Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 50182631

Aktualna strona: 79761

Wydrukowano: 1461

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu (wszczęte)


Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin

(Uchwała o przystąpieniu)

Plany na etapie zbierania wniosków: 

Dzielnica Północ:

Dzielnica Zachód:

Dzielnica Śródmieście:

Dzielnica Prawobrzeże:

INNE:

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Stare Miasto - Wały Chrobrego" w Szczecinie

(załącznik graficzny - uchwała o przystąpieniu)

Plany na etapie wyłożenia do publicznego wglądu (wyłożenie projektu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko):

Dzielnica Północ:

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Szczecin o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Żelechowa - Grzymińska" w Szczecinie.

(załącznik graficzny - uchwała o przystąpieniu)

Dzielnica Zachód:

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Szczecin o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osów - Miodowa 3" w Szczecinie.

(załącznik graficzny)

Dzielnica Śródmieście:

Dzielnica Prawobrzeże:

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Szczecin o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Podjuchy - Skalista 24" w Szczecinie.

(załącznik graficzny - uchwała o przystąpieniu)

 

INNE:

 

Plany przygotowane do uchwalenia (link do strony Biura Rady Miasta, gdzie znajdują się daty Sesji Rady Miasta Szczecin oraz ich porządek obrad):

Dzielnica Północ:

Dzielnica Zachód:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Pogodno - Taczaka" w Szczecinie.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Świerczewo - Ku Słońcu" w Szczecinie.

Dzielnica Śródmieście:

Dzielnica Prawobrzeże:

 

INNE: 


Zestawienie uchwał o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (plik w formacie PDF).


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin