Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Uchwały Rady Miasta uchwalone w 2020 r.

Pełny Nr Uchwały: XVII/4/20

Data uchwalenia: 2020/04/28

Typ Aktu prawnego:  Apel Rady Miasta 


w sprawie przeciwdziałania kryzysowi klimatycznemu


APEL NR 4/20
Rady Miasta Szczecin
z dnia 28 kwietnia 2020 r.

 

w sprawie przeciwdziałania kryzysowi klimatycznemu

Rada Miasta Szczecin za przykładem innych polskich miast (Warszawa, Wrocław, Kraków, Łódź) apeluje do Parlamentu RP oraz Rady Ministrów RP o położenie nacisku na kwestie klimatu oraz niezwłoczne podjęcie zdecydowanych kroków zmierzających do jego ochrony.

Zdając sobie sprawę z postępującej degradacji środowiska naturalnego do której przyczyniła się działalność ludzka, podkreślamy konieczność zintensyfikowania działań podejmowanych przez państwo w zakresie ochrony klimatu. Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu, w skład którego wchodzi międzynarodowa grupa naukowców alarmuje, że jeśli drastycznie nie zmieni się polityka klimatyczna państw, ludzkość czekają ekstremalne zjawiska pogodowe o coraz większym natężeniu i częstotliwości. Flora i fauna występująca na danym terenie nie jest przystosowana do tak szybkich zmian klimatycznych, co niesie ryzyko nieodwracalnej destabilizacji środowiska naturalnego.

Poważne konsekwencje zmian klimatycznych nie są już zatem jedynie pesymistyczną wizją, ale rzeczywistością. W Polsce także je odczuwamy, a sytuacja będzie się pogarszać. Jeśli nie uda się powstrzymać gwałtownych zmian klimatycznych, temperatura w Polsce może zacząć dochodzić do 33 stopni w Suwałkach i aż do 40 stopni we Wrocławiu. Krajowa polityka w kwestii przeciwdziałania kryzysowi klimatycznemu jest jednak niewystarczająca. Polska plasuje się w niechlubnej czołówce światowych emitentów CO2 odpowiadając za ponad 10% emisji Unii Europejskiej, dlatego konieczne są przemiany w sferze energetyki, polegające na zwiększeniu udziału energii odnawialnej w ogólnym zużyciu, przy jednoczesnym ograniczaniu spalania węgla.

Ze względu na to, że skutki zmian klimatu dotykają bardzo wielu obszarów, począwszy od kwestii społecznych, infrastrukturalnych, gospodarczych, przez polityczne, międzynarodowe, a kończąc na finansowych, podejmowane działania muszą być kompleksowe i dalekosiężne. Powinny one być nastawione nie tylko na ograniczanie emisji zanieczyszczeń, ale także na przygotowanie do skutków zmian klimatu, z którymi już teraz muszą się mierzyć państwa oraz pojedyncze jednostki. Należy położyć większy nacisk na edukację i programy informacyjne, które uświadomią społeczeństwu powagę sytuacji oraz zachęcą pojedyncze jednostki do dokonywania świadomych ekologicznie wyborów w swoim codziennym życiu.

W obliczu postępującego kryzysu klimatycznego Miasto Szczecin zobowiązuje się do intensyfikacji działań w zakresie ochrony środowiska i adaptacji do zmian klimatu, zgodnie ze strategią klimatyczną Szczecina. W jej ramach realizowany jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Plan Adaptacji do zmian klimatu. Miasto będzie miało także na większej uwadze zmiany klimatu pracując nad aktami prawa miejscowego.

Niniejszym apelem Rada Miasta Szczecin wyraża swoje poparcie dla wszelkich inicjatyw i programów, których celem jest ochrona klimatu. Rada Miasta Szczecin jest zdania, że kwestia ograniczania skutków kryzysu klimatycznego powinna stać się priorytetem polityki krajowej.
 


Renata Łażewska

Przewodnicząca Rady Miasta Szczecinudostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2020/04/28, odpowiedzialny/a: Edyta Sowińska, wprowadził/a: Marta Klimek, dnia: 2020/07/17 09:37:26
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Klimek 2020/07/17 09:37:26 modyfikacja wartości
Edyta Sowińska 2020/04/28 13:32:52 nowa pozycja