportowych z budynkiem zaplecza w ramach Programu Moje Boisko-ORLIK 2012 przy Gimnazjum nr 34, ulica Wojciechowskiego 50 w Szczecinie (dawniej Szkoła Podstawowa n 2009/07/08
Budowa kompleksu sportowego na terenie III Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Pomorskiej 150 w Szczecinie w ramach programu Moje boisko - ORLIK 2012 2009/07/07
Odbudowa strumienia Sienniczka na odcinku od KM 0+000 do KM 1+013,2 oraz strumienia Bliźniaczy na odcinku od KM 1+589 do KM 2+156 w Szczecinie 2009/07/03
Remont toalet w budynku Gimnazjum nr 34 przy ul. Wojciechowskiego 50 w Szczecinie – etap 1 obejmujący toalety na parterze i toalety na 1 piętrze 2009/07/03
Przystosowanie budynku Gimnazjum nr 18 przy ul. Witkiewicza 40 w Szczecinie dla potrzeb osób niepełnosprawnych – I etap 2009/07/03
Remont części dachu w SP nr 68 przy ul. Zakole 1a w Szczecinie 2009/07/02
Budowa zespołu boisk sportowych Orlik 2012 wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej nr 18 przy ulicy Komuny Paryskiej 20 w Szczecinie 2009/06/30
Budowa szklarni - segment A, typ 1 na terenie Zespołu Szkół Ogrodniczych przy ul. Batalionów Chłopskich w Szczecinie 2009/06/30
Serwis techniczny 85 sztuk urządzeń poligraficznych-kopiarek będących własnością Gminy Miasto Szczecin 2009/06/29
Dostawa druków na potrzeby Urzędu Miasta Szczecin 2009/06/23
Dostawa upominków z odpowiednim znakowaniem przeznaczonych do celów promowania Miasta Szczecin 2009/06/23
Przebudowa pomieszczeń ze zmianą funkcji z sal dydaktycznych na gabinety indywidualnej nauki muzyki w budynku Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I Stopnia przy ul. Bolesława Śmiałego 42-43 w Szczecini 2009/06/23
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Kredowej w Szczecinie 2009/06/23
Dostawa, montaż i uruchomienie zasilacza trójfazowego UPS o mocy 100 kVA dla Urzędu Miasta Szczecin 2009/06/19
Remont dachu w Zespole Szkół nr 3 przy ul. Sowińskiego 1 w Szczecinie - I etap 2009/06/18
Budowa budynku dla prasy i VIP-ów z trybunami wraz z niezbędna infrastrukturą na Stadionie Miejskim przy ul. Karłowicza 28 w Szcecinie 2009/06/15
Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Portu Jachtowego Szczecin zlokalizowanego na Wyspie Grodzkiej i przy Nabrzeżu Starówka na Łasztowni 2009/06/10
Remont dachu wraz z wymianą sufitu w Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Jaworowej 41 w Szczecinie - I etap 2009/06/10
Ustawienie i opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych na terenie Szczecina 2009/06/09
Konserwacje urządzeń melioracyjnych – kanał zbiorczy wraz z przepompownią – 2009/06/05
Budowa kompleksu ogólnodostępnych boisk sportowych Orlik 2012 na terenie VII Liceum Ogólnokształcących przy ul. Jana Styki 13 w Szczecinie 2009/06/05
Dostawa upominków promocyjnych z elementami identyfikacji wizualnej dla gości i uczestników Dni Odry 2009 2009/06/05
Przebudowa oraz remont toalet w Gimnazjum nr 6 przy ul. Niemierzyńskiej 17 w Szczecinie 2009/06/01
Dostawa i montaż rastrowych opraw nasufitowych w pomieszczeniach Urzędu Miasta Szczecin 2009/06/01
Remont węzłów sanitarnych w Szkole Podstawowej nr 46 przy ul. Felczaka 13 w Szczecinie. 2009/06/01
Produkcja banerów siatkowych oraz banerów i płyt PCV 2009/05/29
Przebudowa zaplecza kuchennego w budynku Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Łabędziej 4 w Szczecinie 2009/05/29
Remont toalet w Gimnazjum nr 27 przy ul. Mikołajczyka 20 w Szczecinie 2009/05/28
budowa boisk sportowych z zapleczem przy SP nr 65 przy ul. Młodzieży Polskiej 9 w Szczecinie - etap I objęty Programem Moje Boisko ORLIK 2012 2009/05/21
Montaż i wynajem hal namiotowych dla publiczności oraz dwóch namiotów na garderoby dla artystów podczas imprezy Sail Szczecin 2009: Dni Morza i V Zlot Oldtimerów w Szczecinie 2009/05/19
Wymiana stolarki okiennej w budynku Urzędu Miasta Szczecin przy Pl. Armii Krajowej 1 w Szczecinie - etap B i etap F 2009/05/19
Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w SP nr 3 przy ul. Reymonta 23 w Szczecinie 2009/05/14
Bagrowanie dna Odry na wysokości Walów Chrobrego w Szczecinie wraz z odłożeniem refulatu na Ostrowie Grabowskim w Szczecinie 2009/05/12
Sporządzenie inwentaryzacji gmachu Urzędu Miasta Szczecin przy Pl. Armii Krajowej 1 w Szczecinie 2009/05/08
Opracowanie analizy bezpieczeństwa ruchu drogowego dla dróg w Szczecinie 2009/05/08
Przeprowadzenie ogólnopolskich oraz lokalnych kampanii outdoorowych oraz usługi reklamowe dla Urzędu Miasta Szczecin 2009/05/06
Wybór operatora oraz zaprojektowanie i uzyskanie pozowlenia na budowę obiektu sportowo-rekreacyjnego Parku Wodnego i obiektów towarzyszących 2009/05/06
Produkcja druków, banerów siatkowych oraz banerów i płyt PCV 2009/04/24
Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 74, ul. Seledynowa 50 w Szczecinie – I etap 2009/04/24
ETAP I - Budowa Szkoły podstawowej z zespołem sportowym wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą, zlokalizowanej w rejonie ulic: Złotowskiej i Jantarowej w Szczecinie. 2009/04/20
Zagospodarowanie terenu kwartału śródmiejskiego [ul.: al. Piastów, Jagiellońska, Bolesława Śmiałego]-etap I: budowa boiska sportowego na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 przy al.Piastów 6 w Szczecinie. 2009/04/20
Ogłoszenie o ponownym wyborze oferty - Sporządzenie Studium Wykonalności dla Zakł. Termicznego Unieszkod. Odpadów dla Szczeciń. Obszaru Metropolit. wraz z kompletem dokumentów niezbędnych do złożenia 2009/04/14
Wymiana okien w budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 2 przy ul. Jagiellońskiej 65 w Szczecinie. 2009/04/03
Wymiana stolarki okiennej na okna PCV w budynku Gimnazjum nr 34 przy ul. Wojciechowskiego 50 w Szczecinie-etap 1 2009/04/01
Opracowanie studium komunikacyjnego dla zadania pn. Przebudowa układu drogowego wysp Łasztownia i Kępa Parnicka 2009/04/01
Budowa zespołu boisk przy ZSO nr 3 przy ul. Orawskiej 1 w Szczecinie - etap I 2009/03/31
Dostawa upomonków z odpowiednim oznakowaniem przeznaczonych do celów promowania Miasta Szczecin 2009/03/31
Dokonanie długoterminowej międzynarodowej oceny ratingowej Miasta Szczecin przez okres dwóch lat 2009/03/27
Modernizacja boisk sportowych w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61 w Szczecinie 2009/03/24
Wymiana okien w budynkach Zespołu Szkół Budowlanych przy ul. Unisławy 32-33 w Szczecinie 2009/03/23
Przebudowa części ul. Myślenickiej na osiedlu Pilchowo (część szczecińska) 2009/03/23
Remont budynku basenu i sali gimnastycznej (pawilon E) w Centrum Kształcenia Sportowego przy ul. Rydla 49 w Szczcinie (dawniej Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Szczecinie) - etap 1 2009/03/23
Dostawa druków na potrzeby Urzędu Miasta Szczcin 2009/03/09
Wymiana stolarki okiennej w budynku Urzędu Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1 w Szczecinie - etap A (z wyłączeniem I piętra: korytarz i pomieszczenia biurowe WIM 2009/03/09
Roboty remontowe w gmachu Urzędu Miasta Szczecin i jego agendach w roku 2009 2009/03/02
Remont zbiornika retencyjnego Jeziorko Słoneczne przy ul. Derdowskiego w Szczecinie 2009/03/02
Przebudowa i uzbrojenie ul. Miodowej-bocznej w Szczecinie, na odcinku od ul. Miodowej do budynku nr 101. 2009/03/02
Wzmocnienie stropu sali gimnastycznej w budynku II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Henryka Pobożnego 2 w Szczecinie 2009/02/27
Opracowanie dokumentacji technicznej wprowadzenia ścieżki pieszo-rowerowej na Trasę Zamkową w Szczecinie 2009/02/24
Obsługa sanitarna imprez organizowanych w Szczecinie w 2009 r 2009/02/19
Wykonywanie w roku 2009 wycen nieruchomości zgodnie ze specyfikacją zadań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 2009/02/18
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalnego Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej przy ul. Przestrzennej 19 w Szczecinie 2009/02/18
Analiza i prognoza zjawisk demograficznych Szczecina 2025 z uwzględnieniem ich wpływu na gospodarkę miasta i rozwój usług publicznych 2009/02/18
Przebudowę sięgacza drogowego na działce nr 59 i 1/1 2009/02/16
Wsparcie organizacyjne przy realizacji projektów promujących Miasto Szczecin 2009/02/13
Dostawa oprogramowania antywirusowego dla Urzędu Miasta Szczecin. 2009/02/06
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę żłobka przy ul. Duńskiej w Szczecinie. 2009/02/06
budowa boisk sportowych wg programu Moje boisko - orlik 2012 przy ulicy Ziemowita/Studziennej w Szczecinie 2009/01/23
Przygotowanie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Szczecin 2009/01/22
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy Obwodnicy Śródmieścia Szczecina etap VI (...). 2009/01/08
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu: Budowa Hali widowiskowo - sportowej w Szczecinie przy ul. Szafera 2009/01/07
Dokumentacja projektowa przebudowy strychu na cele mieszkalne budynku Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Łabędziej 4 2009/01/07
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Urzędu Miasta Szczecin 2009/01/06
Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Mokrej 23 w Szczecinie 2009/01/05
Bankowa obsługa budżetu Gminy Miasta Szczecin oraz jej jednostek organizacyjnych o formie organizacyjnej jednostek budżetowych 2008/12/24
Dostawa druków na potrzeby Urzędu Miasta Szczecin 2008/12/23
Przebudowa pomieszczeń ze zmianą funkcji z sal dydaktycznych na gabinety indywidualnej nauki muzyki przy ul. Bolesława Śmiałego 42-43 w Szczecinie - etap I 2008/12/22
Dokumentacja projektowa przebudowy budynku przy ul. Powstańców Wielkopolskich nr 34 w Szczecinie na potrzeby Fundacji Samotnej Matce 2008/12/19
Organizację i przeprowadzenie rekrutacji do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego 2008/12/18
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zajezdni tramwajowej na Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie przy ul. Niemierzyńskiej 2008/12/18
Remont i przebudowa pomieszczeń węzłów sanitarnych w prawym skrzydle gmachu Urzędu Miasta Szczecin 2008/12/12
Przyjmoanie i wypłata przekazów pienięznych dla odbiorców świadczeń rodzinnych i alientacyjnych wypłacanych przez Gminę Miasto Szczcin 2008/12/08
Budowa toru deskorolkowego przy ul. Seledynowej w Szczecinie - I etap 2008/12/05
Doprowadzenie gazu do kotłowni Domu Dziecka nr 2 w Szczecinie przy ul. Walecznych 23 2008/12/05
Realizacja wypłat świadczeń na rzecz osób wskazanych przez Gminę Miasto Szczecin w punktach na terenie Miasta Szczecina 2008/12/03
Analiza i prognoza zjawisk demograficznychSzczecina 2025 z uwzględnieniem ich wpływu na gospodarkę miasta i rozwój usług publicznych 2008/12/02
Dostawa papieru, kartonu, wyrobów z papieru i tektury oraz innych materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Miasta Szczecin 2008/12/01
Produkcja druków, toreb papierowych, płyt CD i DVD oraz turystycznej mapki rowerowej 2008/11/26
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy Obwodnicy Śródmieścia Szczecina etap V – przebudowa skrzyżowania Obwodnicy z ulicą Krasińskiego 2008/11/26
ogłoszenie o wyniku postepowania na "Produkcje kalendarzy sciennych i ksiazkowych oraz kartek światecznich" 2008/11/25
Utrzymanie czystości w budynku Urzędu Miasta Szczecin, jego agendach oraz terenach posesji w okresie od podpisania umowy do 31.12.2010 r. 2008/11/25
Zakup i dostarczenie 1110 dawek szczepionki przeciwko wirusowi HPV typ 6, 11, 16 i 18 dla 370 osób w trzech dawkach szczepionki 2008/11/21
Bezgotówkowe tankowanie paliw płynnych do pojazdów Urzędu Miasta Szczecin w 2009r. 2008/11/21
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic 2008/11/19
Dokumentacja projektowa przebudowy strychu na cele mieszkalne budynku Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Łabędziej 4 w Szczecinie 2008/11/19
Obsługa transportowa Urzędu Miasta Szczecin w 2009 r. 2008/11/17
Roczna prenumerata prasy krajowej i zagranicznej, czasopism oraz wydawnict promulgacyjnych i ich dostawa dla Urzędu Miasta Szczecin w 2009 roku 2008/11/17
DOSTAWĘ I MONTAŻ MAGAZYNOWYCH REGAŁÓW JEZDNYCH DO ARCHIWÓW URZĘDU MIASTA SZCZECIN 2008/11/13
Dostawa mebli i wyposażenia biurowego na potrzeby Urzędu Miasta Szczecin 2008/11/13
Zakup bonów towarowych dla pracowników i emerytów oraz dzieci pracowników Urzędu Miasta Szczecin 2008/11/13
Rozbudowa Ośrodka Morskiego Pałacu Młodzieży przy ul. Przestrzennej 21 w Szczecinie - roboty rozbiórkowe 2008/11/07
Świadczenie usług tłumaczeń pisemnych i ustnych z zakresu języka angielskiego i niemieckiego na rzecz Urzędu Miasta Szczecin 2008/11/07
Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Szczecin 2008/11/07
Wymiana ślusarki okiennej aluminiowej na basenie oraz okien na nowe z PCV w Szkole Podstawowej nr 51 przy ul. Jodłowej w Szczecinie 2008/11/04
Sporządzenie Studium Wykonalności dla Zakł. Termicznego Unieszkod. Odpadów dla Szczeciń. Obszaru Metropolit. wraz z kompletem dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie z POIiŚ. 2008/10/27
Dostawa komputerów przenośnych dla Urzędu Miasta Szczecin 2008/10/23
Budowa łącznika ul. Maciejowicka-Struga w Szczecinie 2008/10/16
Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę wraz z rozbudową Żłobka Miejskiego nr 8 przy ul. Niedziałkowskiego 49 w Szczecinie. 2008/10/16
Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej nr 63 przy ul. Grodzkiej 23 w Szczecinie 2008/10/15
Aktualizacja Strategii Rozwoju Szczecina oraz opracowanie średniookresowego programu rozwoju 2008/10/11
wydruk folderów, broszur, teczek i toreb z nadrukiem oraz notesów 2008/10/10
Dostawa druków na potrzeby Urzędu Miasta Szczecin 2008/10/08
Usługa w zakresie ochrony zdrowia: szczepienia ochronne dla 314 dzieci na trerenia miasta Szczecina połączona z zakupem szczepionek 2008/10/06
Wymiana okien drewnianych na okna z PCV oraz wymiana stalowej witryny z drzwiami na aluminiową w Centrum Kształcenia Sportowego przy ul. Rydla 49 w Szczecinie 2008/10/06
Usunięcie płyt azbestocementowych z elewacji budynku wraz z wymianą okien drewnianych na okna PCV w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 przy ulicy Orawskiej nr 1 w Szczecinie – część II 2008/10/02
Modernizacja boisk sportowych w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61 w Szczecinie 2008/09/29
Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 13 i Gimnazjum Nr 31 przy 2008/09/26
Remont zaplecza basenu pływackiego wraz z wymianą okien w hali z basenem w Gimnazjum Nr 3 przy ul. Malczewskiego 22a w Szczecinie 2008/09/26
Przebudowa fragmentu pomieszczeń z dobudową zenętrznego szybu windowego w SP 45 z oddziałami integracyjnymi przy ul. Benesza 75 w Szczecinie 2008/09/25
Remont i przebudowa pomieszczeń węzłów sanitarnych w prawym skrzydle gmachu Urzędu Miasta Szczecin 2008/09/24
Przebudowa odkrytego basenu 50 metrowego na krytą pływalnię 50 metrową w Szczecinie. 2008/09/24
„Budowa toru deskorolkowego przy ul. Seledynowej w Szczecinie” 2008/09/23
Przebudowa ul. Jaworowej i odcinka ul. Kokosowej na os. Głębokie w Szczecinie 2008/09/23
Rozbudowa Ośrodka Morskiego Pałacu Młodzieży przy ul. Przestrzennej 21 w Szczecinie - remont placu manewrowego 2008/09/23
Wykonanie w języku polskim i angielskim opracowania pt. Badanie koniunktury godpodarczej w Szczecinie i regionie ze szczególnym uwzgędnieniem kapitału zagranicznego w latach 2003-2007 2008/09/19
Przygotowanie elektronicznej wersji Raportu o stanie maista Szczecin 2008 w postaci prezentacji multimedialnej i powielenie na nośnikach cyfrowych płyty CD i pamięci USB 2008/09/19
Wykonanie w j. polskim i j. angielskim raportu pn „Rynek mieszkaniowy w Szczecinie na tle wybranych miast Polski – Krakowa, Poznania, Gdańska, Wrocławia oraz rynek hotelowy w Szczecinie 2008/09/17
Usługa w zakresie ochrony zdrowia: szczepienia ochronne dla 314 dzieci na terenie miasta Szczecina połączoną z zakupem szczepionek 2008/09/10
Wymiana okien drewnianych na nowe z PCV wraz z remontem schodów i posadzek w Szkole Podstawowej Nr 41 przy ul. Cyryla i Metodego 44 w Szczecinie 2008/09/05
Modernizacja ulicy Karola Balińskiego wraz z przebudową skrzyżowania ulic Uczniowskiej, Balińskiego, Piasecznej w Szczecinie 2008/09/04
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zajezdni tramwajowej na Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie przy ul. Niemierzyńskiej. 2008/09/04
Dostawa upominków z odpowiednim znakowaniem, przeznaczonych do celów reprezentacyjnych miasta, w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2009 r. 2008/09/03
Remont toalet w budynku Gimnazjum nr 10 przy ul. Siemiradzkiego 2 w Szczecinie 2008/09/01
Wykonywanie usług introligatorskich dla potrzeb jednostek organizacyjnych urzędu w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2008 r. oraz dostawa wykonanych prac do Urzędu Miasta Szczecin 2008/09/01
Wzmocnienie stropu sali gimnastycznej w budynku II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Henryka Pobożnego 2 2008/08/29
Wykonanie w j. polskim i j. angielskim badania ekonomicznego "Stan obecny oraz kierunki rozwoju wybranych sektorów gospodarki w Szczecinie i województwie zachodniopomorskim na tle wybranych miast Pols 2008/08/29
Przebudowa ulic Ułanów Krechowieckich i Łużyckiej na osiedlu Skolwin w Szczecinie 2008/08/25
Przygotowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko ZTUO 2008/08/22
dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Szczecin 2008/08/22
Projekt wykonawczy obejmujacy budowę ściezki rowerowej od ul. Pokładowej do nieruchomości Skarbu Państwa stanowiącej las (dz. Nr 390/5 z obr. 4003) przy ul. Lubczyńskiej 2008/08/20
Przebudowa gazociągu Dn 500 mm -odcinek przy podporze 16 w rejonie estakady WDR-2 przy przyczółku od strony Podjuch w Szczecinie. 2008/08/19
Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 13 i Gimnazjum Nr 31 przy 2008/08/13
wynajem telebimu wraz z montażem, demontażem i obsługa techniczną 2008/08/12
Remont boisk sportowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 przy ul. Romera 2 w Szczecinie” prim 2008/08/11
Wymiana stolarki okiennej w budynku Urzędu Miasta Szczecin przy Placu Armii Krajowej w Szczecinie - etap "A" (I piętro - korytarz i pomieszczenia biurowe WIM) 2008/08/11
Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 13 i Gimnazjum Nr 31 przy 2008/08/06
Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 13 i Gimnazjum Nr 31 przy ul. Bałtyckiej 1a w Szczecinie. 2008/08/06
Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 13 i Gimnazjum Nr 31 przy ul. Bałtyckiej 1a w Szczecinie. 2008/08/05
Renowacja i wykonanie wyposażenia w Urzędzie Stanu Cywilnego na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie 2008/08/05
Remont nawierzchni terenów zieleńca Jasne Błonie 2008/08/01
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowe ulic Żołędziowej, Zakątek i Tarniny na Osiedlu Zdroje w Szczecinie 2008/07/30
Uzbrojenie sięgacza ulicy Czorsztyńskiej w Szczecinie 2008/07/29
Projekt wykonawczy obejmujacy budowę ścieżki rowerowej od Trasy Zamkowej (wjazd/wyjazd) do Mostu Cłowego 2008/07/17
Obsługa kotłowni opalanych brykietem drzewnym w jednostkach oświatowych wraz z zakupem i dostawą opału 2008/07/16
Budowa ogólnodostępnych boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko - ORLIK 2012" przy Szkole Podstawowej nr 36 przy ul. Wojciechowskiego 50 w Szczecinie 2008/07/15
Remont toalet, balkonu i usunięcie płyt azbestowych z budynku Gimnazjum Nr 6 przy ul. Niemierzyńskiej 17 w Szczecinie 2008/07/15
Opracowanie projektu kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla miasta Szczecina-Rejon Dąbie 2008/07/14
Wynajem powierzchni reklamowych dla Urzędu Miasta Szczecin 2008/07/14
Wymiana okien drewnianych na nowe z PCV wraz z remontem schodów i posadzek w Szkole Podstawowej Nr 41 przy ul. Cyryla i Metodego 44 w Szczecinie 2008/07/11
ściezka roqwerowa 2008/07/11
Budowa zespołu ogólnodostępnych boisk sportowych w ramach Programu „Moje Boisko - ORLIK 2012” przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 8 przy ul. Rydla 49 w Szczecinie 2008/07/07
Remont tarasu przy budynku Przedszkola Publicznego nr 5 przy ul. Tomaszowskiej 6 w Szczecinie 2008/07/07
„Budowa szklarni w Zespole Szkół Ogrodniczych przy ul. Batalionów Chłopskich 115 w Szczecinie”. 2008/07/07
Druk materiałów promocyjnych i tłoczenie płyt dvd 2008/07/04
Korekta redakcyjna i językowa, druk i oprawa introligatorska Raportu o stanie Miasta Szczecin 2006-2007 w formacie A-4 2008/07/04
Usunięcie płyt azbestowych z elewacji budynku wraz z wymianą okien drewnianych na nowe z PCV w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 8 przy ul. Rydla 49 w Szczecinie. 2008/07/04
Usunięcie płyt azbestowych z elewacji budynku wraz z wymianą okien drewnianych na nowe z PCV w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 przy ul. Orawskiej 1 w Szczecinie. 2008/07/03
„Remont boisk sportowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 przy ul. Romera 2 w Szczecinie”-bis 2008/07/01
Wykonywanie w 2008 roku wycen nieruchomości zgodnie ze specyfiką zadań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 2008/06/26
"Remont toalet na parterze i I piętrze w budynku Gimnazjum nr 10 przy ul. Siemieradzkiego 2 w Szczecinie 2008/06/25
Remont dachu budynku Zespołu Szkół Podstawowych Nr 2 przy ul. Bolesława Śmiałego 42 2008/06/25
MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO OKS ISKIERKA SZCZECIN – II ETAP 2008/06/20
MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO OKS VIELGOVIA – SZCZECIN 2008/06/20
Dostawa zestawów do składania podpisu elektronicznego z kwalifikowanymi certyfikatami 2008/06/17
„Modernizacja boisk III etap - zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 przy ul. Budziszyńskiej 2 w Szczecinie” 2008/06/10
„Remont pomieszczeń ZPT Szkoły Podstawowej nr 64 przy ul. L. Rayskiego 9 w Szczecinie” 2008/06/10
Wektorowa numeryczna mapa zasadnicza 2008/06/06
„MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO OKS „ŚWIT” SZCZECIN – II ETAP 2008/06/05
Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego na budowę kładek dla ruchu pieszego i rowerowego nad torami kolejowymi w rejonie Basenu Górniczego do Mostu Cłowego 2008/06/04
Modernizacja budynku głównego Szkoły Podstawowej Nr 13 przy ul. Bałtyckiej 1a w Szczecinie - izolacja ścian fundamentowych wraz z drenażem. 2008/05/30
Usunięcie płyt azbestowych z elewacji budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 przy ul. Grażyny 7 w Szczecinie. 2008/05/29
"Budowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w II Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Henryka Pobożnego 2 w Szczecinie 2008/05/21
„Remont elewacji budynku Przedszkola Publicznego nr 11 na Osiedlu Kasztanowym w Szczecinie” 2008/05/21
Budowa szklarni w Zespole Szkół Ogrodniczych przy ul. Batalionów 2008/05/21
„Remont boisk sportowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 przy ul. Romera 2 w Szczecinie” 2008/05/21
„Usunięcie płyt azbestowych z elewacji budynku wraz z wymianą okien drewnianych na nowe z PCV w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 8 przy ul. Rydla 49 w Szczecinie”. 2008/05/20
„Usunięcie płyt azbestowych z elewacji budynku wraz z wymianą okien drewnianych na nowe z PCV w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 przy ul. Orawskiej 1 2008/05/20
Dostawa upominków przeznaczonych do promowania IV Zlotu Oldtimerów, elementów wyposażenia oficerów łącznikowych i wolontariuszy oraz młodzieżowej reprezentacji Miasta Szczecin uczestniczącej w The Tal 2008/05/15
„Projekt wykonawczy na budowę ścieżki rowerowej na odcinku od Mostu Cłowego do Puszczy Bukowej” 2008/04/30
Wymiana okien drewnianych na nowe z PCV w budynku Gimnazjum Nr 3 przy ul. Malczewskiego 22A w Szczecinie 2008/04/30
Remont zaplecza kuchennego w Szkole Podstawowej Nt 5 przy ul. Bł. Kr. Jadwigi 29 w Szczecinie. 2008/04/29
Rozbudowa sieci światłowodowej w budynku Urzędu Miasta Szczecin 2008/04/28
„Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1przy ul. Ofiar Oświęcimia 14 w Szczecinie” 2008/04/23
Dostawa i wdrożenie archiwum dokumentów elektronicznych i podpisu elektronicznego dla Gminy Miasto Szczecin 2008/04/22
Opracowanie koncepcji wprowadzenia ścieżki pieszo-rowerowej na Trasę Zamkową (wjazd/zjazd) 2008/04/15
Dostawa upominków z odpowiednim znakowaniem przeznaczonych do celów promowania Miasta Szczecin 2008/04/14
Konserwację i wykonanie wyposażenia Urzędu Stanu Cywilnego na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie 2008/04/11
Remont posadzek, instalacji kanalizacyjnej i drogi wewnętrznej Szkole Podstawowej nr 35 w Szczecinie przy ul. Świętoborzyców 40 2008/04/11
Dostawa drukarek dla Urzędu Miasta Szczecin 2008/04/10
„Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej nr 64 przy ul. Rayskiego 9 w Szczecinie” 2008/04/10
"Przebudowa węzła cieplnego c.o. i c.w.u. w zespole Szkół nr 8 przy ul. 3-go Maja 1A w Szczecinie" 2008/04/10
Konserwację i wykonanie wyposażenia Urzędu Stanu Cywilnego na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie 2008/04/09
„Wymiana okien drewnianych na nowe z PCV w Gimnazjum Nr 23 przy ul. Młodzieży Polskiej 9 w Szczecinie”. 2008/04/09
„Remont dachu z papy z dociepleniem płytami styropianowymi w Szkole Podstawowej Nr 11 w Szczecinie”. 2008/04/09
Remont korytarzy na parterze prawego skrzydła w gmachu Urzędu Miasta Szczecin przy Pl. Armii Krajowej 1 2008/04/09
„Wymiana okien drewnianych na nowe z PCV w Szkole Podstawowej Nr 35 przy ul. Świętoborzyców 40 i w Gimnazjum Nr 9 przy ul. Dunikowskiego 1 w Szczecinie. 2008/04/07
„Wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 przy ul. Romera 2 w Szczecinie”-bis 2008/04/07
Remont pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie 2008/03/25
Modernizacja budynku Pałacu Młodzieży - Pomorskiego centrum Edukacji przy al. Piastów 7 w Szczecinie 2008/03/19
Kompleksowa obsługa kreatywna działań promocyjnych Miasta Szczecina 2008/03/18
Budowa zbiornika retencyjnego wód deszczowych oraz drogi dojazdowej do zbiornika w rejonie ul. Duńskiej w Szczecinie 2008/03/14
Obsługa sanitarna imprez organizowanych w Szczecinie w 2008 r. 2008/03/13
Określenie składników majatkowych i kosztów likwidacji Rodzinnego Ogrodu Działkowego im."Lotnisko" 2008/03/10
Przebudowa mieszkania przy ulicy Śląskiej 12/5 i w Szczecinie na potrzeby całodobowej opieki w wybranej formie placówki opiekuńczo-wychowawczej. 2008/03/07
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin z tytułu wykonywania władzy publicznej oraz prowadzenia innej działalnośi i posiadania majatku 2008/03/06
Produkcja druków i upominków reklamowych 2008/03/06
Modernizacja budynku głównego Szkoły Podstawowej Nr 13 przy ul. Bałtyckiej 1a w Szczecinie. 2008/02/29
Wykonywanie w roku 2008 wycen nieruchomości zgodnie ze specyfiką zadań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 2008/02/27
Przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii outdoorowej oraz usługi reklamowe 2008/02/27
Modernizacja budynku głównego Szkoły Podstawowej Nr 13 przy ul. Bałtyckiej 1a w Szczecinie 2008/02/21
Tłoczenie płyt oraz druk okładek 2008/02/21
Wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 (sala gimnastyczna i internat) przy ul. Romera 2 w Szczecinie” 2008/02/15
Malowanie tynków wewnętrznych korytarzy i klatek schodowych w budynku Pomorskiego Centrum Edukacji - Pałacu Młodzieży przy al. Piastów 7 w Szczecinie 2008/02/13
Wykonanie badań morfologicznych odpadów komunalnych miasta Szczecina 2008/02/11
Badanie opinii postrzegania wizerunku miasta Szczecin 2008/02/07
Obsługa PR przy wdrażaniu strategii marki oraz doradztwo PR 2008/02/07
Dostawa i wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów dla Gminy Miasto Szczecin 2008/01/30
Przyjmowanie i wypłata przekazów pieniężnych dla odbiorców świadczeń rodzinnych wypłacanych przez Gminę Miasto Szczecin 2008/01/23
Utrzymanie czystości w budynku Urzędu Miasta Szczecin, jego agendach oraz terenach posesji 2007/12/31
Informacja o wyniku postępowania na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych 2007/12/31
Wykonanie robót remontowych w gmachu Urzedu Miasta Szczecin i jego agendach w roku 2008 2007/12/28
Dostawa papieru, kartonu, wyrobów z papieru i tektury oraz innych materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Miasta Szczecin 2007/12/21
Dostawy artykułów higienicznych na potrzeby Urzędu Miasta Szczecin 2007/12/20
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin 2007/12/20
ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W GMACHU URZĘDU MIASTA SZCZECIN przy Pl. ARMII KRAJOWEJ 1 2007/12/11
Utrzymanie czystości w budynku Urzędu Miasta Szczecin, jego agendach oraz terenach posesji 2007/12/07
Usługi transportowe na potrzeby Urzędu Miasta Szczecin 2007/12/07
Bezgotówkowe tankowanie paliw płynnych do pojazdów Urzędu Miasta Szczecin na stacjach paliw Wykonawcy 2007/12/07
Dostęp do internetu i usługi przesyłu danych do Filii UM Szczecin 2007/12/06
Świadczenie usługi telekomunikacyjnej CENTREX w oparciu o centralę telefoniczną PABX w gmachu Urzędu Miasta Szczecin w okresie od 01.01.2008 r. do 31.01.2008 r. 2007/12/06
Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Szczecin 2007/12/06
Dostawa licencji oprogramowania dla Urzędu Miasta Szczecin 2007/12/05
Wykonanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta Szczecina 2007/12/04
Doradztwo przy realizacji zadania pn. budowa stadionu piłkarskiego 2007/11/26
„WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWĘ BASENU I SALI GIMNASTYCZNEJ (PAWILON E) W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH PRZY 2007/11/22
ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W GMACHU URZĘDU MIASTA SZCZECIN przy Pl. ARMII KRAJOWEJ 1 2007/11/21
Budowa dwóch boksów w holu Urzędu Miasta w Szczecinie 2007/11/20
Ocena strategiczna docelowego systemu gospodarki odpadami dla Miasta Szczecina wraz z wyborem wariantów lokalizacji Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów 2007/11/20
Materiały eksploatacyjne do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Urzędu Miasta 2007/11/19
Przeprowadzenie kampanii outdoorowych na cele promocyjne miasta Szczecin 2007/11/19
Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Szczecin 2007/11/15
Realizacja wypłat świadczeń na rzecz osób wskazanych przez Gminę Miasto Szczecin w punktach na terenie Miasta Szczecin 2007/11/15
Prenumerata prasy i wydawnictw promulgacyjnych na rok 2008 oraz ich dostawę do Urzędu Miasta Szczecin 2007/11/15
Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych 2007/11/05
Świadczenie usługi telekomunikacyjnej CENTREX w oparciu o centralę telefoniczną PABX w gmachu Urzędu Miasta Szczecin w okresie od 25.10.2007 r. do 31.12.2007 r. 2007/10/25
Przetarg Nieograniczony na Modernizację Boiska Sportowego OKS Świt Szczecin - II Etap 2007/10/23
„DOSTAWA I WDROŻENIE OPROGRAMOWANIA DLA JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH I ORGANU NADZORUJĄCEGO GMINY MIASTO SZCZECIN” 2007/10/19
Wykonywanie w roku 2007 wycen nieruchomości zgodnie ze specyfiką zadań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 2007/10/08
Realizacja wypłat świadczeń na rzecz osób wskazanych przez Gminę Miasto Szczecin w punktach na terenie Miasta Szczecin 2007/10/04
Modernizacja boisk sportowych w Zespole Szkół Elektryczno Elektronicznych 2007/10/03
Przetarg nieograniczony na modernizację boiska sportowego 2007/10/02
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin z 2007/10/02
Remont pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie 2007/10/02
Remont dachu budynku głównego Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 przy ul. Ofiar Oświęcimia 14 w Szczecinie 2007/09/26
Wykonanie kompleksowego systemu do tworzenia, aktualizacji oraz zarządzania mapą akustyczną Miasta Szczecin, zakup oprogramowania do obliczania mapy akustycznej oraz przedstawienie wyników prac. 2007/09/20
"Rozbudowa Ośrodka Morskiego Pałacu Młodzieży - Etap II przy ul. Przestrzennej 21 w Szczecinie." 2007/09/20
Modernizacja boiska sportowych OKS "Świt"Szczecin - II Etap" 2007/09/19
Wykonanie aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Szczecina 2007/09/18
Remont budynku przy al. Piastów 7 w Szczecinie 2007/09/13
Przetarg nieograniczony na modrnizację boiska sportowego 2007/09/13
Remont dachu budynku państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia przy al. Wojska Polskiego 115 w Szczecinie 2007/09/10
Remont boisk sportowych – I Etap, w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 przy ul. Romera 2 w Szczecinie 2007/09/07
Wymiana okien- etap II w budynku Zespołu Szkół Nr 1 przy ul. Romera 2 w Szczecinie 2007/09/04
Opracowanie projektu modernizacji ewidencji gruntów i budynków 2007/08/31
"Obsługa kotłowni opalanych brykietem drzewnym w jednostkach oświatowych wraz z zakupem i dostawą opału" 2007/08/31
Remont sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 26 przy ul. Małkowskiego 12 w Szczecinie 2007/08/24
"Rozbudowa Ośrodka Morskiego Pałacu Młodzieży - Etap II przy ul. Przestrzennej 21 w Szczecinie." 2007/08/22
Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo-wykonawczej przebiegu ścieżki rowerowej 2007/08/17
Konkurs na koncepcję architektoniczną basenu pływackiego 2007/08/14
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty „Dostawa upominków przeznaczonych na podziękowania dla sponsorów i współorganizatorów finału regat The Tall Ships` Races 2007 w Szczecinie” 2007/08/08
Remont i przebudowa pomieszczeń trzeciej kondygnacji wewnętrznej łącznika w gmachu Urzędu Miasta Szczecin 2007/08/07
Dostawa licencji oprogramowania dla Urzędu Miasta Szczecin 2007/08/06
Budowa infrastruktury teleinformatycznej dla potrzeb Gminy Miasto Szczecin 2007/08/03
Opracowanie projektu modernizacji ewidencji gruntów i budynków 2007/08/03
Remont dachu budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia przy al. Wojska Polskiego 115 w Szczecinie 2007/08/02
Przebudowa mieszkań przy ulicy 3-Maja 10/5 w Szczecinie i ulicy Śląskiej 12/5 2007/07/30
Remont toalet w budynku Gimnazjum Nr 10 przy ul. Siemiradzkiego 2 w Szczecinie - Etap I 2007/07/26
Przebudowa kuchni w Szkole Podstawowej Nr 5 przy ul. Krrólowej Jadwigi 29 w Szczecinie 2007/07/26
„ Rozbiórka attyki z płyt azbestowych i remont pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej w Przedszkolu Publicznym Nr 38 przy ul. Włościańskiej 5 w Szczecinie”. 2007/07/25
Remont pokoju konferencyjnego w gmachu Urzędu Miasta Szczecin 2007/07/23
Ogłoszenie o zawarciu umowy na zakup usług reklamowych w zakresie promocji Miasta poprzez sport 2007/07/20
Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Szczecin 2007/07/20
„ Rozbiórka attyki z płyt azbestowych i remont pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej w Przedszkolu Publicznym Nr 38 przy ul. Włościańskiej 5 w Szczecinie”. 2007/07/13
Świadczenie usług tłumaczeń pisemnych i ustnych z zakresu języka angielskiego oraz niemieckiego na rzecz Urzędu Miasta Szczecin w 2007 r. 2007/07/12
Wykonywanie w roku 2007 wycen nieruchomości zgodnie ze specyfiką zadań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 2007/07/11
Informacja o zawarciu umowy na Opracowanie dokumentacji technicznej-zbiornik retencyjny Warszewo-roboty dodatkowe 2007/07/10
Nagłośnienie rejonu finału regat The Tall Ships 2007/07/09
Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo-wykonawczej przebiegu ściezki rowerowej 2007/07/09
Ogłoszenie o zawarciu umowy na Obsługę cateringową uczestników finału regat The Tall Ships` Races 2007 w Szczecinie – Uroczystość otwarcia, Obiad Kapitański oraz Przyjęcie dla oficerów. 2007/07/05
Wynajęcie i obsługa miasteczka namiotowego w ramach imprezy - Szczecin i przyjaciele w dniach 04-07 sierpnia 2007 r. w Szczecinie 2007/07/03
Remont pokoju konferencyjnego w gmachu Urzędu Miasta przy pl. Armii Krajowej 1 w Szczecinie 2007/06/28
Dostawa kompozycji kwiatowych na potrzeby Urzędu Miasta 2007/06/26
Dostawa wyrobów cukierniczych na potrzeby Urzędu Miasta 2007/06/25
Przebudowa mieszkań przy ulicy 3-Maja 10/5 w Szczecinie i ulicy Śląskiej 12/5 i w Szczecinie na potrzeby całodobowej opieki w wybranej formie placówki opiekuńczo-wychowawczej 2007/06/22
Wymiana okien w budynku Zespołu Szkół Nr 1 przy ul. Romera 2 w Szczecinie 2007/06/22
Usługi holowania i cumowania jednostek podczas finału regat The Tall Ships` Races 2007 w Szczecinie 2007/06/22
Remont posadzek i instalacji kanalizacyjnej w Szkole Podstawoej nr 35, ul. Świętoborzyców 40 w Szczecinie 2007/06/22
Organizacja i realizacja imprezy masowej pn. Dyskoteka dla załóg – uczestników finału regat The Tall Ships` Races 2007 w Szczecinie” 2007/06/21
„Realizacja cyklu imprez artystycznych w okresie lipiec sierpień 2007 r. 2007/06/21
Remont dachu budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 1 przy ul. Romera 2 w Szczecinie 2007/06/20
Wsparcie działań promocyjnych Miasta Szczecin do 31 grudnia 2007 2007/06/19
Montaż i wynajem hali namiotowej 2007/06/19
Ogłoszenie o konkursie na opracowanie koncepcji architektonicznej krytego basenu pływackiego 2007/06/11
"Zakup pięciu łodzi pneumatycznych z osprzętem i wyposażeniem" 2007/06/08
Remont dachu budynku głównego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 przy ul. Kopernika 16A w Szczecinie 2007/06/08
Informacja o zawarciu umowy na „Organizację koncertów szantowych i widowiska „Uderz w dzwon” podczas Dni Morza 2007 r.” 2007/06/08
Remont elewacji wraz z usunięciem płyt zawierających azbest w PP 45 2007/06/08
„Rozbudowa Ośrodka Morskiego Pałacu Młodzieży – Etap II przy ul. Przestrzennej 21 2007/06/08
Informacja o zawarciu umowy na „Reklamę na łamach dzienników "Głos Szczeciński” i „Głos Koszaliński” III Szczecińskiego Zlotu Oldtimerów na terenie Województwa Zachodniopomorskiego jako elementu progr 2007/06/06
informacja o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na "Druk i dostawę materiałów reklamowych przeznaczonych do promocji finału regat" 2007/06/06
Informacja o zawarciu umowy na „Reklamę na łamach dziennika Kurier Szczeciński III Szczecińskiego Zlotu Oldtimerów na terenie Województwa Zachodniopomorskiego jako elementu programu prezentacji polsko 2007/06/06
Informacja o zawarciu umowy na „Reklamę na łamach dziennika Gazeta Wyborcza III Szczecińskiego Zlotu Oldtimerów na terenie Województwa Zachodniopomorskiego jako elementu programu prezentacji polsko – 2007/06/06
Wyposażenie oficerów łącznikowych finału regat The Tall Ships` Races 2007 w Szczecinie 2007/06/06
Modernizacja budynku Gimnazjum nr 21 przy ul. A. Mickiewicza 23 w Szczecinie 2007/06/04
Remont pokoju konferencyjnego w gmachu Urzędu Miasta przy pl. Armii Krajowej 1 w Szczecinie 2007/06/04
Informacja o zawarciu umowy na „Instalacja mostu pontonowego na rzece Odrze Zachodniej łączącego Bulwar Piastowski i Bulwar Gdyński oraz pomostu cumowniczego przy nabrzeżu Starówka” 2007/05/31
Przebudowa węzla cieplnego c.o. i c.w.u. w Szkole Podstawowej nr 18 w Szczecinie 2007/05/30
Remont elewacji budynku Przedszkola Publicznego nr 53 przy ul. X. Dunikowskiego 44 w Szczecinie-bis 2007/05/28
Informacja o zawarciu umowy na „Dostawę medali okolicznościowych wykonanych techniką menniczą, promujących finał regat The Tall Ships` Races 2007”. 2007/05/25
Pojemniki na odpady w okresie The Tall Ships 2007/05/25
„Remont pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej w Zespole Szkół nr 2 2007/05/25
Remont łazienek w Przedszkolu Publicznym nr 59 przy ul. Ks. Zofii 3 w Szczecinie 2007/05/24
Informacja o zawarciu umowy w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na"Patronat i prasową kampanię promocyjno-informacyjną finału regat The Tall Ships 2007/05/23
Remont elewacji wraz z usunięciem płyt zawierających azbest w PP 45 2007/05/21
Roboty budowlane związane z usunięciem wyrobów zawierających azbest w PP 80 2007/05/18
Obsługa sanitarna The Tall Ships 2007/05/17
Przeprowadzenie promocyjnej kampanii outdoorowej III Szczecińskiego Zlotu Oldtimerów na terenie Województwa Zachodniopomorskiego 2007/05/17
Informacja o zawarciu umowy z wykonawcą wyłonionym w trybie zapytania o cenę na „Wynajem 2 scen wraz z wyposażeniem podczas III Zlotu Old Timerów” 2007/05/17
Remont toalet i umyalni - pion lewy w Zespole Szkół Rzemieślniczych przy ul. Chmielewskiego 19 w Szczecinie. 2007/05/16
Remont elewacji budynku Przedszkola Publicznego nr 49 przy ul. Marmurowej 7 w Szczecinie 2007/05/16
Modernizacja boisk sportowych - rozbudowa boiska do gry w piłkę koszową (etap II) w Gimnazjum Nr 6 przy ul. Niemierzyńskiej 17 w Szczecinie. 2007/05/16
Prace geodezyjne - podział i połączenie nieruchomości Miasta Szczecin w obrębach 1098, 1099, 1100, 1101 na terenie Wyspy Puckiej 2007/05/16
Opracowanie "Długoterminowej strategii zarządzania marką Szczecin wraz ze skatalogowaniem systemu identyfikacji wizualnej marki i elementów komunikacji wizerunkowej marki". 2007/05/14
Modernizacja boisk Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 przy ul. Budziszyńskiej 2 w Szczecinie - II ETAP-bis 2007/05/14
Wykonanie iluminacji Trasy Zamkowej 2007/05/14
Upominki promocyjne na „Prezentację polsko – niemieckiej współpracy w ramach imprezy The Tall Ships` Races”. Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG 2007/05/11
Remont ogrodzenia terenu Zespołu Szkół Specjalnych Nr 12 przy ul. Wielkopolskiej 14 w Szczecinie 2007/05/11
Informacja o wyborze oferty na "Druk i dostawa materiałów promocyjnych i poligraficznych przeznaczonych do promowania finału regat The Tall Ships 2007/05/11
Remont łazienek w Szkole Podstawowej nr 53 przy ul. Budzysza Wosia 8/9 w Szczecinie 2007/05/11
Dostawa druków na potrzeby Urzędu Miasta Szczecin 2007/05/11
Remont pokoju konferencyjnego w gmachu Urzędu Miasta przy pl. Armii Krajowej 1 w Szczecinie 2007/05/11
Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Przedszkola Publicznego Nr 2 przy al. Wojska Polskiego 211 w Szczecinie (etap I-część II, etap II). 2007/05/10
Informacja o zawarciu umowy na:„Wykonanie robót dodatkowych polegających na montażu zasuwy zaporowo – upustowej na gazociągu Dn 500 mm wraz z wykonaniem demontażu istniejącego odcinka rurociągu w pobl 2007/05/09
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na "Wynajem 2 scen wraz z wyposażeniem podczas III Zlotu Old Timerów" 2007/05/08
Informacja o zawarciu umowy z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na „Usługę pilotażu dla jednostek uczestniczacych w finale regat The Tall Ships` Races 2007/05/08
Przygotowanie i realizacja promocji finału regat The Tall Ships 2007/05/04
Remont elewacji budynku Przedszkola Publicznego nr 53 przy ul. X. Dunikowskiego 44 w Szczecinie 2007/04/27
prace geodezyjne 2007/04/25
Remont pokoju konferencyjnego w gmachu Urzędu Miasta Szczecin 2007/04/23
Remont łazienek w internacie Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60 w Szczecinie 2007/04/17
Wykonanie kompleksowego systemu do tworzenia, aktualizacji oraz zarządzania mapą akustyczną Miasta Szczecin, zakup oprogramowania do obliczania mapy akustycznej oraz przedstawienie wyników prac. 2007/04/16
Przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii outdoorowej oraz usługi reklamowe w ramach organizacji finału regat The Tall Ships 2007/04/13
Pojemniki na odpady w okresie trwania finału The Tall Ships Races 2007/04/12
Remont dachu skrzydeł bocznych budynku Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1 2007/04/11
Wykonywanie wycen nieruchomości 2007/04/10
„Opracowanie projektu rozbiórki wiaduktu w ciągu ulicy Nasypowej wraz z dostosowaniem wodociągowej kładki technologicznej do parametrów ulicy Autostrada Poznańska, ruchu pieszego i rowerowego oraz opr 2007/04/05
Przeprowadzenie akcji zwalczania komarów na terenach Miasta Szczecin w 2007 r. 2007/04/04
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 2007/03/23
Modernizacja boisk Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 przy ul. Budziszyńskiej 2 w Szczecinie - II etap 2007/03/23
Ogłoszenie o zawarciu umów - Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, domów jednorodzinnych 2007/03/20
Opracowanie koncepcji usytuowania i funkcjonowania Lotniska Szczecin-Dąbie oraz Studium Wykonalności Inwestycji - Modernizacja lotniska Szczecin Dąbie 2007/03/19
Remont dachu budynku Przedszkola Publicznego nr 10 przy ul. Wołogowskiej 5 w Szczecinie 2007/03/13
Opracowanie projektu zagospodarowania terenów w szczecinie pod tymczasowe parkingi w okresie finału the Tall Ships Races 2007 2007/03/07
Dostawa licencji oprogramowania dla Urzędu Miasta Szczecin 2007/03/06
"dostawa i montaż magazynowych regałów jezdnych do archiwum Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Szczecin" 2007/03/02
Dostawa sprzętu komputerowego i akcesoriów dla Urzędu Miasta Szczecin 2007/02/28
Dokonanie długoterminowej międzynarodowej oceny ratingowej Miasta Szczecin przez okres dwóch lat 2007/02/28
Druk folderu promocyjnego - wersja targowa i druk okładek do płyt CD 2007/02/23
Wykonanie robót remontowych w gmachu Urzędu Miasta Szczecin 2007/02/19
Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, domów jednorodzinnych 2007/02/05
Ogłoszenie o zawarciu umowy 2007/02/05
Rozbiórka bududynków przy ulicy Bagiennej 23 i 24 w Szczecinie 2007/02/02
Informacja o zawarciu Umowy 2007/01/31
Ogłoszenie o zawarciu umowy 2007/01/31
Organizacja i przeprowadzenie rekrutacji do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych 2007/01/30
Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki w sprawie powołania biegłych sądowych z zakresu uzależnienia od alkoholu dla GKRPA 2007/01/29
Organizacja i przeprowadzenie rekrutacji do publicznych przedszkoli i i szkół podstawowych z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego 2007/01/26
Opracowanie projektu zagospodarowania terenów w Szczecinie pod tymczasowe parkingi w okresie finału the Tall Ships Races 2007 2007/01/24
Wymiana dźwigu osobowego oraz wymiana okien i drzwi w budynku Centrum Psychologiczno - Pedagogicznego przy ul. Łaziebnej 6/7 w Szczeinie 2007/01/12
Wykonywanie wycen nieruchomości 2007/01/10
Transport wydobytego urobku z pogłębiania podejść do nabrzeży wzdłuż ulicy Jana z Kolna na pole refulacyjne „D” w Świnoujściu oraz wydobycie zanieczyszczeń mechanicznych urobku i ich utylizację. 2007/01/02
Opracowanie projektu zagospodarowania terenów w Szczecinie pod tymczasowe parkingi w okresie finału the Tall Ships Races 2007 2006/12/20
Opracowanie projektu organizacji ruchu na terenie Gminy Miasto Szczecin w okresie finału the Tall Ships Races 2007 2006/12/19
Konserwacja drzew pomnikowych rosnących na Jasnych Błoniach 2006/12/19
Konserwacja i naprawa kopiarek czarno-białych, kolorowych oraz powielaczy cyfrowych Urzędu Miasta Szczecin 2006/12/18
ogłoszenie o zawarciu umowy na drukowanie i kopertowanie formularzy przelewów masowych płatności i innych dokumentów 2006/12/15
Informacja o zawarciu umowy z wykonawcą na “druk i oprawę introligatorską publikacji "Almanach Szczeciński- Morski 2007", oraz druk folderu z kopertą "Szczecin- Miasto z charakterem" i folderu "Szcze 2006/12/12
Obsługa prawna 2006/12/08
Dostęp do internetu i łącze cyfrowe do Filii UM 2006/12/04
Zakup i dostawa sportowego sprzętu pn." Profesjonalny zeskok do skoku o tyczce" 2006/12/04
Ogłoszenie o podpisaniu umowy - "Ogrodzenie boiska sportowego "Jeziorak" Szczecin - Osiedle Kasztanowe I etap 2006/11/29
Dostawa i montaż magazynowych regałów jezdnych do archiwum Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Szczecin 2006/11/28
Informacja o zawarciu umowy z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na „Wykonanie robót dodatkowych polegających na wycince drzew... 2006/11/27
Ogłoszenie o wyborze oferty 2006/11/24
Remont auli w budynku Gimnazjum Nr 4 przy al. Piastów 7 w Szczecinie 2006/11/23
