Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 76540945

Aktualna strona: 23271

Wydrukowano: 2510

Przeciwdziałanie uzależnieniom od substancji psychoaktywnych

Przeciwdziałanie uzależnieniom


Przeciwdziałanie uzależnieniom, to podejmowanie szeregu przedsięwzięć zmierzających do:

  1. Spadku spożycia substancji psychoaktywnych wród mieszkańców Gminy Miasto Szczecin, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i mlodzieży.
  2. Zwiększenia skuteczności pomocy psychoterapeutycznej dla osób uzaleznionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
  3. Zwiększenia pomocy osobom żyjącym na co dzień z osobami uzależnionymi.
  4. Redukcji szkód, które powodują osoby pijane, ze szczególnym uwzględnieniem kierowców, sprawców przemocy domowej, zaniedbań rodzinnych i opiekuńczych.
  5. Zmniejszanie liczby zachorowań na chorobę alkoholową oraz liczby osób uzależnionych od narkotyków.
  6. Realizowanie działań prewencyjnych i profilaktycznych w strosunku do dzieci i mlodzieży w celu uchronienia ich przed używaniem, nadużywaniem i uzależnieniem od alkoholu.

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin