Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2004 roku

Nr kontroli: P/12/04

Otrzymane przez Szczeciński Klub Koszykówki z siedzibą przy ul. Twardowskiego 12 dotacji ze środków Gminy Miasto Szczecin

Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej UM, Biuro ds. Organizacji Pozarządowych UM, Szczeciński Klub Koszykówki ul. Twardowskiego 12 Szczecin

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

W dniach od 30 marca 2004 r. do 20 kwietnia 2004 r.  Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miejskiego w Szczecinie przeprowadził kontrolę w Wydziale Oświaty i Kultury Fizycznej (zwanym dalej WOiKF), Biurze ds. Organizacji Pozarządowych (zwanym dalej BOP) oraz w Szczecińskim Klubie Koszykówki (zwanym dalej SKK) w zakresie otrzymanych - przez SKK z siedzibą przy ul. Twardowskiego 12B  - w 2003 r. dotacji ze środków Gminy Miasto Szczecin.
W wystąpieniu pokontrolnym z dnia 30 czerwca 2004 r. przedstawiono ocenę badanych obszarów, wskazując na występowanie poniżej opisanych nieprawidłowości.
W wyniku kontroli stwierdzono, że w ramach kontraktu nr WSS-I/4/2003 z dnia 10 marca 2003 r. zawartego ze Szczecińskim Klubem Koszykówki w Szczecinie (zw. dalej SKK) na organizację szkolenia w koszykówce oraz organizację i udział w zawodach sportowych kadetów i seniorów (zwanym dalej kontraktem) oraz umowy nr WSS-I-MD/23/2003 z dnia 30 kwietnia 2003 r. na organizację i udział w półfinale i finale Mistrzostw Polski juniorów w koszykówce chłopców, które odbyły się w Szczecinie   (zwaną dalej małą dotacją), Gmina Miasto Szczecin przeznaczyła i wydatkowała  132.600 zł ( 4,3% ogółu dotacji przyznanych w 2003 r.). Ww. dotację na 2003 r. przyznano, mimo że Klub (wg stanu na dzień 1.01.2003 r.) zalegał z płatnościami wobec Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie (zwanym dalej MOSRiR) na łączną kwotę 63.511,8 zł.

W wyniku kontroli stwierdzono, że cześć dotacji - w wysokości 17.148,56 zł -pochodzącej z I raty kontraktu, SKK przeznaczyło na spłatę zadłużenia wobec MOSRiR. Zgodnie z postanowieniami kontraktu dotacja miała zostać wykorzystana na realizowanie przez SKK zadań w zakresie organizacji szkoleń w koszykówce oraz organizacji i udziału w zawodach sportowych kadetów i seniorów - a nie na spłatę zadłużenia. Podkreślenia wymaga, że uregulowanie zaległości było dla SKK warunkiem umorzenia przez MOSRiR kwoty 35.000 zł. Przeznaczenie przez SKK części dotacji na spłatę zadłużenia wobec MOSRiR spowodowało, że Gmina Miasto Szczecin zrealizowała obowiązek Klubu wynikający z Uchwały Nr 2992/02 Zarządu Miasta Szczecina z dnia 19 listopada 2002 r. "w sprawie umorzenia wierzytelności Gminy Miasto Szczecin z tytułu nie zapłaconych opłat za wynajem obiektów sportowych będących w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji z siedzibą w Szczecinie."  Pomimo powyższego inspektor WOiKF dokonała w dniu 12 listopada 2003 r. rozliczenia I raty kontraktu. Nadzór nad ww. pracownikiem sprawował Z-ca dyrektora WOiKF
Stwierdzono ponadto, że w dniu 19 listopada 2002 r. Prezes SKK,  Wiceprezes SKK oraz dwóch członków Zarządu, złożyli oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko Klubowi postępowanie egzekucyjne na podstawie przepisów prawa cywilnego a według informacji uzyskanej przez WOiKF od kancelarii Komornika Sądowego Rewiru II, postępowanie egzekucyjne przeciwko SKK toczyło się od 22 maja 2002 roku. W dniu 29 kwietnia 2004 r. Prezes SKK wyjaśnił, iż wg jego wiedzy na dzień składania oświadczenia "nie było prowadzone żadne postępowanie egzekucyjne na podstawie przepisów prawa cywilnego".
 W wyniku kontroli stwierdzono ponadto, że SKK nie prowadził wyodrębnionej ewidencji księgowej a jedynie konto analityczne "762" do otrzymanych dotacji bez ich rozliczenia, co naruszyło postanowienia § 2 ust. 3 kontraktu w związku z § 13 ust. 12 pkt. 1 karty, wg których Klub zobowiązany był do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej otrzymanych środków na realizację kontraktu".
 Kontrola wykazała również, że rozliczenie małej dotacji nie zostało podpisane przez główną księgową SKK co było niezgodne z § 4 ust. 3 małej dotacji oraz 
§ 10 ust. 7 pkt 2 karty, wg których Klub zobowiązany był do dokonania "całkowitego rozliczenia finansowego projektu - potwierdzonego przez głównego księgowego organizacji"

W związku z ww. uchybieniami Prezydent Miasta Szczecina zalecił Dyrektorowi WOiKF, aby:

  1. Przyjmował do rozliczenia udzielanych dotacji jedynie rachunki mieszczące się w zakresie zawieranych ze stowarzyszeniami umów,
  2. Wyegzekwował od SKK obowiązek prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej.

udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2004/05/20, odpowiedzialny/a: Janusz Kwidziński, wprowadził/a: Janusz Kwidziński, dnia: 2004/10/04 13:09:29
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Janusz Kwidziński 2004/10/04 13:09:29 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2004/07/16 14:43:01 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2004/05/20 12:49:07 nowa pozycja