Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 77915703

Aktualna strona: 100369

Wydrukowano: 1461

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu (wszczęte)


Plany na etapie zbierania wniosków:

Dzielnica Północ:

Dzielnica Zachód:

Dzielnica Śródmieście:

Dzielnica Prawobrzeże:

INNE:


Ogłoszenie Prezydenta Miasta Szczecin o przystąpieniu do sporządzenia mpzp "Drzetowo - Jana Chryzostoma Paska" w Szczecinie

(zał. graficzny)

 

Plany na etapie wyłożenia do publicznego wglądu (wyłożenie projektu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko):

Dzielnica Północ:

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Szczecin o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wielgowo - Sławociesze - Zdunowo 4" w Szczecinie (wraz z klauzulą informacyjną zgodną z RODO) (zał. graficzny)

Dzielnica Zachód:

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Szczecin o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Pomorzany - 9 Maja" w Szczecinie (wraz z klauzulą informacyjną zgodną z RODO)

(zał. graficzny)

 

Dzielnica Śródmieście:

Dzielnica Prawobrzeże:

 

INNE:

 

Projekty planów przygotowane do uchwalenia (łącze do strony Biura Rady Miasta, gdzie znajdują się daty Sesji Rady Miasta Szczecin oraz ich porządek obrad):

Dzielnica Północ:

projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Warszewo - Rafy Koralowej" w Szczecinie.

Dzielnica Zachód:

Dzielnica Śródmieście:

Dzielnica Prawobrzeże:

projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dąbie - Sadlińskie Łęgi" w Szczecinie.

 


Pozostałe:

 

 

 

INNE: 

Zestawienie uchwał o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (plik w formacie PDF).


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin