Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Postępowanie jednostki komunalnej Gminy Miasto Szczecin

Tytuł Data publikacji
Ogłoszenie o przetargu na najem pomieszczeń bufetu szkolnego 2024/07/18
Ogłoszenie o przetargu na najem pomieszczeń bufetu szkolnego 2023/07/20
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie Urzędu Miasta Szczecin oraz wyposażenie Urzędu Miasta Szczecin w pojemniki na odpady komunalne zmieszane i segregowane 2022/10/28
Dostawa energii elektrycznej 2022/09/07
Utrzymanie czystości w budynku Urzędu Miasta Szczecin, jego agendach oraz terenach zewnętrznych 2022/06/20
Dostawa galanterii i papieru z możliwością składania ofert częściowych 2022/03/25
Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących 2022/02/28
Dostawa materiałów biurowych 2022/02/24
Dostawa artykułów biurowych 2022/02/07
Dostawa artykułów higienicznych 2022/01/25
Zapytanie ofertowe na dostawę i odbiór energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji 2021/11/26
Najem powierzchni użytkowej 2021/10/27
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie Urzędu Miasta Szczecin oraz wyposażenie Urzędu Miasta Szczecin w pojemniki na odpady komunalne zmieszane i segregowane 2021/10/20
Dostawa sprzętu komputerowego dla Biura Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie 2021/10/14
Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru należących do Gminy Miasto Szczecin, jej jednostek organizacyjnych, instytucji kultury oraz Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie 2021/09/06
Dostawa sprzętu komputerowego dla Biura Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie 2021/09/02
Ogłoszenie o wyniku przetargu na wynajem powierzchni użytkowej w budynku szkoły na postawienie automatów z napojami i przekąskami 2021/08/31
Przetarg ustny nieograniczony na najem powierzchni użytkowej 2021/08/18
Świadczenie usług telekomunikacyjnych 2021/08/17
Ogłoszenie o przetargu na wynajem powierzchni na postawienie automatów z napojami i przekąskami 2021/07/26
Przetarg na najem sali gimnastycznej 2021/06/14
Sukcesywna dostawa artykułów higienicznych 2021/04/08
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 2021/01/18
Modernizacja korytarzy na I piętrze w prawym skrzydle gmachu Urzędu Miasta Szczecin – etap IV i Vb 2020/12/30
Sukcesywna dostawa artykułów higienicznych 2020/12/29
Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących w 2021 r. 2020/12/29
Dostawa fabrycznie nowych mebli biurowych, mebli Sali Sesyjnej, krzeseł, wyposażenia dodatkowego, sof oraz siedzisk na korytarze 2020/12/28
Świadczenie usług polegających na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych powstających na terenie Urzędu Miasta Szczecin wraz z udostępnieniem Zamawiającemu pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych 2020/12/07
Dostawa papieru, kartonu oraz galanterii biurowej w 2021 r. 2020/12/04
Dostawa żywności do Zespołu Szkół Nr 6 im. M. Reja w Szczecinie na 2021 rok 2020/12/02
ZAKUP I DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH 2020/11/25
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego dla dostaw 2020/11/16
Zakup i dostawa sprzętu sportowego, wyposażenia meblowego, elektrycznego i elektronicznego do nowo budowanej sali gimnastycznej Zespołu Szkół Elektryczno – Elektronicznych 2020/11/09
Zakup energii elektrycznej dla Gminy Miasto Szczecin i jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury 2020/08/19
Ogłoszenie o przetargu na najem pomieszczeń bufetu szkolnego 2020/08/05
Utrzymanie czystości w budynku Urzędu Miasta Szczecin, jego agendach oraz terenach zewnętrznych w okresie od zawarcia umowy do 31.08.2022 r 2020/07/08
Dostawa papieru, kartonu oraz galanterii biurowej w 2020 r. 2020/03/24
Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących w 2020r. 2020/03/16
Dostawa Żywności do Zespołu Szkół Nr 6 im.M.Reja 2019/12/30
Świadczenie usług pralniczych dla Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin 2019/12/20
Świadczenie usług pralniczych dla Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin 2019/12/12
Przetarg pisemny na wynajem: 3 pomieszczeń znajdujących się w budynku przedszkola 2019/12/11
Dostawy warzyw i owoców do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin 2019/12/04
Dostawy mięsa i produktów mięsno-wędliniarskich do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin 2019/12/04
Dostawy różnych artykułów spożywczych do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin 2019/12/04
Dostawa Żywności do Zespołu Szkół Nr 6 im.M.Reja w Szczeci 2019/11/27
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego dla dostaw 2019/11/15
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego dla dostaw 2019/10/18
Modernizacja korytarzy na I piętrze w prawym skrzydle gmachu Urzędu Miasta Szczecin – etap I, II i III 2019/10/15
Świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz Urzędu Miasta Szczecin 2019/10/15
Remont pomieszczeń sanitarnych w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera 21 – 29 w Szczecinie etap III i IV 2019/10/02
Modernizacja korytarzy na I piętrze w prawym skrzydle gmachu Urzędu Miasta Szczecin – etap I, II i III 2019/09/25
Zakup energii elektrycznej dla Gminy Miasto Szczecin i jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury 2019/09/10
„Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót pn.:Przebudowa pomieszczeń po byłej filharmonii na Salę sesyjną wraz z budową instalacji rozgłaszania dźwiękowego etap I w gmachu Urzędu Miasta Szczecin" 2019/09/09
Przebudowa pomieszczeń po byłej filharmonii na Salę sesyjną wraz z budową instalacji rozgłaszania dźwiękowego etap I w gmachu Urzędu Miasta Szczecin 2019/07/31
Remont korytarzy na parterze w środkowym skrzydle gmachu Urzędu Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1 – strona prawa 2019/07/09
Remont pomieszczeń sanitarnych w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera 21 – 29 w Szczecinie etap I i II 2019/06/28
Wykonanie klimatyzacji precyzyjnej pomieszczeń archiwum w gmachu Urzędu Miasta Szczecin 2019/06/07
Dostawa odzieży roboczej w projekcie: "Czas na zawodowców – wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół" 2019/06/05
Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót pn.: Przebudowa pomieszczeń po byłej filharmonii na Salę sesyjną wraz z budową instalacji rozgłaszania dźwiękowego etap I w gmachu Urzędu Miasta Szczecin 2019/06/04
Przebudowa pomieszczeń po byłej filharmonii na Salę sesyjną wraz z budową instalacji rozgłaszania dźwiękowego etap I w gmachu Urzędu Miasta Szczecin 2019/05/29
Dostawa odzieży roboczej w projekcie: Czas na zawodowców- wzrost jakosci kształcenia zawodowego szczecińskich szkół 2019/05/17
Remont pomieszczeń sanitarnych w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera 21 – 29 w Szczecinie 2019/05/15
roboty budowlane polegające na remoncie pracowni 06 i 07 wraz z zapleczem i magazynem w budynku głównym Zespołu Szkół Elektryczno – Elektronicznych w Szczecinie ul. Racibora 60/61 2019/05/13
Wykonanie klimatyzacji precyzyjnej pomieszczeń archiwum w gmachu Urzędu Miasta Szczecin 2019/04/30
Najem pomieszczeń kuchni w celu prowadzenia żywienia zbiorowego uczniów 2019/04/23
Najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na bufet 2019/04/16
Przetarg na wynajem pomieszczenia na gabinet stomatologiczny 2019/04/02
Przetarg na wynajem pomieszczenia garażowego o pow. 54,75 m2 2019/03/13
Roboty remontowe w gmachu Urzędu Miasta Szczecin i jego agendach w roku 2019 2019/03/01
Dostawa kartonu, papieru oraz galanterii biurowej na 2019 r. 2019/02/25
Dostawy środków chemii gospodarczej i profesjonalnej oraz artykułów gospodarczych do Domów Pomocy Społecznej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczecinie będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin 2019/02/19
Wynajem w 2019 r. pomieszczeń 2019/02/15
Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących w 2019r. 2019/02/11
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego dla dostaw 2019/01/09
Dostawy mięsa i produktów mięsno-wędliniarskich do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin 2018/12/04
Dostawy różnych art. spożywczych do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin, z podziałem na cztery części 2018/12/04
Dostawa fabrycznie nowych krzeseł obrotowych 2018/12/03
Dostawa żywności do Zespołu Szkół Nr 6 im.M.Reja w Szczecinie na 2019 rok 2018/11/30
Najem pomieszczenia - pracowni żywienia znajdującej się w budynku „B” Zespołu Szkół Nr 2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności edukacyjnej 2018/11/16
Dostawy artykułów spożywczych dla Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie - w podziale na części. 2018/11/08
Dostawa fabrycznie nowych krzeseł obrotowych 2018/10/26
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego dla dostaw 2018/10/18