Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Przeciwdziałanie i profilaktyka

Nazwa: Program polityki zdrowotnej pn. Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2022-2024 dla mieszkańców Szczecina

Osoba kierująca: Beata Bugajska

Adres: WSS UM Szczecin

Telefony: 91 4245672, 91 4245674

E-mail: wss@um.szczecin.pl


Program polityki zdrowotnej pn. Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2022-2024 dla mieszkańców Szczecina

Cel programu: zapewnienie parom, mieszkańcom miasta Szczecina, dotkniętym niepłodnością dostępu do procedury zapłodnienia pozaustrojowego.

Beneficjenci Programu:pary, które są mieszkańcami Szczecina  i złożyły zeznanie podatkowe w Urzędzie Skarbowym w Szczecinie za rok poprzedzający udział w Programie. Program adresowany jest do ok.  150 szczecińskich par na cały okres realizacji Programu, u których potwierdzono dokumentacją medyczną bezwzględną przyczynę niepłodności lub nieskuteczne leczenie niepłodności, zgodnie z rekomendacjami i standardami praktyki lekarskiej, spełniający następujące kryteria:

1) medyczne:

a)     Uczestnicy Programu u których stwierdzono bezwzględną przyczynę niepłodności lub posiadają inną dokumentację medyczną potwierdzającą przyczynę niepłodności lub nieskuteczne leczenie niepłodności w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do Programu;

b)     wiek kobiety mieści się w przedziale od 25 do 40 lat (wg rocznika urodzenia), wiek mężczyzny od 25 do 55 roku życia (wg rocznika urodzenia) w dniu zgłoszenia się do Programu po raz pierwszy; w przypadku bezwzględnego wskazania do leczenia niepłodności dolną granicę wieku kobiety ustala się na 20 lat;

2) administracyjne:

a)     pozostają w związku małżeńskim lub partnerskim, zgodnie z definicją dawstwa partnerskiego określoną w art. 2, ust. 1, pkt 8 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku o leczeniu niepłodności;

b)     są mieszkańcami Miasta Szczecin i złożyły zeznanie podatkowe w Urzędzie Skarbowym w Szczecinie za rok poprzedzający  udział w Programie (zgodnie z treścią załączonego Programu).
Pary chcące skorzystać z Programu zobowiązane są przedłożyć kserokopie pierwszych stron zeznań podatkowych opatrzonych prezentatą szczecińskiego urzędu skarbowego w którym zostały złożone lub zaświadczenie ze szczecińskiego urzędu skarbowego potwierdzające złożenie zeznania lub kserokopie urzędowego poświadczenia odbioru wydanego przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) wraz z pierwszą stroną PIT i wygenerowanym numerem dokumentu zgodnym z identyfikatorem dokumentu UPO za rok poprzedzający udział w Programie.

Realizatorzy Programu:

Vitrolive Sp. z o.o. Centrum  Ginekologii i Leczenia Niepłodności z siedzibą i miejscem realizacji programu:
ul. Wojska Polskiego 103, 70-483 Szczecin
telefon  kontaktowy: 91 88 69 260; 91 48 64 345
e-mail: vitrolive@tfp-fertility.com
więcej informacji na stronie internetowej:

http:// https://tfp-fertility.com/pl-pl/tfp-fertility-vitrolive/cennik/in-vitro-szczecin

 

Centrum Bocian spółka z ograniczona odpowiedzialnością spółka  komandytowaz siedzibą przy ul. Akademicka 26,  15-267 Białystok
miejsce realizacji programu:
Klinika leczenia Niepłodności, Ginekologii i Położnictwa – Bocian 5
Pl. Brama Portowa 1, 70-225 Szczecin
telefon kontaktowy:  91 443 99 33
e-mail: szczecin@klinikabocian.pl
więcej informacji na stronie internetowej:

http:// https://klinikabocian.pl/klinika/dofinansowanie-in-vitro-szczecin

 


udostępnił: WSS UM Szczecin, wytworzono: 2022/05/13, odpowiedzialny/a: Wioletta Perzyńska, wprowadził/a: Wioletta Perzyńska, dnia: 2022/06/28 12:45:54
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioletta Perzyńska 2022/06/28 12:45:54 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2022/06/28 12:42:04 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2022/06/08 09:11:09 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2022/05/27 10:45:42 nowa pozycja