Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Uchwały Rady Miasta uchwalone w 2016 r.

Pełny Nr Uchwały: XX/7/16

Data uchwalenia: 2016/06/21

Typ Aktu prawnego:  Stanowisko Rady Miasta 


w sprawie zmian w Ustawie o samorządzie gminnym


STANOWISKO Nr 7/16
Rady Miasta Szczecin
z dnia 21 czerwca 2016 r.


w sprawie zmian w Ustawie o samorządzie gminnym

Rada Miasta Szczecin zwraca się do Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o skierowanie do prac w komisjach sejmowych stanowiska w sprawie zmiany Ustawy o samorządzie gminnym poprzez wprowadzenie ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego gminy z mandatem radnego organu pomocniczego jednostek samorządu terytorialnego.

Obecny stan prawny nakłada na radnego gminy, w artykule 25b Ustawy o samorządzie gminnym zakaz łączenia mandatu radnego z mandatem posła lub senatora; wykonywaniem funkcji wojewody lub wicewojewody; członkostwem w organie innej jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto nie można być jednocześnie radnym i wójtem lub jego zastępcą o czym stanowi artykuł 27 punkt 2 przedmiotowej ustawy.

Artykuł 25b Ustawy o samorządzie gminnym nie zakazuje łączenia mandatu radnego z mandatem radnego organu pomocniczego jednostki samorządu terytorialnego. Konsekwencją powyższego stanu rzeczy jest łączenie obu wymienionych wyżej funkcji, co prowadzi do szeregu wątpliwości natury prawnej i etycznej. Ich źródłem jest m.in. obawa wystąpienia konfliktu interesów w przypadku łączenia mandatów w obu tych organach.

Radny gminy powinien działać, kierując się dobrem całej gminy, a nie pojedynczej dzielnicy bądź osiedla, co przy łączeniu obu wymienionych wyżej funkcji prowadzić może do sytuacji w której radny gminy będzie kierował się wyłącznie dobrem osiedla bądź dzielnicy w której jest radnym, niekoniecznie tożsamym z dobrem całej gminy.

Wprowadzenie proponowanych regulacji obejmie radnych gminnych oraz radnych organów pomocniczych jednostek samorządowych. Ustawowy zakaz łączenie mandatu radnego gminy z mandatem radnego organu pomocniczego jednostki samorządu terytorialnego wpłynie pozytywnie na jakość pełnionego mandatu, wyeliminuje wątpliwości natury etycznej i prawnej oraz zahamuje negatywny trend upolitycznienia najniższego szczebla samorządu terytorialnego, jakimi są organy pomocnicze jednostek samorządu terytorialnego.


Łukasz Tyszler
Przewodniczący Rady Miasta Szczecinudostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2016/09/06, odpowiedzialny/a: Marta Klimek, wprowadził/a: Marta Klimek, dnia: 2016/09/06 12:59:21
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Klimek 2016/09/06 12:59:21 nowa pozycja