Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Przeciwdziałanie uzależnieniom od substancji psychoaktywnych

Przeciwdziałanie uzależnieniom

Przeciwdziałanie uzależnieniom, to podejmowanie szeregu przedsięwzięć zmierzających do:

  1. Spadku spożycia substancji psychoaktywnych wród mieszkańców Gminy Miasto Szczecin, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i mlodzieży.
  2. Zwiększenia skuteczności pomocy psychoterapeutycznej dla osób uzaleznionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
  3. Zwiększenia pomocy osobom żyjącym na co dzień z osobami uzależnionymi.
  4. Redukcji szkód, które powodują osoby pijane, ze szczególnym uwzględnieniem kierowców, sprawców przemocy domowej, zaniedbań rodzinnych i opiekuńczych.
  5. Zmniejszanie liczby zachorowań na chorobę alkoholową oraz liczby osób uzależnionych od narkotyków.
  6. Realizowanie działań prewencyjnych i profilaktycznych w strosunku do dzieci i mlodzieży w celu uchronienia ich przed używaniem, nadużywaniem i uzależnieniem od alkoholu.
udostępnił: Wydział Spraw Społecznych, wytworzono: 2007/07/16, odpowiedzialny/a: Beata Bugajska, wprowadził/a: Radosław Falkiewicz-Szult, dnia: 2018/08/07 11:11:00
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Radosław Falkiewicz-Szult 2018/08/07 11:11:00 modyfikacja wartości
Radosław Falkiewicz-Szult 2017/10/19 14:03:23 modyfikacja wartości
Maciej Jasiński 2012/08/09 10:38:59 modyfikacja wartości
Jerzy Moroz 2007/07/18 12:07:56 modyfikacja wartości
Jerzy Moroz 2007/07/18 11:58:29 modyfikacja wartości
Jerzy Moroz 2007/07/18 11:56:38 modyfikacja wartości
Kamila Trebiatowska 2007/07/16 16:17:37 modyfikacja wartości
Tatiana Duklas 2007/07/16 15:35:19 modyfikacja wartości
Tatiana Duklas 2007/07/16 14:51:34 nowa pozycja