Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Finansowanie zewnętrzne

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

Gmina Miasto Szczecin w dniu 14 sierpnia 2020 r. zawarła z Wojewodą Zachodniopomorskim umowę w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020. Okres realizacji projektu od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2020 r.

Głównym celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zstępczej. Natomiast, szczególnym celem tego projektu jest wsparcie dzieci, rodziców zastępczych i pracowników rodzinnych oraz instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID 19 poprzez:

1) zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (w tym zakup laptopów, komputerów stacjonarnych, sprzętu audiowizualnego i oprogramowania dla dzieci z niepełnosprawnością);

2) zakup środków ochrony indywidualnej do bezpośredniego przeciwdziałania epidemii (w tym zakup rękawiczek, maseczek, środków dezynfekcyjnych);

3) zakup wyposażenia niezbędnych do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej.

Na realizację przedmiotowego projektu, zgodnie z zawartą umową Nr 594/ZPS-4/COVID-19/PIECZA/2020 z dnia 14 sierpnia 2020 r., zmienioną aneksem Nr 1/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. i Nr 2/2020 z dnia 10 września 2020 r. Gmina Miasto Szczecin otrzymała środki finansowe w wysokości 934 260,00 zł., w tym:

a) 787 394,33 zł  stanowiły środki Unii Europejskiej

b) 146 865,67zł stanowiły środki z budżetu państwa

W ramach otrzymanych środków zakupiono:

1)  230 komputery,

2)  43  drukarki,

3) 25 tabletów,

4) 3 oprogramowania do sprzętu komputerowego dla dzieci z niepełnosprawnością,

5) 17 słuchawek z mikrofonami,

6) 18 220 sztuk maseczek medycznych,

7) 80 490 sztuk rękawiczek winylowych,

8) 2 054 litry płynów dezynfekcyjnych,

9) Wyposażono 10 miejsc kwarantanny w placówkach działających w strukturach Centrum Opieki nad Dzieckiem, poprzez zakup mebli, i artykułów gospodarstwa domowego.

udostępnił: Wydział Spraw Społecznych, wytworzono: 2020/12/29, odpowiedzialny/a: Beata Bugajska, wprowadził/a: Radosław Falkiewicz-Szult, dnia: 2020/12/29 12:24:49
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Radosław Falkiewicz-Szult 2020/12/29 12:24:49 nowa pozycja