Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Finansowanie zewnętrzne

Fundacja Współpracy Plsko-Niemieckiej

Kolejne możliwości dla wsparcia projektów polsko-niemieckich.

Od 1991 roku funkcjonuje w Polsce Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej. Od wielu lat wspiera działalność organizacji oraz instytucji, które poprzez swoją działalność promują współpracę Polaków i Niemców na różnych płaszczyznach.

Zakres tematyczny konkursu jest bardzo szeroki i obejmuje w szczególności:

  • polsko-niemieckie spotkania kulturalne
  • budowa partnerstw, współpraca samorządów i innych organizacji
  • popularyzacja kultury i języka niemieckiego
  • badania naukowe i promocja integracji europejskiej
  • konkursy wiedzy, prace i wymiana naukowa
  • edukacja ekologiczna
  • wspieranie kontaktów gospodarczych Polski i Niemiec
  • działania na rzecz ochrony wspólnego dziedzictwa

Wnioski o dofinansowanie projektów do 10.000 zł  (2.500 €) mogą być składane na bieżąco. Obowiązuje zasada, że wnioski nie powinny być składane później niż 2 miesiące przed terminem rozpoczęcia realizacji projektu.

Projekty, które starają się o dotację od 10.001 zł do 80.000 zł  (tj. od 2.501 € do 80.000 zł) przyjmowane są co dwa miesiące. Oto terminy przyjmowania wniosków o dotacje:

1 - 2 marca 2011
4 - 5 maja 2011
4 - 5 lipca 2011
1 - 2 września 2011
2 - 3 listopada 2011

Funkcjonują dwie wersje dofinansowania:

  • Projekty małe do 10 000 zł (2 500 Euro)
  • Projekty duże do 50 000 zł (12 500 Euro)

 Priorytety Fundacji:

Od początku roku 2010 FWPN przyjmuje wnioski jedynie w ramach przyjętych przez Zarząd FWPN priorytetów Fundacji. W komentarzach do poszczególnych priorytetów znajdą Państwo wskazówki, jakich kryteriów formalnych i merytorycznych należy przestrzegać, żeby Państwa wniosek został zarejestrowany i opracowany przez FWPN. W ramach niżej wymienionych priorytetów FWPN udziela wsparcia przyznając wnioskodawcom dotację (w EURO lub w PLN) na realizację projektów, w pojedynczych przypadkach FWPN uczestniczy merytorycznie lub organizacyjnie w wybranych projektach.
Ponadto FWPN ogłasza konkursy na różne tematy i ew. różne dla poszczególnych regionów. Zachęcamy do udziału w konkursach! Informacje o aktualnych konkursach znajdą Państwo na naszej stronie internetowej: www.fwpn.org.pl.

Priorytet I
Polsko-niemieckie przedsięwzięcia mające charakter spotkań i działania na rzecz partnerstwa i w szczególności partnerska współpraca samorządów i innych instytucji

Priorytet II
Prace naukowe dotyczące Niemiec, Polski i UE, w szczególności z zakresu wiedzy o Niemczech i Polsce, projekty o charakterze naukowym oraz konkursy wiedzy dotyczące Polski, Niemiec i Unii Europejskiej, a także nauka języków obcych i wszystkie z tym związane działania edukacyjne

Priorytet III
Praca medialna
realizowana poprzez przyznawanie Polsko-Niemieckiej Nagrody Medialnej, oferty informacyjne oraz wydarzenia dla dziennikarzy i przedstawicieli mediów,
oraz poprzez własną działalność publiczną na rzecz poprawy wzajemnej percepcji Polaków i Niemców

Priorytet IV
Wspieranie wzajemnego porozumienia poprzez kulturę,
w szczególności poprzez działalność literacką i artystyczną, dotyczącą Polski, Niemiec i UE, ponadto poprzez działania na rzecz zachowania wspólnego dobra kulturowego

Więcej informacji: www.fwpn.org.pl.

udostępnił: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, wytworzono: 2011/03/03, odpowiedzialny/a: Małgorzata Olejnik, wprowadził/a: Paweł Kryzan, dnia: 2011/03/03 13:59:20
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Paweł Kryzan 2011/03/03 13:59:20 nowa pozycja