Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 76716160

Aktualna strona: 99481

Wydrukowano: 1461

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu (wszczęte)


Plany na etapie zbierania wniosków:

Dzielnica Północ:

Dzielnica Zachód:

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Szczecin o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gumieńce - Św. Kingi" w Szczecinie.
(zał. graficzny)

 

Dzielnica Śródmieście:

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Szczecin o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Centrum - Brama Portowa 3" w Szczecinie
(zał. graficzny)

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Szczecin o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Centrum - Mazowiecka" w Szczecinie.
(zał. graficzny)

Dzielnica Prawobrzeże:

INNE:

 

Plany na etapie wyłożenia do publicznego wglądu (wyłożenie projektu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko):

Dzielnica Północ:

Dzielnica Zachód:

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Szczecin o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Zawadzkiego - Klonowica 8" w Szczecinie (wraz z klauzulą informacyjną zgodną z RODO).

(zał. graficzny)

Dzielnica Śródmieście:

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Szczecin o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Centrum - Plac Odrodzenia 3" w Szczecinie (wraz z klauzulą informacyjną zgodną z RODO).

(zał. graficzny)

 

Dzielnica Prawobrzeże:

 

INNE:

 

Projekty planów przygotowane do uchwalenia (łącze do strony Biura Rady Miasta, gdzie znajdują się daty Sesji Rady Miasta Szczecin oraz ich porządek obrad):

Dzielnica Północ:

Dzielnica Zachód:

projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Pogodno - Somosierry 2" w Szczecinie

projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Świerczewo - Osiedle Przyjaźni" w Szczecinie

Dzielnica Śródmieście:

projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Nowe Miasto - Potulicka 6" w Szczecinie

Dzielnica Prawobrzeże:

projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dąbie - plaża 3" w Szczecinie


Pozostałe:

 

 

 

INNE: 

Zestawienie uchwał o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (plik w formacie PDF).


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin