Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 58973933

Aktualna strona: 87237

Wydrukowano: 1461

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu (wszczęte)


Plany na etapie zbierania wniosków:

Dzielnica Północ:

Dzielnica Zachód:

Dzielnica Śródmieście:

Dzielnica Prawobrzeże:

 

INNE:

 

Plany na etapie wyłożenia do publicznego wglądu (wyłożenie projektu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko):

Dzielnica Północ:

Dzielnica Zachód:

Ogloszenie Prezydenta Miasta Szczecin o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Pogodno - Reymonta" w Szczecinie.

(załącznik graficzny - do uchwały o przystąpieniu)

Dzielnica Śródmieście:

Dzielnica Prawobrzeże:

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Szczecin o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Majowe - Łubinowa" w Szczecinie

(załącznik graficzny - do uchwały o przystąpieniu)

 

INNE:

 

Plany przygotowane do uchwalenia (link do strony Biura Rady Miasta, gdzie znajdują się daty Sesji Rady Miasta Szczecin oraz ich porządek obrad):

Dzielnica Północ:

Dzielnica Zachód:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Pomorzany - Floriana Krygiera" w Szczecinie.

Dzielnica Śródmieście:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Park Kasprowicza - Jasne Błonia" w Szczecinie.

Dzielnica Prawobrzeże:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Załom - Kasztanowe" w Szczecinie.

Pozostałe: 

INNE: 

Zestawienie uchwał o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (plik w formacie PDF).


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin