Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Przeciwdziałanie i profilaktyka

Nazwa: Program polityki zdrowotnej - program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2019 - 2021 dla mieszkańców Szczecina

Osoba kierująca: Beata Bugajskab

Adres: WSS UM

Telefony: 91-4245674; fax.91 4245671

E-mail: wss@um.szczecin.pl; wperzyn@um.szczecin.pl


Program polityki zdrowotnej - program dofinansowania  do  leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2019 - 2021 dla mieszkańców Szczecina

Program zapewnia możliwość korzystania z procedury zapłodnienia pozaustrojowego parom, u których stwierdzono niepłodność, a inne możliwości terapeutyczne nie istnieją lub się wyczerpały.

Do Programu mogą przystąpić Pary, które:
1) uczestniczyły w programie polityki zdrowotnej pn. ,,Program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce w latach 2016 - 2020”, realizowanym przez Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 PUM w 
Szczecinie (w skrócie SPSK nr 1 PUM) i u których stwierdzono bezwzględną przyczynę niepłodności lub posiadają inną dokumentację medyczną potwierdzającą przyczynę niepłodności lub nieskuteczne leczenie
niepłodności w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do Programu;

2)wiek kobiety mieści się w przedziale od 25 do 40 lat (wg rocznika urodzenia), wiek mężczyzny od 25 do 55 roku życia (wg rocznika urodzenia) w dniu zgłoszenia się do Programu po raz pierwszy; w przypadku
bezwzględnego wskazania do leczenia niepłodności dolną granicę wieku kobiety ustala się na 20 lat;

3) Pary, które pozostają w związku małżeńskim lub partnerskim, zgodnie z definicją dawstwa partnerskiego określoną w art. 2, ust. 1, pkt 8 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku o leczeniu niepłodności;
4) Pary, które są mieszkańcami Miasta Szczecin, co najmniej od 1 stycznia 2017 roku;

Pary chcące skorzystać z Programu zobowiązane są przedłożyć w miejscu realizacji Programu, Oświadczenie (o przystąpieniu do Programu), kserokopie pierwszych stron zeznań podatkowych opatrzonych prezentatą
szczecińskiego urzędu skarbowego w którym zostały złożone lub zaświadczenie ze szczecińskiego urzędu  skarbowego potwierdzające złożenie zeznania lub kserokopie urzędowego poświadczenia odbioru wydanego
przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) wraz z pierwszą stroną PIT i wygenerowanym numerem dokumentu zgodnym z identyfikatorem dokumentu UPO
za rok poprzedzający udział w Programie.

Czas realizacji programu:  2019 - 2020 rok

środki finansowe przeznaczone na realizację całego Programu z Budżetu Gminy Miasto Szczecin: 995 000,00 zł brutto  (199  procedur zapłodnienia pozaustrojowewgo dla ok. 100 par)

 w tym dofinansowanie zewnętrzne w 2019 roku  –w wysokości 75 000,00 zł

 Uchwała Nr VI/70/19 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 25 kwietnia 2019r.

 Nadzór nad realizacją Programu sprawuje Gmina Miasto Szczecin.

Każda Para pozytywnie zakwalifikowana do Programu ma prawo dofinansowania co najmniej jednej i nie więcej niż dwóch procedur zapłodnienia pozaustrojowego, w kwocie nie większej
niż 5 000,00 zł za jedną procedurę (z uwzględnieniem  kosztów kriokonserwacji zarodków) - do wyczerpania się środków finansowych w ramach realizacji Programu.
Różnicę pomiędzy całkowitym kosztem procedury a dofinansowaniem ponoszą Pacjenci. Kolejny cykl pobrania  i zapłodnienia komórki jajowej może być wykonany pod warunkiem zastosowania
wszystkich uzyskanych wcześniej u danej Pary i przechowywanych  zarodków.

Zakres refundacji in vitro w Szczecinie
Przewiduje się dofinansowanie w wysokości do 5.000 zł do procedury in vitro składającej się z następujących  elementów:
-  stymulacji mnogiego jajeczkowania;
-  znieczulenia ogólnego podczas punkcji;
-  wykonania punkcji pęcherzyków jajowych;
-  procedura mikroiniekcji plemnika;
-  pozaustrojowe zapłodnienie i nadzór nad rozwojem zarodków in vitro;
-  przechowywania zarodków w banku komórek rozrodczych i zarodków przez okres realizacji Programu;
-  pierwszego kriotransferu w przypadku braku przeprowadzenia transferu zarodków świeżych w ramach     realizacji Programu.

Procedury objęte dofinansowaniem:

1. IVF (In Vitro Fertiization) - klasyczne zapłodnienie pozaustrojowe, metoda zapłodnienia polegająca na doprowadzeniu do połączenia komórki jajowej i plemnika w warunkach laboratoryjnych,
czyli poza żeńskim układem rozrodczym; 

2. ICSI (Intracytoplasmic Sperm Injection - zapłodnienie pozaustrojowe z wykorzystaniem docytoplazmatycznej iniekcji i  plemnika , istotą zabiegu jest wprowadzenie mikropipetą (pod mikroskopem) pojedynczego plemnika
 do dojrzałej komórki jajowej.

3.ICSI-SD (Intracytoplasmic Sperm Injection with Donor Sperm) - zapłodnienie pozaustrojowe z wykorzystaniem docytoplazmatycznej iniekcji plemnika anonimowego dawcy.

4. IMSI (Intracytoplasmic  Morphologically Selected Sperm Injection) - metoda stosowana w  procedurze zapłodnienia pozaustrojowego polegająca na docytoplazmatycznej iniekcji plemnika
 do komórki jajowej po dokonaniu szczegółowej oceny morfologicznej główki plemnika pod kątem obecności wakuoli pod powiększeniem (ok.6000x),  procedura przeznaczona dla Par po wielokrotnych
 niepowodzeniach  in vitro, poronieniach, skrajnie niskich parametrach nasienia.

 Realizatorzy i miejsce realizacji Programu:

VitroLive Sp. z o.o. Centrum Ginekologii i Leczenia Niepłodności  al. Wojska Polskiego 103; 70-483 Szczecin.


Na wizytę lekarską można się umówić telefonicznie  (91 -8869260; 91- 4864345) lub poprzez formularz kontaktowy na stronie  www  https://vitrolive.pl/kontakt

 więcej informacji na stronie internetowej  https://vitrolive.pl/program-dofinansowania-do-leczenia-nieplodnosci-dla-mieszkancow-szczecina/

 .......................................................................................................................................................................................................................................................                              

Klinika Leczenia Niepłodności INVICTA Sp. z o.o .ul. Rajskiego 10 w Gdańsku

Klinika Leczenia Niepłodności INVICTA Sp. z o.o  ul. Złota 6 w Warszawie

Klinika Leczenia Niepłodności INVICTA Sp. z o.o  ul.  Grabiszyńska 208 we Wrocławiu

Klinika Leczenia Niepłodności INVICTA Sp. z o.o  ul. Leszczynowa 16 w Słupsku

Klinika Leczenia Niepłodności INVICTA Sp. z o.o  ul. Władysława IV 50 w Gdyni

Klinika Leczenia Niepłodności INVICTA Sp. z o.o  ul. Jagiellońska 109/81-94 w Bydgoszczy

Na wizytę lekarską można  się umówić telefonicznie ( 58- 58 58 800)

lub poprzez formularz na stronie internetowej   
https://www.klinikainvicta.pl/leczenie-nieplodnosci/programy-in-vitro/refundacja-in-vitro-szczecin-2019-2021/


Załączniki:

udostępnił: WSS UM, wytworzono: 2019/04/29, odpowiedzialny/a: Wioletta Perzyńska, wprowadził/a: Wioletta Perzyńska, dnia: 2019/07/19 09:52:32
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioletta Perzyńska 2019/07/19 09:52:32 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2019/07/19 09:41:13 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2019/07/19 09:32:16 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2019/05/02 14:15:41 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2019/05/02 09:39:38 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2019/04/05 09:15:07 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2019/04/05 09:02:11 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2019/04/05 08:47:00 nowa pozycja