Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 51613270

Aktualna strona: 81748

Wydrukowano: 1461

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu (wszczęte)


Plany na etapie zbierania wniosków:

Dzielnica Północ:

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Szczecin o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Golęcino - Pokoju" w Szczecinie (zał. graficzny - uchwała ws. przystąpienia)

Dzielnica Zachód:

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Szczecin o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Pogodno - Somosierry 2" w Szczecinie (zał. graficzny)

Dzielnica Śródmieście:

Dzielnica Prawobrzeże:

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Szczecin o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Zdroje - Willa Kultury" w Szczecinie (zał. graficzny - uchwała ws. przystąpienia)

INNE:

 

Plany na etapie wyłożenia do publicznego wglądu (wyłożenie projektu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko):

Dzielnica Północ:

Dzielnica Zachód:

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Szczecin o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Pomorzany - Floriana Krygiera" w Szczecinie

(zał. graficzny - uchwała ws. przystąpienia)

Dzielnica Śródmieście:

Dzielnica Prawobrzeże:

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Szczecin o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Trzebusz - Chełszcząca" w Szczecinie

(zał. graficzny - uchwała ws. przystąpienia)

INNE:

 

Plany przygotowane do uchwalenia (link do strony Biura Rady Miasta, gdzie znajdują się daty Sesji Rady Miasta Szczecin oraz ich porządek obrad):

Dzielnica Północ:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Żelechowa - Grzymińska" w Szczecinie.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Warszewo - Duńska 3" w Szczecinie.

Dzielnica Zachód:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Arkońskie - Niemierzyn - szpital" w Szczecinie.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Osów - Miodowa 3" w Szczecinie.

Dzielnica Śródmieście:

Uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Centrum - Plac Odrodzenia" w Szczecinie.

Dzielnica Prawobrzeże:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wiosenna - Zimowa" w Szczecinie.


 

INNE: 


Zestawienie uchwał o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (plik w formacie PDF).


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin