Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 79363750

Aktualna strona: 39081

Wydrukowano: 1443

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące wcześniej


PLAN ’65
 
Uchwała nr 272/65 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie z dnia 15 czerwca 1965 r.
w sprawie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina i Polic (Dz.Urz. WRN z 20 listopada 1965 r. Nr 13, poz.69).
Plan obowiązywał od 20.11.1965 r. do 31.03.1977 r. (z uwzględnieniem późniejszych uchwał - zmian do planu).
        
Zmiany do ww. planu ogólnego:

 • Uchwała Nr 74/923/67 Prezydium WRN z dnia 01.08.1967 r. (Dz.Urz.WRN  z 18 sierpnia 1967 r. Nr 12, poz.49),
  która obowiązywała od 18.08.1967 r.;

 • Uchwała Nr 92/1202/68 Prezydium WRN z dnia 06.02.1968 r. (Dz.Urz.WRN z 21 lutego 1968 r. Nr 3, poz.8),
  która obowiązywała od 6.03.1968 r.;

 • Uchwała Nr 36/482/70 z dnia 24.06.1970 r. (Dz.Urz.WRN  z 30 czerwca 1970 r. Nr 11, poz.70),
  która obowiązywała od 14.07.1970 r.

 

 

 

PLAN ’77

Uchwała Nr VI/36/77 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie z dnia 18 marca 1977 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina i miasta Polic (Dz.Urz.WRN  z 1 kwietnia 1977 r. Nr 3 poz.23 z 1977 r.).
Plan obowiązywał od 01.04.1977 r. do 24.07.1994 r. (z uwzględnieniem uchwalonych planów szczegółowych i późniejszych odstępstw od planu).

Zmiana do ww. planu ogólnego:

 • Uchwała nr XXXIII/86/79 WRN (Dz.Urz.WRN z 15 listopada 1979 r. Nr 8, poz.46 z 1979 r.),
  która obowiązywała od 9.11.1979 r.

 

 

PLAN ’86

Uchwała nr XIV/120/86 Miejskiej Rady Narodowej w Szczecinie z dnia 27 czerwca 1986 r. 
w sprawie zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miast Szczecina i Polic - na obszarze
w granicach administracyjnych m. Szczecina (Dz.Urz.Woj.Szcz. z 15 sierpnia 1986 r. nr 8, poz.180).

Ustalenia planu stanowią integralną część planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina i Polic zatwierdzonego uchwałą VI/36/77 WRN w Szczecinie z dnia 18 marca 1977 r. wraz ze zmianami, dokonanymi w drodze uchwały nr XIV/120/86 WRN w Szczecinie z dnia 27 czerwca 186 r. na obszarze w granicach administracyjnych miasta Szczecina oraz w oparciu o zarządzenia Wojewody Szczecińskiego wydane w okresie 1977-86 w sprawie odstępstw od planu.
Zmiana planu obowiązywała od 29.08.1986 r. do 24.07.1994 r. (z uwzględnieniem późniejszych zmian).
  

 

 

PLANY ’91-93 (zmiany planu ogólnego)

 • Uchwała nr XVI/164/91 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 29 lipca 1991 r.
  w sprawie
  zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina i Polic - na obszarze
  przy ul.Ku Słońcu 124 (Dz.Urz.Woj.Szcz. z 25 października 1991 r. Nr 13, poz. 179).
  Zmiana obowiązywała od 8.11.1991 r. do 24.07.1994 r.

 • Uchwała nr XXVI/322/92 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 15 czerwca 1992 r.
  w sprawie zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina i Polic -
  - w rejonie ulic: Niemcewicza, Kołłataja i Staszica,
  - w rejonie ulic: J.Kazimierza i J.Ch.Paska,
  - w rejonie ulic: Unisławy i Wielkopolskiej (Dz.Urz.Woj.Szcz. z 25 lipca 1992 r. Nr 1, poz. 108).
  Zmiana planu obowiązywała od 8.08.1992 r. do 24.07.1994 r.

 • Uchwała nr XXVI/323/92 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 15 czerwca 1992 r.
  w sprawie zmiany "Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego m.Szczecina i Polic" -
  na obszarze w granicach administracyjnych Szczecina, usytuowanym pomiędzy ul.Gdańską,  ul.Basenową,
  Nabrzeżem Rybnickim, Nabrzeżem Wałbrzyskim (Dz.Urz.Woj.Szcz. z 25 lipca 1992 r. Nr 1, poz. 109).
  Zmiana planu obowiązywała od 8.08.1992 r. do 24.07.1994 r.

 • Uchwała nr XXVIII/370/92 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 14 września 1992 r.
  w sprawie: zmian fragmentów "Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina i Polic”
  na obszarze miasta Szczecina (Dz.Urz.Woj.Szcz. z 22 października 1992 r. Nr 11, poz. 135).
  Zmiana planu obowiązywała od 5.11.1992 r. do 24.07.1994 r.

 • Uchwała nr XXXVI/484/93 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 5 kwietnia 1993 r.
  w sprawie zmian „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina i Polic”
  na obszarze miasta Szczecina (Dz.Urz.Woj.Szcz. z 31 maja 1993 r. Nr 6, poz. 69).
  Zmiana planu obowiązywała od 14.06.1993 r. do 24.07.1994 r.
   

  PLAN’94

 • Uchwała nr L/709/94 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 16 maja 1994 r.
  w sprawie Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina (Dz.Urz.Woj.Szcz. z 11 lipca 1994 r. nr 9 poz. 72).
  Plan obowiązywał od 25.07.1994 r. do 31.12.2003 r. (z uwzględnieniem późniejszych zmian).

 • Uchwała nr VII/48/94 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 29 listopada 1994 r.
  w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina (Dz.Urz.Woj.Szcz. z 16 grudnia 1994 r. Nr 16 poz. 150).
  Zmiana planu obowiązywała od 30.12.1994 r. do 31.12.2003 r. (z uwzględnieniem późniejszych zmian).

 • Uchwała nr VII/49/94 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 29 listopada 1994 r.
  w sprawie miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego osiedla Żelechowa,
  rejonu ulic Robotniczej - Grzymińskiej w Szczecinie (Dz.Urz.Woj.Szcz. z 16 grudnia 1994 r. Nr 16 poz. 151).
  Plan obowiązywał od 30.12.1994 r. do 31.12.2003 r.

 • Uchwała nr VII/50/94 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia  29 listopada 1994 r.
  w sprawie miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego
  osiedla Płonia Śmierdnica w Szczecinie (Dz.Urz.Woj.Szcz. z 16 grudnia 1994 r. Nr 16 poz. 141).
  Plan obowiązywał od 30.12.1994 r. do 31.12.2003 r.


   

  Zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina obowiązujące w okresie od 1997 r. do 2010 r. oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - których przepisy straciły moc przez uchwalenie nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na danym obszarze.

   

  Pozostałe zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina uchwalone w latach 1995 - 2000  obowiązują obecnie, do czasu uchylenia przez nowe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

   

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin