Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Finansowanie zewnętrzne

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Na stronie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego pojawił się nowy dokument - Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Organizacje działające w obszarze Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej powinny zwrócić uwagę na działania: 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej; 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora; 5.5 Państwo partnerskie oraz cały Priorytet VI Profilaktyka, promocja i poprawa stanu zdrowia ludności w wieku produkcyjnym.

Zapisy dokumentu Szczegółowy Opis Priorytetów nadal nie wyczerpują tematu szczegółowych procedur, jednak pozwala na dokładniejsze przygotowanie swoich przyszłych projektów i zastanowienie się da ich realizacją. Według różnych informacji przewidywane jest wypłacanie zaliczek, dzięki czemu refundacja nie bedzie aż tak dokuczliwa. Ponadto projekty składane do PO KL będą refundowane w 100%.

Tekst Szczegółowego Opisu Priorytetów znajduje się na stronie: http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/Wiadomosci/Strona+glowna/Szczegolowy_opis_POKL.htm

udostępnił: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, wytworzono: 2007/02/02, odpowiedzialny/a: Jacek Cerebież-Tarabicki, wprowadził/a: Paweł Kryzan, dnia: 2007/02/02 14:41:43
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Paweł Kryzan 2007/02/02 14:41:43 nowa pozycja