Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Przeciwdziałanie i profilaktyka

Nazwa:Program polityki zdrowotnej - Wykrywanie wad i schorzeń narządu wzroku wśród uczniów klas II szkół podstawowych
Osoba kierująca:Beata Bugajska
Adres:Wydział Spraw Społecznych
Telefony:91 4245674
E-mail:wperzyn@um.szczecin.pl

Program polityki zdrowotnej „Wykrywanie wad i schorzeń narządu wzroku wśród uczniów klas II szkół podstawowych”.

 

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w programie polityki zdrowotnej  pn.: „Wykrywanie wad i schorzeń narządu wzroku wśród uczniów klas II szkół podstawowych”,  uczniów klas  II  i ich rodziców /opiekunów prawnych 
na bezpłatne badanie okulistyczne, którego celem jest wykrycie pierwszych objawów zapowiadających pojawienie się krótkowzroczności szkolnej i wprowadzenia  metody  wczesnej profilaktyki  rozwoju krótkowzroczności prawdziwej wśród dzieci szkół podstawowych poprzez działania informacyjno-edukacyjne w zakresie zdrowia narządu wzroku..

Krótkowzroczność jest  zjawiskiem powszechnym, narastającym i stającym się problemem zarówno terapeutycznym jak i ekonomicznym na skalę światową.  W wielu przypadkach można byłoby zapobiec powstawaniu krótkowzroczności i jej odległych następstwom na podstawie wychwycenia pierwszych symptomów u dzieci szkolnych co jest założeniem naszego badania. Ponadto wychwycenie innych nieprawidłowości i schorzeń narządu wzroku. Przed podjęciem decyzji prosimy o szczegółowe przeczytanie niniejszego dokumentu, a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości zadawanie pytań lekarzowi prowadzącemu badanie.

Adresaci programu: uczniowie klas II uczęszczających do szczecińskich szkół podstawowych oraz do ich rodzice/opiekunowie prawni.

Sposób realizacji programu:
a)badanie okulistyczne obejmujące:
badanie:
- ostrość wzroku do dali (Tablice Snellena);
- ostrość wzroku do bliży (Tablice Snellena);
- wady refrakcji przy użyciu autorefraktometr;
- przedni odcinek oka  w lampie szczelinowej;
- dno oka za pomocą oftalmoskopu;
- punkt bliży akomodacji;
-  punkt bliży konwergencji;
- ustawienie oczu i równowaga mięśniowej;
- ruchomości gałek ocznych;
- Test Maddoxa do dali;
- Test Maddoxa do bliży;
-  Tytmus Test
b) predukację zdrowotną  dziecka/ rodzica /opiekuna prawnegowraz z instruktarzem prawidłowej  higieny narządu wzroku przy pracy z bliska;
c) sporządzenie pisemnej informacji dla rodziców/opiekunów prawnych dziecka obejmującej stwierdzone nieprawidłowości narządu wzroku, prawidłowej higieny narządu wzroku, odpowiedniej diety, ruchu na świeżym powietrzu oraz o indywidualnych potrzebach profilaktyczno-leczniczych dziecka.
d)w przypadku stwierdzenia zaburzeń ze strony narządu wzroku skierowanie dziecka do podjęcia rozszerzonej diagnostyki i leczenia w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia lub ze środków własnych.

Planowany czas realizacji programu  2017-2020 rok

 

MIejsce realizacji programu: :szkoły pdstawowe na terenie Gminy Miasto Szczecin

Rrealizator  programu:
II Klinika Okulistyki  Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2  Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie przy al. Powstańców Wielkopolskich 72 w Szczecinie,
tel.kontktowy:  91 466-12-93

Koordynator programu: dr hab. n. med. Monika Modrzejewska.


Lista załączników:
  5 pażdziernik 2019 r. - Zaproszenie na spotkanie z zakresu profilaktyki krótkowzrocznośći  [569 KB]  
  Ankieta-Wykrywanie wad i schorzeń narządu wzroku wśród uczniów klas II szkół podstawowych  [50 KB]  
  Druk Zgody Rodzica  [325 KB]  
  Karta dla rodzica  [206 KB]  
  Nowy Plakat  [351 KB]  
  Program polityki zdrowotnej Gminy Miasta Szczecin na lata 2017-2020 - Wykrywanie wad i schorzeń narządu wzroku wśród uczniów las II szkół podstawowych  [381 KB]  
  Zaproszenie do udziału w programie  [590 KB]  
  Zgoda rodzica_opiekuna prawnego - badanie okulistyczne – Wykrywanie wad i schorzeń narządu wzroku wśród uczniów klas II szkół podstawowych  [51 KB]