Remont części dachu budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy al. Piastów 12 w Szczecinie 2006/11/23
Prenumerata prasy i wydawnictw na rok 2007 oraz ich dostawa do Urzędu Miasta Szczecin 2006/11/22
Ogłoszenie wyników przetargu nieograniczonego "Profesjonalny zeskok do skoku o tyczce" 2006/11/22
Ogłoszenie wyników przetargu nieograniczonego " Ogrodzenie boiska sportowego OKS "Jeziorak" Szczecin - Osiedle Kasztanowe I etap 2006/11/21
Przygotowanie i wydawanie bezplatnych posiłków dla osób uprawnionych przez Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie 2006/11/21
Informacja o zawarciu umowy z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na „Najem sal i pokoi hotelowych na potrzeby dorocznej konferencji Sail Training Intern 2006/11/17
Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miasta Szczecin 2006/11/16
Dostawa bonów towarowych dla dzieci pracowników Urzędu Miasta Szczecin 2006/11/16
Wykonanie boiska sportowego wielofunkcyjnego oraz parkingu na 10 miejsc postojowych na terenie Osiedlowego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego przy ul.Modrej w Szczecinie” 2006/11/13
Remont i modernizacja boisk sportowych OKS "Świt"Szczecin - I Etap" 2006/11/13
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY „Organizację cateringu podczas Dorocznej Konferencji STI” (znak sprawy: BOR/341/09/06). 2006/11/09
Rozbiórka budynku przy ulicy Bagiennej 23 w Szczecinie 2006/11/07
Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego wspomagającego zarządzanie finansami Miasta (ZSI-FK) 2006/11/05
Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Przedszkola Publicznego Nr 2 przy al. Wojska Polskiego 211 w Szczecinie - część kuchenna (Etap I, część I) 2006/10/31
"Profesjonalny zeskok do skoku o tyczce" 2006/10/30
Obsługa agencyjna jednostek podczas finału regat The Tall Ships` Races 2007 w Szczecinie 2006/10/23
Wymiana dźwigu osobowego oraz wymiana okien i drzwi w budynku Centrum Psychologiczno - Pedagogicznego przy ul. Łaziebnej 6/7 w Szczeinie 2006/10/20
Wynik postępowania: Wykonanie prac analityczno-badawczych systemu infrastruktury komunikacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień systemu dróg oraz natężenia ruchu w obszarze miasta Szczecina... 2006/10/19
Wykonanie iluminacji Mostu Długiego w Szczecinie 2006/10/18
Budowa nowych nawierzhni na terenie wokół budynku Szkoły Podstawowej Nr 23 przy ul. Mierniczej 10 w Szczecinie 2006/10/16
Pogłębianie podejść do nabrzeży zlokalizowanych wzdłuż ulicy Jana z Kolna na odcinku od Kapitanatu Portu do Trasy Zamkowej 2006/10/16
„ Modernizację boiska sportowych OKS „Iskierka” Szczecin ul.Topolowa – I etap” 2006/10/12
Konkurs architektoniczny na projekt koncepcyjny budynku Filharmonii przy ul. Małopolskiej w Szczecinie 2006/10/12
Ogrodzenie boiska sportowego OKS "Jeziorak"Szczecin - Osiedle Kasztanowe I etap 2006/10/11
Budowę ścieżki rowerowej na odcinku od Mostu Cłowego do ul. Pokładowej w Szczecinie 2006/10/11
Realizacja wypłat świadczeń na rzecz osób wskazanych przez Miasto na terenie Miasta Szczecin 2006/10/10
Opracowanie dokumentacji technicznej - Zbiornik retencyjny - Warszewo 2006/10/10
Zakup wagonów tramwajowych - doczep czynnych 2006/10/10
Remont dachu budynku III Pałacu Młodzieży - Pomorskiego Centrum Edukacji przy al. Wojska Polskiego 84/90 w Szczecinie 2006/09/29
Remont dachu budynku III Pałacu Młodzieży - Pomorskiego Centrum Edukacji przy al. Wojska Polskiego 84/90 w Szczecinie 2006/09/29
"Remont dachu hali basenu w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 8 przy ul. Rydla 49 w Szczecinie" 2006/09/22
Dostawę specjalistycznego sprzętu do rowerów wyczynowych 2006/09/22
dostawa tonerów na potrzeby Urzędu Miasta Szczecin 2006/09/22
Modernizacja boiska sportowego OKS "Iskierka" Szczecin ul.Topolowa – I etap 2006/09/21
Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego wspomagającego zarządzanie finansami Miasta (ZSI-FK) 2006/09/15
Remont dachu budynku III Pałacu Młodzieży - Pomorskiego Centrum Edukacji przy al. Wojska Polskiego 84/90 w Szczecinie 2006/09/14
Ogłoszenie o wyniku postepowania - dostawa wody 2006/09/14
Ogłoszenie o wyniku postępowania na dostawę artykułów higienicznych 2006/09/14
Wynik postępowania o udzielenie zamówienia dotyczącego publikacji 16 cotygodniowych edycji strony miejskiej w dzienniku o zasięgu regionalnym 2006/09/13
Dostawę upominków z odpowiednim znakowaniem przeznaczonych do celów promowania finału regat The Tall Ships’ Races 2007 Szczecin. 2006/09/11
Rozbudowa Ośrodka Morskiego Pałacu Mlodzieży przy ul. Przestrzennej 21 w Szczecinie - etap I 2006/09/11
Wykonanie okablowania strukturalnego w budynku przy ulicy Szymanowskiego 2 w Szczecinie 2006/09/06
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Remont pomieszczeń w budynku przy ul.Szymanowskiego 2 w Szczecinie" 2006/09/05
Wynik postępowania na druk Raportu o stanie miasta Szczecin 2006 2006/09/04
Przetarg nieograniczony na wykonywanie wycen 2006/08/30
Wykonanie dokumentacji projektowej na remont kompleksu szklarni w Zespole Szkół Ogrodniczych przy ul. Batalionów Chłopskich 115 w Szczecinie 2006/08/29
Remont dachu budynku III Pałacu Młodzieży - Pomorskiego Centrum Edukacji przy al. Wojska Polskiego 84/90 w Szczecinie 2006/08/14
Wykonanie wektorowej numerycznej mapy zasadniczej 2006/08/11
Obsługa kotłowni opalanych brykietem drzewnym w jednostkach oświatowych wraz z zakupem i dostawą opału 2006/08/10
Uniważnienie przetargu na dostawę specjalistycznego sprzętu do rowerów wyczynowych 2006/07/28
Sportowy sprzęt pływający 2006/07/27
Modernizacja pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej Nr 41 przy l. Cyryla i Metodego 44 w Szczecinie. 2006/07/24
Sportowy Sprzęt Pływający 2006/07/10
Opracowanie projektu dud. na regulację inst. c.o. z moderniazcją oraz modernizację inst. went.w bud. SP 28 ul. Piaseczna 40 Szczecin 2006/07/07
Opracowanie projektu budowlanego na regulację instalacji c.o. wraz z niezbędną modernizacją instalacji c.o. w nud. ZSnr2 ul. Portowa 21 Szczecin 2006/07/07
Remont pomieszczeń w budynku przy ul.Szymanhowskiego 2 w Szczecinie 2006/07/06
Opracowanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania strefy ruchu pieszego wokół Placu Zamenhofa w Szczecinie 2006/07/03
Wykonanie wektorowej numerycznej mapy zasadniczej 2006/06/29
Modernizację boisk Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 przy ul. Budziszyńskiej 2 2006/06/27
Obsługa agencyjna jednostek podczas finału regat The Tall Ships` Races 2007 2006/06/26
Remont torowiska tramwajowego w ul. Ku Słońcu w Szczecinie 2006/06/22
Remont toalet w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy al. Piastów 6 w Szczecinie 2006/06/14
Wykonywanie w r.2006 wycen nieruchomości zgodnie ze specyfiką zadań WGN 2006/05/22