Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 68615733

Aktualna strona: 93681

Wydrukowano: 1461

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu (wszczęte)


Plany na etapie zbierania wniosków:

Dzielnica Północ:

Dzielnica Zachód:

Dzielnica Śródmieście:

Dzielnica Prawobrzeże:

 

INNE:

 

Plany na etapie wyłożenia do publicznego wglądu (wyłożenie projektu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko):

Dzielnica Północ:

Dzielnica Zachód:

Dzielnica Śródmieście:

Dzielnica Prawobrzeże:

 

 

INNE:

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Szczecin o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp "Stare Miasto - Starówka - Zamek" w Szczecinie

(uchwała o przystąpieniu z załącznikiem graficznym)

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Szczecin o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp "Międzyodrze - Dziewoklicz" w Szczecinie

(uchwała z załącznikiem graficznym)

 

Projekty planów przygotowane do uchwalenia (link do strony Biura Rady Miasta, gdzie znajdują się daty Sesji Rady Miasta Szczecin oraz ich porządek obrad):

Dzielnica Północ:

Dzielnica Zachód:

Dzielnica Śródmieście:

Dzielnica Prawobrzeże:

projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Płonia - Szosa Stargardzka" w Szczecinie.

Pozostałe:


 

INNE:

Zestawienie uchwał o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (plik w formacie PDF).


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin