Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Przeciwdziałanie i profilaktyka

Nazwa:Program polityki zdrowotnej „Przeciwdziałanie nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku 8 lat uczęszczających do szczecińskich szkół podstawowych -Odważna ósemka”
Osoba kierująca:Beata Bugajska
Adres:WSS-UM Szczecin
Telefony:91 4245672
E-mail:wss@um.szczecin.pl

 

Program polityki zdrowotnej „Przeciwdziałanie nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku 8 lat uczęszczających do szczecińskich szkół podstawowych - Odważna ósemka”.

 Szanowni Państwo,

 W ostatnich latach obserwuje się w populacji dziecięcej wzrost częstości występowania nadwagi i otyłości, co znacznie zwiększa ryzyko wystąpienia chorób cywilizacyjnych - m.in. cukrzycy typu 2, nadciśnienia tętniczego, chorób sercowo - naczyniowych, chorób układu kostno-stawowego, wad postawy. Wzrost występowania nadmiaru masy ciała wiąże się przyczynowo z innymi czynnikami ryzyka chorób cywilizacyjnych: małą aktywnością fizyczną oraz zaburzeniami odżywiania.
Dzięki zmianie nawyków żywieniowych oraz podniesieniu poziomu aktywności fizycznej możemy dążyć do poprawy stanu zdrowia ludności, w szczególności dzieci i młodzieży.

 Działając w duchu odpowiedzialności społecznej, widząc potrzebę wprowadzania programów pozwalających na dokonanie pozytywnych zmian w zachowaniach zdrowotnych społeczności lokalnej Gmina Miasto Szczecin finansuje w całości ze środków własnych program polityki zdrowotnej pn. „Przeciwdziałanie nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku 8 lat uczęszczających do szczecińskich szkół podstawowych- Odważna ósemka”. Program jest realizowany przez Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 PUM, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Szczeciński, Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych, SZKOLMED.  

Jednym z krytycznych okresów w rozwoju dziecka jest wiek wczesnoszkolny, w którym dochodzi do rozpoczęcia procesów dojrzewania oraz przyspieszenia wzrastania. Wpływ na odpowiednie zmiany w zakresie żywienia i aktywności fizycznej w tym okresie, może przynieść efekty zdrowotne na kolejne kilkadziesiąt lat.

 Celem programu polityki zdrowotnej  pn. „Przeciwdziałanie nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku 8 lat uczęszczających do szczecińskich szkół podstawowych- Odważna ósemka” jest:
          1.   Promocja zdrowego stylu życia
          2.   Dostarczenie informacji o dalszym  prozdrowotnym postępowaniu
          3.   Wczesne wykrycie zaburzeń  metabolicznych
          4.   Przeciwdziałanie rozwojowi chorób cywilizacyjnych
          5.   Kwalifikacja uczestników programu do etapu specjalistycznego ( w przypadku ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych)
          6.  Opracowanie szczegółowej statystycznej analizy badań do wykorzystania w szkolnych programach wychowania zdrowotnego 

    
W związku z powyższymi celami oraz zaangażowaniem Miasta Szczecin w działania nastawione na podnoszenie jakości życia mieszkańców ramach polityki zdrowotnej Miasta,
pragniemy zaproponować   przeprowadzenie   kompleksowych   działań ukierunkowanych na poprawę stylu życia  i  redukcję   czynników  ryzyka  rozwoju  chorób cywilizacyjnych.

Udział w programie jest dobrowolny.
Warunkiem udziału dziecka w programie jest pisemna zgoda rodzica/opiekuna prawnego( formularz zgody w załączeniu).

 
                     Więcej informacji:

                                                  Infolinia - tel. 692 217 989
                                                  dr Dominika Raducha - tel. 508 354 880

Koordynator programu:
dr  hab. n. med. Elżbieta Petriczko 
dr Joanna Ratajczak

Planowany czas realizacji programu  2019-2021 rok. Program jest w całości finansowany ze środków Gminy Miasto Szczecin

Sposób realizacji programu:

Etap podstawowy: przeprowadzenie na terenie szkół populacyjnych badań przesiewowych uczniów drugiej klasy ok.6 417 dzieci w wieku 8 lat (tj.z rocznika 2011,2012 i 2013);
badania obejmują: ocenę masy ciała (pomiary antropometryczne i bioimpedancja); pomiaru ciśnienia tętniczego; pomiary sprawności krążeniowo-oddechowej (Kasch Pulse Recovery Test).

Etap specjalistyczny: na  podstawie  wyników  badania przesiewowego,  zakwalifikowane zostaną  dzieci do etapu specjalistycznego ,,Programu”, w którym zostaną przeprowadzone indywidualne cztery specjalistyczne   interwencje, w tym  po cztery konsultacje specjalistyczne, przez  zespół specjalistów tj. lekarza,  dietetyka, psychologa i  specjalistę aktywności fizycznej ,poprzez:
-
objęcie roczną opieką dzieci z czynnikami ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych oraz ich rodzin;
-
przeprowadzenie działań edukacyjnych dla rodzin objętych  opieką specjalistyczną.

 Badania przeprowadzane są przez profesjonalny zespół w bezpieczny i przyjazny dla uczestnika sposób. W przypadku ewidentnych przeciwwskazań zdrowotnych zakres badania zostanie ograniczony niezbędnego minimum.


Lista załączników:
  Informacja dla rodziców _opiekunów prawnych _ODWAŻNA ÓSEMKA  [903 KB]  
  Zgoda rodziców _opiekunów na udział dziecka w programie– Odważna ósemka  [1.51 MB]