Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 50945938

Aktualna strona: 80932

Wydrukowano: 1461

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu (wszczęte)


Plany na etapie zbierania wniosków:

Dzielnica Północ:

Dzielnica Zachód:

Dzielnica Śródmieście:

Dzielnica Prawobrzeże:

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Szczecin o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dąbie - plaża 3" w Szczecinie. (zał. graf. - uchwała o przystapieniu)

INNE:

Plany na etapie wyłożenia do publicznego wglądu (wyłożenie projektu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko):

Dzielnica Północ:

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Szczecin o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Warszewo - Duńska 3" w Szczecinie. (zał. graficzny - uchwała ws. przystąpienia)

Dzielnica Zachód:

Dzielnica Śródmieście:

Dzielnica Prawobrzeże:

 

INNE:

 

Plany przygotowane do uchwalenia (link do strony Biura Rady Miasta, gdzie znajdują się daty Sesji Rady Miasta Szczecin oraz ich porządek obrad):

Dzielnica Północ:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Żelechowa - Grzymińska" w Szczecinie.

Dzielnica Zachód:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Arkońskie - Niemierzyn - szpital" w Szczecinie.

Dzielnica Śródmieście:

Dzielnica Prawobrzeże:


 

INNE: 


Zestawienie uchwał o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (plik w formacie PDF).


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin