Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Przeciwdziałanie i profilaktyka

Nazwa:Program polityki zdrowotnej „Przeciwdziałanie nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku 8 lat uczęszczających do szczecińskich szkół podstawowych - Odważna ósemka”
Osoba kierująca:Beata Bugajska
Adres:WSS-UM Szczecin
Telefony:91 4245674
E-mail:wperzyn@um.sczecin.pl

 

 Warsztaty dla rodziców

realizowane w ramach programu polityki zdrowotnej
pn. Przeciwdziałanie nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku 8 lat uczęszczających do szczecińskich szkół podstawowych – Odważna ósemka.

Termin:

29 luty 2020– (sobota) godz.9.00-14. 00, Miejsce: Biblioteka Międzywydziałowa Uniwersytet Szczeciński, al. Piastów 40 b, blok 3 w Szczecinie
program warsztatów:

9.00- 9.30 Potencjał zdrowotny – wprowadzenie dr Joanna Ratajczak

9.30-10.00 Otyłość?! Nie, dziękuję... – warsztat lekarza – lek . Dominika Raducha

10.00-10.15 Przerwa

10.15- 10.50 Aktywność fizyczna w redukcji masy ciała – warsztat AF - dr Joanna Ratajczak

10.50-12.15 Zdrowe Odżywianie – warsztat dietetyk  - mgr Katarzyna Rucińska

12.15-12.30 Przerwa

12.40.-14.00 Jak z sukcesem trwale wprowadzać zmiany –warsztat psycholog  mgr Monika Schmid

 

18 kwietnia 2020– (sobota) godz.9.00-14. 00, Miejsce: Biblioteka Międzywydziałowa Uniwersytet Szczeciński, al. Piastów 40 b, blok 3 w Szczecinie

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Program polityki zdrowotnej „Przeciwdziałanie nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku 8 lat uczęszczających do szczecińskich szkół podstawowych - Odważna ósemka”.

 Szanowni Państwo,

 W ostatnich latach obserwuje się w populacji dziecięcej wzrost częstości
występowania nadwagi i otyłości, co znacznie zwiększa ryzyko wystąpienia chorób cywilizacyjnych m.in. cukrzycy typu 2, nadciśnienia tętniczego, chorób sercowo - naczyniowych, chorób układu kostno-stawowego, wad postawy. Wzrost występowania nadmiaru masy ciała wiąże się przyczynowo z innymi czynnikami ryzyka chorób cywilizacyjnych: małą aktywnością fizyczną oraz zaburzeniami odżywiania.
Dzięki zmianie nawyków żywieniowych oraz podniesieniu poziomu aktywności fizycznej możemy dążyć do poprawy stanu zdrowia ludności, w szczególności dzieci i młodzieży.

 Działając w duchu odpowiedzialności społecznej, widząc potrzebę wprowadzania programów pozwalających na dokonanie pozytywnych zmian w zachowaniach zdrowotnych społeczności lokalnej Gmina Miasto Szczecin finansuje w całości ze środków własnych program polityki zdrowotnej pn. „Przeciwdziałanie nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku 8 lat uczęszczających do szczecińskich szkół podstawowych- Odważna ósemka”. Program jest realizowany przez Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 PUM w Szczecinie, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie, Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych, SZKOLMED w Szczecinie.  

Jednym z krytycznych okresów w rozwoju dziecka jest wiek wczesnoszkolny, w którym dochodzi do rozpoczęcia procesów dojrzewania oraz przyspieszenia wzrastania. Wpływ na odpowiednie zmiany w zakresie żywienia i aktywności fizycznej w tym okresie, może przynieść efekty zdrowotne na kolejne kilkadziesiąt lat.

Celem programu polityki zdrowotnej  pn. „Przeciwdziałanie nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku 8 lat uczęszczających do szczecińskich szkół podstawowych
- Odważna ósemka
” jest:
 1.   Promocja zdrowego stylu życia
 2.   Dostarczenie informacji o dalszym  prozdrowotnym postępowaniu
 3.   Wczesne wykrycie zaburzeń  metabolicznych
 4.   Przeciwdziałanie rozwojowi chorób cywilizacyjnych
 5.   Kwalifikacja uczestników programu do etapu specjalistycznego ( w przypadku ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych)
 6.  Opracowanie szczegółowej statystycznej analizy badań do wykorzystania w szkolnych programach wychowania zdrowotnego


W związku z powyższymi celami oraz zaangażowaniem Miasta Szczecin w działania nastawione na podnoszenie jakości życia mieszkańców ramach polityki zdrowotnej Miasta,
pragniemy zaproponować   przeprowadzenie   kompleksowych   działań ukierunkowanych na poprawę stylu życia  i  redukcję   czynników  ryzyka  rozwoju  chorób cywilizacyjnych.

Udział w programie jest dobrowolny.


Warunkiem udziału dziecka w programie jest pisemna zgoda rodzica/opiekuna prawnego( formularz zgody w załączeniu).

 
                     Więcej informacji:    Infolinia - tel. 692 217 989

Koordynator programu:
dr  hab. n. med.
Elżbieta Petriczko 
dr Joanna Ratajczak

Planowanyczas realizacji programu  2019-2021 rok. Program jest w całości finansowany ze środków Gminy Miasto Szczecin

Sposób realizacji programu:

Etap podstawowy: przeprowadzenie na terenie szkół populacyjnych badań przesiewowych uczniów drugiej klasy ok.6 417 dzieci w wieku 8 lat (tj.z rocznika 2011,2012 i 2013);
badania obejmują: ocenę masy ciała (pomiary antropometryczne i bioimpedancja); pomiaru ciśnienia tętniczego; pomiary sprawności krążeniowo-oddechowej (Kasch Pulse Recovery Test).

Etap specjalistyczny: na  podstawie  wyników  badania przesiewowego,  zakwalifikowane zostaną  dzieci do etapu specjalistycznego ,,Programu”, w którym zostaną
przeprowadzone indywidualne cztery specjalistyczne   interwencje, w tym  po cztery konsultacje specjalistyczne, przez  zespół specjalistów tj. lekarza,  dietetyka,
psychologa i  specjalistę aktywności fizycznej, poprzez:
-
objęcie roczną opieką dzieci z czynnikami ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych oraz ich rodzin;
-
przeprowadzenie działań edukacyjnych dla rodzin objętych  opieką specjalistyczną.

Badania przeprowadzane są przez profesjonalny zespół w bezpieczny i przyjazny dla uczestnika sposób. W przypadku ewidentnych przeciwwskazań zdrowotnych zakres badania zostanie ograniczony niezbędnego minimum.


Lista załączników:
  Informacja dla rodziców – Odważna ósemka  [903 KB]  
  Plakat informacyjny - Odważna ósemka  [595 KB]  
  Zgoda rodziców _opiekunów na udział dziecka w programie– Odważna ósemka  [1.51 MB]