Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 49640398

Aktualna strona: 79034

Wydrukowano: 1461

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu (wszczęte)


Plany na etapie zbierania wniosków:

Dzielnica Północ:

Dzielnica Zachód:

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gumieńce - Kwiatkowskiego" w Szczecinie.

(załącznik graficzny)

Dzielnica Śródmieście:

Dzielnica Prawobrzeże:

 

INNE:

 

 Plany na etapie wyłożenia do publicznego wglądu (wyłożenie projektu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko):

Dzielnica Północ:

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Szczecin o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Żelechowa - Grzymińska" w Szczecinie.

(załącznik graficzny - uchwała o przystąpieniu)

Dzielnica Zachód:

Dzielnica Śródmieście:

Dzielnica Prawobrzeże:

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Szczecin o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Podjuchy - Skalista 24" w Szczecinie.

(załącznik graficzny - uchwała o przystąpieniu)

 

INNE:

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu mpzp "Tor Wodny" w Szczecinie

(załącznik graficzny - uchwała o przystąpieniu)

 

Plany przygotowane do uchwalenia (link do strony Biura Rady Miasta, gdzie znajdują się daty Sesji Rady Miasta Szczecin oraz ich porządek obrad):

Dzielnica Północ:

Dzielnica Zachód:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Zawadzkiego - Klonowica 5" w Szczecinie.

Dzielnica Śródmieście:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Grabowo - Jana Kazimierza" w Szczecinie.

Dzielnica Prawobrzeże:

 

INNE: 

 


Zestawienie uchwał o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (plik w formacie PDF).


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin