Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Przeciwdziałanie i profilaktyka

Nazwa:Program polityki zdrowotnej - Wykrywanie wad i schorzeń narządu wzroku wśród uczniów klas II szkół podstawowych
Osoba kierująca:Beata Bugajska
Adres:Wydział Spraw Społecznych
Telefony:91 4245674
E-mail:wperzyn@um.szczecin.pl

 

 

Szanowni Państwo,

 

serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu na temat:

profilaktyki wad wzroku w szkołach podstawowych, w których okulistycznie przebadano dzieci z klas drugich w programie Wykrywanie wad i schorzeń narządu wzroku wśród uczniów klas II szkół podstawowych,program polityki zdrowotnej Gminy Miasta Szczecin na lata 2017-2020

Zapraszamy serdecznie na drugie spotkanie z cyklu „Wykrywanie wad i schorzeń narządu wzroku wśród uczniów klas II szkół podstawowych”, które odbędzie się w formie webinarium 3 października 2020 (sobota), o godz. 11.00pod tytułem: „Leczenie wad wzroku i profilaktyka krótkowzroczności u dzieci – zadbaj o wzrok Twojego dziecka”.

Prelegentami webinarium będą specjaliści z dziedziny leczenia wad wzroku, dietetyki, aktywności fizycznej oraz promowania zachowań prozdrowotnych i poradnictwa rodzinnego.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, a liczba uczestników nieograniczona. W czasie webinarium będzie możliwość zadawania pytań prelegentom w czasie rzeczywistym.  Przewidywany czas spotkania ok. 60-90 min.

W celu rejestracji i udziału w spotkaniu należy wejść na stronę internetową Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie: www.spsk2-szczecin.pl. Spośród ruchomych, przesuwających się bannerów na stronie głównej wybrać baner z informacją o webinarium: Webinarium okulistyczne - Zadbaj o wzrok dziecka! Podany tam aktywny przycisk przekieruje do wypełnienia formularza zgłoszeniowego. Szczegółowe informacje dotyczące udziału w webinarium podane są we wskazanym wyżej banerze.

 Rejestracja poprzez formularz zgłoszeniowy nie jest obowiązkowa, ale warto - pierwszym 10 osobom, które zarejestrują się jako uczestnicy, zostaną przyznane atrakcyjne nagrody.  

 

PROGRAM WEBINARIUM

Leczenie wad wzroku i profilaktyka krótkowzroczności u dzieci – zadbaj o wzrok dziecka

  • Rozpowszechnienie wad refrakcji u dzieci klas II na terenie Szczecina w okresie 2017-2020. Wady wzroku – objawy i profilaktyka - dr. hab. n. med. Monika Modrzejewska, prof. PUM - koordynator projektu, II Klinika Okulistyki, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie
     
  • Leczenie krótkowzroczności - prof. dr hab. n. med. Wojciech Lubiński- lekarz kierujący II Kliniką Okulistyki, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie
  • Miej oko na to co jesz - dr hab. n. med. Karolina Skonieczna-Żydecka, Katedra i Zakład Żywienia Człowieka i Metabolomiki, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
  • Aktywność fizyczna w profilaktyce krótkowzroczności u dzieci - dr hab. n med. Teresa Zwierko, prof. US, Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej, Laboratorium Kinezjologii Centrum Badań Strukturalno-Funkcjonalnych Człowieka, Uniwersytet Szczeciński
  • Wady postawy spowodowane wadami wzroku – jak je rozpoznać i korygować? - dr n. med. Agnieszka Turoń-Skrzypińska, Zakład Rehabilitacji Medycznej i Fizjoterapii Klinicznej, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
  • Uzależnienie dzieci od technologii - 10 rad na zmianę -Iwona King, Life Coach Transformacji i Samorealizacji, Ambasador World Healthy Living Foundation, Europejski cykl konferencji Żyję świadomie, Londyn,  Wielka Brytania

Serdecznie zapraszamy do udziału i prosimy o elektroniczne rozpropagowanie informacji o spotkaniu wśród rodziców, szczególnie rodziców dzieci przebadanych okulistycznie, oraz kadry nauczycielskiej, mającej pod swoją opieką dzieci Państwa szkoły.

Webinarium organizowane jest w ramach programu polityki zdrowotnej Gminy Miasta Szczecin na lata 2017-2020 pn. „Wykrywanie wad i schorzeń narządu wzroku wśród uczniów klas II szkół podstawowych”, który w całości finansowany jest ze środków Miasta Szczecin.

 

Z pozdrowieniami,

dr hab. n. med. Monika Modrzejewska, prof. PUM, koordynator i realizator programu
 II Klinika OkulistykiSamodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie

 

Program w całości finansowany ze środków Gminy Miasto Szczecin

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Program polityki zdrowotnej „Wykrywanie wad i schorzeń narządu wzroku wśród uczniów klas II szkół podstawowych”.

 

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w programie polityki zdrowotnej  pn.: „Wykrywanie wad i schorzeń narządu wzroku wśród uczniów klas II szkół podstawowych”,  uczniów klas  II  i ich rodziców /opiekunów prawnych 
na bezpłatne badanie okulistyczne, którego celem jest wykrycie pierwszych objawów zapowiadających pojawienie się krótkowzroczności szkolnej i wprowadzenia  metody  wczesnej profilaktyki  rozwoju krótkowzroczności prawdziwej wśród dzieci szkół podstawowych poprzez działania informacyjno-edukacyjne w zakresie zdrowia narządu wzroku..

Krótkowzroczność jest  zjawiskiem powszechnym, narastającym i stającym się problemem zarówno terapeutycznym jak i ekonomicznym na skalę światową.  W wielu przypadkach można byłoby zapobiec powstawaniu krótkowzroczności i jej odległych następstwom na podstawie wychwycenia pierwszych symptomów u dzieci szkolnych co jest założeniem naszego badania. Ponadto wychwycenie innych nieprawidłowości i schorzeń narządu wzroku. Przed podjęciem decyzji prosimy o szczegółowe przeczytanie niniejszego dokumentu, a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości zadawanie pytań lekarzowi prowadzącemu badanie.

Adresaci programu: uczniowie klas II uczęszczających do szczecińskich szkół podstawowych oraz do ich rodzice/opiekunowie prawni.

Sposób realizacji programu:
a)badanie okulistyczne obejmujące:
badanie:
- ostrość wzroku do dali (Tablice Snellena);
- ostrość wzroku do bliży (Tablice Snellena);
- wady refrakcji przy użyciu autorefraktometr;
- przedni odcinek oka  w lampie szczelinowej;
- dno oka za pomocą oftalmoskopu;
- punkt bliży akomodacji;
-  punkt bliży konwergencji;
- ustawienie oczu i równowaga mięśniowej;
- ruchomości gałek ocznych;
- Test Maddoxa do dali;
- Test Maddoxa do bliży;
-  Tytmus Test
b) predukację zdrowotną  dziecka/ rodzica /opiekuna prawnegowraz z instruktarzem prawidłowej  higieny narządu wzroku przy pracy z bliska;
c) sporządzenie pisemnej informacji dla rodziców/opiekunów prawnych dziecka obejmującej stwierdzone nieprawidłowości narządu wzroku, prawidłowej higieny narządu wzroku, odpowiedniej diety, ruchu na świeżym powietrzu oraz o indywidualnych potrzebach profilaktyczno-leczniczych dziecka.
d)w przypadku stwierdzenia zaburzeń ze strony narządu wzroku skierowanie dziecka do podjęcia rozszerzonej diagnostyki i leczenia w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia lub ze środków własnych.

Planowany czas realizacji programu  2017-2020 rok

 

MIejsce realizacji programu: :szkoły pdstawowe na terenie Gminy Miasto Szczecin

Rrealizator  programu:
II Klinika Okulistyki  Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2  Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie przy al. Powstańców Wielkopolskich 72 w Szczecinie,
tel.kontktowy:  91 466-12-93

Koordynator programu: dr hab. n. med. Monika Modrzejewska.


Lista załączników:
  5 pażdziernik 2019 r. - Zaproszenie na spotkanie z zakresu profilaktyki krótkowzrocznośći  [569 KB]  
  Ankieta-Wykrywanie wad i schorzeń narządu wzroku wśród uczniów klas II szkół podstawowych  [50 KB]  
  Druk Zgody Rodzica  [325 KB]  
  Karta dla rodzica  [206 KB]  
  Nowy Plakat  [351 KB]  
  Program polityki zdrowotnej Gminy Miasta Szczecin na lata 2017-2020 - Wykrywanie wad i schorzeń narządu wzroku wśród uczniów las II szkół podstawowych  [381 KB]  
  Zaproszenie do udziału w programie  [590 KB]  
  Zgoda rodzica_opiekuna prawnego - badanie okulistyczne – Wykrywanie wad i schorzeń narządu wzroku wśród uczniów klas II szkół podstawowych  [51 KB]