Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 61791872

Aktualna strona: 90002

Wydrukowano: 1461

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu (wszczęte)


Plany na etapie zbierania wniosków:

Dzielnica Północ: 

Dzielnica Zachód:

Dzielnica Śródmieście:

Dzielnica Prawobrzeże:

 

INNE:

 

Plany na etapie wyłożenia do publicznego wglądu (wyłożenie projektu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko):

Dzielnica Północ:

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Szczecin o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Niebuszewo 4" w Szczecinie

(załącznik graficzny - do uchwały o przystąpieniu)

Dzielnica Zachód:

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Szczecin o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gumieńce - Kwiatkowskiego" w Szczecinie.

(załącznik graficzny - do uchwały o przystąpieniu)

Dzielnica Śródmieście:

Dzielnica Prawobrzeże:

 

INNE:

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Szczecin o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Stare Miasto - Park Żeromskiego" w Szczecinie

(załącznik graficzny do uchwały o przystąpieniu)

 

Projekty planów przygotowane do uchwalenia (link do strony Biura Rady Miasta, gdzie znajdują się daty Sesji Rady Miasta Szczecin oraz ich porządek obrad):

Dzielnica Północ:

Dzielnica Zachód:

Dzielnica Śródmieście:

Dzielnica Prawobrzeże:

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego "Zdroje - Willa Kultury" w Szczecinie.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego "Majowe - Łubinowa" w Szczecinie.

Pozostałe:

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego "Międzyodrze - Wielka Kępa" w Szczecinie.


 

INNE: 

Zestawienie uchwał o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (plik w formacie PDF).


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin